Інструкція з охорони праці в медичному кабінеті

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці в медичному кабінеті

1. Загальні вимоги охорони праці

1.1. Інструкція з охорони праці в медичному кабінеті розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018 р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 01 вересня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р.
1.2. Положення даної інструкції з охорони праці в медичному кабінеті поширюється на всіх працюючих співробітників в медичному кабінеті (лікар, медсестра).
1.3. До самостійної роботи в медичному кабінеті допускаються особи, які:

 • досягли віку 18 років, що пройшли обов'язковий періодичний медичний огляд, при відсутності медичних протипоказань для виконання роботи на відповідній посаді;
 • мають вищу або середню медичну освіту;
 • хто пройшов вступний інструктаж і первинний інструктаж на робочому місці;
 • отримали необхідне навчання з охорони праці та пройшли інструктаж з експлуатації обладнання, а також різних пристосувань і інструментів, що використовуються при оснащенні медичного кабінету.

1.4. Небезпечними факторами при роботі в медичному кабінеті є:

 • фізичні (висока напруга в електричній мережі; система вентиляції);
 • хімічні (різні лікарські препарати і речовини);
 • біологічні (препарати, призначені для імунізації; носії різних інфекційних захворювань);
 • психофізіологічні (стан близький до стресового, обумовлене страхом спілкування з носіями небезпечних захворювань; надмірні емоційні навантаження).

1.5. Під час роботи в медичному кабінеті необхідно використовувати наступний санітарний одяг та індивідуальні засоби захисту: халат білий, головний убір (косинка або ковпак), ватно-марлева пов'язка, рукавички гумові індивідуальні.
1.6. Про всі неполадки в роботі електропроводки і сантехніки співробітник медичного кабінету зобов'язаний негайно повідомити інженеру з охорони праці та своєму безпосередньому керівнику, а в разі їх відсутності на робочому місці – черговому адміністратору установи, а також зробити необхідні записи в журнал заявок.
1.7. Співробітник медичного кабінету зобов'язаний виконувати вимоги з пожежної безпеки.
1.8. Для забезпечення пожежної безпеки в легкодоступному місці повинен бути присутнім вогнегасник в робочому стані.
1.9. Розчини лікарських препаратів, призначених для виконання лікувальних процедур, необхідно зберігати в спеціально відведеному місці в скляних ємностях з темного скла і не більше 10 днів. Препарати, які не призначені для зберігання при кімнатній температурі, необхідно зберігати в холодильнику; медичні препарати списку А, В, які є сильнодіючими - зберігати в спеціальних шафах, які повинні закриватися на ключ (на шафі має бути присутнім відповідний напис «А», «В»).
1.10. У тих випадках, коли для виконання роботи необхідно дотримуватися стерильності, необхідно використовувати стерильні одноразові вироби.
1.11. Всі нагрівальні прилади системи центрального опалення, труби опалювальної, водопровідної та каналізаційної систем, які знаходяться в приміщеннях, повинні бути прикриті дерев'яними кожухами, покриті олійною фарбою і мати віисоту, недоступну для дотику учнів школи і співробітників кабінету під час проведення процедур.
1.12. Металеві корпуси і штативи електро- і світлолікувальних апаратів, в тому числі і переносні, а також нагрівачі, які можуть виявитися під напругою через порушення ізоляції, повинні бути заземлені незалежно від місця їх установки і проведення процедури.
1.13. Не допускається зберігання будь-якого обладнання, апаратури і приладів на шафах.
1.14. Медичний кабінет повинен бути оснащений усім необхідним обладнанням та інструментарієм, згідно приблизного переліку обладнання та інструментарію медичного кабінету.
1.15. За будь-яке порушення даної інструкції з охорони праці в медичному кабінеті співробітник медичного кабінету несе особисту відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

2. Вимоги безпеки перед початком виконання роботи

2.1. Провести провітрювання приміщення.
2.2. Перевірити правильність використання обладнання на робочому місці (установка столу, стільця) і, при необхідності, провести необхідні зміни для запобігання неправильних поз і тривалих напруг м'язів тіла.
2.3. Перевірити освітленість медичного кабінету і свого робочого місця.
2.4. Одягти чистий санітарний одяг, взуття.
2.5. Переконатися в справності всіх апаратів і устаткування, огороджень, блокувань, заземлюючих пристроїв, і в разі виявлення несправностей негайно проінформувати про це свого безпосереднього керівника, зробивши відповідний запис у спеціальний журнал для замітки про проведення поточного ремонту апаратури і її профілактичного огляду.
2.6. Всі контрольно-вимірювальні прилади обладнання та апаратів необхідно піддати перевірці відповідно до встановленого порядку.
2.7. Провести перевірку справності та ефективності роботи припливно-витяжної вентиляції і включити вентиляцію.
2.8. Видалити пил з обладнання і апаратів сухою ганчіркою, провести вологу обробку ртутно-кварцових ламп з використанням спирту-ректифікату.
2.9. Перевірити стан всіх проводів. Проводи, які служать для підключення обладнання і апаратів до мережі, повинні бути виготовлені з гнучкого кабелю, а при його відсутності - з гнучких проводів, поміщених в гумову трубку. Проводи, які відходять від обладнання і апаратів до пацієнта, повинні мати якісну ізоляцію, цілісність проводів необхідно перевіряти перед кожною експлуатацією.
2.10. У медичному кабінеті забороняється:

 • проводити лікувальні та діагностичні процедури на несправному обладнанні і апаратах;
 • проводити будь-які маніпуляції всередині обладнання і апаратів;
 • використовувати дроти з ізоляцією, що має дефекти;
 • проводити медичні процедури з використанням несправних і (або) саморобних
 • Інструментів.

2.11. Не приступати до роботи при виявленні будь-яких невідповідностей робочого місця встановленим в даному розділі вимогам, а також при неможливості виконати зазначені в даному розділі підготовчі до роботи дії.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Співробітник медичного кабінету зобов'язаний:

 • дотримуватися вимог цієї інструкції;
 • виконувати всі правила по експлуатації та інструкції з охорони праці використовуваного обладнання, апаратури, приладів, інструментів і різних пристосувань;
 • щодня тримати в порядку і чистоті своє робоче місце;
 • дотримуватися всіх загальних вимог гігієни праці;
 • проводити дезінфекцію медичних інструментів багаторазового користування способом занурення їх в один з розчинів, зазначених у додатку 11 ДСанПіН 5.5.2.008-01, або використовувати фізичні методи дезінфекції (кип'ятіння, сухе гаряче повітря);
 • після кожного огляду учнів на педикульоз, використаний гребінь обдавати окропом або обробляти 70% розчином спирту;
 • отримувати інформацію у кожного учня, що знаходиться на прийомі, про наявні у нього протипоказання до застосування лікарських препаратів, про наявність у нього алергічних реакцій і перенесених останнім часом захворюваннях, а також про його контактах з носіями інфекційних захворювань;
 • при знаходженні учнів в медичному кабінеті забезпечити виконання ними Правил поведінки для учнів, а також дотримання ними тиші і порядку.

3.2. Під час роботи в медичному кабінеті забороняється:

 • допускати накопичення великої кількості паперів на робочому місці;
 • проводити самостійне розкриття і ремонт обладнання, апаратури, приладів,
 • інструментів і пристосувань;
 • порушувати правила по використанню інструментів і пристосувань;
 • порушувати правила по експлуатації обладнання, апаратури і приладів;
 • порушувати правила зберігання медичних препаратів;
 • залишати без нагляду медичні препарати в доступних місцях;
 • застосовувати лікарські препарати без перевірки їх на алергічну реакцію у кожного учня;
 • залишати учнів в кабінеті одних без нагляду;
 • залишати без нагляду працююче обладнання, апаратуру, прилади та пристрої.

3.3. Під час передбачених перерв в роботі, з метою зменшення нервово-емоційної напруги, втоми зорового апарату, зменшення гіподинамії і гіпокінезії, запобігання розвитку надмірного стомлення необхідно виконувати відповідні комплекси фізичних вправ.
3.4. Використання іонізаторів допускається тільки під час перерв в роботі та при відсутності людей в приміщенні.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи співробітник медичного кабінету зобов'язаний:

 • відключити електроживлення використовуваного обладнання, апаратури і приладів в послідовності, яка встановлена інструкціями по їх експлуатації з урахуванням характеру виконуваних робіт;
 • прибрати в спеціально обладнані для зберігання місця всі лікарські препарати, інструменти і пристосування, які використовувалися протягом дня;
 • прибрати зі столу робочі матеріали і привести в належний порядок своє робоче місце;
 • організувати послідовний вихід з кабінету всіх учнів, які знаходяться в ньому;
 • вимкнути освітлення, перекрити водопостачання і закрити всі вікна.

4.2. При виявленні несправності меблів, обладнання, апаратури, приладів, інструментів і пристосувань, порушення цілісності шибок доповісти про це заступнику директора з АГЧ, а при його відсутності на робочому місці - черговому адміністратору, а також зробити запис у журнал заявок.

5. Вимоги безпеки при аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення аварійних ситуацій, наприклад, замикання електропроводки, прориву водопровідних труб, виникнення задимлення, появи сторонніх запахів та іншого, здатних привести до травмування і (або) отруєння співробітників і (або) учнів, присутніх в медичному кабінеті, медичний працівник зобов'язаний, по можливості, відключити несправне обладнання, апаратуру і прилади від мережі, негайно вивести з кабінету учнів, керуючись схемою евакуації та дотримуючись при цьому порядоку та спокою; якомога швидше повідомити про те, що трапилося інженеру з охорони праці та заступнику директора з АГЧ, а в разі їх відсутності на робочому місці - черговому адміністратору та головному інженеру установи.
5.2. При виявленні обривів проводів електроживлення або порушення цілісності їх ізоляції, несправності заземлення та інших пошкоджень електрообладнання, появи запаху гару, сторонніх звуків в роботі обладнання і тестових сигналів, які повідомляють про його несправність, негайно зупинити роботу і вимкнути живлення.
5.4. При ураженні учнів електричним струмом вжити екстрених заходів по їх звільненню від дії електричного струму шляхом відключення електроживлення, і, при необхідності, надати потерпілим першу допомогу.
5.5. У разі виникнення загоряння апаратури та обладнання негайно вимкнути живлення, повідомити про це на пульт пожежної охорони і безпосереднього керівника, після чого приступити до гасіння пожежі всіма наявними засобами.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: