Інструкція з охорони праці для учнів під час прибирання пришкільної території

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці № _______
для учнів під час прибирання пришкільної території

1. Загальні вимоги охорони праці при прибиранні пришкільної території

1.1. Інструкція з охорони праці під час прибирання пришкільної території розроблена у відповідності до Закону України "Про охорону праці" (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 30 березня 2017 року, з урахуванням Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 в редакції від 30 січня 2017 року № 140.
1.2. Інструкція з охорони праці встановлює вимоги безпеки життєдіяльності для учнів 1-11 класів та вчителів під час прибирання пришкільної території.
1.3. До роботи з прибирання пришкільної території мають допуск учні, починаючи з 1-го класу, які пройшли інструктаж з охорони праці, ознайомилися з даною інструкцією з охорони праці для учнів під час прибирання пришкільної території і не мають будь-яких протипоказань за станом здоров'я.
1.4. Всі учні під час роботи з прибирання на пришкільній території зобов'язані:

 • строго дотримуватися дисципліни і Правила поведінки учнів;
 • виконувати тільки ту роботу, яка була оголошена викладачем;
 • бережливо ставитись до устаткування і обладнання та використовувати його за призначенням;
 • бути одягненими в зручний одяг і взуття, яка відповідає виду виконуваних робіт і погодних умов, а також використовувати рукавички;
 • не виходити без дозволу викладача від місця виконання робіт;
 • в процесі виконання учні повинні дотримуватися порядку виконання робіт, правильно застосовувати робочий інвентар і дотримуватися правил особистої гігієни;
 • про кожний нещасний випадок учні повинні негайно доповідати вчителю. У разі виявлення несправностей сільськогосподарського інвентарю слід негайно зупинити роботу і доповісти про це викладачеві, який керує роботами.

1.5. При виконанні робіт по прибиранню території можливий вплив таких шкідливих факторів:

 • ураження електричним струмом;
 • пошкодження очей під час прибирання сміття;
 • наїзд автотранспорту;
 • травмування.

1.6. Учні, які допустили будь-яке невиконання або порушення цієї інструкції з охорони праці під час прибирання пришкільної території, повинні бути притягнуті до відповідальності, і з усіма учнями повинен бути проведений позаплановий інструктаж з охорони праці.

2. Вимоги охорони праці перед прибиранням пришкільній території

2.1. Класний керівник або закріплений викладач повинен перевірити:

 • наявність в учнів робочого одягу;
 • наявність взуття на стійкій неслизькій підошві;
 • наявність рукавичок.

2.2. Класний керівник або закріплений викладач повинен розподілити види робіт між усіма учнями і визначити територію, на якій будуть проводитися роботи.
2.3. Класний керівник або закріплений викладач повинен перевірити справність робочого інвентарю та роздати його учням.

3. Вимоги охорони праці при прибиранні учнями пришкільної території

3.1. Під час прибирання учнями території школи необхідно дотримуватися обережності під час виконання робіт з використанням сільськогосподарського інвентарю:

 • переносити інвентар тільки у вертикальному положенні загостреною частиною вниз;
 • не передавати інвентар для прибирання один одному за допомогою кидка;
 • не класти інвентар на землю загостреною частиною вгору;
 • не направляти інвентар для прибирання території загостреною частиною на себе і на інших школярів.

3.2. Не допускається використання учнями того сільськогосподарського інвентарю, який призначений для роботи дорослими. Маса будь-якого робочого інструмента, яким користується учень до 10 років, не повинна перевищувати 400-600 гр. Ручки робочого інвентарю повинні бути округлими, гладкими, без задирок і тріщин, міцно насадженими, трохи коротше і на 2-3 см. в діаметрі менше, ніж для дорослих.
3.3. Під час перенесення вантажів забороняється перевищувати гранично допустиму норму перенесення важких предметів для учнів:

 • для учнів початкових класів - не більше 3 кг;
 • для учнів 14 років: дівчата - 3,0 кг, юнаки - 6,0 кг.
 • для учнів 15 років: дівчата - 4,0 кг, юнаки - 7,0 кг.
 • для учнів 16 років: дівчата - 5,0 кг, юнаки - 11,0 кг.
 • для учнів 17 років: дівчата - 6,0 кг, юнаки - 13,0 кг.

3.4. Очищення ґрунту від сторонніх предметів (каменів, осколків скла, шматків металу та ін.) необхідно виконувати тільки за допомогою лопат, граблів та іншого інвентарю, не дозволяється збирати їх незахищеними руками.
3.5. Категорично заборонено виконання учнями роботи, яка пов'язана з отрутохімікатами і речовинами, здатними викликати алергічні захворювання.
3.6. Учням дозволяється покинути місце проведення роботи тільки з дозволу класного керівника або закріпленого викладача.

4. Вимога охорони праці в аварійних ситуаціях

4.1. У разі отримання травми учням, необхідно негайно надати першу долікарську допомогу потерпілому, при необхідності, організувати його транспортування в шкільний медпункт або до найближчої лікувальної установи і негайно доповісти про те, що трапилося, адміністрації школи.

5. Вимоги охорони праці після закінчення прибирання території

5.1. Про виконання завдання учень повинен доповісти класному керівнику або закріпленому викладачеві.
5.2. Учневі слід очистити і здати на зберігання робочий інвентар.
5.3. У разі пошкодження робочого інвентарю під час виконання роботи учень повинен повідомити про це класному керівнику або закріпленому викладачеві, показавши місце пошкодження.
5.4. Необхідно ретельно вимити руки водою з милом.

6. Завершальні положення інструкції

6.1. Перевірка і перегляд інструкції з охорони праці при прибиранні пришкільної території повинна здійснюватися не рідше одного разу на 5 років.
6.2. Дана інструкція повинна бути достроково переглянута в наступних випадках:

 • при перегляді міжгалузевих і галузевих правил і типових інструкцій з охорони праці та техніки безпеки;
 • при черговому впровадженні нової техніки і (або) нових технологій;
 • за результатами аналізу матеріалів розслідування аварій та нещасних випадків на робочому місці, а також професійних захворювань;
 • на вимогу Державної служби України з питань праці.

6.3. Якщо протягом 5 років з дня затвердження (введення в дію) даної інструкції з техніки безпеки під час прибирання пришкільної території умови праці не змінюються, то її дія автоматично продовжується на наступні 5 років.
6.4. Відповідальність за своєчасне внесення змін і доповнень, а також перегляд даної інструкції покладається на відповідального за охорону праці співробітника загальноосвітнього навчального закладу.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: