Інструкція з охорони праці при роботі на пришкільній ділянці

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці № _______
при роботі на пришкільній ділянці

1. Загальні вимоги безпеки на пришкільній ділянці

1.1. Інструкція з охорони праці під час роботи на пришкільній ділянці розроблена у відповідності до Закону України "Про охорону праці" (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 30 березня 2017 року, з урахуванням Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15 в редакції від 30 січня 2017 року № 140.
1.2. Ця інструкція з охорони праці призначена для забезпечення безпечного виконання робіт учнями школи на пришкільній ділянці, для попередження випадків травматизму школярів.
1.3. Учитель перед початком виконання робіт знайомить учнів з даної інструкцією з охорони праці під час роботи на пришкільній ділянці.
1.4. Небезпеки при роботі на пришкільній ділянці:

  • різні захворювання під час переміщення вантажів понад допустиму норму.
  • травми при недбалому поводженні з знаряддями праці.
  • травмування рук при очищенні ґрунту від сторонніх предметів.
  • порізи рук при прополюванні клумб.

1.5. До роботи на навчально-дослідній земельній ділянці допускаються учні, які пройшли медичне обстеження, навчання та інструктаж про безпечні методи роботи.
1.6. Забороняється працювати, застосовуючи несправний інвентар, без відповідного одягу і взуття, а також у випадку відсутності вихователя (керівника).

2. Вимоги безпеки до початку робіт на пришкільній ділянці

2.1. Вивчити дану інструкцію з охорони праці при роботі на шкільній ділянці.
2.2. Підготувати до роботи необхідний інвентар, перевірити його справність.
2.3. Приходити на роботу на навчально-дослідну земельну ділянку у робочому
одязі і взутті.

3. Вимоги безпеки під час роботи на шкільній ділянці

3.1. Дотримуватися обережності при роботі з використанням знарядь праці (лопати, граблі, вила, сапи тощо), не передавати їх один одному кидком, не класти на землю загостреною частиною вгору, переносити їх тільки у вертикальному положенні загостреною частиною вниз.
3.2. При перенесенні дотримуватися встановленої норму перенесення ваги:

Для учнів початкових класів - не більше 3 кг
Дівчата Юнаки
До 15 років 5,0 кг 8,2 кг
До 16 років 8,0 кг 12 кг
До 17 років 9,0 кг 16,4 кг
До 18 років 10,2 кг 16,4 кг

3.3. Переносити загострені сільськогосподарські знаряддя (лопати, граблі, вила) у вертикальному положенні так, щоб їх робоча частина була спрямована вниз: це запобігає травмуванню тих, хто перебуває поряд з вами.
3.4. Очищення ґрунту від сторонніх предметів проводити тільки за допомогою лопат, грабель і ін.
3.5. Щоб уникнути порізів рук, працювати тільки в рукавичках.
3.6. Забороняється будь-яка робота учнів з отрутохімікатами. Якщо це необхідно, таку роботу виконувати дорослим. Після обробки ділянок
отрутохімікатами не заходити туди наступні 5 діб.
3.7. Працюючи з лопатою, стежити за тим, щоб не поранити нею ноги. Не перевантажувати лопату землею, навантажувати її не більше, як на 1/3 штика. 3.8. Під час роботи граблями, вилами не спрямовувати їх робочу частину на тих, хто перебуває поблизу.
3.9. Копаючи ґрунт, працювати по черзі то правою, то лівою ногою (по 5 хв), це запобігає викривленню хребта.
3.10. Переносячи вантажі, рівномірно навантажувати обидві руки.
3.11. Переносячи землю або добрива на ношах, не перевантажувати їх.
3.12. Під час прополювання працювати обов'язково у рукавицях.
3.13. Щоб запобігати перевтомленню, робити під час роботи десятихвилинні перерви через кожні 30 хв., дотримуватися вказаного вихователем ритму роботи.
3.14. Не їсти немитих коренеплодів, овочів, ягід.
3.15. При отриманні травми або при поганому самопочутті, повідомити вчителю.

4. Техніка безпеки після закінчення роботи на шкільній ділянці

4.1. Очистити і здати на зберігання робочий інвентар.
4.2. Зняти спецодяг і ретельно вимити руки з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При травмуванні довести до відома викладача, постаратися надати першу долікарську допомогу.
5.2. Учитель повідомляє про отримання учнями травми директору школи, звертається в шкільний медичний пункт, при необхідності, викликається швидка медична допомога.

6. Завершальні положення інструкції

6.1. Перевірка і перегляд цієї інструкції з охорони праці для при роботі на пришкільній ділянці здійснюються не рідше одного разу на 5 років.
6.2. Інструкція з охорони праці для учнів при роботі на пришкільній ділянці повинна бути достроково переглянута в наступних випадках:

  • при перегляді міжгалузевих і галузевих правил і типових інструкцій з охорони праці;
  • при впровадженні нової навчальної техніки, обладнання та (або) технологій;
  • за результатами аналізу матеріалів розслідування аварій, нещасних випадків і професійних захворювань;
  • на вимогу Державної служби України з питань праці.

6.3. Якщо протягом 5 років з дня затвердження (введення в дію) цієї інструкції з охорони праці для учнів при роботі на пришкільній ділянці умови не змінюються, то дія інструкції продовжується на наступні 5 років.
6.4. Відповідальність за своєчасне внесення змін і доповнень, а також перегляд цієї інструкції з правил пожежної безпеки у школі покладається на відповідального за охорону праці загальноосвітнього навчального закладу.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: