Інструкція з охорони праці під час проведення позакласних заходів

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці № _______
при проведенні позакласних заходів

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці при проведенні позакласних заходів розроблена у відповідності до Закону України "Про охорону праці" (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 30 березня 2017 року, з урахуванням Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 26 грудня 2017 року N 1669.
1.2. Дана інструкція з охорони праці при проведенні позакласних заходів розроблена для класного керівника з метою забезпечення безпеки життя і збереження здоров'я дітей під час проведення позакласних заходів в школі.
1.3. За життя і здоров'я дітей несе відповідальність класний керівник.
1.4. Педагогічні працівники повинні забезпечити безпечні умови для проведення позашкільних заходів та несе особисту відповідальність за порушення правил безпеки життєдіяльності, вимог охорони праці та санітарної гігієни, незалежно від того, призвели чи не призвели ці порушення до нещасного випадку.
1.5. Педагогічний працівник, який організовує позашкільні заходи має право відмовитись від дорученої роботи, не пов’язаної з його прямими обов’язками, якщо створилась небезпечна для його життя чи здоров’я ситуація, або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища.
1.6. Чергування під час заходу здійснюють вчителі (з розрахунку на 10-12 дітей - 1 дорослий).
1.7. Захід закінчується в строго обумовлений час. Класні дискотеки, свята і т.д. закінчуються не пізніше 19.00, загальношкільні дискотеки - не пізніше 21.00.
1.8. Під час проведення позашкільних заходів педагогічні працівники контролюють дотримання учнями вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки та санітарної гігієни.
1.9. За порушення вимог інструкції з охорони праці під час проведення позакласних заходів керівник позашкільного заходу несе особисту відповідальність згідно із законодавством України.

2. Вимоги безпеки перед початком проведення заходів

2.1. Відповідальні за проведення масових заходів перед початком проведення заходів повинні ретельно оглянути всі приміщення, запасні виходи і особисто переконатися в повній готовності їх щодо пожежної безпеки та в забезпеченні приміщення первинними засобами пожежогасіння, перевірити справність електроапаратури, задіяної на масових заходах.
2.2. Необхідно впевнитися у відповідності місця проведення позашкільного заходу вимогам безпеки життєдіяльності та охорони праці, санітарно-гігієнічним правилам.
2.3. Чітко визначити порядок i правила безпечного здійснення позашкільного заходу на всіх його етапах.
2.4. Приготувати все потрібне для проведення позашкільного заходу. Речі розмістити в сумці, пакеті тощо так, щоб вони не заважали при пересування до місця проведення заходу, не переобтяжували руки.
2.5. У дерев'яних будівлях шкіл і дитячих закладах, а також у будівлях із горючими перекриттями проводити масові заходи дозволяється в приміщеннях, розміщених не вище другого поверху.
2.6. Кількість місць у приміщеннях, призначених для проведення масових заходів, установлюється з розрахунку 0,75 м2 на одну людину. Заповнювати приміщення людьми понад установлену норму не дозволяється.
2.7. Забороняється проводити масові заходи, зокрема дитячі вечори і новорічні ялинки, спектаклі, концерти й кіносеанси, в тих шкільних та інших будівлях, які не відповідають правилам пожежної безпеки.
2.8. Коридори, проходи і виходи з будівель, призначені для евакуації людей, повинні бути вільними. Двері приміщень під час проведення масових заходів забороняється замикати на замок або запори, які важко відчиняються.
2.9. Біля кожних дверей повинен невідлучно перебувати черговий з числа викладацького, обслуговуючого персоналу або учнів старших класів.
2.10. Вікна приміщень не повинні мати решіток. На час проведення масових заходів вікна не можна зачиняти ставнями, якщо немає постійних джерел електроживлення; пересувна електростанція повинна встановлюватися на відстані не ближче як 10 м від будівлі і споруд.
2.11. Керівнику позашкільного заходу заборонено:
2.11.1. Приступати до роботи, якщо він перебуває на лікарняному. У разі погіршення самопочуття на місці проведення позашкільного заходу педагогічний працівник повинен повідомити про це адміністрацію закладу.
2.11.2. Вживати спиртні напої, палити під час проведення позашкільного заходу.
2.11.3. Залишати учнів без нагляду.

3. Вимоги безпеки під час проведення заходів

3.1. Під час проведення масових заходів з дітьми повинні невідлучно перебувати черговий вчитель, класний керівник чи вихователь. Вони зобов'язані стежити за точним виконанням заходів безпеки під час проведення масових заходів.
3.2. Під час показу спектаклів та інших заходів у школі не дозволяється влаштовувати світлові ефекти з використанням хімічних та інших речовин, що можуть спричинити загоряння.
3.3. При проведенні заходу строго дотримуються правила пожежної безпеки.
3.4. Під час проведення заходу не дозволяється відкривати вікна. Провітрювання здійснюється через фрамуги.
3.5. Не дозволяється ставити столи в кабінетах, де проводиться захід, один на інший. При необхідності столи і стільці можуть бути винесені в коридор. Поруч з ними повинен перебувати черговий вчитель.
3.6. Якщо при проведенні заходу передбачено частування для учнів, то класний керівник стежить за дотриманням санітарних норм.
3.7. Керівник позашкільного заходу повинен користуватись тільки безпечними, справними. засобами та приладами.
3.8. Усі види робіт при проведенні позашкільного заходу виконувати акуратно, чітко, неспішно, щоб не створювати нервозних ситуацій та паніки.

4. Вимоги безпеки після закінчення масових заходів

4.1. Керівник позашкільного заходу повинен закінчити захід у встановлений термін.
4.2. Керівник позашкільного заходу повинен перевірити стан здоров'я учнів та відповідно до результату вчинити необхідні дії.
4.3. Заборонено залишати учнів після закінчення позашкільного заходу без нагляду вчителя.
4.4. По завершенні заходу необхідно прибрати приміщення, де проводився захід. Класний керівник і чергові вчителі роблять обхід, перевіряючи чистоту і порядок на території.
4.5. Необхідно вимкнути з електромережі електроапаратуру (кінопроектор, прикраси на ялинці, аудіотехніку). Організувати вихід дітей з приміщення, прибрати його, вимкнути освітлення і зачинити приміщення на ключ.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. В аварійній ситуації керівнику позашкільного заходу необхідно виявити розсудливість, врівноваженість та діяти чітко за інструкцією, не вносячи паніки та нервозності серед його учасників.
5.2. У випадку пожежі першочерговим обов'язком кожного працівника ЗНЗ є рятування життя дітей.
5.3. Керівник закладу, викладацький і обслуговуючий персонал школи у разі виникнення пожежі зобов'язані:

  • негайно повідомити про пожежу найближчу пожежну частину за телефоном 101, дати сигнал тривоги для місцевої добровільної пожежної частини;
  • вжити всіх залежних від них заходів щодо евакуації дітей з приміщень, дітей молодшого віку евакуюють у першу чергу. Евакуацію дітей треба починати з того приміщення, де виникла пожежа, а також з приміщень, яким загрожує небезпека поширення пожежі;
  • направити евакуйованих дітей у безпечне місце (будівлю);
  • одночасно негайно приступати до гасіння пожежі своїми силами й наявними в установі засобами пожежогасіння;
  • для зустрічі викликаної пожежної частини або дружини треба виділити особу з персоналу закладу, яка повинна чітко проінформувати начальника частини (дружини), що прибула, про те, чи всі діти евакуйовані з будівлі, яка горить або задимлена і в яких приміщеннях ще залишилися люди.

5.4. У разі необхідності надати першу медичну допомогу потерпілим і викликати швидку медичну допомогу за телефоном 103.
5.5. Керівник позашкільного заходу повинен вжити заходів для збереження життя і здоров’я учнів, працівників закладу освіти та власного життя у разі виникнення аварійних ситуацій і не ставити власними діями під загрозу життя і безпеку людей.

6. Завершальні положення інструкції

6.1. Перевірка і перегляд інструкції з охорони праці при проведенні позакласних заходів повинна здійснюватися не рідше одного разу на 5 років.
6.2. Дана інструкція при проведенні позакласних заходів повинна бути достроково переглянута в наступних випадках:

  • при перегляді міжгалузевих і галузевих правил і типових інструкцій з охорони праці та техніки безпеки;
  • за результатами аналізу матеріалів розслідування аварій та нещасних випадків;
  • на вимогу Державної служби України з питань праці.

6.3. Якщо протягом 5 років з дня затвердження (введення в дію) даної інструкції з техніки безпеки при проведенні позакласних заходів умови не змінюються, то її дія автоматично продовжується на наступні 5 років.
6.4. Відповідальність за своєчасне внесення змін і доповнень, а також перегляд даної інструкції покладається на відповідального за охорону праці співробітника загальноосвітнього навчального закладу.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: