Інструкція з охорони праці при виконанні суспільно-корисних робіт

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці № _______
при виконанні суспільно-корисних робіт

1. Загальні вимоги інструкції з охорони праці при виконанні суспільно-корисних робіт

1.1. Інструкція з охорони праці при виконанні суспільно-корисних робіт розроблена у відповідності до Закону України "Про охорону праці" (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 30 березня 2017 року, з урахуванням Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15 в редакції від 30 січня 2017 року № 140.
1.2. Інструкція з охорони праці встановлює вимоги безпеки життєдіяльності для учнів 1-11 класів та вчителів під час суспільно-корисних робіт.
1.3. До суспільно-корисних робіт або суспільно-корисної праці можуть залучатися особи будь-якого віку, які не мають фізичних і медичних протипоказань для трудової діяльності (педагогічний і технічний персонал школи, учні).
1.4. Дана інструкція з охорони праці при виконанні суспільно-корисних робіт розроблена для учнів і вчителів, які беруть участь у виконанні суспільно-корисних робіт при проведенні суботників, недільників, під час прибирання території, холів та кабінетів школи.
1.5. Учні можуть займатися суспільно-корисною працею тільки під керівництвом вчителя, вихователя, ознайомившись при цьому з даною інструкцією з охорони праці.
1.6. Викладач несе повну відповідальність за збереження життя і здоров'я школярів під час суспільно-корисних робіт.
1.7. З учнями, які беруть участь в суспільно-корисній праці, учителем повинен бути проведений інструктаж з охорони праці. Особливу увагу при інструктуванні викладач повинен звернути на застосування безпечних прийомів і способів виконання роботи, використання інструментів і пристосувань тільки за призначенням, заборонено самовільно залишати місце виконання робіт, дотримання вимог безпечної організації діяльності. Також викладач повинен ознайомити працюючих з переліком всіх потенційно небезпечних і шкідливих факторів, які можуть мати місце в конкретному місці.
1.8. Характерні небезпечні і шкідливі фактори при виконанні суспільно-корисних робіт:

 • відсутність трудових навичок і вправності в учнів, нескоординовані рухи під час роботи;
 • дитячі пустощі;
 • хуліганські дії сторонніх осіб;
 • тепловий удар;
 • пожежна небезпека,
 • електронебезпека;
 • фізичне навантаження.
 • запиленість повітря або вітер;
 • гострі кромки, задирки і нерівності поверхонь інвентарю та інструменту.

1.9. Під час суспільно-корисної праці учням повинні бути видані в установленому порядку засоби індивідуального захисту (халат, рукавиці).
1.10. На час роботи вчителю (вихователю) повинна бути виділена медична аптечка з набором необхідних засобів для надання першої долікарської допомоги потерпілому при нещасному випадку.
1.11. Час зайнятості суспільно-корисною працею не повинен перевищувати встановленої кількості годин на день:

 • для учнів 2-4 класів - до двох годин на день;
 • для учнів 5-7 класів - до трьох годин в день;
 • для учнів 8-9 класів - до 4 годин на день;
 • для учнів 10-11 класів до 6 годин на день.

1.12. Знання та дотримання вимог цієї інструкції при виконанні суспільно-корисних робіт є обов'язковими для вчителя та учнів, зайнятих в суспільно-корисній праці. До осіб, що допустили їх порушення, в залежності від тяжкості та наслідків, повинні бути застосовані види відповідальності, встановлені законодавством України.

2. Вимоги безпеки перед початком суспільно-корисної праці

2.1. Перед початком суспільно-корисної роботи вчителю необхідно:

 • ознайомитися зі змістом та обсягом майбутньої роботи, оглянути ділянки діяльності. Особливу увагу при цьому потрібно звернути на забезпечення дотримання вимог охорони праці.
 • перевірити поіменний список учнів, зайнятих суспільно-корисною працею, під його особистим керівництвом.
 • перевірити справність інвентарю, пристосувань, засобів захисту, спецодягу, простежити, щоб кожен учень був забезпечений усім необхідним.
 • оглянути робочу зону і переконатися в тому, що всі колодязі закриті кришками, ями і траншеї огороджені, а на території немає стирчать із землі гострих предметів (дроту, арматури, битого крупного скла і т. п.).

2.2. Перед початком виконання суспільно-корисної роботи учням необхідно:

 • одягнути халати, застебнути їх на всі ґудзики, надіти рукавички або рукавиці;
 • перевірити стан свого робочого інвентарю, при необхідності повідомити свого керівника про виявлені недоліки.

2.3. Забороняється приступати до роботи, якщо на ділянці має місце порушення правил охорони праці.

3. Вимоги безпеки під час суспільно-корисної роботи

3.1. Викладач, який відповідає за організацію та виконання суспільно-корисної роботи, повинен контролювати:

 • ритм і режим роботи;
 • наявність школярів на ділянці робіт відповідно до розподілу завдань;
 • використання учнями засобів індивідуальн• ого захисту;
 • поведінка школярів.
 • дотримання норми гранично допустимих навантажень при підйомі і переміщенні тягарів учнями вручну:
Для учнів початкових класів – не більш 3 кг.
дівчини хлопці
До 15 років 5,0 кг. 8,2 кг.
До 16 років 8,0 кг. 12,0 кг.
До 17 років 9,0 кг. 16,4 кг.
До 18 років 10,2 кг. 16,4 кг.

3.2. Для попередження травм і захворювань під час прибирання приміщень необхідно:

 • переносити воду у відрах обережно, відра повинні мати справну ручку;
 • зафіксувати відкриті стулки вікон в приміщенні, яке прибираєте;
 • при прибиранні підлоги користуватися тільки теплою водою.
 • прибирання виробляти вологою щіткою і ганчіркою, так як піднятий при вбиранні пил може стати причиною захворювання (алергічної реакції);
 • використовувати під час прибирання тільки нейтральні миючі засоби;
 • не користуватися несправними вентилями і кранами, при наповненні ємності спочатку відкривати кран холодної, а потім кран гарячої води.
 • при вологому прибиранні необхідно уникати попадання води на дроти, електрообладнання та інші електротехнічні пристрої.
 • щоб уникнути простудних захворювань під час суспільно-корисної праці слід уникати протягів (не відкривати одночасно вікна і двері для провітрювання).

3.3. Забороняється при прибиранні приміщень:

 • викидати сміття через вікно у двір на вулицю;
 • виконувати дітям роботу на висоті;
 • притягнення учнів до прибирання санвузлів, туалетних кімнат і інших приміщень з приготуванням і використанням дезінфікуючих розчинів.
 • побілка дерев та бордюрів здійснюється тільки працівниками школи.

3.4. Під час прибирання території школи необхідно:

 • прибирання склобою проводити з використанням совка і віника або мітли;
 • перед поливанням клумб і газонів переконатися в справності поливального шланга;
 • при виявленні обірваного або оголеного електропроводу не підходити близько і не торкатися його кінців;
 • сміття збирати в певному для цього місці. Вивіз сміття організовує заступник директора з адміністративно-господарської роботи;
 • при появі на території, яка прибирається, транспорту припинити прибирання на час його проїзду.

3.5. При прибиранні території школи:

 • щоб уникнути травм класти граблі, скребки та інший інструмент загостреною частиною вгору;
 • лопати, граблі, вила, сапи тощо не передавати один одному кидком, переносити їх тільки у вертикальному положенні загостреною частиною вниз;
 • забороняється працювати без рукавичок;
 • забороняється збирати сміття, бите скло та інші гострі предмети незахищеними руками;
 • забороняється спалювати сміття, суху траву і листя.

3.6. При різних видах суспільно-корисної праці повинні дотримуватися:

 • правила безпеки організації робіт;
 • норми допустимих вікових навантажень при підйомі і переміщенні тягарів вручну;
 • відповідність використовуваного інструменту, пристосувань вимогам безпеки (надійність кріплення ручок, окремих елементів, відсутність задирок і т.п.).

3.7. При погіршенні стану здоров'я учнів необхідно довести до відома викладача, який зобов'язаний вжити відповідних заходів.
3.8. У разі порушення правил поведінки та вимог безпеки вчитель може накласти на учня дисциплінарне стягнення. При виконанні робіт поза територією школи не допускається відправляти порушника до навчального закладу без супроводу дорослої особи, призначеної викладачем.

4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

4.1. При будь-яких помічених недоліках, порушеннях, явищах, які можуть привести до аварійної ситуації, кожен зайнятий суспільно-корисною працею зобов'язаний:

 • припинити роботу;
 • попередити школярів про небезпеку;
 • довести до відома викладача;
 • всі подальші дії повинні здійснюватися лише за вказівкою вчителя.

4.2. При нещасних випадках з учнями викладач повинен невідкладно надати першу долікарську допомогу потерпілому, а в разі необхідності забезпечити доставку до лікувальної установи.
4.3. При виникненні загоряння терміново покинути місце загоряння і задимлення, терміново повідомити по телефону 101 і при можливості вжити заходів по ліквідації вогнища загоряння первинними засобами пожежогасіння.
4.4. Викладач повинен в обов'язковому порядку довести до відома директора навчального закладу про нещасні випадки під час роботи, якщо такі мали місце.

5. Вимоги безпеки після закінчення суспільно-корисної роботи

5.1. Учні, зайняті суспільно-корисною працею, повинні довести до відома закріпленого за ними вчителя про виконання дорученого завдання. Самовільно йти з ділянки роботи забороняється.
5.2. Школярі після закінчення роботи повинні очистити і здати в комору установи інструмент, пристосування.
5.3. Зняти спецодяг і ретельно вимити обличчя і руки з застосуванням нейтральних миючих засобів, що не дратують шкіру.
5.4. Якщо суспільно-корисна робота виконувалася поза територією навчального закладу, перехід до школи повинен бути здійснений організовано з дотриманням вимог безпеки.
5.5. Викладач повинен володіти інформацією про закінчення роботи кожним учнем відповідно до наявного списку.
5.6. Учитель (вихователь) зобов'язаний проінформувати заступника директора з адміністративно-господарської частини школи про хід і завершення суспільно-корисної роботи.

6. Завершальні положення інструкції

6.1. Перевірка і перегляд інструкції з охорони праці при виконанні суспільно-корисних робіт повинна здійснюватися не рідше одного разу на 5 років.
6.2. Дана інструкція повинна бути достроково переглянута в наступних випадках:

 • при перегляді міжгалузевих і галузевих правил і типових інструкцій з охорони праці та техніки безпеки;
 • при черговому впровадженні нової техніки і (або) нових технологій;
 • за результатами аналізу матеріалів розслідування аварій та нещасних випадків на робочому місці, а також професійних захворювань;
 • на вимогу Державної служби України з питань праці.

6.3. Якщо протягом 5 років з дня затвердження (введення в дію) даної інструкції з техніки безпеки при виконанні суспільно-корисних робіт умови праці не змінюються, то її дія автоматично продовжується на наступні 5 років.
6.4. Відповідальність за своєчасне внесення змін і доповнень, а також перегляд даної інструкції покладається на відповідального за охорону праці співробітника загальноосвітнього навчального закладу.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: