Інструкція для учнів з правил поведінки у школі

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці № _______
«Правила поведінки учнів у школі»

1. Загальні положення правил поведінки учнів в школі

1.1. Інструкція з охорони праці «Правила поведінки учнів у школі» розроблена у відповідності до Закону України "Про охорону праці" (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 30 березня 2017 року.
1.2. Інструкція з охорони праці встановлює вимоги безпеки життєдіяльності та правил поведінки для учнів 1-11 класів під час занять та перерв у загальноосвітньому навчальному закладі.
1.3. Даний інструктаж з правил поведінки у школі проводять класні керівники з учнями свого класу не рідше двох разів на рік (у вересні і в січні).
1.4. У спеціальному журналі робиться відмітка про проведення даного інструктажу для учнів з правил поведінки у школі і ставляться підписи вчителя і школярів про ознайомлення.

2. Загальні правила поведінки в школі для школярів

2.1. Учні школи повинні вести себе чесно і гідно, дотримуватися норм моралі та етики в стосунках між іншими і зі старшими людьми.
2.2. Учні повинні звертатися по імені, по батькові і на «Ви» до вчителів, працівників установи і інших дорослих.
2.3. Школярі повинні поступатися дорогою дорослим; старші школярі пропускають вперед молодших, хлопчики - дівчаток.
2.4. Учні приходять в школу не пізніше ніж за 15 хвилин до початку занять, в одязі класичного крою і в охайному вигляді.
2.5. Після приходу в школу учні знімають в гардеробі верхній одяг і одягають змінне взуття, упорядковують одяг і зачіску, займають своє робоче місце в класі і готують до уроку книги, зошити, ручки та інші потрібні для використання на уроці приналежності.
2.6. Учні зобов'язані робити ранкову зарядку.
2.7. За першою вимогою вчителя учень зобов'язаний пред'являти щоденник і щодня вести в ньому запис домашніх завдань.
2.8. Фізична конфронтація, залякування і знущання, спроби приниження особистості, дискримінація за національною або расовою ознакою є неприпустимими формами поведінки.
2.9. Забороняється вживати непристойні вирази і жести.
2.10. Забороняється приносити і використовувати в школі, або на її території зброю, вибухові та вогненебезпечні речовини, горючі рідини, піротехнічні вироби, газові балончики, спиртні напої, наркотики, одурманюючі засоби, а також отруйні і токсичні речовини.
2.11. Куріння на території школи забороняється.
2.12. Учні повинні дбайливо ставитися до майна школи, акуратно ставитися як до свого, так і до чужого майна, дотримуватися чистоти і порядку на території школи. У разі заподіяння учнем шкоди майну школи, батьки (законні представники) зобов'язані відшкодувати його в повному розмірі.
2.13. Всі учні повинні брати участь в заходах з благоустрою школи і шкільної території, в міру своїх фізичних можливостей.
2.14. Школярам слід поважати право власності. Книги, одяг та інші особисті речі, що знаходяться в школі, належать їхнім власникам.
2.15. До учнів, які привласнили чужі речі, можуть застосовуватися дисциплінарні заходи, аж до кримінального покарання.
2.16. Учні, які знайшли втрачені або забуті, на їхню думку, речі, повинні здати їх черговому адміністратору або вчителю.
2.17. Забороняється без дозволу вчителя або медичної сестри залишати навчальний заклад під час проходження занять.
2.18. При переході з поверху на поверх, учні школи повинні бути гранично обережними. На східці не перегинатися через перила, дивитися собі під ноги, триматися правої сторони.
2.19. Якщо учень пропустив заняття, то він повинен пред'явити класному керівнику довідку або записку від батьків (осіб, які їх замінюють) про причину відсутності на заняттях.

3. Правила поведінки учнів під час уроків (на заняттях)

3.1. Школяр повинен прийти в клас не пізніше, ніж за 2-3 хвилини до початку уроку.
3.2. Коли вчитель входить в клас, учні встають, вітають вчителя мовчки. Так само учні вітають будь-якого дорослого, який входить в клас під час проходження занять (крім лабораторних і практичних занять з фізики та хімії).
3.3. Кожен учитель викладає правила поведінки учнів на своїх уроках.
3.4. Під час проведення уроку не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших від занять сторонніми розмовами, іграми та справами, які не мають відношення до уроку, так як цим порушуються права інших на отримання необхідних знань.
3.5. Якщо учень хоче що-небудь сказати або попросити, задати питання вчителю або відповісти на запитання, він повинен підняти руку і після дозволу вчителя говорити.
3.6. Учень має право відстоювати свої погляди і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань в коректній формі.
3.7. На уроці учні мають право користуватися шкільним інвентарем, який вони повертають вчителеві після закінчення занять. Ставитися до нього необхідно дбайливо і акуратно.
3.8. Дзвінок про закінчення уроку дається для вчителя. І тільки після дозволу вчителя учні можуть покинути свої робочі місця і клас.

4. Правила поведінки школярів на перервах і після закінчення занять

4.1. Під час змін учні зобов'язані:

  • привести в порядок своє місце і залишити клас, якщо просить учитель;
  • додержуватися вимог чергових і працівників школи;
  • школярі повинні на вимогу вчителя або чергового учня повідомляти своє прізвище, клас в якому вчиться.

4.2. На перервах учням забороняється:

  • бігати коридорами, сходами, біля віконних прорізів, скляних вітражів і в інших місцях, які не призначених для ігор;
  • штовхатися, кидатися різними предметами і застосовувати фізичну силу відносно один одного, шуміти і заважати іншим учням і вчителям відпочивати.

4.3. Категорично заборонено без дозволу відкривати кватирки і виглядати з них на вулицю.
4.4. Клас, який чергує, повинен допомагати черговому вчителю і стежити за дотриманням правил поведінки під час змін.

5. Правила поведінки учнів школи в їдальні

5.1. Школярі відвідують їдальню відповідно до складеного графіка.
5.2. Забороняється відвідувати їдальню у верхньому одязі, а також з портфелями або сумками.
5.3. Під час їжі в їдальні учням необхідно дотримуватися манер гарної поведінки. Учні повинні вимити руки перед їжею, їсти акуратно, сидячи за столом, не розкидати їжу, кісточки, огризки, не виносити їжу за межі їдальні.
5.4. Учні школи зобов'язані шанобливо ставитися до працівників їдальні.
5.5. Розмовляти під час прийому їжі слід не голосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд.
5.6. Кожен школяр прибирає за собою посуд після прийому їжі і ставить на місце стільці.
5.7. Учні повинні дбайливо ставитися до майна шкільної їдальні.
5.8. Учні повинні прибрати за собою брудний посуд.

6. Правила поведінки учнів на території школи

6.1. Територія школи є частиною школи (шкільною ділянкою).
6.2. На шкільній ділянці учні зобов'язані:

  • не виходити за межі її кордонів;
  • дотримуватися правил поведінки на перервах.

7. Завершальні положення

7.1. За недотримання цих правил поведінки учнів у школі і Статуту загальноосвітнього навчального закладу до учнів застосовуються заходи дисциплінарного та виховного впливу, які передбачені Статутом школи.
7.2. За грубі і регулярні порушення вимог Статуту школи і справжніх правил учень може бути виключений зі школи.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: