Інструкція з охорони праці на занятті з плавання

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці № _______
при проведенні занять з плавання

1. Загальні вимоги безпеки

1.1. Інструкція з охорони праці при проведенні занять з плавання розроблена у відповідності до Закону України "Про охорону праці" (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 30 березня 2017 року, з урахуванням Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15 в редакції від 30 січня 2017 року № 140.
1.2. Інструкція з охорони праці встановлює вимоги безпеки життєдіяльності для учнів 1-11 класів під час проведення занять з плавання, а також виховних заходів та позашкільних занять у басейні.
1.3. Дана інструкція з охорони праці при проведенні занять з плавання розроблена з метою забезпечення безпечного проведення занять з плавання в загальноосвітньому закладі.
1.4. До занять з плавання допускаються учні, починаючи з 1-го класу, які пройшли інструктаж з охорони праці та обов'язковий медичний огляд при відсутності протипоказань за станом здоров'я.
1.5. Під час проведення занять з плавання можливий вплив на учнів наступних небезпечних факторів:

 • травми різного ступеня тяжкості і утоплення при виконанні стрибків у воду головою вниз при недостатній глибині води;
 • плавання відразу після прийому їжі або великого фізичного навантаження;
 • утоплення під час занять з плавання.

1.6. Всі учні зобов'язані:

 • пройти інструктаж з охорони праці на заняттях з плавання;
 • під час занять з плавання суворо дотримуватися правил поведінки, розклад навчальних занять і встановлені в освітній установі режими занять і відпочинку;
 • у разі нещасного випадку потерпілий або очевидець зобов'язаний негайно доповісти про це викладачеві;
 • в процесі занять з плавання всі учні повинні дотримуватися порядку проведення навчальних занять;
 • мати при собі приладдя для навчальних занять з плавання;
 • суворо дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог щодо поведінки в басейні;
 • виконувати всі вимоги вчителя фізичної культури.

1.7. Учням суворо заборонено:

 • приступати до навчальних занять і стрибати в воду без сигналу (команди) викладача;
 • порушувати санітарно-гігієнічні правила користування басейном і душовими кабінами.

1.8. Викладач з плавання зобов'язаний:

 • провести інструктаж з охорони праці перед початком занять з плавання;
 • забезпечити належний порядок під час проведення навчального заняття і підготовки учнів до нього;
 • вимагати виконання учнями санітарно-гігієнічних вимог;
 • вимагати виконання своїх функціональних обов'язків співробітниками басейну з виконання санітарно-гігієнічних вимог.
 • перед проведенням навчальних занять з плавання повинні бути підготовлені засоби, призначені для порятунку потопаючих, а також медична аптечка, укомплектована набором необхідних препаратів і перев'язочних матеріалів для надання першої невідкладної медичної допомоги при травмах.

1.9. Викладачеві з плавання заборонено:

 • залишати учнів самих без нагляду під час навчального заняття з плавання та на перерві;
 • допускати до навчальних занять школярів, які не пройшли інструктаж з охорони праці на заняттях з плавання;
 • проводити навчальне заняття з плавання без розминки;
 • допускати до занять з плавання учнів, які мають будь-які медичні протипоказання для занять плаванням.

1.10. При нещасному випадку потерпілий або очевидець зобов'язаний терміново повідомити про це педагога, який повинен негайно надати першу невідкладну медичну допомогу постраждалим і проінформувати про те, що трапилося медичного працівника і адміністрацію загальноосвітнього навчального закладу.
1.11. Учні, які допустили будь невиконання або порушення інструкції з охорони праці на занятті з плавання, залучаються до відповідальності, і з усіма учнями проводиться позаплановий інструктаж з охорони праці.

2. Вимоги безпеки перед початком занять з плавання

2.1. Перед заняттями з плавання всі учні повинні:

 • пройти інструктаж з охорони праці перед початком навчальних занять з плавання;
 • прийняти теплий душ, дотримуючись при цьому санітарно-гігієнічних вимог;
 • надіти купальний костюм, а на голову плавальну шапочку;
 • переконатися в тому, що температура води в басейні не нижче встановленої норми;
 • зробити перерву між прийомом їжі і заняттям з плавання не менш 45-50 хвилин;
 • розминку, виконавши кілька легких фізичних вправ під керівництвом викладача;
 • дотримуватися обережності при ходьбі, уникаючи ковзання по підлозі.

2.2. Учням суворо заборонено:

 • порушувати правила санітарної гігієни перед навчальним заняттям з плавання і під час нього;
 • приступати до навчальних занять з плавання без виконання розминки;
 • стрибати у воду і починати плавання без сигналу (команди) педагога;
 • ходити у взутті по гумовим килимкам;
 • плавати без купальника або купального костюма і плавальної шапочки.

2.3. Учитель з плавання зобов'язаний:

 • провести інструктаж з охорони праці перед початком навчальних занять з плавання з обов'язковою відміткою в «Журналі інструктажу з охорони праці» і класному журналі;
 • вимагати суворого дотримання учнями санітарно-гігієнічних правил і виконання персоналом басейну своїх функціональних обов'язків;
 • бути присутнім під час навчального заняття і переодягання школярів в роздягальні;
 • контролювати дотримання повітряного і теплового режиму в басейні;
 • забезпечити контроль дорослої людини за тими учнями, які мають медичні протипоказання для занять з плавання на даному уроці і не займаються плаванням.

2.4. Викладачеві з плавання суворо заборонено:

 • допускати до навчальних занять учнів, які не пройшли інструктаж з охорони праці на заняттях з плавання;
 • допускати до занять школярів, які мають будь-які медичні протипоказання для занять плаванням;
 • залишати учнів одних без нагляду.

3. Вимоги безпеки під час занять з плавання

3.1. Під час занять з плавання школярі зобов'язані:

 • входити в воду тільки з дозволу педагога і під час купання не стояти без рухів;
 • уважно слухати і виконувати всі команди і сигнали викладача.

3.2. Під час занять з плавання учням суворо заборонено:

 • стрибати у воду головою вниз;
 • під час пірнання перебувати довго під водою;
 • купатися більше 30 хвилин, якщо ж вода холодна, то не більше 5-6 хв;
 • приступати до заняття з плавання без виконання розминки;
 • виходити з води і пірнати без дозволу педагога.

3.3. Викладач з плавання зобов'язаний:

 • здійснювати постійний контроль перебування учнів у воді;
 • приступати до проведення навчального заняття з плавання тільки після проведення розминки;
 • дотримуватися часового порядку перебування учнів у воді.

3.4. Викладачеві з плавання суворо заборонено:

 • порушувати вимоги інструкції з охорони праці при проведенні занять з плавання;
 • залишати школярів у воді одних без нагляду;
 • допускати перебування учнів у воді більше 30 хвилин, якщо ж вода холодна, то 5-6 хвилин;
 • проводити навчальне заняття без розминки.

4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

4.1. Школярі зобов'язані:

 • відчувши озноб, негайно вийти з води і розтерти сухим рушником;
 • в разі виникнення судом не губитися, намагатися триматися на воді і голосно покликати на допомогу.

4.2. Викладач з плавання зобов'язаний:

 • при утопленні негайно зробити постраждалому штучного дихання до повного відновлення самостійного дихання, при необхідності транспортувати потерпілого до найближчої лікувальної установи і повідомити про те, що трапилося, медичного працівника і адміністрацію загальноосвітнього навчального закладу;
 • в разі отримання травми будь-ким з учнів негайно надати першу невідкладну медичну допомогу потерпілому, при необхідності організувати його транспортування до найближчого лікувального закладу у супроводі дорослого і проінформувати про те, що трапилося доктора і адміністрацію школи.

5. Вимоги безпеки після закінчення занять з плавання

5.1. Після закінчення занять з плавання учні зобов'язані:

 • вийшовши з води, прийняти теплий душ, витертися рушником насухо, а після цього швидко одягнутися;
 • висушити волосся під феном;
 • в разі ознобу після плавання виконати кілька легких фізичних вправ.

5.2. Після закінчення занять з плавання вчитель фізичної культури зобов'язаний:

 • перевірити за списком наявність всіх учнів.
 • прибрати спортивний і допоміжний інвентар з плавання в постійне місце зберігання.

6. Завершальні положення інструкції
6.1. Перевірка і перегляд інструкції з охорони праці на заняттях з плавання повинна здійснюватися не рідше одного разу на 5 років.
6.2. Дана інструкція повинна бути достроково переглянута в наступних випадках:

 • при перегляді міжгалузевих і галузевих правил і типових інструкцій з охорони праці та техніки безпеки;
 • при черговому впровадженні нової техніки і (або) нових технологій;
 • за результатами аналізу матеріалів розслідування аварій та нещасних випадків на робочому місці, а також професійних захворювань;
 • на вимогу Державної служби України з питань праці або Держнаглядохоронпраці України.

6.3. Якщо протягом 5 років з дня затвердження (введення в дію) даної інструкції з техніки безпеки на заняттях з плавання умови праці не змінюються, то її дія автоматично продовжується на наступні 5 років.
6.4. Відповідальність за своєчасне внесення змін і доповнень, а також перегляд даної інструкції покладається на відповідального за охорону праці співробітника загальноосвітнього навчального закладу.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: