Інструкція з охорони праці при проведенні навчальних занять з лижної підготовки

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці
при проведенні навчальних занять з лижної підготовки

1. Загальні вимоги охорони праці під час навчальних занять з лижної підготовки

1.1. Інструкція з охорони праці під час проведення занять з лижної підготовки розроблена у відповідності до Закону України "Про охорону праці" (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 30 березня 2017 року, з урахуванням Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15 в редакції від 30 січня 2017 року № 140.
1.2. Інструкція з охорони праці встановлює вимоги безпеки життєдіяльності для учнів 1-11 класів під час проведення занять з лижної підготовки, а також виховних заходів та позашкільних занять з лижного спорту.
1.3. Всі положення даної інструкції з охорони праці під час занять з лижного спорту обов'язкові для виконання всіма працівниками освітнього закладу, які проводять навчальні заняття з лижної підготовки учнів (викладачами, педагогами додаткової освіти, інструкторами фізичної культури і т.д.).
1.4. До самостійної роботи при проведенні навчальних занять з лижної підготовки мають доступ особи, які:

 • старше 18 років, мають обов'язковий періодичний медичний огляд при відсутності будь-яких медичних протипоказань для проведення самостійної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі конкретного виду і типу;
 • отримали належну педагогічну освіту (базову або вищу) та мають відповідний досвід роботи в загальноосвітньому навчальному закладі;
 • пройшли вступний інструктаж з техніки безпеки, ознайомилися з даною інструкцією, пройшли інструктаж на робочому місці;
 • ознайомлені з усіма інструкціями з експлуатації спортивного обладнання та інвентарю, а також з правилами безпеки при проведенні навчальних занять з лижної підготовки.

1.5. Педагог, який проводить навчальні заняття з лижної підготовки, зобов'язаний дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку, всі положення даної інструкції з охорони праці під час навчальних занять з лижної підготовки, а також режим роботи загальноосвітнього навчального закладу. Графік навчальних занять з лижної підготовки повинен визначатися погодними умовами і календарним плануванням, затвердженим директором загальноосвітнього навчального закладу.
1.6. Небезпечними факторами при проведенні навчальних занять з лижної підготовки є:

 • фізичні фактори, такі як спеціальне лижне обладнання та інвентар; динамічні перевантаження; низькі температури повітря навколишнього середовища, підвищена вологість повітря, сильний вітер і снігопад; екстремальний рельєф місцевості.

1.7. Під час проведення навчальних занять з лижної підготовки, поблизу має бути присутня медична аптечка, повністю укомплектована всіма необхідними медичними препаратами і перев'язувальними засобами для екстреного надання першої долікарської медичної допомоги при різних травмах.
1.8. Під час проведення навчальних занять з лижної підготовки педагогу, який проводить навчальні заняття з лижної підготовки, необхідно мати при собі засоби екстреного мобільного зв'язку (мобільний телефон, радіостанцію тощо).
1.9. Перед початком проведення навчальних занять з лижної підготовки, на початку кожного навчального року необхідно провести з усіма учнями вступний інструктаж (для цього необхідно відокремити урок за планом) з техніки безпеки з обов'язковим внесенням запису до відповідного журналу.
1.10. Перед виконанням нових видів фізичних вправ, необхідно провести з усіма учнями інструктаж з техніки безпеки під час занять з лижної підготовки з обов'язковим внесенням запису до відповідного журналу.
1.11. Про кожний нещасний випадок, що стався з ким-небудь з учнів під час проведення навчальних занять з лижної підготовки, педагог зобов'язаний негайно повідомити адміністрацію загальноосвітнього навчального закладу, а також вжити всіх можливих заходів для надання першої долікарської медичної допомоги потерпілому.
1.12. У разі навмисного порушення будь-ким з учнів правил охорони праці і техніки безпеки під час занять з лижного спорту, з усіма учнями необхідно провести позаплановий інструктаж з техніки безпеки з його обов'язковою реєстрацією у відповідному журналі.
1.13. Педагоги, які допустили невиконання будь-яких положень або повністю порушили цю інструкцію з охорони праці під час навчальних занять з лижної підготовки, повинні бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку і, при необхідності, повинні пройти позачергову перевірку знань, норм і правил охорони праці.

2. Вимоги безпеки перед початком проведення навчальних занять з лижної підготовки

2.1. Необхідно провести з усіма учнями вступний інструктаж з техніки безпеки при виконанні конкретного виду фізичних вправ з лижної підготовки, який необхідно в обов'язковому порядку зареєструвати в журналі встановленої форми.
Перед початком занять з лижної підготовки необхідно перевірити:

 • відповідність погодних умов вимогам техніки безпеки;
 • відповідність лижної траси вимогам техніки безпеки, а також відсутність на ній будь-яких зайвих предметів;
 • наявність при собі повністю заряджених мобільних засобів екстреного зв'язку (при необхідності);
 • наявність і повну укомплектованість медичної аптечки;
 • наявність необхідного спортивного одягу та взуття у всіх учнів;
 • правильність підгонки спортивного інвентарю.

2.2. У разі виявлення будь-яких несправностей спортивного інвентарю, педагог, який проводить навчальні заняття з лижної підготовки, зобов'язаний негайно проінформувати про це заступника директора з АГР, а при його відсутності на робочому місці - чергового адміністратора освітнього закладу, а також внести відповідний запис до журналу заявок.
2.3. Необхідно захистити всіх учнів від проведення навчальних занять, в разі виявлення будь-яких невідповідностей спортивного інвентарю встановленим в даному розділі вимогам, а також при неможливості виконати зазначені в даному розділі підготовчі до занять дії.
2.4. Необхідно звільнити від занять тих учнів, одяг і (або) взуття яких не відповідають вимогам безпеки при виконанні фізичних вправ з лижної підготовки в конкретно взятих погодних умовах.

3. Вимоги безпеки під час проведення навчальних занять з лижної підготовки

3.1. Під час проведення навчальних занять з лижної підготовки, необхідно суворо дотримуватись інструкції з охорони праці при проведенні навчальних занять з лижної підготовки, а також правила експлуатації спортивного обладнання та інвентарю.
3.2. Під час проведення навчальних занять, педагог зобов'язаний забезпечити:

 • суворе дотримання учнями всіх вимог техніки безпеки та охорони праці;
 • дотримання учнями необхідних інтервалів: під час руху на лижах по дистанції - 3 - 4 м, під час спуску з гори - не менше 30 м;
 • контроль фізичного стану і появи перших ознак обмороження, як у кожного з учнів, так і у себе, а також екстрене надання першої невідкладної медичної допомоги під час обмороження;
 • підтримання належного порядку на лижній трасі;
 • проведення додаткового інструктажу для учнів з техніки безпеки перед початком виконанням нових видів фізичних вправ з лижної підготовки;
 • суворе дотримання школярами всіх вимог відповідних інструкцій з техніки безпеки;
 • суворе дотримання всіх санітарних вимог для навчальних занять на відкритому повітрі;
 • організацію необхідної страховки кожного з учнів.

3.3. Педагогу під час проведення навчальних занять з лижної підготовки, заборонено:

 • допускати використання несправного лижного інвентарю;
 • допускати використання лижного обладнання та інвентарю не за його прямим призначенням;
 • допускати надмірне скупчення невикористаного в даний момент спортивного обладнання та інвентарю в місцях виконання фізичних вправ з лижної підготовки;
 • допускати виставляння вперед лижних палиць під час спуску з гори;
 • допускати скупчення учнів біля підніжжя гори після спуску з неї для запобігання зіткнень з іншими лижниками;
 • залишати учнів одних без нагляду.

4. Вимоги безпеки при виникненні аварійних ситуацій

4.1. У разі виникнення аварійних ситуацій, таких як виявлення лежачого електропроводу на лижній трасі, іскріння, задимлення, поява сторонніх запахів і т.п., які можуть спричинити за собою травмування та (або) отруєння учнів, педагог, який проводить навчальні заняття з лижної підготовки, зобов'язаний негайно евакуювати всіх учнів з лижної траси, дотримуючись при цьому спокій і порядок; негайно повідомити про те, що трапилося заступнику директора з АГР, а в разі його відсутності на робочому місці - чергового адміністратора освітнього закладу.
4.2. При виявленні ознак обмороження у кого-небудь з учнів необхідно негайно вжити всіх можливих заходів для надання першої невідкладної долікарської допомоги потерпілому і терміново повідомити про це медичному працівнику загальноосвітнього навчального закладу.
4.3. У разі наявності постраждалих серед учнів, педагог, який проводить навчальні заняття з лижної підготовки, зобов'язаний негайно надати першу невідкладну долікарську допомогу, негайно поінформувати про те, що трапилося медичного працівника освітнього закладу і, при необхідності, здійснити транспортування потерпілого до місця знаходження найближчого медичного пункту.

5. Вимоги техніки безпеки після завершення занять з лижної підготовки

5.1. Після завершення навчальних занять з лижної підготовки, педагог зобов'язаний:

 • провести перевірку наявності всіх учнів за списком;
 • прибрати використовуваний лижний інвентар і обладнання в спеціально відведені місця, призначені для його зберігання;
 • організовано провести всіх учнів в роздягальню.

5.2. При виявленні будь-яких несправностей спортивного обладнання та лижного інвентарю, необхідно своєчасно проінформувати про це заступника директора з АГР, а при його відсутності на робочому місці - чергового адміністратора, а також внести відповідний запис до журналу заявок.

6. Завершальні положення інструкції

6.1. Перевірка і перегляд даної інструкції з техніки безпеки при проведенні навчальних занять з лижної підготовки повинна проводитися не рідше одного разу на 5 років.
6.2. Дана інструкція повинна бути достроково переглянута в наступних випадках:

 • при перегляді міжгалузевих і галузевих правил і типових інструкцій з охорони праці;
 • при виникненні будь-яких зміні умов на лижній трасі;
 • при черговому впровадженні нової техніки і (або) технологій;
 • за результатами аналізу матеріалів розслідування аварій, нещасних випадків, а також професійних захворювань;
 • на вимогу представників Державної служби України з питань праці та ії територіальних органів.

6.3. Якщо протягом 5 років з дня затвердження (введення в дію) даної інструкції з охорони праці при проведенні навчальних занять з лижної підготовки умови на конкретно взятій лижній трасі не змінюються, то її дія автоматично продовжується на наступні 5 років.
6.4. Відповідальність за своєчасне внесення змін і доповнень, а також перегляд даної інструкції з охорони праці при проведенні навчальних занять з лижної підготовки покладається на відповідального за охорону праці співробітника загальноосвітнього навчального закладу.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: