Інструкція з охорони праці для учнів у кабінеті кулінарії

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці № _______для учнів у кабінеті кулінарії

1. Загальні положення інструкції з охорони праці в кабінеті кулінарії

1.1. Ця інструкція з охорони праці при роботі в кабінеті кулінарії використовується учнями при приготуванні їжі під час занять з предмету технології в кабінеті кулінарії.
1.2. У кабінеті кулінарії використовується електрична плита, холодильник, водопровідний кран, посуд. Обладнання повинно бути справним та перевіреним на заземлення.
1.3. У кабінеті кулінарії повинні бути розміщенні на видному місці інструкції з техніки безпеки при роботі в кабінеті кулінарії, а також інструкції з техніки безпеки при роботах з обладнанням.
1.4. При роботі в кабінеті кулінарії повинен використовуватися наступний спецодяг та засоби індивідуального захисту: халат бавовняний, косинка або ковпак, діелектричні килимки, прихватки.
1.5. Перед переходом на новий вид робіт, використанням нових видів обладнання, механізмів, побутових електроприладів та інструментів з учнями школи проводиться відповідний інструктаж.
1.6. Небезпечними факторами при роботі в кабінеті кулінарії можуть бути:

  • небезпечна напруга в електричній мережі;
  • рухомі частини машин, механізмів та побутових електроприладів;
  • шум і вібрація;
  • підвищена температура поверхонь обладнання;
  • гарячі рідини та пара;
  • система вентиляції;
  • ріжучі та колючі інструменти.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи в кабінеті кулінарії

2.1. Учні надягають спецодяг: фартух і косинку, заправляють волосся під головний убір.
2.2. Готують згідно з темою уроку посуд та прилади (ріжучий інструмент, ножі, дошки).
2.3. Продукти, що псуються, складають у холодильник.
2.4. Електричну плиту включає і вимикає тільки вчитель технології.
2.5. Перед початком робіт з кожним видом обладнання учні знайомляться з правилами експлуатації устаткування, побутових електроприладів та інструментів, правилами підготовки робочого місця та інструментів, безпечними методами роботи.

3. Вимоги безпеки під час роботи в кабінеті кулінарії

3.1. Дотримуватися максимальної обережності при роботі з ріжучими приладами (ножами, скребками, тертками), ножі та виделки передавати тільки ручкою вперед.
3.2. Дотримуватися обережності при роботі з ручними тертками. Щільно утримувати оброблювані продукти (фрукти, овочі тощо), не обробляти занадто маленькі частини.
3.3. Хліб, гастрономічні вироби, овочі та інші продукти нарізати на обробних дошках, дотримуючись правильних прийомів різання. Пальці лівої руки повинні бути зігнуті і знаходитися на безпечній відстані від леза ножа.
3.4. При подачі продуктів на ріжучі частини побутових електроприладів, використовувати спеціальні штовхачі (пристосування).
3.5. Кришки гарячого посуду брати ухватками, відкривати та виливати вміст посуду тільки від себе.
3.6. Стежити, щоб при закіпанні вміст посуду не виливався через край.
3.7. Сковорідку ставити та знімати, тримаючи за ручку.
3.8. При приготуванні їжі на електроплиті, користуватися тільки емальованим посудом.
3.9. Під час приготування їжі необхідно підтримувати порядок і чистоту на своєму робочому місці.
3.10. Необхідно контролювати розташування робочого інструменту на столі, виключати можливість його падіння.
3.11. Під час роботи необхідно дотримуватися справжньої інструкції з охорони праці в кабінеті кулінарії, правиа експлуатації обладнання, механізмів, побутових електроприладів, інструментів, не піддавати їх механічним ударам та падінню, не допускати падіння посуду.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи в кабінеті кулінарії

4.1. Перевірити наявність і чистоту посуду, приладів (ложок, виделок, ножів), скласти їх у спеціально відведене місце.
4.2. Привести в порядок робоче місце та свій одяг, дотримуючись санітарно-гігієнічних норм.
4.3. Не проводити прибирання над і під працюючим обладнанням, побутовими електроприладами або в безпосередній близькості від їх рухомих частин та електроплити.
4.4. Здати робоче місце вчителю технології.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях в кабінеті кулінарії

5.1. При поломці електричної плити, при виявленні диму або запаху гару, негайно повідомити вчителя.
5.2. При виявленні зіпсованих продуктів, при опіку, ураженні електричним струмом, негайно повідомити вчителя технології (обслуговуючої праці).
5.3. У разі загоряння устаткування, відключити електроживлення, повідомити вчителя.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: