Інструкція з охорони праці для медичної сестри

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці для медичної сестри

1. Загальні вимоги охорони праці

1.1. До виконання посадових обов'язків медичної сестри ДНЗ допускаються особи, які досягли 18 років, мають спеціальну медичну освіту, пройшли медичний огляд і не мають протипоказань за станом здоров'я.
1.2. Медсестра повинна пройти вступний та первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці, ознайомитися з інструкцією з охорони праці для медичної сестри.
1.3. Медична сестра у своїй роботі повинна:

 • знати і виконувати свої посадові обов'язки, інструкції з охорони праці, охорони життя і здоров'я дітей, пожежної безпеки;
 • дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • дотримуватися встановлених режимів праці та відпочинку (віповідно до розробленого графіку роботи);
 • виконувати правила особистої гігієни, утримувати в чистоті робоче місце.

1.4. При виконанні посадових обов'язків медичної сестри можлива ймовірність впливу таких шкідливих виробничих факторів:

 • ураження електричним струмом при включенні електроосвітлення, використання пошкоджених електричних розеток;
 • ураження струмом при включенні та безпосередній роботі з бактерицидною кварцовою лампою, медичною або іншою апаратурою;
 • порушення гостроти зору при недостатньому або неправильному освітленні робочого місця;
 • ураження слизової оболонки очей в наслідок невиконання техніки безпеки при користуванні бактерицидними кварцовими лампами;
 • уколи, порізи при наданні першої медичної допомоги постраждалим.

1.5. Медична сестра зобов'язана працювати в спеціальному одязі: білий халат бавовняний, головний убір.
1.6. У кабінеті медсестри повинна бути медична аптечка з необхідним набором медикаментів і перев'язувальних засобів надання першої медичної допомоги.
1.7. Медична сестра в ДНЗ зобов'язана дотримуватися протипожежного режиму, правил пожежної безпеки, знати місця розташування первинних засобів гасіння пожежі, а також напрями та шляхи евакуації при її виникненні.
1.8. Якщо стався нещасний випадок, медсестра зобов'язана негайно надати першу медичну допомогу потерпілому, повідомити про це завідувачу дошкільного навчального закладу, при несправності електрообладнання слід негайно припинити роботу і повідомити про це заступникові завідувача з АГР (завгоспа).
1.9. В процесі виконання роботи медична сестра зобов'язана дотримуватися правил носіння спецодягу, виконувати вимоги особистої гігієни, утримувати в чистоті робоче місце.
1.10. Медична сестра, яка не виконала або порушила вимоги, продиктовані інструкцією з охорони праці для медичної сестри, притягується до дисциплінарної відповідальності у відповідності з встановленими правилами внутрішнього трудового розпорядку і, за необхідності, підлягає позачерговій перевірці знань норм і правил охорони праці.
1.11. Для медсестри має бути надане санітарно-побутове приміщення у відповідності з діючими вимогами санітарних норм і правил.

2. Вимоги охорони праці перед початком роботи

2.1. Оглянути приміщення, переконатися у справності електроосвітлення в медичному, процедурному кабінетах, ізоляторі.
2.2. Провітрити медичний кабінет.
2.3. Перевірити безпеку свого робочого місця, правильну розстановку медичного обладнання та меблів, приладдя.
2.4. Перевірити працездатність електричної розетки та інших електричних приладів.
2.5. Привести в порядок робочий одяг:

 • надіти чистий медичний халат, головний убір;
 • вдягнути зручне взуття на низьких підборах із закритою п'ятою;
 • застебнути обшлаги рукавів.

3. Вимоги охорони праці під час роботи

3.1. Зберігати медикаменти в спеціально призначених місцях, недоступних для дітей, виключити доступ до медикаментів сторонніх осіб. Використовувати медикаменти виключно у відповідності з інструкцією до застосування.
3.2. Застосовувати в роботі тільки індивідуальні стерильні інструменти, одноразові рукавички.
3.3. Контролювати наявність медикаментів у аптечках для надання першої медичної допомоги в групах, харчоблоку, пральні та інших приміщеннях ДНЗ.
3.4. Стерилізувати медичні інструменти тільки в спеціальних приміщеннях (процедурному кабінеті).
3.5. У медичному кабінеті дозволяється зберігання медикаментів і реактивів, які відносяться до ЛвиС та ГР (спирт, ефір тощо) у спеціально відведених місцях (металевих шафах, які закриваються) загальною кількістю не більше 3 кг з урахуванням їх сумісності.
3.6. Дотримуватися вимог особистої гігієни, санітарії, правил пожежної безпеки.
3.7. Користуватися в процесі роботи тільки справною апаратурою.
3.8. Стежити за чистотою і порядком на робочому місці медичної сестри.
3.9. Знати шляхи евакуації при пожежі, порядок дій при пожежі, вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння (порошковим вогнегасником).
3.10. При поганій освітленості робочого місця, для додаткового освітлення користуватися безпечною настільною лампою.
3.11. При роботі з медичною апаратурою виконувати заходи безпеки від ураження електричним струмом:

 • забороняється підключати до електромережі і відключати від неї прилади мокрими та вологими руками;
 • не порушувати послідовність включення і виключення медичної апаратури, не порушувати технологічні процеси;
 • суворо дотримуватися вказівок щодо використання електроприладів;
 • не залишати включені в електромережу прилади без нагляду, особливо кварцові лампи, жарочні шафи тощо.

3.12. Для запобігання поранень рук в процесі відкривання ампул, необхідно виконати підпил ампули пилою і відламати носик ампули пальцями, захищеними марлею або ватою.

4. Вимоги охорони праці після закінчення роботи

4.1. Вимкнути електроприлади, медичну апаратуру від електромережі.
4.2. Відкрити на провітрювання медичний кабінет.
4.3. Привести в порядок своє робоче місце.
4.4. Зняти спецодяг і повісити його у визначеному для зберіганні місці.
4.5. Щільно закрити вікно (кватирку, фрамугу), вимкнути світло.
4.6. Закрити медичний, процедурний кабінет на ключ. Впевнитися у відсутності доступу сторонніх осіб у приміщення, де зберігаються медикаменти.
4.7. Про всі несправності, помічені під час роботи, повідомити заступникові завідувача з АГР (завгоспа).

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення аварійних ситуацій, які загрожують життю і здоров'ю вихованців, необхідно терміново вжити заходів щодо евакуації дітей і, за необхідності, надати першу медичну допомогу потерпілому, відправити потерпілого до найближчого медичного закладу, повідомити про подію завідувача ДНЗ.
5.2. Не приступати до виконання роботи при поганому самопочутті або раптовому захворюванні.
5.3. У випадку виникнення несправності в роботі електроприладів, медичної апаратури (сторонній шум, іскріння, запах гару) негайно вимкнути електроприлад від електромережі і повідомити про це заступникові з АГР (завгоспу) або черговому адміністратору. Роботу продовжувати виключно після усунення виниклої несправності.
5.4. При виникненні пожежі:

 • негайно евакуювати вихованців згідно з планом евакуації;
 • повідомити про пожежу до найближчої пожежної частини за телефоном 101;
 • повідомити завідувача ДНЗ, при відсутності - іншій посадовій особі, черговому адміністратору.
 • приступити до гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння за відсутності явної загрози здоров'ю та життю.

5.5. При нещасному випадку з працівниками або дітьми необхідно:

 • надати першу медичну допомогу потерпілому, за необхідності, викликати швидку допомогу за телефоном 103;
 • повідомити завідувача ДНЗ, за відсутності - іншій посадовій особі;
 • повідомити батькам (законним представникам) вихованця про данну подію;
 • зберегти до службового розслідування обстановку на робочому місці такою, якою вона була в момент події (якщо це не загрожує життю і здоров'ю інших дітей та працівників дитячого садка).

5.6. При ураженні електричним струмом, надати потерпілому першу медичну допомогу, при відсутності дихання і пульсу, зробити штучне дихання і непрямий масаж серця до відновлення дихання, пульсу і викликати «швидку допомогу».
5.7. Про всі порушення та несправності, що загрожують життю і здоров'ю вихованців і працівників дошкільного навчального закладу, негайно повідомити завідувача ДНЗ (за його відсутності - іншій посадовій особі).

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: