Інструкція з охорони праці для вчителя іноземної мови

УЗГОДЖЕНО
Голова профкому
_________ /________________/
протокол № ____ від «__»___ 2019р.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор
Найменування закладу
__________ /_______________/
Наказ №__ від "_"._.2019р.

Інструкція з охорони праці
для вчителя іноземної мови

1. Загальні положення

1.1.Інструкція з охорони праці для вчителя іноземної мови школи розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 1 вересня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р.
1.2. Ця Інструкція встановлює вимоги охорони праці перед початком, під час і після закінчення роботи вчителя іноземної мови загальноосвітнього закладу, а також порядок його дій і вимоги з охорони праці в аварійних ситуаціях.
1.3. До роботи допускаються особи обох статей, які досягли 18 років, мають педагогічну освіту, пройшли медичний огляд, інструктажі, навчання та перевірку знань вимог охорони праці, інструктажі з пожежної безпеки.
1.4. Травмонебезпека в кабінеті іноземної мови:

  • при порушенні правил особистої безпеки;
  • при включенні електроприладів: програвачів та інших ТЗН (технічних засобів навчання) - ураження електрострумом.

1.5. Про випадки травматизму вчитель іноземної мови зобов'язаний повідомляти адміністрації школи.
1.6. Вчитель іноземної мови повинен пройти навчання і мати навички надання першої допомоги постраждалим, знати порядок дій при виникненні пожежі або іншої НС і евакуації.
1.7. Вчитель іноземної мови повинен знати правила пожежної безпеки і вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками).
1.8. Вчитель іноземної мови повинен вміти надавати першу допомогу. У разі захворювання дитини чи нещасного випадку повинен негайно викликати медичного працівника.
1.9. Вчитель іноземної мови один раз на три роки проходить навчання з охорони праці з наступною перевіркою знань.
1.10. При виявленні несправності обладнання, устаткування, пристроїв та в разі нещасного випадку, який трапився в навчальному закладі, вчитель зобов'язаний повідомити директора школи, або іншу посадову особу.
1.11. За невиконання положень даної інструкції з охорони праці вчитель іноземної мови несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України

2. Вимоги безпеки перед початком роботи вчителя іноземної мови

2.1. Перевірити готовність навчального кабінету іноземної мови до занять згідно з інструкцією з охорони праці для вчителя іноземної мови.
2.2. Перед початком роботи вчителю іноземної мови необхідно включити повністю освітлення у навчальному кабінеті і переконатися в справній роботі всіх світильників. Найменша освітленість робочого місця повинна становити: при люмінесцентних лампах – не менш 300 лк (20 Вт/кв.м).
2.3. Упевнитися, що комутаційні коробки закриті, електричні розетки і вимикачі без пошкоджень (тріщин та сколів), а також без оголених контактів.
2.4. Вчителю іноземної мови забороняється самостійно усувати виявлені порушення електробезпеки.
2.5. Упевнитися в наявності первинних засобів пожежогасіння і терміну їх придатності, в наявності аптечки першої допомоги і укомплектованості її всіма необхідними медикаментами.
2.6. Провести огляд санітарного стану кабінету іноземної мови і провітрити його. Приготувати для роботи необхідний матеріал і обладнання.
2.7. Провести перевірку працездатності персонального компьютера, упевнитися в справності електричного обладнання, ТЗН, оргтехніки в кабінеті іноземної мови.
2.8. Переконатися в безпеці робочого місця, перевірити на стійкість і справність меблі, переконатися в стійкості згрупованих документів, а також перевірити наявність у необхідній кількості та справність канцелярського приладдя.
2.9. Переконатися, що температура повітря в приміщенні відповідає необхідним санітарним нормам.
2.10. Проконтролювати наявність і справний стан наочних посібників.
2.11. Не допускати початку робіт учнями у разі виявлення невідповідності їх робочих місць встановленим у представленому розділі вимогам, а також при неможливості виконати зазначені в даному розділі підготовчі до роботи дії.
2.12. При виявленні недоліків в роботі обладнання або поломок меблів повідомити заступнику директора з адміністративно-господарської роботи (завгоспу) та не використовувати дане обладнання та меблі до повного усунення всіх виявлених недоліків.

3. Вимоги безпеки під час роботи викладача іноземної мови

3.1. Не допускати учнів до самостійного включення електроприладів.
3.2. Під час роботи слід підтримувати порядок у приміщенні, не захаращувати своє робоче місце і місця учнів, евакуаційні виходи з кабінету іноземної мови.
3.3. Виконуючи роботу, не допускати застосування несправного електричного освітлення, не робочого персонального комп'ютера, принтера, ксерокса, іншого електричного обладнання, що знаходиться в кабінеті іноземної мови.
3.4. Дотримуватися заходів безпеки від ураження електричним струмом:

  • не підключати до електричної мережі і не відключати від неї комп'ютерне обладнання, оргтехніку, прилади мокрими або вологими руками;
  • дотримуватися послідовності включення і виключення комп'ютера, оргтехніки, ТЗН;
  • не розташовувати на обладнанні папір, речі, інші предмети,
  • не залишати включеними в електромережу без нагляду комп'ютерне обладнання, мультимедійний проектор, принтер, іншу оргтехніку.

3.5. Утримувати в чистоті і порядку робоче місце, не завалювати його паперами, книгами, вихід не перекривати непотрібними предметами.
3.6. Не залишати учнів у кабінеті без контролю, саджати за столи учнів слід відповідно до їх зросту.
3.7. В цілях забезпечення необхідного природного освітленння кабінету не ставити на підвіконня квіти, зошити, підручники та інші предмети.
3.8. Під час перерв між заняттями при відсутності учнів періодично провітрювати кабінет, при цьому віконні рами фіксувати у відкритому положенні гачками.
3.9. Наочні посібники застосовувати тільки в справному стані, дотримуючись правил безпеки і затверджених методик.
3.10. Підтримувати дисципліну і порядок на уроках, стежити за тим, щоб учні загальноосвітньої установи виконували всі вказівки педагога.
3.11. Не використовувати в приміщенні кабінету електронагрівальні прилади: кип'ятильники, плитки, електрочайники, плойки, не сертифіковані подовжувачі і т.ін.
3.12. Дотримуватися правил з охорони праці та протипожежної безпеки в кабінеті іноземної мови.
3.13. У процесі виконання посадових обов'язків дотримуватися даної інструкції з охорони праці, бути уважним до учнів, не відволікатися, стежити за дотриманням санітарно-гігієнічних правил у кабінеті іноземної мови.

4. Вимоги безпеки в кабінеті після закінчення роботи вчителя іноземної мови

4.1. Повністю відключити електричні прилади, персональний комп'ютер, принтер, відключити від електроживлення технічні засоби навчання (ТЗН).
4.2. Провітрити кабінет.
4.3. Привести в порядок своє робоче місце, прибрати у відведені місця для зберігання документацію, наочні і методичні посібники, роздатковий матеріал, а також проконтролювати винос сміття з приміщення навчального кабінету.
4.4. Закрити вікна, вимити руки і перекрити воду.
4.5. Перевірити наявність первинних засобів пожежогасіння. При закінченні терміну експлуатації вогнегасника передати його особі, відповідальній за пожежну безпеку в школі, для подальшої перезарядки. Встановити в приміщенні новий вогнегасник.
4.6. Упевнитися в протипожежній безпеці приміщення, вимкнути освітлення і закрити кабінет на ключ.
4.7. Про всі недоліки, помічені під час роботи, доповісти заступнику директора з адміністративно-господарської роботи навчального закладу (при відсутності – іншій посадовій особі).

5. Вимоги безпеки в кабінеті іноземної мови в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення аварійних ситуацій вжити заходів до евакуації учнів.
5.2. Повідомити про те, що сталося адміністрації школи, під час пожежі сповістити службу 101.
5.3. Надати першу допомогу постраждалим у разі травматизму згідно з чинною інструкцією надання першої допомоги постраждалим.
5.4. При раптовому захворюванні учнів викликати медичного працівника, повідомити батькам.
5.5. Вчителю іноземної мови не варто починати роботу в разі поганого самопочуття або раптової хвороби.
5.6. При виникненні аварійних ситуацій (прорив водопровідної системи або системи опалення) вивести дітей з приміщення навчального кабінету і доповісти про подію заступнику директора з адміністративно-господарської роботи (при відсутності – іншій посадовій особі) і далі діяти згідно з отриманими вказівками.
5.7. При виникненні неполадок в роботі електрообладнання, появі іскор, диму і запаху гару негайно відключити обладнання від електричної мережі і доповісти про це заступнику директора з адміністративно-господарської роботи (завгоспу). Роботу можна продовжувати тільки після усунення виниклих неполадок.
5.8. У разі виникнення пожежі необхідно у першу чергу евакуювати учнів з кабінету (керуючись планом евакуації з приміщення) в безпечне місце, задіяти систему оповіщення про пожежу, повідомити в пожежну службу за телефоном 101, доповісти адміністрації школи. При відсутності явної загрози життю приступити до гасіння осередку пожежі за допомогою первинних засобів пожежогасіння.
5.9. У разі отримання травми покликати на допомогу, скористатися аптечкою першої допомоги, звернутися за медичною допомогою до медпункту навчального закладу і повідомити про це директора школи (при відсутності – іншу відповідальну особу).
5.10. У випадку одержання травми учнями надати потерпілому першу допомогу, викликати шкільну медсестру (або доставити дитину в медпункт), у разі необхідності, викликати швидку медичну допомогу, доповісти про подію директору школи (при відсутності – іншій відповідальній особі).
5.11. У разі загрози або виникнення осередку небезпечного впливу техногенного характеру, терористичного акту діяти відповідно до плану евакуації, Інструкції про порядок дій у разі загрози та виникнення НС терористичного характеру.

Інструкцію з охорони праці розробив: _____________ /______________________/

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»_______20___р. _____________ /______________________/