Інструкція з охорони праці для вихователя

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці для вихователя

1. Загальні вимоги охорони праці

1.1. До роботи вихователем дошкільного навчального закладу допускаються особи, не молодші 18-ти років, які відповідають вимогам до кваліфікації та пройшли обов'язковий медичний огляд, вступний та первинний інструктаж на робочому місці, навчені наданню першої долікарської допомоги потерпілим, вивчили цю інструкцію з охорони праці для вихователя.
1.2. У своїй роботі вихователь повинен дотримуватися Статуту ДНЗ, виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадову інструкцію вихователя, а також дану інструкцію з охорони праці.
1.3. Вихователь несе персональну відповідальність за життя і здоров'я дітей під час їх перебування в дошкільному освітньому закладі, забезпечує виховання дітей, не залишає вихованців без нагляду в групі, в спальні, на території, а також в інших місцях, де перебувають діти.
1.4. Суворо дотримується вимог інструкції з охорони життя і здоров'я дітей, систематично контролює дотримання дітьми правил і вимог охорони праці, безпечної поведінки.
1.5. При роботі на вихователья дитячого садка можуть впливати такі небезпечні та шкідливі фактори:

 • підвищене нервово-емоційне навантаження;
 • зараження різними вірусними, інфекційними захворюваннями;
 • значні фізичні, статичні і динамічні навантаження;
 • наслідки пустощів дітей за відсутності у них необхідних навичок;
 • можливість отримання травми під час прогулянок з дітьми внаслідок обмерзання пішохідних тротуарів і вулиць;
 • можливість ураження електричним струмом при використанні несправного електрообладнання в групових та інших приміщеннях дитячого садка.

1.6. Вихователь дитячого садка дотримується затвердженого адміністрацією режиму праці та відпочинку в дитячому закладі. Зміни режиму праці та відпочинку допускаються тільки у разі екстремальних ситуацій.
1.7. Систематично стежить за наявністю у медичній аптечці групи набору необхідних медикаментів і перев'язувальних засобів для надання першої долікарської допомоги при травмах. Розташування аптечки має бути в місцях, недоступних для дітей.
1.8. Вихователь групи дитячого садка повинен володіти прийомами і способами надання першої долікарської допомоги в обсязі інструкції з надання першої допомоги потерпілому, діючої в дошкільному навчальному закладі.
1.9. На стінах групових приміщень та спальних кімнат дитячого садка повинні перебувати термометри для контролю температурного режиму.
1.10. Вихователь ДНЗ зобов'язаний дотримуватися правил пожежної безпеки, інструкціїпро заходи з пожежної безпеки, знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників), порядок дій при виникненні пожежі та евакуації.
1.11. Вихователь дитячого садка в ході роботи зобов'язаний дотримуватися правил особистої гігієни, утримувати своє робоче місце в чистоті і порядку.
1.12. Про кожний нещасний випадок, що стався в дошкільному навчальному закладі, вихователь повинен негайно повідомити завідувача ДНЗ відразу після надання першої долікарської допомоги потерпілому (працівнику, вихованцю).
1.13. Вихователь, який допустив невиконання чи порушення цієї інструкції з охорони праці, притягується до дисциплінарної відповідальності згідно зі Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, трудовим законодавством і, при необхідності, підлягає позачерговій перевірці знань встановлених норм і правил охорони праці.
1.14. Згідно з інструкцією з охорони праці для вихователя вихователь може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за несвоєчасне повідомлення про нещасний випадок з вихованцем дитячого садка та зволікання в наданні або ненаданні долікарської допомоги.

2. Вимоги охорони праці перед початком роботи

Перед початком роботи вихователь дошкільного навчального закладу зобов'язаний:
2.1. Перевірити стан кімнати групи, спальні, кімнати для роздягання дітей, туалету.
2.2. Включити повністю освітлення і упевнитися в справності його роботи. Найменша освітленість у приміщеннях повинна бути наступною:

 • у кімнаті групи - не менше 20 Вт/м2 при люмінесцентних лампах і не менше 48 Вт/м2 при лампах розжарювання;
 • у спальній кімнаті - не менш 5 Вт/м2при люмінесцентних лампах і не менше 9,6 Вт/м2 при лампах розжарювання.

2.3. Переконатися в справності електрообладнання у всіх приміщеннях, де будуть перебувати діти. У процесі візуального огляду світильники повинні бути надійно прикріплені до стелі, комутаційні коробки повинні бути закриті кришками, електророзетки – закриті фальшвилками, корпуси і кришки вимикачів і розеток не повинні мати тріщин і сколів. Не припустимо використовувати оплавлені розетки і вимикачі, а також вилки і подовжувачі з оголеними або пошкодженими дротами.
2.4. Вихователю дошкільного навчального закладу забороняється самостійно усувати виявлені порушення електробезпеки.
2.5. Переконатися в правильній розстановці меблів згідно з нормами у груповій кімнаті: 4-х місні столи повинні бути встановлені не більше ніж у два ряди, 2-х місні столи - не більше ніж у три ряди; відстань між рядами столів - не менше 0,5 м; відстань першого ряду столів від зовнішньої стіни - не менше 1,0 м.
2.6. Перевірити санітарний стан приміщень, якісно провітрити дитячі кімнати, відкривши вікна, фрамуги, двері. Вікна у відкритому стані необхідно зафіксувати гачками, а у фрамуг використовувати обмежувачі. Закінчити провітрювання приміщень необхідно за 30 хвилин до приходу дітей. Фрамуги вікна для провітрювання приміщень необхідно відкривати і закривати обережно, щоб не розбити скло.
2.7. Виміряти температуру повітря вприміщенні і переконатися, що ця температура відповідає встановленим санітарним нормам для приміщень з перебуванням дітей дошкільного віку.
2.8. Перевірити і переконатися втому, що все стаціонарне дитяче обладнання добре закріплене і не допустить падіння та травмування дітей. Звернути увагу на стан внутрішніх дверей, огорож сходів, підлоги, порогів.
2.9. При виявленні недоліків у кріпленнях, поломок дитячого обладнання та меблів, умивальників, електрообладнання, які можуть негативно вплинути на здоров'я вихователя і дітей групи, негайно повідомити заступнику завідуючогозАГР або безпосередньо завідуючому дитячим садком для вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків.

3. Вимоги охорони праці під час роботи

3.1. Під час роботи вихователь дошкільного навчального закладу зобов'язаний:
3.1.1. Забезпечити безпечне проведення навчального та виховного процесу.
3.1.2. Бути уважним до поведінки дітей задля вчасного попередження та недопущення подій, які можуть призвести до нещасних випадків, аварійних ситуацій, конфліктних стосунків з батьками і персоналом дитячого садка.
3.1.3. При виявленні ознак нездужання, млявості або захворювання дитини:

 • ізолювати хвору дитину для виключення зараження інших дітей;
 • викликати медичну сестру для надання дитині необхідної кваліфікованої медичної допомоги;
 • повідомити про те, що трапилося батькам (законним представникам) хворої дитини;
 • у разі відсутності медичної сестри, за погодженням батьків, надати першу долікарську допомогу;
 • в екстрених випадках викликати «швидку медичну допомогу».

3.1.4. Невідкладно повідомляти керівництво дошкільного навчального закладу про кожний нещасний випадок з вихованцем, вживати заходів щодо надання першої долікарської допомоги.
3.1.5. Вносити пропозиції щодо поліпшення умов проведення навчального процесу, виховної діяльності та оздоровлення дітей, доводити до відома керівництва дошкільного навчального закладу про всі недоліки в забезпеченні навчального і виховного процесів, які знижують життєдіяльність і працездатність дітей.
3.1.6. Організувати вивчення дітьми дитячого садка правил з охорони праці та техніки безпеки, правил дорожнього руху, поведінки в побуті, правил пожежної безпеки тощо.
3.1.7. Робоче місце тримати в чистоті і порядку, дотримуватися гігієни. Забезпечити безпечне зберігання та утримання ріжучих, колючих та інших небезпечних предметів (ножиці, голки, шпильки, кнопки, скріпки тощо). Ножиці на заняттях повинні бути з тупими кінцями, голки використовуються виключно на індивідуальних заняттях під наглядом вихователя.
3.1.8. Слідкувати за кріпленням меблів і підставок для квітів, за справністю меблів та обладнання.
3.1.9. Стежити за станом посуду (чайного і столового). Чашки, блюдця, тарілки з тріщинами і сколами негайно вилучаються і здаються завгоспу.
3.1.10. Стежити за наявністю у дітей індивідуальних гребінців і рушників, у разі відсутності - повідомляти батьків.
3.1.11. Під час прогулянки постійно тримати в полі зору всіх дітей, знати кількість дітей, виведених на прогулянку. Якщо з якої-небудь причини деякі діти залишаються в групі, вихователь ДНЗ зобов'язаний передати їх під нагляд помічникові вихователя.
3.1.12. Дальню прогулянку або екскурсію здійснювати тільки разом з другим співробітником (один спереду, інший ззаду колони), виконуючи правила вуличного та дорожнього руху.
3.1.13. Стежити за виконанням температурного і питного режиму в групі ДНЗ.
3.1.14. Проводити прогулянки дітей на відкритому повітрі не рідше двох разів на день загальною тривалістю не менше 4-4,5 годин.
3.1.15. Під час одягання дітей на прогулянку, уникати різких, метушливих і необережних рухів, які можуть призвести до травмування вихователя і дітей.
3.1.16. Стежити за тим, щоб діти не їли на прогулянці ягоди, гриби, рослини, нічого стороннього не піднімали з землі.
3.1.17. У спекотну погоду виводити дітей дитячого садка на прогулянку в легких головних уборах.
3.1.18. Щоб уникнути простудних захворювань, виходячи з дітьми на прогулянку, одягатися і одягати дітей відповідно до погодних умов (непромокаюче взуття, верхній теплий одяг, головні убори, шарфи, рукавички тощо).
3.1.19. Працюючи з дітьми на ділянці, доглядаючи за зеленими насадженнями, попередньо перевірити і в процесі стежити за справністю господарського інвентарю: лопат, граблів, носилок і т. п.
3.1.20. Рухаючись в приміщенні групи, інших приміщеннях дитячого садка, а також на вулиці бути уважним і остерігатися слизьких місць і нерівностей.
3.1.21. Проводити оформлення кімнати групи, актової зали тільки на стійких, спеціально призначених сходах-драбинах.
3.2. Під час роботи вихователю дитячого садка забороняється:
3.2.1. Відволікатися під час роботи з дітьми і відволікати інших вихователів ДНЗ сторонніми розмовами.
3.2.2. Допускати на своє робоче місце осіб, що не мають відношення до роботи вихователя.
3.2.3. Заколювати голками або шпильками свій одяг, містити в кишенях гострі предмети, носити в приміщенні взуття на високих підборах.
3.2.4. Зберігати в групі лікарські препарати і медикаменти, крім зеленки, перекису водню і йоду, які повинні міститися в аптечці, закріпленій на недоступній для дітей висоті.
3.2.5. Використовувати в приміщенні групи електронагрівальні прилади: кип'ятильники, каміни, електрочайники, плойки та інше.
3.2.6. Проводити прогулянки з дітьми вулицями з великим рухом автотранспорту.
3.2.7. Випускати дітей самих на територію дитячого садка, залишати їх на ігровому майданчику або в приміщенні групи без нагляду.
3.2.8. Віддавати дітей незнайомим особам, а також родичам, молодшим 16 років.
3.2.9. Віддавати дітей батькам, які перебувають у нетверезому стані.
3.3. Вимоги до кількості занять і їх тривалості в ДНЗ:
3.3.1. Кількість навчальних занять на тиждень:

 • у молодших і середніх групах - 11-12;
 • у старшій групі – 15;
 • у підготовчій групі - 17.

3.3.2. Максимально допустима кількість навчальних занять у першій половині дня в молодшій і середній групах ДНЗ не повинна перевищувати двох, а в старшій та підготовчій групах – трьох занять.
3.3.3. Тривалість навчальних занять:

 • для дітей 4-х річного віку - не більше 15 хв.;
 • для дітей 5-річного віку - не більше 20 хв.;
 • для дітей 6-річного віку - не більше 25 хв.;
 • для дітей 7-річного віку - не більше 30 хв.

У середині занять проводиться фізкультхвилинка тривалістю 1,5-2,0 хв.
Перерви між заняттями - не менше 10 хв.
3.4. Вимоги до організації харчування у ДНЗ:
3.4.1. Видачу готової їжі дітям дозволяється проводити після зняття проби медпрацівником і запису у бракеражному журналі оцінки готових страв та дозволу до видачі.
3.4.2. Температура гарячої їжі при видачі дітям не повинна перевищувати 70°С.
3.4.3. Під час прийому їжі вихователь ДНЗ зобов'язаний стежити за правильним використанням дітьми столових приладів. Столовий посуд при видачі їжі дітям не повиннен мати тріщин і сколів, щоб уникнути травмування дітей.
3.4.4. Їжа з кухні дитячого садка подаєтьсяза відсутності в коридорах і на сходах дітей.
3.4.5. Під час роздачі їжі не допускати ігор, дитячих пустощів близько обідніх столів.
3.4.6. Суворо забороняється приносити у групові кімнати окріп, а також будь-які домашні продукти харчування для частування дітей у дитячому садку.
3.5. Вимоги до перегляду телевізора:
3.5.1. Тривалість перебування перед екраном телевізора повинна становити в молодшій і середній групах не більше 20 хвилин, а в старшій та підготовчій групах - не більше 30 хв. Перегляд мультфільмів, навчальних програм і фільмів, відеороликів дітьми дошкільного віку допускається не частіше 2 разів на день (в першу і другу половину дня).
3.5.2. Для перегляду використовувати телевізор з розміром екрану не менш 59-69 см. Екран повинен бути встановлений на висоті 1,0-1,3 м від підлоги.
3.5.3. Дітей необхідно розсаджувати на відстані 2,0-5,5 м від екрана.

4. Вимоги охорони праці після закінчення роботи

4.1. Уважно оглянути всі приміщення групи, звернути увагу на наявність небезпечних і шкідливих факторів та повідомити про це адміністрації дитячого садка.
4.2. Вимкнути всі використовувані засоби, обладнання (демонстраційні, навчальні, аудіо - і відео-апаратуру), що живляться від електричної мережі.
4.3. Провітрити приміщення впродовж не менше 20-30 хв, після чого закрити всі вікна і фрамуги.
4.4. Привести в порядок приміщення групи (прибрати всі іграшки, посібники, зошити, книжки, приладдя для малювання, ліплення тощо, перевірити розстановку меблів і впорядкувати їх, розкласти дитячі речі).
4.5. При виявленні зауважень з охорони праці, повідомити завідувача дошкільним навчальним заладом (за його відсутності – іншій посадовій особі).
4.6. Продумати, спланувати і підготуватися до занять наступного робочого дня.
4.7. Зняти робочий одяг, змінне взуття і розмістити їх у встановленому місці.
4.8. Ретельно вимити руки з милом.
4.9. Здати необхідну документацію про дітей діловоду дитячого садка. Виходячи з приміщення, закрити вікна і фрамуги, вимкнути світло, зачинити вхідні двері.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення пожежі, аварії та інших стихійних лих, вихователь дитячого садка в першу чергу вживає заходів з порятунку дітей групи.
5.2. При виникненні пожежі необхідно:

 • негайно евакуювати дітей із приміщення відповідно до плану евакуації;
 • по можливості закрити всі кватирки і вікна з метою запобігання швидкого розповсюдження вогню, відключити електроенергію;
 • викликати пожежну службу за телефоном 101;
 • повідомити про пожежу завідувачу ДНЗ (за його відсутності – іншій посадовій особі);
 • при відсутності загрози життю, приступити до гасіння осередку пожежі за допомогою первинних засобів пожежогасіння (вогнегасник, пісок, вода, щільне покривало).

5.3. При отриманні дитиною травми необхідно:

 • негайно надати першу долікарську допомогу потерпілій дитині, усунути вплив на неї ушкоджуючих факторів, що загрожують життю і здоров'ю (звільнити від дії електричного струму, погасити палаючий одяг, прибрати травмуючий предмет, підставити під холодний потік води при опіку і ін);
 • виконати необхідні заходи і дії щодо спасіння потерпілого в порядку терміновості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання та зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу);
 • викликати медичну сестру, за необхідності транспортувати дитину до медичного кабінету, викликати «швидку допомогу»;
 • повідомити про те, що трапилося завідувачу дошкільним навчальним закладом (за його відсутності – іншій посадовій особі), а також батькам (законним представникам).

5.4. При аварії (прориві) в системі опалення, водопостачання необхідно терміново вивести вихованців з приміщення групи, повідомити про подію заступникові завідувача з адміністративно-господарської роботидошкільного навчального закладу (завгоспу).
5.5. У разі появи несправності в роботі комп'ютера, принтера, технічних засобів навчання, музичної апаратури (сторонній шум, іскріння і запах гару) негайно відключити обладнання від електричної мережі і повідомити про це завідуючому господарством дитячого садка(завгоспу); продовжувати роботу можна тільки після повного усунення несправності.
5.6. Уразі загрози або виникнення небезпечного впливу техногенного характеру, погрози або приведення у виконання терористичного акту, слід керуватися відповідними інструкціями з охорони праці для вихователя та Планом евакуації.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: