Інструкція з охорони праці при роботі з муфельною електропіччю

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція з охорони праці
при роботі з муфельною електропіччю

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці при роботі з муфельною електропіччю розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 1 вересня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р.
1.2. Ця Інструкція встановлює вимоги охорони праці при виконанні робіт з муфельною електропіччю.
1.3. До самостійної роботи з муфельною електропіччю допускаються особи, які досягли 18 років, пройшли відповідну підготовку, пройшли інструктаж з охорони праці, пройшли медичний огляд і не мають протипоказань за станом здоров'я.До роботи з муфельною електропіччю школярі не допускаються.
1.4. Під час роботи з муфельною електропіччю необхідно дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, встановленого режиму праці та відпочинку, цієї інструкції з охорони праці при роботі з муфельною електропіччю.
1.5. При виконанні робіт з муфельною піччю, можливий вплив на працівників наступних небезпечних та шкідливих виробничих факторів:

  • отримання опіків тіла та очей уламками кераміки, розплавленим металом або шлаком;
  • отруєння токсичними газами при відсутності вентиляції;
  • ураження електричним струмом, якщо відсутнє заземлення корпусу муфельної електропечі.

1.6.При роботі з муфельною електропіччю необхідно використовувати спецодяг і засоби індивідуального захисту:

  • халат бавовняний або фартух з нарукавниками;
  • берет;
  • рукавиці брезентові;
  • спеціальні захисні окуляри.

1.7. У приміщенні, де проводиться робота з муфельною електропіччю, повинна бути медична аптечка з набором медикаментів і перев'язувальних засобів для надання першої допомоги потерпілому.
1.8. Працівники зобов'язані дотримуватися правил пожежної безпеки, знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння. Приміщення для роботи з муфельною електропіччю повинно бути забезпечене первинними засобами пожежогасіння: вогнегасником, ящиком з піском, ємністю з водою.
1.9. Якщо стався нещасний випадок, потерпілий або очевидець зобов'язаний негайно повідомити адміністрацію навчального закладу. При несправності устаткування, припинити роботу і повідомити про це адміністрацію школи.
1.10. У процесі роботи з муфельною електропіччю необхідно дотримуватися правил носіння спецодягу, користування засобами індивідуального і колективного захисту, дотримуватися правил особистої гігієни, утримувати в чистоті робоче місце.
1.11. Особи, які не виконали або порушили вимоги даної інструкції з охорони праці при роботі з муфельною електропіччю, мають бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності у відповідності з правилами внутрішнього трудового розпорядку і, при необхідності, підлягають позачерговій перевірці знань норм і правил охорони праці.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи з муфельною електропіччю.

2.1. Обов'язково надіти спецодяг, волосся ретельно заправити під берет, косинку.
2.2. Підготувати до використання інструмент, обладнання та матеріали, прибрати з робочого місця всі зайві предмети.
2.3. Перевірити та переконатися в наявності і надійності з'єднання захисного заземлення з корпусом муфельної електропечі.
2.4. Оглянути муфельну піч і переконатися в справності її роботи.
2.5. Необхідно включити витяжну вентиляцію.

3. Вимоги безпеки під час роботи з муфельною електропіччю.

3.1. При обжиганні кераміки, не заповнювати піч виробами доверху.
3.2. При випалюванні кераміки не заповнювати піч невисушеними виробами.
3.3. При контролі випалу кераміки в печі, використовувати спеціальні окуляри або оглядове скло.
3.4. При вийманні виробів з глини муфельну піч необхідно знеструмити і дати їй охолонути. Стояти потрібно на безпечній відстані від печі, виймати вироби з глини акуратно.
3.5. Не допускати ударів по муфельній печі і керамічним виробам.
3.6. Не ставити керамічні вироби на мокре місце.
3.7. Залишки кераміки з муфельної печі прибирати тільки сухими щітками, не прибирати осколки кераміки незахищеними руками.
3.8. Під час роботи з муфельною електропіччю дотримуватися вимог даної інструкції з охорони праці при роботі з муфельною електропіччю.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи з муфельною піччю.

4.1. Відключити муфельну піч від електроживлення, після її повного остигання привести в порядок робоче місце.
4.2. Забрати всі використовувані інструменти в місця їх постійного зберігання, провітрити приміщення.
4.3. Виконати прибирання приміщення і вимкнути витяжну вентиляцію.
4.4. Зняти спецодяг і ретельно вимити руки з милом.
4.5. При наявності недоліків у забезпеченні охорони праці або пожежної безпеки в приміщенні, повідомити керівника

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При несправній роботі муфельної печі, а також при порушенні захисного заземлення її корпусу негайно припинити роботу, вимкнути електропіч і після її охолодження усунути виниклу несправність.
5.2. У разі виникнення пожежі негайно відключити муфельну піч від електромережі, повідомити в найближчу пожежну частину, самостійно приступити до гасіння осередка пожежі за допомогою первинних засобів пожежогасіння: вогнегасники, ящики з піском. Повідомити про те, що трапилося безпосередньо керівнику освітнього закладу.
5.3. Якщо була отримана травма, необхідно надати першу допомогу потерпілому, при необхідності відправити його в найближчий лікувальний заклад і довести до відома адміністрації установи.
5.4. При ураженні електричним струмом надати потерпілому першу допомогу, при відсутності у потерпілого дихання і пульсу зробити йому штучне дихання і непрямий масаж серця до повного відновлення дихання і пульсу, після чого відправити потерпілого в найближчу лікувальну установу, повідомити про це адміністрацію установи.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: