Інструкція з охорони праці для керівника шкільного музею

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці для керівника шкільного музею


1. Загальні вимоги охорони праці керівника шкільного музею
1.1. До самостійної роботи на посаді керівника шкільного музею мають допуск особи, які пройшли обов'язковий періодичний медичний огляд, не мають будь-яких протипоказань до самостійної роботи керівником шкільного музею, ознайомилися з інструкцією з охорони праці керівника шкільного музею і пройшли необхідний інструктаж з охорони праці.
1.2. Керівник шкільного музею є відповідальною особою, що відповідає за організацію краєзнавчої, музейної, пошукової роботи, за створення здорових та безпечних умов під час проведення перерахованих заходів.
1.3. Обов'язками керівника шкільного музею з питань охорони праці є:

  • організація краєзнавчої, музейної, пошукової роботи учнів у суворій відповідності до норм і правил з охорони праці;
  • здійснення контролю за дотриманням учнями правил техніки безпеки під час проведення краєзнавчих, музейних, пошукових заходів;
  • здійснення контролю за дотриманням усіх санітарно-гігієнічних норм і вимог, правил техніки безпеки та пожежної безпеки під час проведення даних заходів.
  • виконання всіх положень даної інструкції з охорони праці для керівника музею школи та інших інструкцій з охорони праці та техніки безпеки у приміщенні музею.

2. Вимоги охорони праці керівника шкільного музею перед початком проведення роботи
2.1. Перед початком проведення роботи керівнику шкільного музею необхідно провести перевірку справності та належної чистоти використовуваного обладнання, матеріального забезпечення, використовуваних засобів навчання.
2.2. Необхідно переконатися в тому, що місця проведення заходів відповідають усім нормам і правилам охорони праці та техніки безпеки.
2.3. Необхідно провести перевірку знань учнів з правил техніки безпеки і охорони праці (при необхідності провести додатковий інструктаж з техніки безпеки з обов'язковим внесенням відповідного запису до журналу реєстрації інструктажів учнів школи).

3. Вимоги охорони праці керівника шкільного музею під час роботи
3.1. Під час проведення роботи керівник шкільного музею зобов'язаний суворо контролювати дотримання всіх вимог і норм охорони праці, всіх розділів і пунктів інструкції з охорони праці для керівника шкільного музею, інструкцій пожежної безпеки та електробезпеки в приміщенні музею школи.
3.2. Усе обладнання шкільного музею повинно бути встановлене у відповідності з правилами і нормами техніки безпеки та виробничої санітарії.
3.3. Необхідно стежити за санітарно-гігієнічним станом приміщення та місця проведення заходів.
3.4. Під час проведення екскурсій необхідно стежити за тим, щоб експонати музею перебували в безпечних місцях, без дозволу не пересувалися, не піднімалися і не використовувалися будь-яким іншим чином. Суворо заборонено торкатися руками до експонатів без дозволу керівника шкільного музею.
3.5. Під час проведення інвентаризації, складання та розбирання навчальної музейної експозиції, чищення, сушіння, реставрації, необхідно бути надзвичайно уважним і обережним.
3.6. Під час роботи з ріжучими, колючими інструментами, склом, керамікою, необхідно використовувати захисні рукавички, м'яку підкладку, відрізи тканин.
3.7. Під час очищення експонатів необхідно застосовувати спеціальні щітки та скребки, а також використовувати фартухи, ватно-марлеві пов'язки та захисні рукавиці.
3.8. У шкільному музеї категорично заборонено зберігання вибухових і пожежонебезпечних речовин і предметів, зброї як вогнепальної, так і холодної, виробів з дорогоцінних металів.
3.9. Необхідно щодня проводити ретельне провітрювання та вологе прибирання приміщення музею в школі.

4. Вимоги охорони праці керівника шкільного музею після завершення роботи
4.1. Після завершення занять необхідно перевірити належну чистоту та справність використовуваного обладнання, спорядження та іншого майна.
4.2. Необхідно проконтролювати приведення місця проведення заходу до належного порядоку.

5. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях
5.1. Не допускається приступати до виконання роботи у разі поганого самопочуття або раптовій хворобі.
5.2. При поганому самопочутті кого-небудь з учнів, необхідно негайно супроводити його до медичного працівника навчального закладу (або до найближчого медичного закладу), своєчасно проінформувати про подію директора, за його відсутності – чергового адміністратора.
5.3. У разі травмування звернутися до медичного пункту. При отриманні травми дитиною, негайно надати першу долікарську допомогу потерпілому, викликати медсестру або звернутися з потерпілим до медичного пункту навчального закладу. Під час виникнення нещасного випадку – сприяти у проведенні його розслідування.
5.4. При виникненні небезпечних, екстремальних або надзвичайних ситуацій (пожежі, прориву системи опалення, водопроводу, замиканні електропроводки, при виявленні підозрілих предметів тощо) необхідно негайно евакуювати дітей із приміщення, повідомити про пожежу до пожежної частини за телефоном 101, директору навчального закладу (за його відсутності – іншій посадовій особі) та, по можливості, почати гасіння підручними засобами пожежогасіння.
5.5. У разі загрози або в разі виникнення осередку небезпечного впливу техногенного характеру, слід керуватися відповідним Планом евакуації та інструкцією з організації заходів безпеки у разі загрози або в разі виникнення осередку небезпечного впливу техногенного характеру.
5.6. У разі загрози або у разі виконання терористичного акту, слід керуватися відповідним затвердженим Планом евакуації та інструкцією про порядок дій при загрозі та виникненні надзвичайної ситуації терористичного характеру.
5.7. Робітник, який допустив невиконання або порушення інструкції з охорони праці для керівника шкільного музею, притягується до відповідальності у відповідності з правилами внутрішнього трудового розпорядку та, при необхідності, підлягає позачерговій перевірці знань норм і правил охорони праці.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: