Інструкція з охорони праці чергового адміністратора школи

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці для чергового адміністратора

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці для чергового адміністратора в школі розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 1 вересня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р.
1.2. Ця інструкція встановлює вимоги охорони праці перед початком, під час та по закінченню роботи чергового адміністратора школи, а також порядок його дій і вимоги з охорони праці в аварійних ситуаціях в закладі загальної середньої освіти.
1.3. При роботі на чергового адміністратора школи можуть надавати дію такі небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

 • підвищений рівень електромагнітного випромінювання;
 • підвищений рівень шуму;
 • підвищений або знижений рівень освітленості;
 • підвищена яскравість світлового зображення;
 • підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якої може статися через тіло людини;
 • напруга зору, уваги, тривалі статичні навантаження;
 • фізичні навантаження (вимушена поза, тривале статичне навантаження).

1.4.Черговий адміністратор в цілях виконання вимог охорони праці повинен:

 • мати чітке уявлення про небезпечні і шкідливі фактори, пов'язані з виконанням робіт і знати основні способи захисту від їх впливу;
 • дбати про особисту безпеку і особисте здоров'я, а також про безпеку оточуючих у процесі виконання робіт чи під час перебування на території навчального закладу;
 • знати вимоги електро- і пожежобезпеки при виконанні робіт і вміти користуватися засобами пожежогасіння;
 • вміти надавати першу допомогу потерпілому;
 • дотримуватися режимів праці та відпочинку, встановлених в загальноосвітньому закладі;
 • знати санітарно-гігієнічні умови праці та дотримуватися вимог виробничої санітарії;
 • виконувати тільки ту роботу, яка відноситься до посадових обов'язків та доручена безпосередньо керівником, при створенні умов безпечного її виконання;
 • проходити навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт, інструктажі з охорони праці, попередні і періодичні медичні огляди;
 • утримувати робоче місце в чистоті, не допускати його захаращення;
 • не допускати на робоче місце сторонніх осіб;
 • дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, трудову дисципліну, а також правил поведінки на території та в приміщеннях загальноосвітнього закладу. При пересуванні по території і в приміщеннях слід користуватися тільки встановленими проходами;
 • дотримуватися правил особистої гігієни;
 • негайно повідомляти заступника директора з адміністративно-господарської частини про всі несправності, виявлені в процесі роботи, про ситуацію, що загрожує життю і здоров'ю людей, про кожен нещасний випадок або про погіршення особистого здоров'я.

1.5. Черговий адміністратор школи зобов'язаний знати інструкцію з охорони праці, дотримуватися правил пожежної безпеки, знати сигнали оповіщення про пожежу, місця розташування засобів пожежогасіння та вміти користуватися ними. Не допускати використання протипожежного обладнання для господарських цілей, не захаращувати проходи і доступи до протипожежного обладнання.
1.6. Під час виконання обов'язків чергового адміністратора потрібно бути уважним, не відволікатися сторонніми справами і розмовами і не відволікати інших.
1.7. Не допускається виконувати роботу, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних речовин, психотропних, токсичних або інших одурманюючих речовин, а також розпивати спиртні напої, вживати наркотичні засоби, психотропні, токсичні чи інші одурманюючі речовини на робочому місці або на території навчального закладу.
1.8. Черговий адміністратор повинен знати правила і порядок дій при виникненні пожежі, іншої НС та евакуації, вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння, знати прийоми надання першої допомоги потерпілим при нещасному випадку, а також місце розташування аптечки першої допомоги.
1.9. Черговий адміністратор, який допустив невиконання чи порушення цієї інструкції з охорони праці, притягується до дисциплінарної відповідальності згідно зі Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, чинним законодавством України.

2. Вимоги безпеки перед початком чергування.

2.1. Перед початком навчальних занять черговий адміністратор повинен:

 • зробити обхід навчальних кабінетів школи для перевірки готовності до навчально-виховного процесу;
 • перевірити стан опалення та температурного режиму в приміщеннях, освітлення;
 • при необхідності включити (вимкнути) освітлення: у вестибюлі, холі, на поверхах, сходових майданчиках, місцях загального користування;
 • зробити внутрішній огляд приміщень, навчальних кабінетів школи, вікон, дверей;
 • перевірити санітарний стан кабінетів навчального закладу та якість прибирання кабінетів, коридорів, сходових майданчиків;
 • перевірити і, при необхідності, організувати роботу чергових вчителів по школі для забезпечення ефективного чергування;
 • проконтролювати вихід на роботу педагогічного і технічного персоналу, в разі необхідності, організувати заміну.

2.2. Переконатися, що температура повітря в приміщенні відповідає необхідним санітарним нормам.
2.3. Перевірити зовнішнім оглядом:

 • стан підлог (відсутність слизькості, просипаних речовин, пролитої води та інших рідин; міцність підлогових покриттів);
 • достатність освітлення вестибюля;
 • справність вхідних дверей.

2.4. Оглянути тротуар перед входом в будівлю школи, сходи і вимагати (при необхідності) прибирання сміття, а в зимовий час від снігу і льоду.
2.5. При виявленні недоліків в роботі обладнання або поломок меблів повідомити заступнику директора з адміністративно-господарської частини (завгоспу) та не використовувати дане обладнання та меблі до повного усунення всіх виявлених недоліків.
2.6. Приступати до роботи дозволяється після виконання підготовчих заходів та усунення всіх недоліків і несправностей.

3. Вимоги безпеки під час чергування.

3.1. Під час чергування адміністратору потрібно бути уважним, не відволікатися сторонніми справами і розмовами і не відволікати інших, не використовувати мобільний телефон.
3.2. Під час навчального процесу черговий адміністратор зобов'язаний:
а) контролювати своєчасність подачі шкільних дзвінків на заняття і на перерву;
б) не допускати запізнення на заняття педагогів і учнів.
в)стежити за виконанням викладачами однакових вимог до учнів:

 • до зовнішнього вигляду;
 • до санітарно-гігієнічних вимог під час освітнього процесу;
 • перевіряти, контролювати, а при необхідності коригувати організацію чергування по школі, чергового класу;

г)не допускати перебування в школі сторонніх осіб;
д)контролювати чергування вчителів на поверхах;
е)контролювати виконання співробітниками Правил внутрішнього розпорядку, учнями Правил поведінки учнів.
3.3. Черговий адміністратор повинен стежити за справністю вхідних дверей; чистотою і порядком у вестибюлі; справністю і своєчасністю включення і вимикання електроприладів, загального і місцевого освітлення.
При необхідності вимагати: прибирання підлоги (закріплення підлогового покриття); чищення світильників; своєчасної заміни перегорілих ламп.
3.4. У холодну пору року своєчасно вживати заходів до того, щоб тротуар і сходинки при вході були очищені від снігу і льоду, посипані матеріалами, що запобігають ковзанню. Вимагати своєчасного сколювання бурульок над входом в будівлю.
3.6. Дотримуватися правил з охорони праці та протипожежної безпеки.
3.7. Виконувати вимоги цієї інструкції, правила пожежної безпеки, знати порядок дій при виникненні пожежі та іншої надзвичайної ситуації, евакуації.

4. Вимоги безпеки після закінчення чергування.

4.1. Після закінчення занять черговий адміністратор зобов'язаний:

 • перевірити наявність класних журналів, наявність і своєчасну здачу ключів;
 • разом з черговим вчителем перевірити якість прибирання класів, коридорів, сходових майданчиків та інших приміщень;
 • перевірити цілісність і закрити фрамуги вікон.

4.2. Про всі зауваження черговий адміністратор робить відповідний запис в журналі чергового адміністратора і доповідає директору школи.
4.3. Повідомити безпосередньо заступнику директора з адміністративно-господарської частини (при відсутності – іншій посадовій особі) про всі несправності механізмів (інвентарю) та обладнання, про поломки в водопровідної або каналізаційної системи, про недоліки впливають на безпеку і охорону праці, пожежну та електробезпеку помічених під час чергування.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

5.1. Не допускається приступати до виконання роботи в разі поганого самопочуття або раптової хвороби.
5.2. У разі виникнення порушень у роботі засобів оргтехніки або іншого обладнання, а також при виникненні порушень у роботі електромережі (запах гару, сторонній шум при роботі засобів оргтехніки та іншого обладнання або відчуття дії електричного струму при дотику до їх корпусів, миготіння світильників і т. п.) вимкнути засоби оргтехніки та інше обладнання від електромережі, викликати технічний персонал, і повідомити про це безпосередньо заступнику директора з адміністративно-господарської роботи.
5.3. У разі отримання травми черговий адміністратор школи зобов'язаний припинити роботу, покликати на допомогу, скористатися аптечкою першої допомоги, поставити до відома директора школи (при відсутності іншу посадову особу) і звернутися в медичний пункт. При отриманні травми іншим працівником необхідно надати йому першу допомогу. При необхідності, викликати швидку медичну допомогу по телефону 103 і повідомити про подію директора навчального закладу. Забезпечити до початку розслідування збереження обстановки на місці події, а якщо це неможливо (існує загроза життю та здоров'ю оточуючих) – фіксація обстановки шляхом складання схеми, протоколу, фотографування або іншим методом.
5.4. У разі появи задимлення або загоряння негайно припинити роботу, вжити заходів до евакуації людей, викликати пожежну охорону за телефоном 101, повідомити безпосередньо директору школи (при відсутності – іншій посадовій особі). При відсутності явної загрози життю вжити заходів до ліквідації пожежі за допомогою первинних засобів пожежогасіння.
5.5. При використанні вогнегасників не можна направляти в бік людей струмінь вуглекислоти і порошку. При користуванні вуглекислотним вогнегасником щоб уникнути обмороження не братися рукою за розтруб вогнегасника. При загорянні електрообладнання для його гасіння слід застосовувати тільки вуглекислотні або порошкові вогнегасники.
5.6. При аварії (прориві) в системі опалення, водопостачання необхідно вивести людей з приміщення, повідомити про подію заступнику директора з адміністративно-господарської частини (завгоспу) навчального закладу.
5.7. Черговий адміністратор освітнього закладу зобов'язаний сповістити безпосередньо директора освітнього закладу (за відсутності - іншу посадову особу) про будь-яку ситуацію, що загрожує життю і здоров'ю учнів і працівників школи, несправності обладнання, інвентарю, засобів пожежогасіння, а також порушення вимог цієї Інструкції.
5.8. У разі загрози або виникнення осередка небезпечного впливу техногенного характеру, погрози або приведення у виконання терористичного акту слід керуватися відповідними інструкціями та Планом евакуації.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: