Інструкція з охорони праці у комбінованій майстерні з деревообробки та металообробки

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці № _______
У комбінованій майстерні з деревообробки та металообробки

1. Загальні вимоги охорони праці у комбінованій майстерні

1.1. Дія даної інструкції з охорони праці у комбінованій майстерні з деревообробки та металообробки поширюється на всіх працівників навчального закладу, які проводять заняття з учнями школи у комбінованій (універсальній) майстерні (інструкторів з праці, вчителів технології, педагогів додаткової освіти тощо).
1.2. Дана інструкція з охорони праці та техніки безпеки у комбінованій майстерні з деревообробки та металообробки розроблена для забезпечення безпечного виконання робіт під час проведення занять у комбінованій (універсальній) майстерні з деревообробки та металообробки, а також для попередження випадків травмування учнів навчального закладу.
1.3. До самостійної роботи в універсальній майстерні можуть бути допущені особи:

 • не молодші 18 років, які пройшли періодичний медичний огляд та не мають медичних протипоказань для роботи у майстерні;
 • мають, як правило, вищу або середню спеціальну освіту в даній області;
 • пройшли вступний інструктаж з електробезпеки, перевірку знань правил і норм з охорони праці з присвоєнням III групи допуску з електробезпеки;
 • ознайомились з інструкціями з експлуатації верстатів і механізмів, які розташовані у приміщенні майстерні, цією інструкцією з охорони праці.

1.4. Викладач технології в майстерні зобов'язаний суворо дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, встановленого режиму роботи.
1.5. Майстерня з деревообробки та металообробки обладнана для роботи:

 • столярними та слюсарними верстаками з укріпленими на них відповідними лещатами;
 • токарними верстатами з обробки деревини типу ________________;
 • вертикально-свердлувальним верстатом типу ___________________;
 • заточувальним верстатом типу _________________;
 • розподільним щитом типу ___________________.
 • токарно-гвинторізным верстатом типу __________________;
 • фрезерним верстатом типу ____________________;
 • плакатами з охорони праці.

1.6. У комбінованій майстерні з деревообробки та металообробки є раковина з водопровідним краном для миття рук. Підлога майстерні з деревообробки та металообробки покрита лінолеумом, великі вікна, світла сторона, напруга електромережі 220 В. Кабінет забезпечений аптечкою. Робочий час учителя технології визначається розкладом уроків, посадовими обов'язками. Учитель технології приходить на роботу за 20 хвилин до початку уроку, перевіряє та готує обладнання до експлуатації.
1.7. Об'єктами підвищеної небезпеки в кабінеті з деревообробки та металообробки є:

 • токарні верстати з деревообробки;
 • токарно-гвинторізний верстат;
 • вертикально-свердлильний верстат;
 • фрезерний верстат;
 • заточувальний верстат типу;
 • електрощит.

1.8. Небезпечними факторами, які можуть завдати шкоди здоров'ю у майстерні, є:

 • фізичні фактори (висока напруга в електричній мережі; рухомі частини верстатів; гострі кромки, задирки на поверхнях заготовок, інструменту, пристосувань і устаткування; шум; вібрація; підвищена температура поверхонь заготовок та обладнання; несправна система вентиляції; неакуратне поводження з ріжучими, пиляючими, колючими інструментами та деталями);
 • хімічні фактори (пил; шкідливі хімічні речовини, що виділяються при обробці металів та деревини);
 • психофізіологічні фактори (напруга уваги та зниження її концентрації).

1.9. При виконанні робіт у майстерні використовується спеціальний одяг та засоби індивідуального захисту:

 • халат бавовняний;
 • рукавиці комбіновані;
 • окуляри захисні.

1.10. Комбінована (універсальна) майстерня повинна бути забезпечена вогнегасником хімічним пінним, вогнегасником вуглекислотним або порошковим та ящиком з піском.
1.11. У майстерні на видному місці повинні бути розміщені інструкції з техніки безпеки для учнів. Біля кожного верстата розміщується витяг з виробничої інструкції при роботі на даному виді обладнання.
1.12. Учитель технології повинен дотримуватись сам та стежити за дотриманням учнями санітарно-гігієнічних норм і правил особистої гігієни у кабінеті.
1.13. Неприпустимо зберігати будь-яке обладнання на шафах комбінованої майстерні.
1.14. На початку кожного навчального року слід проводити з учнями інструктаж (окремий урок за планом) з техніки безпеки із записом у відповідному журналі.
Далі, протягом року, перед переходом до нового виду робіт з використанням нових верстатів та інструментів, необхідно проводити з учнями інструктаж з техніки безпеки про роботу на даних видах верстатів із записом у відповідному журналі реєстрації інструктажів учнів.
1.15. У разі отримання травми школярем у майстерні з деревообробки та металообробки, вчитель технології зобов'язаний негайно надати першу долікарську допомогу, звернутися до медичної сестри школи, повідомити про подію директору школи (за його відсутності – іншій посадовій особі).
1.16. При недотриманні будь-яким учнем вимог техніки безпеки, зі всіма учнями обов'язково проводиться позаплановий інструктаж з реєстрацією у відповідному журналі інструктажів.
1.17. Усі вікна майстерні з деревообробки та металообробки повинні бути або не загратовані, або мати розсувні решітки, ключі від яких зберігаються у легкодоступному місці.
1.18. Про всі виявлені несправності електропроводки, верстатів, вентиляції, сантехнічного обладнання, меблів та цілісності скла вікон та шибок вчитель технології повинен повідомити заступнику директора з АГР, а в разі його відсутності – черговому адміністратору школи, зробити запис у журналі заявок.
1.19. За невиконання або ухилення від виконання вимог даної інструкції з охорони праці та техніки безпеки у комбінованій майстерні з деревообробки та металообробки, вчитель технології несе персональну відповідальність згідно з чинним законодавством.

2. Вимоги охорони праці перед початком роботи

2.1. Робота у комбінованій майстерні з деревообробки та металообробки однозмінна відповідно до навчального плану. За 20 хвилин до початку занять, учитель технології уроків перевіряє готовність робочого місця і робочих місць учнів відповідно до теми урока.
2.2. Перед уроками з використанням верстатів учитель технології перевіряє їх стан, працездатність, виявляє наявність видимих пошкоджень.
2.3. Перевіряє наявність необхідних інструментів для роботи.
2.4. Правильно надягає спецодяг.
2.5. Перевіряє надійність закріплення захисного заземлення до корпусу верстатів.
2.6. Перевіряє справність пускової коробки шляхом включення та виключення.
2.7. Перед початком роботи опускає запобіжний екран.
2.8. Перевіряє наявність і стан сировини, якість заготовки.
2.9. Перевіряє та виявляє видимі пошкодження:

 • захисного заземлення;
 • освітлення кабінету;
 • верстатів, інструментів;
 • захисних екранів;
 • лещат;
 • сантехнічного обладнання, меблів, віконного скла;
 • перевіряє укомплектованість аптечки та наявність первинних засобів пожежогасіння.

2.10. Перевірити справність ручного інструменту та переконатися в тому, що його стан відповідає наступним вимогам безпеки:

 • бойки молотків мають гладку, злегка опуклу поверхню без наявності скосів, відколів, вибоїн, тріщин та задирок;
 • рукоятки молотків та іншого інструменту ударної дії виконані з сухої деревини твердих листяних порід без сучків та косослоя або із синтетичних матеріалів, що забезпечують експлуатаційну міцність та надійність у роботі;
 • рукоятки молотків повинні бути гладкі, без тріщин, мати по всій довжині в перерізі овальну форму;
 • до вільного кінця рукоятка молотка повинна бути дещо потовщена, щоб запобігти випадання її з руки при помахах і ударах інструментом;
 • осі рукояток молотків перпендикулярні вісям молотків. Клини для закріплення молотка виконані з м'якої сталі та мають насічки (йоржі);
 • рукоятки напилків, шаберів, ножівок мають спеціальні стягуючі металеві бандажні кільця;
 • викрутки мають справні рукоятки, рівний стрижень, робоча частина повинна мати прямі плоскі бічні грані, без сколів та видимих пошкоджень;
 • інструмент ударної дії (зубила, крейцмейселі, борідки, просічки, керни та ін.) повинен бути гладкий, його потилична частина – без видимих тріщин, задирок, наклепів та відколів; на робочій частині немає пошкоджень, довжина інструменту повинна бути не менше 150 мм; середня частина зубила має овальний або багатогранний перетин без гострих ребер та задирок на бічних гранях, ударна частина – форму усіченого конуса;
 • робочі поверхні гайкових ключів не повинні мати ніяких дефектів у вигляді тріщин, забоїн, скосів, а рукоятки – задирок;
 • ручні важільні ножиці слід надійно закріплювати на спеціальній стійці, в будь-якій частині ножів категорично не допускається наявність вм'ятин, пошкоджень, тріщин, ріжучі кромки ножів гострі та щільно стикаються.

2.11. На початку уроку перед освоєнням учнями нового виду робіт з використанням нових верстатів та інструментів, проводиться інструктаж з техніки безпеки при роботі на даних видах верстатів із записом у відповідному журналі реєстрації інструктажів учнів.
2.12. Перед включенням верстатів в електричну мережу слід встати на діелектричний килимок на підлозі (якщо покриття підлоги виконане із струмопровідного матеріалу).
2.13. Категорично забороняється включати верстати в електричну мережу мокрими або вологими руками.
2.14. Перед початком виконання робіт необхідно проконтролювати наявність в учнів спецодягу.
2.15. Перед початком робіт у майстерні з деревообробки та металообробки з кожним видом устаткування, верстатом, пристосуваннями та інструментами необхідно ознайомити учнів з правилами їх експлуатації, безпечними правилами виконання робіт, правилами підготовки робочого місця, інструментів та матеріалів.
2.16. Перед кожним заняттям слід обов'язково проводити інструктаж з учнями з техніки безпеки та охорони праці з відповідним записом у журналі реєстрації інструктажів.
2.17. У разі виявлення невідповідності робочих місць учнів школи встановленим у цьому розділі інструкції вимогам, а також при неможливості виконати зазначені в даному розділі підготовчі дії, необхідно категорично заборонити школярам приступати до виконання роботи.
2.18. Про всі несправності, вчитель технології повідомляє заступнику директора з АГР або безпосередньо директору навчального закладу.

3. Вимоги охорони праці під час роботи в комбінованій майстерні

3.1. Учитель технології проводить вступний інструктаж та інструктаж з охорони праці з учнями при змінених видах роботи, про що робиться запис у відповідних журналах реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
3.2. Учитель технології забезпечує збереження життя і здоров'я учнів під час уроку та в перервах між уроками.
3.3. Забезпечує справність інструментів, рубанків, пил, напилків, ножівок, ріжучого інструменту, різних пристосувань.
3.4. Стежить за справною роботою всіх верстатів, обладнання, цілісністю ізоляції та заземлення.
3.5. У комбінованій майстерні з деревообробки та металообробки вчитель працює у спецодязі (фартух, халат, головний убір, спеціальні захисні окуляри).
3.6. При роботі з ріжучими інструментами дотримується максимальної обережності з метою недопущення порізів, уколів, попадання інфекції в рани.
3.7. Учитель технології не допускає учнів до електричного щита та вмикачів.
3.8. Учитель технології зобов'язаний забезпечити:

 • підтримання порядку і чистоти на своєму робочому місці та робочих місцях учнів;
 • контроль розташування робочого інструменту на робочих місцях школярів, для попередження можливості його скочування або падіння;
 • застосування захисних окулярів учнями при роботі з інструментом ударної дії та на верстатах;
 • контроль міцного закріплення учнями оброблюваної деталі або заготовки в лещатах при ручній обробці;
 • виконання роботи тільки справним і добре заточеним інструментом;
 • контроль справності та якості заточування робочого інструменту учнів;
 • суворе дотримання школярами вимог відповідних інструкцій з техніки безпеки на уроках технології при роботі з використанням різних верстатів та інструментів;
 • дотримання вимог та норм техніки безпеки на робочих місцях учнів;
 • дотримання встановленого у загальноосвітньому закладі режиму робочого часу, регламентованих перерв у роботі, виконання учнями рекомендованих фізичних розминок з урахуванням їх вікових особливостей.

3.9. Під час роботи в комбінованій майстерні суворо забороняється:

 • проводити перемикання електричних роз'ємів при включеному живленні;
 • торкатися до проводів та інших струмоведучих частин, що знаходяться під напругою;
 • виконувати роботи на верстатах у разі їх несправності, виникненні іскріння, задимлення, порушенні ізоляції або заземлення;
 • накривати обладнання, верстати папером, ганчірками та іншими сторонніми предметами;
 • допускати складування сторонніх предметів на робочих місцях;
 • самостійно розбирати та здійснювати ремонт верстатів;
 • залишати без нагляду включені верстати та пристосування;
 • здувати залишилася стружки з верстатів або прибирати її руками (слід використовувати віник або щітку та совок);
 • очищати поверхні із застосуванням кислот та лугів;
 • здійснювати прибирання над та під працюючим обладнанням або в безпосередній близькості від рухомих механізмів та деталей верстата;
 • залишати на електрообладнанні та нагрівальних пристроях сторонні предмети;
 • витирати рубильники та інші вимикачі струму;
 • заходити або просовувати руки за огорожі як працюючого, так і бездіяльного в даний момент устаткування;
 • збирати разом в один ящик ганчір'я, відходи паперу і промаслене ганчір'я (для кожного виду відходів повинен бути відведений окремий ящик);
 • використовувати інструмент та верстати не за прямим призначенням;
 • залишати учнів у приміщенні слюсарної майстерні без нагляду.

3.10. При відкриванні вікон необхідно стежити, щоб не було протягів, які можуть викликати пошкодження скла (розбиття, поява тріщин).
3.11. Учитель технології утримує в належному порядку робочі місця, не захаращуючи їх.
3.12. Дотримується санітарно-гігієнічні норми, правил особистої гігієни.
3.13. У разі видимих пошкоджень захисного заземлення захисного екрана, нобхідно негайно вимкнути верстат, припинити роботу і повідомити директора школи (за його відсутності – іншій посадовій особі).

4. Вимоги охорони праці після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи вчитель технології вимикає електроустаткування верстатів, перевіряє їх стан.
4.2. Здійснює контроль за процесом наведення порядку школярами на своїх робочих місцях.
4.3. Приймає інструменти, заготовки, матеріали від учнів та розміщує їх у місцях зберігання.
4.4. Приймає від учнів засоби індивідуального захисту та складає їх у відведене місце.
4.5. Забезпечує організований вихід учнів з приміщення майстерні з деревообробки та металообробки.
4.6. Перед виходом з майстерні, вчитель технології вимикає вентиляцію, закриває вікна, перевіряє відключення електричного щита, світла, води, закриває вікна та двері.
4.7. При виявленні несправності меблів, обладнання, верстатів, порушення цілісності вікон, слід проінформувати про це заступника директора з АГР, за його відсутності – чергового адміністратора та зробити запис у журналі заявок.
4.8. У разі виходу з ладу електрообладнання (обрив електропроводів, вимикачів), витік води у водопровідному крані, вихід з ладу верстата, освітлення вчитель технології повідомляє заступнику директора з адміністративно-господарської частини, робить запис у журналі заявок.

5. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення аварійних ситуацій (замикання електричної проводки, прорив водопровідних труб опалювальної системи, задимлення, загоряння обладнання тощо), які можуть призвести до отримання травми учнями, вчитель технології зобов'язаний відключити електроживлення та вивести всіх учнів з приміщення майстерні. У цьому випадку школярі виходять з майстерні за маршрутом плану евакуації. Про факт аварійної ситуації необхідно повідомити директору навчального закладу, за його відсутності – іншій посадовій особі.
5.2. При обриві проводів електроживлення або порушенні цілосності їх ізоляції, несправності заземлення та інших ушкоджень електроустаткування, появи сторонніх звуків в роботі верстатів, появи тестових сигналів, які повідомляють про їх несправності, слід негайно припинити роботу, забезпечити припинення роботи всіма учнями і відключити електромережу.
5.3. При перегріві двигунів верстатів необхідно терміново зупинити їх та дати їм охолонути. Охолоджувати двигун за допомогою води, снігу або мокрого дрантя суворо заборонено.
5.4. При ураженні школярів електричним струмом, необхідно вжити заходів щодо звільнення їх від дії струму шляхом відключення електроживлення, надати потерпілим першу долікарську допомогу та звернутися до медичної сестри, при необхідності – викликати «швидку допомогу». У разі наявності постраждалих серед учнів школи від інших факторів, працівник майстерні з деревообробки та металообробки зобов'язаний надати долікарську допомогу та звернутися до шкільної медичної сестри.
5.5. У разі пожежі в комбінованій майстерні, загорянні устаткування необхідно відключити електроживлення, евакуювати учнів із слюсарної майстерні, повідомити до пожежної охорони за телефоном 101 та директорові школи (за його відсутності – іншій посадовій особі), по можливості, здійснює гасіння пожежі наявними первинними засобами вогнегасіння.
5.6. У разі травмування учня, вчитель технології зобов'язаний негайно надати першу долікарську допомогу, звернутися до медичної сестри школи, повідомити про подію разі директору школи (при відсутності – іншій посадовій особі).
5.7. При недотриманні вимог техніки безпеки ким-небудь з учнів, з усіма учнями проводиться позаплановий інструктаж з реєстрацією у відповідному журналі інструктажів.

6. Прикінцеві положення інструкції

6.1. Перегляд цієї інструкції з охорони праці комбінованої (універсальної) майстерні з деревообробки та металообробки повинні здійснюватися не рідше одного разу в 5 років.
6.2. Інструкцію необхідно переглянути у випадках:

 • при перегляді або внесенні змін до міжгалузевих та галузевих правил і типових інструкцій з охорони праці;
 • при зміні умов праці в слюсарній майстерні;
 • при впровадженні нової техніки і (або) технологій роботи в майстерні;
 • за результатами аналізу матеріалів розслідування аварій, що сталися в слюсарній майстерні, нещасних випадків та професійних захворювань;
 • на вимогу представників органів інспекції праці.

6.3. У разі, якщо протягом 5 років від дня затвердження інструкції умови праці в слюсарній майстерні не змінювалися, дія даної інструкції автоматично продовжується на наступні 5 років.
6.4. Відповідальність за своєчасне внесення змін та доповнень до справжньої інструкції з охорони праці для для комбінованої (універсальної) майстерні з деревообробки та металообробки,, а також за її перегляд покладається на відповідального з охорони праці (спеціаліста з охорони праці) навчального закладу.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: