Інструкція з охорони праці при роботі на круглопильному (циркулярному) верстаті

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці № _______
при роботі на круглопильному (циркулярному) верстаті

1. Загальні вимоги охорони праці при роботі на круглопильному (циркулярному) верстаті

1.1. Положення інструкції з охорони праці при роботі на круглопильному (циркулярному) верстаті поширюються на працівників навчального закладу (інструкторів з праці, вчителів технології, педагогів додаткової освіти, робітників та ін.), які здійснюють роботи, навчання на круглопильному (циркулярному) верстаті.
1.2. До самостійної роботі на круглопильному верстаті допускаються особи, які:

 • досягли віку 18 років, мають обов'язковий періодичний медичний огляд при відсутності будь-яких медичних протипоказань для роботи на круглопильних (циркулярних) верстатах;
 • пройшли спеціальне навчання або мають відповідний досвід роботи на круглопильному (циркулярному) верстаті;
 • пройшли вступний інструктаж з електробезпеки з присвоєнням III групи допуску;
 • ознайомлені з інструкцією з охорони праці в навчальних майстернях, а також з інструкцією з охорони праці в столярній майстерні закладу.

1.3. Співробітник, що працює на круглопильному (циркулярному) верстаті, зобов'язаний суворо дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку, дійсної інструкції з охорони праці та техніки безпеки при роботі на круглопильному (циркулярному) верстаті та режиму роботи навчального закладу.
1.4. Шкідливими та небезпечними чинниками при роботі на круглопильному (циркулярному) верстаті є:

 • фізичні фактори, такі як висока напруга в електричній мережі; рухомі та обертові частини верстата; пиломатеріали, задирки, відколи на пиломатеріалах; підвищений рівень шуму; вібрація; система вентиляції);
 • хімічні фактори, такі як підвищене забруднення пилом повітря в робочому приміщенні;
 • психофізіологічні фактори, такі як підвищена напруга уваги.

1.5. Під час виконання роботи на круглопильному (циркулярному) верстаті повинен використовуватися наступний спецодяг та засоби індивідуального захисту: халат бавовняний, головний убір (берет), захисні окуляри. На підлозі біля верстата повинен знаходитися діелектричний килимок.
1.6. Співробітник, що працює на круглопильному (циркулярному) верстаті, зобов'язаний суворо дотримуватися правил пожежної безпеки, знати та вміти швидко знаходити місця розташування первинних засобів пожежогасіння.
1.7. Співробітник, що працює на круглопильному (циркулярному) верстаті, зобов'язаний знати та вміти швидко знаходити місце знаходження медичної аптечки, призначеної для надання першої невідкладної долікарської допомоги постраждалим.
1.8. Під час виконання роботи працівник, що працює на циркулярному верстаті, зобов'язаний виконувати правила носіння спецодягу, користування засобами індивідуального і колективного захисту, а також дотримуватися правил особистої гігієни та утримувати в чистоті своє робоче місце.
1.9. Круглопильний верстат повинен мати захисне огородження, а робоча частина пилки – захисний кожух.
1.10. Корпус циркулярного верстата повинен бути обов'язково заземлений.
1.11. Робоче місце та робоча зона повинні мати достатнє освітлення. Світло має падати таким чином, щоб не сліпити очі працюючому співробітнику.
1.12. Для заміни пилки, очищення верстата, прибирання робочого місця слід використовувати допоміжні інструменти (ключ, гачок, совок, щітка, скребок тощо).
1.13. Про всі виявлені несправності верстата співробітник, що працює на круглопильному (циркулярному) верстаті, зобов'язаний негайно сповістити спеціаліста з охорони праці та заступника директора з АГР, а в разі їх відсутності на робочому місці - чергового адміністратора та директора школи, також необхідно внести відповідний запис до журналу заявок.
1.14. У разі отримання травми, вчитель технології, що працює на круглопильному (циркулярному) верстаті, зобов'язаний терміново доповісти про подію черговому адміністратору та медичному працівникові навчального закладу. При необхідності, слід негайно надати першу невідкладну долікарську допомогу собі або потерпілим.
1.15. За будь-яке невиконання або порушення інструкції з охорони праці та техніки безпеки при роботі на круглопильному (циркулярному) верстаті викладач технології несе персональну відповідальність згідно з чинним законодавством.

2. Вимоги охорони праці перед початком роботи на круглопильному (циркулярному) верстаті

2.1. Перед початком проведення робіт на циркулярному верстаті необхідно надіти на себе спецодяг, ретельно заправити волосся під головний убір та перевірити засоби індивідуального захисту (захисні окуляри, діелектричні килимок на підлозі).
2.2. Слід оглянути робоче місце, видалити всі зайві предмети, що заважають роботі, переконатися у справності роботи системи вентиляції та місцевих відсмоктувачів деревного пилу.
2.3. Необхідно провести зовнішній огляд круглопильного (циркулярного) верстата і переконатися:

 • у вільному доступі до пускового пристрою;
 • у справності самого верстата та заземлюючих пристроїв, пускових та блокувальних пристроїв за допомогою короткочасного їх включення;
 • у правильності та якості заточування диска;
 • у відсутності тріщин та задирок на диску;
 • у наявності зубів та рівномірності їх розведення (не допускається використання пил за відсутності хоча б одного зуба);
 • у наявності та справності захисного огородження пили над столом верстата, правильності його встановлення (сталева загорожа повинна бути встановлена над пилкою);
 • у наявності та справності захисного огородження пили під столом верстата (пила повинна повністю опускатися в крайнє нижнє положення);
 • у відсутності биття та розбіжності осі пиляльного валу;
 • належної освітленості робочого місця;
 • у правильній установці напрямної лінійки та розклинюючого ножа (ніж повинен бути на 0,5 мм товще пропилу деревини);
 • у відсутності в підготовленій для розпилювання деревині цвяхів та сучків.

2.4. За допомогою короткочасного включення необхідно перевірити справність роботи верстата та правильність обертання пилки (пиляльний диск повинен обертатись назустріч матеріалу, що подається).
2.5. У разі виявлення несправностей верстата або системи вентиляції, співробітник, що працює на круглопильному (циркулярному) верстаті, зобов'язаний негайно повідомити про це заступника директора з АГР, а за його відсутності на робочому місці - чергового адміністратора школи та внести відповідний запис до журналу заявок.
2.6. Перед включенням круглопильного (циркулярного) верстата в електричну мережу, слід встати на діелектричний килимок (якщо покриття підлоги виготовлене з електропровідного матеріалу).
2.7. Не допускається включати верстат в електричну мережу мокрими та вологими руками.
2.8. Не допускається приступати до виконання роботи у разі виявлення будь-яких невідповідностей робочого місця встановленим вимогам даної інструкції, а також при неможливості виконати зазначені у даній інструкції підготовчі до роботи дії.

3. Вимоги охорони праці під час роботи на круглопильному (циркулярному) верстаті

3.1. Під час проведення роботи на круглопильному (циркулярному) верстаті необхідно суворо дотримуватися даної інструкції.
3.2. Наявність напруги в електричній мережі слід перевіряти тільки за допомогою покажчика напруги.
3.3. Необхідно стежити за справною роботою верстата, системи вентиляції та місцевого відсмоктування деревного пилу, за цілісністю ізоляції та заземлення.
3.4. Під час роботи на комбінованому верстаті, ножовий вал повинен бути закритий спеціальним захисним огородженням. Не допускається працювати одночасно на циркульній та фуговальній частинах верстата.
3.5. Співробітник, що працює на круглопильному (циркулярному) верстаті, зобов'язаний:

 • виконувати роботу на верстаті тільки при включеній витяжній вентиляції та місцевому відсмоктуванні деревного пилу, в захисних окулярах;
 • починати розпилювання пиломатеріалу тільки при сталій швидкості обертання диска пилки (визначається по характерному для пилки звуку, який встановлюється при повному числі обертів двигуна);
 • стежити за тим, щоб довжина оброблюваного матеріалу була більше відстані між осями передніх і задніх подаючих роликів, дисків не менше ніж на 100 мм;
 • подачу пиломатеріалів на ріжучий інструмент виконувати плавно, без ривків, надійно утримуючи його та просуваючи вперед без перекошування, не допускаючи ударів по деревині;
 • переміщати пиломатеріали (дошки, горбилі) на робочий стіл тільки за допомогою гачків (категорично заборонено брати дошку за торець рукою);
 • під час розпилювання перебувати збоку від руху пиломатеріалу, не подавати його на пилку животом;
 • для просування пиломатеріалу при розпилюванні, використовувати спеціальний штовхач;
 • розпилювання заготовок, довжина яких більше довжини робочого столу, виконувати тільки після установки попереду та позаду робочого столу міцних опор у вигляді козел з роликами;
 • не захаращувати своє робоче місце пиломатеріалами, не допускається видаляти та змітати дрібні обрізки під час роботи верстата;
 • вилучати обрізки, які застрягли в щілині, тільки при повній зупинці пили за допомогою спеціального гачка;
 • обпиляні обрізки видаляти з верстата тільки за допомогою гачка (огляд, чищення, регулювання, змащування верстата, закріплення захисних огороджень, ручне прибирання обрізків і тирси зі столу виконувати тільки при повній зупинці ріжучого інструменту);
 • категорично заборонено зупиняти та гальмувати руками вимкнену пилу, яка ще обертається.

3.6. Під час проведення роботи на циркулярному (круглопильному) верстаті заборонено:

 • перемикати електричні роз'єми при увімкненому електроживленні;
 • торкатися до проводів та інших струмоведучих частин, які знаходяться під напругою;
 • виконувати роботи на верстаті у разі виявлення його несправності, іскріння, порушення ізоляції та заземлення;
 • закривати верстат паперами та іншими сторонніми предметами;
 • виконувати гальмування пили за допомогою тиску на поверхню диска чи зубів пили будь-яким предметом;
 • знаходитись у площині працюючої пили в зоні можливого викиду оброблюваного матеріалу;
 • заглядати і просовувати руки під захисні огородження розпилюючого диска до повної його зупинки (у випадку попадання обрізків до щілини);
 • виконувати розпилювання одночасно декількох дощок, горбилів без спеціального пристосування, яке забезпечує їх притискання до напрямної лінійки та столу;
 • під час подачі до верстата бруса, перебувати проти його торця;
 • поправляти брус після його захоплення подаючими вальцями;
 • виконувати обробку на верстаті зледенілих дощок;
 • залишати верстат без нагляду; відкривати та знімати захисні огородження;
 • проводити самостійне відкриття та ремонт верстата;
 • здувати ротом стружку і тирсу з верстата або прибирати їх руками;
 • виконувати прибирання над і під працюючим верстатом або в безпосередній близькості від його рухомих частин;
 • проводити вологе прибирання рубильників та інших вимикачів електричного струму;
 • поміщати в один ящик ганчір'я, відходи деревини, паперу та промасленого дрантя (для кожного виду відходів повинен бути виділений окремий ящик).

3.7. Використання іонізаторів повітря допускається тільки під час перерв у роботі та за умови відсутності людей у приміщенні.
3.8. Під час відкривання віконних рам необхідно стежити за відсутністю протягів, які можуть спричинити розбиття шибок.

4. Вимоги охорони праці після завершення роботи на круглопильному (циркулярному) верстаті

4.1. Після завершення роботи співробітник, що працює на круглопильном (циркулярному) верстаті, зобов'язаний:

 • відключити електроживлення в тій послідовності, яка встановлена інструкцією з експлуатації з урахуванням характеру виконуваних робіт;
 • привести в належний порядок своє робоче місце, очистити від тирси та сміття верстат, обладнання, яке знаходиться біля верстата, та проходи;
 • прибрати до спеціальної шафи всі інструменти та пристосування, які використовувалися під час роботи на верстаті;
 • прибрати у відведене місце засоби індивідуальної захисту;
 • очистити свій одяг та взуття, прибрати їх до спеціальної шафи.

4.2. Перекрити водопровідні крани, закрити всі вікна, вимкнути освітлення,.
4.3. При виявленні будь-яких несправностей обладнання та порушення цілісності віконного скла, необхідно своєчасно інформувати про це заступника директора з АГР, а при його відсутності на робочому місці – чергового адміністратора навчального закладу та внести відповідний запис до журналу заявок.

5. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення аварійних ситуацій слід негайно зупинити верстат за допомогою натискання кнопки «стоп».
5.2. У разі перегріву двигуна слід зупинити його і дати час для охолодження. Охолоджувати двигун за допомогою води або снігу суворо заборонено.
5.3. При появі стуку, вібрації, зміни характерного шуму, перегріві ріжучого інструменту, підшипників, появі запаху горілого або диму, обриві зубів пилки, а також при несправності заземлення корпусу верстата, слід негайно припинити виконання роботи, відвести пиломатеріал від пилки та зупинити верстат. Необхідно доповісти про це спеціалісту з охорони праці та заступнику директора з АГР, а в разі їх відсутності на робочому місці – черговому адміністратору або директору навчального закладу. Виконання роботи допускається продовжувати тільки у разі усунення всіх несправностей.
5.4. Співробітник, що працює на круглопильному (циркулярному) верстаті, зобов'язаний вміти надавати першу невідкладну долікарську допомогу, користуючись інструкцією з надання першої допомоги потерпілому.
Така допомога надається негайно, безпосередньо на місці події та в певній послідовності: спочатку потрібно усунути джерело отримання травми (вимкнути двигун, зупинити механізм, витягти постраждалого з-під колоди, бруса та ін). Надання допомоги слід починати з самого істотного, з того, що загрожує життю і здоров'ю людини.
У разі сильної кровотечі слід накласти джгут, а потім перев'язати рану; при підозрі на закритий перелом необхідно накласти шину, фіксуючи при цьому два суглоби – вище та нижче перелому; при відкритих переломах спочатку слід перев'язати рану, а потім накласти шину; при опіках накласти суху асептичну пов'язку. При підозрі на ушкодження хребта необхідно акуратно покласти потерпілого на тверду основу та якомога швидше транспортувати його до найближчої медичної установи.
5.5. У разі виникнення загоряння обладнання слід негайно вимкнути електроживлення, повідомити про подію до найближчого відділення пожежної охорони та своєму безпосередньому керівнику, після чого приступити до ліквідації пожежі всіма наявними первинними засобами пожежогасіння.

6. Прикінцеві положення

6.1. Перевірка та перегляд даної інструкції з охорони праці при роботі на циркулярному верстаті в школі повинна здійснюватися не рідше одного разу на 5 років.
6.2. Дана інструкція повинна бути достроково переглянута в наступних випадках:

 • при перегляді міжгалузевих та галузевих правил і типових інструкцій з охорони праці;
 • при виникненні будь-яких змін в умовах праці на конкретному робочому місці;
 • при черговому впровадженні нових технологій;
 • за результатами аналізу матеріалів розслідування аварій і нещасних випадків на робочому місці, а також професійних захворювань;
 • при пред'явленні вимоги представників органів інспекції праці.

6.3. Якщо протягом 5 років з дня затвердження (введення в дію) даної інструкції умови праці на конкретному робочому місці не змінюються, то її дія автоматично продовжується на наступні 5 років.
6.4. Відповідальність за своєчасне внесення змін і доповнень, а також перегляд даної інструкції з охорони праці при роботі на круглопильному верстаті покладається на відповідального з охорони праці працівника навчального закладу.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: