Інструкція з охорони праці для учнів при роботі на свердлильному верстаті

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці № _______
для учнів при роботі на свердлильному верстаті

1. Загальні вимоги охорони праці

1.1. Ця інструкція з охорони праці для учнів при роботі на свердлильному верстаті використовується для забезпечення безпечного виконання робіт у навчальній майстерні під час проведення уроків технології, для попередження випадків травмування учнів школи пыд час роботи на свердлильному верстаті.
1.2. До роботи на свердлильному верстаті під керівництвом вчителя допускаються учні з 5-го класу, які пройшли інструктаж з охорони праці та техніки безпеки для учнів при роботі на свердлильному верстаті, медичний огляд та не мають протипоказань за станом здоров'я.
1.3. Учні повинні дотримуватися правил поведінки, розкладу навчальних занять, встановлених режимів праці та відпочинку.
1.4. При роботі на свердлильному верстаті можливий вплив на учнів наступних небезпечних виробничих факторів:

  • відсутність захисного кожуха;
  • травмування очей відлітаючою стружкою при роботі без захисних окулярів;
  • поранення рук при поганому закріпленні деталі, при попаданні в зону роботи свердла;
  • намотування одягу або волосся на шпиндель верстата;
  • несправність електрообладнання верстата та заземлення його корпусу.

1.5. При роботі на свердлильному верстаті повинен використовуватися наступний спецодяг та засоби індивідуального захисту: халат бавовняний, берет, захисні окуляри. На підлозі біля верстата повинен знаходитися діелектричний гумовий килимок.
1.6. У навчальній майстерні повинна бути медична аптечка з набором необхідних медикаментів та перев'язувальних засобів для надання першої допомоги при травмах.
1.7. Учні зобов'язані дотримуватися правил пожежної безпеки, знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння. Навчальна майстерня повинна бути забезпечена первинними засобами пожежогасіння: вогнегасником хімічним пінним, вогнегасником вуглекислотним або порошковим та ящиком з піском.
1.8. При нещасному випадку потерпілий або очевидець нещасного випадку зобов'язаний негайно повідомити вчителя технології, який повідомляє про випадок директору школи (а за його відсутності – іншій посадовій особі). При несправності обладнання, інструменту припинити роботу та повідомити про це вчителя технології.
1.9. Учні повинні дотримуватися порядоку виконання роботи, правил особистої гігієни, утримувати в чистоті робоче місце.
1.10. Учні, що допустили невиконання інструкцій з охорони праці та техніки безпеки для учнів при роботі на свердлильному верстаті, притягуються до відповідальності, а з усім класом проводиться позаплановий інструктаж з охорони праці.

2. Вимоги охорони праці перед початком роботи

2.1. Надягти спецодяг, заправити волосся ретельно під берет.
2.2. Перевірити наявність та надійність кріплення захисного кожуха, а також з'єднання захисного заземлення з корпусом свердлильного верстата.
2.3. Розкласти інструменти та заготовки у встановленому порядку на тумбочці або на спеціальному пристосуванні, прибрати все зайве.
2.4. Надійно закріпити свердло в патроні та оброблювану деталь на столі верстата в лещатах.
2.5. Надіти захисні окуляри.
2.6. Перевірити справну роботу свердлувального верстата на холостому ходу.

3. Вимоги охорони праці під час роботи

3.1. Перед свердлінням металу накренити центри отворів, а дерев'яні заготовки в центрі отворів наколоти шилом.
3.2. Свердло до деталі подавати плавно, без зусиль і ривків, тільки після того, як шпиндель верстата набере повну швидкість обертання.
3.3. Не нахиляти голову близько до обертового шпинделя верстата та свердла.
3.4. Забороняється тримати руками при свердлінні незакріплену в лещатах деталь, а також працювати в рукавицях.
3.5. Не класти сторонні предмети на станину свердлильного верстата, не захаращувати робочу зону.
3.6. Не змащувати та не охолоджувати свердло під час роботи верстата за допомогою мокрих ганчірок.
3.7. Не гальмувати руками патрон верстата або обертове свердло.
3.8. При свердлінні великих дерев'яних заготівок підкласти під них на підлогу верстата обрізок дошки.
3.9. Особливу увагу та обережність проявляти наприкінці свердління. При виході свердла з матеріалу заготовки зменшити подачу.
3.10. Не залишати працюючий верстат без нагляду.

4. Вимоги охорони праці після закінчення роботи

4.1. Відвести свердло від заготовки та вимкнути свердлильний верстат за допомогою кнопки «стоп», переконатися у припиненні обертання свердла.
4.2. Після припинення обертання свердла видалити стружку з верстата за допомогою щітки, а з пазів верстатного столу - металевим гачком. Не здувати стружку ротом та не змітати її руками.
4.3. Навести належний порядок на своєму робочому місці, здати вчителю технології всі інструменти і пристосування, які використовувалися під час роботи на свердлильному верстаті.
4.4. Протерти верстат, промаслене ганчір'я прибрати в металевий ящик з кришкою.
4.5. Зняти спецодяг та ретельно вимити руки з милом.
4.6. За вказівкою вчителя технології, після дзвінка організовано вийти із шкільної навчальної майстерні.

5. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні несправності в роботі верстата, поломки свердла, а також при несправності заземлення корпусу верстата припинити роботу, відвести свердло від деталі, вимкнути верстат і повідомити про це вчителя технології.
5.2. При перегріві двигуна свердлильного верстата необхідно зупинити його на деякий час для охолодження.
5.3. При загорянні електроустаткування верстата негайно вимкнути верстат і голосно повідомити про це вчителя технології.
5.4. При отриманні травми повідомити вчителя технології, який повинен надати першу допомогу потерпілому, при необхідності відправити його до найближчого медичного закладу та повідомити про це директора школи (а за його відсутності – іншій посадовій особі).

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: