Інструкція з охорони праці при роботі на фугувальному верстаті

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці № _______
При роботі на фугувальному верстаті

1. Загальні вимоги охорони праці при роботі на фугувальному верстаті

1.1. Дія інструкції з охорони праці при роботі на фугувальному верстаті поширюється на всіх працівників навчального закладу, які виконують роботу, навчання на фугувальних верстатах в столярній майстерні (інструкторів з праці, вчителів технології, педагогів додаткової освіти, робітників та ін).
1.2. До самостійної роботи на фугувальних верстатах допускаються особи:

 • які досягли 18 років, пройшли обов'язковий періодичний медичний огляд і не мають медичних протипоказань для роботи на фугувальних верстатах;
 • які пройшли спеціальне навчання або мають відповідний досвід роботи;
 • які пройшли вступний інструктаж з електробезпеки з присвоєнням III групи допуску;
 • які ознайомлені з даною інструкцією та пройшли інструктаж з охорони праці в столярній навчальної майстерні.

1.3. Співробітник, що працює на фугувальному верстаті, зобов'язаний дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцію з охорони праці та техніки безпеки при роботі на фугувальному верстаті та режиму роботи навчального закладу.
1.4. До небезпечних факторів при роботі на фугувальному верстаті відносяться:

 • фізичні (висока напруга в електричній мережі; рухомі та обертові частини верстата; пиломатеріали, задирки, відколи на пиломатеріалах; шум; вібрація; система вентиляції);
 • хімічні (наявність пилу);
 • психофізіологічні (напруга уваги).

1.5. При виконанні робіт на фугувальному верстаті повинні використовуватися спецодяг та засоби індивідуального захисту - це халат бавовняний, берет, рукавиці, захисні окуляри. На підлозі біля верстата повинна бути решітка з діелектричним килимком.
1.6. Працівник навчального закладу повинен дотримуватися всіх правил пожежної безпеки, знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння: вогнегасників, піску.
1.7. Учитель технології або інший працівник зобов'язаний знати місцезнаходження аптечки в столярній майстерні для надання першої медичної допомоги постраждалим.
1.8. При виконанні роботи працівник зобов'язаний дотримуватися правил носіння спецодягу, використання засобів індивідуального та колективного захисту, дотримуватися правил особистої гігієни, утримувати в чистоті робоче місце.
1.9. Верстат повинен бути обладнаний спеціальним захисним огородженням, а робоча частина ножів - захисним кожухом.
1.10. Корпус фугувального верстата повинен бути заземлений.
1.11. Робоче місце і робоча зона повинні мати хороше освітлення. Світло не повинно бути занадто яскравим.
1.12. Для зміни ножів, очищення верстата, прибирання робочого місця необхідно використовувати допоміжні інструменти (ключ, гачок, совок, металева щітка, скребок тощо).
1.13. Про всі несправності верстата працівник у навчальній майстерні зобов'язаний негайно сповістити спеціаліста з охорони праці або відповідальну за охорону праці в закладі освіти особу, заступника директора з АГР, а у разі їх відсутності на робочому місці - чергового адміністратора або директора школи, зробити необхідний запис у журналі заявок.
1.14. При отриманні травми працівник зобов'язаний негайно проінформувати про те, що трапилося, чергового адміністратора та шкільну медичну сестру. При необхідності - надати першу медичну допомогу.
1.15. При порушенні даної інструкції з охорони праці та техніки безпеки при роботі на фугувальному верстаті працівник несе особисту відповідальність згідно з чинним законодавством.

2. Вимоги охорони праці перед початком роботи на фугувальному верстаті

2.1. Перед початком роботи на фугувальному верстаті необхідно надіти спецодяг, ретельно заправити волосся під головний убір та перевірити на наявність пошкоджень засоби індивідуального захисту (захисні окуляри, спеціальні надолонники; діелектричні килимки).
2.2. Оглянути робоче місце, прибрати зайві предмети, що заважають, перед початком виконання роботи переконатися у справності роботи системи вентиляції та місцевих відсмоктувачів деревного пилу.
2.3. Здійснити зовнішній огляд фугувального верстата та переконатися:

 • у вільному доступі до пускового пристрою;
 • у справності роботи верстата та заземлюючих пристроїв, пускових та блокувальних пристроїв шляхом короткочасного їх включення;
 • перевірити на правильність і гостроту заточування ножів, на наявність на них тріщин і зазубрин;
 • у міцності закріплення ножів та в тому, що леза описують кола одного радіуса, а ножовий вал має циліндричну форму, збалансований і «не б'є» в підшипниках;
 • у справності сталевих накладок (відсутність зазубрин, вибоїн). Зазор між краями накладок і поверхнею, яку описують края леза ножів, має бути не більше 3 мм;
 • у правильній та надійній установці заднього стола: висота площини заднього стола повинна бути встановлена на рівні різальних кромок ножів;
 • у надійності закріплення напрямної лінійки;
 • у справності автоматично працюючої огорожі ножового вала, гальмівного та заземлюючого пристрою;
 • у справності допоміжних пристосувань для обробки деталей (цулаг, шаблонів, штовхачів);
 • у гарній освітленості робочого місця;
 • у відсутності в підготовленій для фугування деревині цвяхів та сучків.

2.4. Короткочасним включенням в електромережу перевірити справність роботи верстата та правильність обертання пилки (пиляльний диск повинен обертатись назустріч матеріалу, який подається).
2.5. Якщо була виявлена несправність фугувального верстата в навчальній майстерні або поломка системи вентиляції, працівник зобов'язаний негайно поставити до відома заступника директора з АГР, а за його відсутності на робочому місці - чергового адміністратора та зробити відповідний запис у журналі заявок.
2.6. Перед включенням фугувального верстата в електричну мережу, якщо є необхідність, встати на діелектричний килимок (якщо покриття підлоги виконане із струмопровідного матеріалу).
2.7. Не виконувати включення фугувального верстата в електричну мережу мокрими і вологими руками.
2.8. Не приступати до роботи в разі виявлення невідповідних норм робочого місця встановленим у цьому розділі інструкції вимогам, а також при неможливості виконати зазначені в даному розділі підготовчі до роботи дії.

3. Вимоги охорони праці під час роботи на фугувальному верстаті

3.1. Під час виконання роботи на фугувальному верстаті в майстерні необхідно дотримуватися правил даної інструкції з охорони праці при роботі на фугувальному верстаті в столярній майстерні школи.
3.2. Наявність напруги в мережі перевіряти за допомогою спеціального покажчика напруги.
3.3. Стежити за справною роботою верстата, системи вентиляції та місцевого відсмоктування деревного пилу, цілісністю ізоляції та заземлення.
3.4. При роботі на комбінованому фугувальному верстаті, циркулярна пила повинна бути надійно закрита за допомогою захисного кожуха.
3.5. Співробітник, при роботі на фугувальному верстаті, зобов'язаний:

 • виконувати роботу на фугувальному верстаті тільки при включеній витяжній вентиляції та місцевому відсмоктуванні деревної пилу, в захисних окулярах;
 • переконатися, що ножовий вал обертається назустріч руху матеріалу;
 • ретельно оглядати заготовки, при наявності невеликих сучків, тріщин знижувати швидкість подачі;
 • перевіряти, щоб в станок не надійшли дошки із цвяхами та іншими металевими предметами;
 • щільно притискати деталі до столу та лінійки за допомогою допоміжних пристосувань;
 • подачу матеріалу на ріжучий інструмент проводити плавно, без поштовхів;
 • якщо заготовки подаються вручну, скористатися навідними колодками або штовхачами;
 • фугування заготовок довжиною менше 400 мм, вужче 50 мм або тонше 30 мм проводити за допомогою спеціальних колодок-штовхачів;
 • фугування деталей, у яких довжина понад 2 м виконувати при наявності допоміжного стола з роликами;
 • фугування пачки деталей проводити в спеціальних пристосуваннях.
 • забороняється видаляти стружку при працюючому фугувальному верстаті;
 • матеріали та деталі акуратно складати у відповідному місці так, щоб вони не заважали при подальшому виконанні роботи;
 • не зупиняти і не гальмувати руками вимкнений ножовий вал, який ще продовжує обертатися.

3.6. Під час роботи на фугувальному верстаті забороняється:

 • перемикати електричні роз'єми при включеному в електромережу верстаті;
 • торкатися проводів та інших струмоведучих частин, які знаходяться під напругою;
 • продовжувати працювати на фугувальному верстаті в разі його несправності, іскріння, димлення, порушення ізоляції та заземлення;
 • закривати верстат папером, тканиною та іншими сторонніми предметами;
 • виконувати роботу в рукавицях (для захисту рук користуватися спеціальними надолонниками);
 • обробляти мерзлу деревину з випадаючими сучками, наявністю великих тріщин, прогибами;
 • подавати деталі, тримаючи руками за торець;
 • знімати за одне просування стружку, товщиною понад 2 мм;
 • використовувати струбцини для закріплення напрямної лінійки;
 • продовжувати працювати на несправному або знятому захисному огородженні ножового валу;
 • використовувати накладки для надання валу циліндричної форми;
 • гальмувати ножовий вал натиском деталі (гальмування необхідно проводити за допомогою гальмівного пристрою);
 • одночасно працювати на фуговальній та циркульній частинах комбінованого верстата;
 • залишати працюючий верстат без нагляду, відкривати та знімати огородження;
 • виконувати самостійно розкриття та ремонт верстата;
 • здувати стружку або прибирати її руками;
 • виконувати прибирання над і під працюючим верстатом або в безпосередній близькості від його рухомих частин;
 • класти на фугувальний верстат сторонні предмети;
 • протирати рубильники та інші вимикачі струму;
 • збирати в один ящик ганчір'я, відходи деревини, паперу та промасленого дрантя (для кожного типу відходів повинен бути окремий ящик).

3.7. Використання іонізаторів можливе тільки під час перерв у роботі, за відсутності учнів та співробітників школи в приміщенні.
3.8. При відкриванні вікон необхідно простежити за відсутністю протягів, які можуть спричинити собою розбиття скла.

4. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях

4.1. При виникненні аварійних ситуацій, негайно зупинити свердлильний верстат натисканням кнопки «стоп».
4.2. Якщо при роботі верстата відбувається перегрів двигуна, необхідно відключити його і дати охолонути. Охолоджувати двигун водою або вологою ганчіркою забороняється.
4.3. При появі різного стуку, вібрації, або зміни характерного шуму, перегріві робочого інструменту (свердла, підшипників), появі запаху горілого або диму, поломки свердла, а також при несправності заземлення корпуса верстата, негайно припинити роботу, відвести свердло від заготовки і відразу вимкнути свердлильний верстат. Повідомити про несправності заступнику директора з АГР, а в разі його відсутності – черговому адміністратору або директору школи. Роботу дозволяється продовжувати тільки після усунення несправності.
4.4. Працівник зобов'язаний вміти надавати долікарську допомогу. Така допомога надається негайно, на місці події у правильній послідовності. На початку необхідно усунути джерело травмування (вимкнути двигун, зупинити механізм тощо). Надання першої допомоги треба починати із самого головного, що загрожує здоров'ю або життю людини (при сильній кровотечі накласти джгут, вкласти записку із зазначенням часу накладення джгута, а потім перев'язати рану; при наявності закритого перелому – накласти шину; при відкритих переломах спочатку слід перев'язати рану, накласти шину; при опіках – накласти суху асептичну пов'язку), потім викликати швидку допомогу. При підозрі на ушкодження хребта, покласти потерпілого на тверду поверхню та якомога швидше транспортувати до найближчого медичного закладу для надання допомоги.
4.5. При загорянні устаткування, негайно відключити фугувальний верстат від електроживлення, повідомити до пожежної охорони за телефоном 101 та безпосередньому керівникові, після чого негайно приступити до гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння.

5. Вимоги охорони праці після закінчення роботи на фугувальному верстаті

5.1. Після закінчення роботи на фугувальному верстаті працівник зобов'язаний:

 • відключити електроживлення в правильній послідовності, встановленій інструкцією з експлуатації фугувального верстата з урахуванням характеру виконуваних робіт;
 • привести в порядок робоче місце, очистити верстат, устаткування біля верстата, проходи від стружок і сміття за допомогою спеціальної щітки;
 • скласти у спеціальну шафу інструмент і пристосування, які використовувалися під час роботи на фугувальному верстаті в навчальній майстерні школи;
 • прибрати у відведене місце засоби індивідуальної захисту;
 • почистити спецодяг і взуття, прибрати в призначену для спецодягу шафу,
 • ретельно вимити руки з милом.

5.2. Перекрити крани з водою, щільно закрити всі вікна, вимкнути освітлення,
5.3. При виявленні несправності обладнання, порушення цілісності вікон, негайно поставити до відома заступника директора з АГР, за його відсутності на робочому місці - чергового адміністратора школи та зробити відповідний запис у журналі заявок.

6. Прикінцеві положення інструкції

6.1. Перевірка та зміна цієї інструкції з охорони праці при роботі на фугувальному верстаті здійснюються не рідше одного разу на 5 років.
6.2. Ця інструкція з охорони праці на фугувальному верстаті повинна бути достроково переглянута в наступних випадках:

 • при перегляді міжгалузевих та галузевих правил і типових інструкцій з охорони праці;
 • при зміні умов праці працівника на конкретному робочому місці;
 • при впровадженні в роботу і використанні нових технологій;
 • за результатами аналізу матеріалів розслідування аварій, нещасних випадків і професійних захворювань;
 • на вимогу представників органів з інспекції праці.

6.3. Якщо протягом 5 років з дня затвердження цієї інструкції умови праці не змінилися, тоді дія інструкції з охорони праці на фугувальному верстаті продовжується на наступні 5 років.
6.4. Відповідальність за своєчасне внесення необхідних змін і доповнень, а також перегляд цієї інструкції з охорони праці на фугувальному верстаті покладається на особу, відповідальну за охорону праці в загальноосвітньому навчальному закладі.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: