Інструкція з охорони праці для соціального педагога ДНЗ (дитячого садку)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці для соціального педагога

1. Загальні вимоги з охорони праці

1.1. До самостійної роботи соціальним педагогом допускаються особи, не молодші 18 років, які мають вищу професійну або середню професійну освіту за напрямками підготовки «Освіта та педагогіка», «Соціальна педагогіка» без вимог до стажу роботи; які пройшли інструктаж згідно з інстукцією з охорони праці для соціального педагога дитячого навчального закладу (ДНЗ) і перевірку знань з охорони праці, мають обов'язковий періодичний медичний огляд та не мають будь-яких протипоказань за станом здоров'я.
1.2. Інструкція з охорони праці для соціального педагога дитячого навчального закладу регламентує безпечний, з точки зору охорони праці, порядок дій соціального педагога в процесі виконання ним своїх посадових обов'язків у навчальному закладі.
1.3. Соціальний педагог зобов'язаний дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку, правил цієї інструкції з охорони праці, положення посадової інструкції, а також режимів праці та відпочинку, встановлених у навчальному закладі.
1.4. На соціального педагога в процесі роботи можливий вплив наступних небезпечних і шкідливих факторів:

  • зниження гостроти зору при недостатній освітленості робочого місця, а також підвищене зорове стомлення під час тривалої роботи з документами та (або) з ПЕОМ, при роботі з принтером або ксероксом;
  • ураження електричним струмом під час дотику до струмоведучих частин комп'ютерного обладнання, принтера, сканера, ксерокса, побутових приладів з порушеною ізоляцією або заземленням (під час вмикання або вимикання електроприладів і (або) освітлення в робочому приміщенні);
  • зниження загального імунітету організму працівника внаслідок дуже тривалого (сумарно – понад 4 год. на добу) впливу електромагнітного випромінювання під час роботи на персональному комп'ютері, ноутбуці, при роботі з принтером або ксероксом;
  • зниження працездатності та погіршення загального стану організму соціального педагога внаслідок перевтоми, яка може бути пов'язана з підвищеною фактичною тривалістю робочого часу, інтенсивністю проведення виробничих заходів, роз'їзним характером роботи, роботою з представниками груп ризику (відвідування за місцем проживання), участю в профілактичних рейдах по соціально небезпечних об'єктах.
  • отримання травм при необережному поводженні з канцелярським приладдям або при використанні їх не за прямим призначенням;
  • отримання фізичних і (або) психологічних травм, пов'язаних з незаконними і (або) необережними діями учнів, батьків (законних представників дитини) або інших осіб, які безпосередньо контактують із соціальним педагогом для вирішення тих чи інших питань виробничого характеру.

1.5. Соціальний педагог повинен суворо дотримуватися правил пожежної безпеки, знати шляхи евакуації при пожежі, місця розташування первинних засобів пожежогасіння, а також порядок дій при виникненні будь-якої надзвичайної ситуації в дитячому навчальному закладі.
1.6. Працівник, який допустив невиконання або порушення вимог цієї інструкції, повинен бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності та підлягає позачерговій перевірці знань, норм і правил охорони праці.

2. Вимоги охорони праці перед початком роботи

2.1. Включити повністю освітлення кабінету і переконатися в справній роботі світильників. Найменша освітленість повинна бути: при використанні люмінесцентних ламп не менше 300 лк. (20 Вт/кв. м.), при використанні ламп розжарювання не менше 150 лк. (48 Вт/кв. м.).
2.2. Переконатися в справності електричного обладнання кабінету або приміщення, яке використовується для проведення заходу. Світильники повинні бути міцно закріплені на стелі і мати світлорозсіюючу арматуру; електричні комутаційні коробки повинні бути замкнені, а електричні розетки закриті фальшвилками; корпуси та кришки вимикачів і розеток повинні бути цілими, без тріщин і відколів, не мати оголених контактів.
2.3. Необхідно перевірити справність персонального комп'ютера (ноутбука), пристроїв друку, мережевого обладнання, телефону, які знаходяться в робочому кабінеті соціального педагога. Слід звернути особливу увагу на кабелі живлення та їх захисну ізоляцію.
2.4. Необхідно ретельно провітрити робоче приміщення.
2.5. Перевірити безпеку свого робочого місця (стійке положення і справність меблів, стійке положення документів, які знаходяться у згрупованому стані, а також перевірити наявність у необхідній кількості та справність канцелярського приладдя).
2.6. Перед застосуванням технічних засобів навчання, переконатися в їх справності і цілісності вхідних кабелів електричних вилок.
2.7. Слід видалити з кишень одягу булавки, голки та інші гострі предмети.
2.8. Упевнитися у відповідності температури повітря в кабінеті встановленим санітарним нормам.
2.9. Скло вікон і світильники в кабінеті повинні очищатися від пилу та бруду не рідше двох разів на рік.

3. Вимоги охорони праці під час роботи

3.1. Не допускається використання несправного електроосвітлення, вимикачів або розеток, непрацездатного персонального комп'ютера або іншого електрообладнання в кабінеті.
3.2. Необхідно підтримувати чистоту і належний порядок на своєму робочому місці, не захаращувати його різними паперами, книгами та іншими предметами, не захаращувати шляхи евакуації з кабінету.
3.3. Категорично заборонено зберігання в робочому кабінеті будь-яких пожежонебезпечних і вибухових речовин.
3.4. Дотримуватися правил пожежної безпеки, інструкції про заходи пожежної безпеки в навчальному закладі.
3.5. Необхідно використовувати тільки ті наочні посібники, що знаходяться у справному стані, з дотриманням всіх правил техніки безпеки та затверджених методик.
3.6. Враховуючи роз'їзний характер роботи, працівник повинен знати та суворо дотримуватися Правил пішохода на дорозі, а також дотримуватися всіх заходів безпеки під час користування громадським, службовим або власним транспортом.
3.7. Соціальному педагогу суворо заборонено під час проведення заходів щодо соціального патронажу сімей заходити одному без супроводу в квартири, що мають соціально небезпечні або неблагополучні фактори.
3.8. У разі екстремальних погодних умов (ожеледь, хуртовин, шквального вітру, сильного дощу) працівник зобов'язаний дотримуватися заходів особистої безпеки.
3.9. Під час виконання своїх посадових обов'язків у вечірній час (при проведенні патронажей) соціальному педагогу заборонено входити до неосвітлених під'їздів будинків одному без супроводу.
3.10. Категорично заборонено одному без супроводу проводити рейди по соціально небезпечним і неблагополучним точкам.
3.11. Для запобігання нещасних випадків під час відвідування сімей, соціальному педагогу заборонено мати при собі колючі та ріжучі предмети, а також пожежонебезпечні та вибухонебезпечні речовини.
3.12. Для запобігання нападів під час проведення рейдів та відвідувань сімей, соціальний педагог не повинен виглядати зухвало:
- не вдягати дорогоцінні прикраси, дорогий хутряний чи інший одяг;
- пересуватися погано освітленою або не освітленою територією.
3.13. Соціальний педагог навчального закладу зобов'язаний знати і суворо дотримуватися правил особистої гігієни:

  • приходити на робоче місце в чистому одязі та взутті;
  • постійно стежити за чистотою свого тіла, рук і волосся;
  • мити руки водою з використанням мила після зіткнень із забрудненими предметами і після завершення роботи.

3.14. У разі виникнення конфліктної ситуації, яка може потенційно загрожувати життю і здоров'ю, соціальний педагог повинен негайно припинити будь-які контакти, а при необхідності викликати на місце події представників поліції.

4. Вимоги охорони праці після завершення роботи

4.1. Після завершення роботи соціальний педагог ДНЗ має ретельно провітрити робоче приміщення.
4.2. Слід привести в належний порядок своє робоче місце, проконтролювати прибирання з кабінету паперу та сміття.
4.3. Необхідно вимкнути персональний комп'ютер, принтер та інше електроустаткування від електромережі.
4.4. Перевірити протипожежний стан приміщення, закрити вікна, кватирки, фрамуги, вимкнути світло, закрити двері на ключ.
4.5. Про всі недоліки та порушення, виявлені під час роботи, соціальний педагог має повідомити директора навчального закладу.

5. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях

5.1. Не допускається приступати до виконання роботи у разі поганого самопочуття або раптовій хворобі.
5.2. При поганому самопочутті кого-небудь з учнів, необхідно негайно супроводити його до медичного працівника навчального закладу (або до найближчого медичного закладу), своєчасно проінформувати про подію директора, за його відсутності – чергового адміністратора.
5.3. У разі травмування звернутися до медичного пункту. При отриманні травми дитиною, негайно надати першу долікарську допомогу потерпілому, викликати медсестру або звернутися з потерпілим до медичного пункту навчального закладу. Під час виникнення нещасного випадку – сприяти у проведенні його розслідування.
5.4. При виникненні небезпечних, екстремальних або надзвичайних ситуацій (пожежі, прориву системи опалення, водопроводу, замиканні електропроводки, при виявленні підозрілих предметів тощо) необхідно негайно евакуювати дітей із приміщення, повідомити про пожежу до пожежної частини за телефоном 101, директору навчального закладу (за його відсутності – іншій посадовій особі) та, по можливості, почати гасіння підручними засобами пожежогасіння.
5.5. У разі загрози або в разі виникнення осередку небезпечного впливу техногенного характеру, слід керуватися відповідним Планом евакуації та інструкцією з організації заходів безпеки в разі загрози або в разі виникнення осередку небезпечного впливу техногенного характеру.
5.6. У разі загрози або у разі виконання терористичного акту, слід керуватися відповідним затвердженим Планом евакуації та інструкцією про порядок дій при загрозі та виникненні надзвичайної ситуації терористичного характеру.
5.7. Соціальний педагог, який допустив невиконання або порушення норм, що фіксує інструкція з охорони праці для соціального педагога ДНЗ, притягується до відповідальності у відповідності з правилами внутрішнього трудового розпорядку та, при необхідності, підлягає позачерговій перевірці знань норм і правил охорони праці.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: