Інструкція з охорони праці для педагога-психолога ДНЗ (дитячого садку)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці № _______
Для педагога-психолога

1. Загальні вимоги охорони праці

1.1. До самостійної роботи педагогом-психологом допускаються особи у віці не молодше 18 років, що пройшли відповідну підготовку, інструктаж з охорони праці та техніки безпеки, медичний огляд та не мають протипоказань за станом здоров'я, а також ознайомився з інструкцією з охорони праці для педагога-психолога дитячого навчального закладу (ДНЗ).
1.2. Під час роботи психолог повинен дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, встановлених у закладі режимів праці та відпочинку.
1.3. При роботі в кабінеті психолога, можливий вплив на працюючих та учнів наступних небезпечних факторів:

  • зниження гостроти зору при недостатній освітленості робочого місця, а також підвищене зорове стомлення під час тривалої роботи з документами та (або) з ПЕОМ, при роботі з принтером або ксероксом;
  • порушення постави, викривлення хребта, розвиток короткозорості в учнів при неправильному підборі розмірів меблів (столи, стільці);
  • ураження електричним струмом при несправному електрообладнанні, мультимедійного обладнання кабінету та технічних засобів навчання, під час дотику до струмоведучих частин комп'ютерного обладнання, принтера, сканера, ксерокса, побутових приладів з порушеною ізоляцією або заземленням (під час вмикання або вимикання електроприладів і (або) освітлення в робочому приміщенні);
  • зниження загального імунітету організму працівника внаслідок дуже тривалого (сумарно – понад 4 год. на добу) впливу електромагнітного випромінювання під час роботи на персональному комп'ютері, ноутбуці, при роботі з принтером або ксероксом;

1.4. У кабінеті психолога необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки, знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників) та шляхів евакуації при пожежі.
1.5. При нещасному випадку негайно повідомити про це адміністрації навчального закладу, черговому адміністратору.
1.6. У процесі роботи дотримуватися правил особистої гігієни, утримувати в чистоті своє робоче місце.
1.7. Особи, що допустили невиконання або порушення інструкції з охорони праці для педагога-психолога дитячого навчального закладу та техніки безпеки, притягаються до дисциплінарної відповідальності у відповідності з правилами внутрішнього трудового розпорядку і, при необхідності, підлягають позачерговій перевірці знань норм і правил з охорони праці.

2. Вимоги охорони праці перед початком роботи

2.1. Включити повністю освітлення кабінету і переконатися в справній роботі світильників. Найменша освітленість повинна бути: при використанні люмінесцентних ламп не менше 300 лк. (20 Вт/кв. м.), при використанні ламп розжарювання не менше 150 лк. (48 Вт/кв. м.).
2.2. Переконатися в справності електричного обладнання кабінету або приміщення, яке використовується для проведення заходу. Світильники повинні бути міцно закріплені на стелі і мати світлорозсіюючу арматуру; електричні комутаційні коробки повинні бути замкнені, а електричні розетки закриті фальшвилками; корпуси та кришки вимикачів і розеток повинні бути цілими, без тріщин і відколів, не мати оголених контактів.
2.3. При використанні на заняттях технічних засобів навчання, переконатися в їх справності і цілісності вхідних кабелів і электровилок Необхідно перевірити справність персонального комп'ютера (ноутбука), пристроїв друку, мережевого обладнання, телефону, які знаходяться в робочому кабінеті педагога-психолога. Слід звернути особливу увагу на кабелі живлення та їх захисну ізоляцію.
2.4. Перевірити санітарний стан кабінету психолога та провітрити його, відкривши вікна і двері. Включити штучну вентиляцію при її наявності. Провітрювання кабінету закінчити за 30 хв. до приходу учнів.
2.5. Переконатися в тому, що температура повітря в кабінеті відповідає встановленим санітарним нормам.
2.6. Перевірити безпеку свого робочого місця (стійке положення і справність меблів, стійке положення документів, які знаходяться у згрупованому стані, а також перевірити наявність у необхідній кількості та справність канцелярського приладдя).
2.7. Слід видалити з кишень одягу булавки, голки та інші гострі предмети.
2.6. Скло вікон і світильники в кабінеті повинні очищатися від пилу та бруду не рідше двох разів на рік.

3. Вимоги охорони праці під час роботи

3.1. Не допускається використання несправного електроосвітлення, вимикачів або розеток, непрацездатного персонального комп'ютера або іншого електрообладнання в кабінеті.
3.2. Необхідно підтримувати чистоту і належний порядок на своєму робочому місці, не захаращувати його різними паперами, книгами та іншими предметами, не захаращувати шляхи евакуації з кабінету.
3.3. Категорично заборонено зберігання в робочому кабінеті будь-яких пожежонебезпечних і вибухових речовин.
3.4. Дотримуватися правил пожежної безпеки, інструкції про заходи з пожежної безпеки в навчальному закладі.
3.5. Необхідно використовувати тільки ті наочні посібники, що знаходяться у справному стані, з дотриманням всіх правил техніки безпеки та затверджених методик.
3.6. Розсаджувати за столи учнів необхідно у відповідності до їхнього зросту, столи повинні бути промарковані відповідно ростомеру.
3.7. При проведенні групових та індивідуальних занять з учнями, дотримуватися їх встановленої тривалості в залежності від віку дітей.
3.8. Підтримувати дисципліну та порядок на заняттях, стежити за тим, щоб учні виконували всі вказівки педагога-психолога.
3.9. Не дозволяти учням самовільно покидати місце проведення занять без дозволу.
3.10. З метою забезпечення належної природної освітленості в кабінеті, не розставляти на підвіконнях квіти.
3.11. У разі застосування на заняттях технічних засобів навчання (мультимедійного проектора), керуватися «Інструкцією з охорони праці при використанні технічних засобів навчання».
3.12. У перервах між заняттями, за відсутності дітей, періодично здійснювати провітрювання кабінету, при цьому рами вікон фіксувати.

4. Вимоги охорони праці після завершення роботи

4.1. Після завершення роботи педагог-психолог навчального закладу має ретельно провітрити робоче приміщення.
4.2. Слід привести в належний порядок своє робоче місце, проконтролювати прибирання з кабінету паперу та сміття.
4.3. Відключити від електромережі всі технічні засоби навчання, вимкнути персональний комп'ютер, принтер та інше електроустаткування від електромережі.
4.4. Перевірити протипожежний стан приміщення, закрити вікна, кватирки, фрамуги, вимкнути світло, закрити двері на ключ.
4.5. Про всі недоліки та порушення, виявлені під час роботи, соціальний педагог має повідомити директора навчального закладу.

5. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях

5.1. Не допускається приступати до виконання роботи у разі поганого самопочуття або раптовій хворобі.
5.2. При поганому самопочутті кого-небудь з учнів, необхідно негайно супроводити його до медичного працівника навчального закладу (або до найближчого медичного закладу), своєчасно проінформувати про подію директора, за його відсутності – чергового адміністратора.
5.3. У разі травмування звернутися до медичного пункту. При отриманні травми дитиною, негайно надати першу долікарську допомогу потерпілому, викликати медсестру або звернутися з потерпілим до медичного пункту навчального закладу. Під час виникнення нещасного випадку – сприяти у проведенні його розслідування.
5.4. При виникненні небезпечних, екстремальних або надзвичайних ситуацій (пожежі, прориву системи опалення, водопроводу, замиканні електропроводки, при виявленні підозрілих предметів тощо) необхідно негайно евакуювати дітей із приміщення, повідомити про пожежу до пожежної частини за телефоном 101, директору навчального закладу (за його відсутності – іншій посадовій особі) та, по можливості, почати гасіння підручними засобами пожежогасіння.
5.5. У разі загрози або в разі виникнення осередку небезпечного впливу техногенного характеру, слід керуватися відповідним Планом евакуації та інструкцією з організації заходів безпеки у разі загрози або в разі виникнення осередку небезпечного впливу техногенного характеру.
5.6. У разі загрози або у разі виконання терористичного акту, слід керуватися відповідним затвердженим Планом евакуації та інструкцією про порядок дій при загрозі та виникненні надзвичайної ситуації терористичного характеру.
5.7. Педагог-психолог, який допустив невиконання або порушення правил, утвердженних інструкцією з охорони праці для педагога-психолога ДНЗ, притягується до відповідальності у відповідності з правилами внутрішнього трудового розпорядку та, при необхідності, підлягає позачерговій перевірці знань норм і правил з охорони праці.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: