Інструкція з охорони праці для педагога-організатора ДНЗ (дитячого садку)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці № _______
Для педагога-організатора

1. Загальні вимоги безпеки педагога-організатора

1.1. До самостійної роботи на посаді педагога-організатора допускаються особи, не молодші 18 років, які ознайомилися з інструкцією з охорони праці для педагога-організатора дитячого навчального закладу (ДНЗ), мають вищу або середню педагогічну освіту за відсутності вимог до стажу роботи, що пройшли інструктаж та перевірку знань з охорони праці, пройшли медичний огляд та не мають будь-яких протипоказань за станом здоров'я.
1.2. Педагог-організатор є відповідальним за організацію роботи щодо створення здорових і безпечних умов при проведенні позакласних та позанавчальних заходів
1.3. Педагог-організатор ДНЗ повинен знати та виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, дотримуватися інструкції з охорони праці для педагога-організатора дитячого навчального закладу, вимоги охорони праці та пожежної безпеки в навчальному закладі.
1.4. Обов'язками педагога-організатора з охорони праці є:

  • організація позакласної та позанавчальної роботи, суспільно корисної, продуктивної праці учнів у суворій відповідності з нормами і правилами охорони праці;
  • участь у плануванні та проведенні заходів щодо охорони праці, життя і здоров'я учнів і працівників навчального закладу, з попередження травматизму, дорожньо-транспортних пригод тощо;
  • здійснення контролю за дотриманням учнями правил безпеки;
  • здійснення контролю виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог, правил техніки безпеки та пожежної безпеки при проведенні позакласної та позанавчальної роботи;
  • проведення навчання, інструктажу класних керівників, вчителів, вихователів та інших осіб, залучених до організації позанавчальної роботи;
  • участь у роботі комісії з розслідування нещасних випадків, що сталися з працівниками та учнями навчального закладу.

1.5. Педагог-організатор дитячого навчального закладу (ДНЗ) повинен вміти користуватися засобами пожежогасіння.
1.6. Педагог-організатор повинен знати інструкцію з техніки безпеки педагога-організатора ДНЗ, місце знаходження первинних засобів протипожежного захисту та аптечки першої медичної допомоги.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком виховного заходу провітрити приміщення, переконатися у відповідності місця проведення заходу до норм охорони праці.
2.2. Підготувати до заходу необхідну апаратуру, інвентар та ін., перевірити його справність.
2.3. Перевірити візуально справність електричних розеток і вимикачів у приміщенні, де буде відбуватись захід.
2.4. Забезпечити достатнє освітлення приміщення заходу.
2.5. Перевірити дотримання санітарно-гігієнічних норм, вимог, правил з охорони праці, пожежної безпеки учнями та працівниками.
2.6. До участі в культурно-масових заходах допускати тільки тих учнів, які пройшли інструктаж з охорони праці.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Під час проведення заходів необхідно дотримуватися чистоти та порядку в приміщенні (залі, кабінеті).
3.2. Здійснювати організацію безпеки та відповідний контроль стану посадкових місць у залі, справністю обладнання.
3.3. Устаткування та обладнання повинні бути розміщені у відповідності з правилами і нормами техніки безпеки і виробничої санітарії.
3.4. Не проводити масові заходи в приміщеннях, не обладнаних для цих цілей.
3.5. Учні можуть перебувати в залі (кабінеті) лише в присутності педагога.
3.6. Кожен учасник виховного заходу в навчальному закладі повинен дотримуватися правил охорони праці та пожежної безпеки.
3.7. Під час роботи педагог-організатор дотримується вимог інструкції з охорони праці для педагога організатора ДНЗ.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Проконтролювати приведення учнями місця проведення заходу до належного порядку.
4.2. Прийняти обладнання від дітей, перевірити його справність.
4.3. Провітрити приміщення.
4.4. Перевірити протипожежний стан приміщення, закрити вікна, кватирки, фрамуги і вимкнути світло.
4.5. Про всі недоліки та порушення, виявлені під час роботи, педагог-організатор має повідомити директора дитячого навчального закладу.

5. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях

5.1. Не допускається приступати до виконання роботи у разі поганого самопочуття або раптовій хворобі.
5.2. При поганому самопочутті кого-небудь з учнів, необхідно негайно супроводити його до медичного працівника навчального закладу (або до найближчого медичного закладу), своєчасно проінформувати про подію директора, за його відсутності – чергового адміністратора.
5.3. У разі травмування звернутися до медичного пункту. При отриманні травми дитиною, негайно надати першу долікарську допомогу потерпілому, викликати медсестру або звернутися з потерпілим до медичного пункту навчального закладу. Під час виникнення нещасного випадку – сприяти у проведенні його розслідування.
5.4. При виникненні небезпечних, екстремальних або надзвичайних ситуацій (пожежі, прориву системи опалення, водопроводу, замиканні електропроводки, при виявленні підозрілих предметів тощо) необхідно негайно евакуювати дітей із приміщення, повідомити про пожежу до пожежної частини за телефоном 101, директору навчального закладу (за його відсутності – іншій посадовій особі) та, по можливості, почати гасіння підручними засобами пожежогасіння.
5.5. У разі загрози або в разі виникнення осередку небезпечного впливу техногенного характеру, слід керуватися відповідним Планом евакуації та інструкцією з організації заходів безпеки у разі загрози або в разі виникнення осередку небезпечного впливу техногенного характеру.
5.6. У разі загрози або у разі виконання терористичного акту, слід керуватися відповідним затвердженим Планом евакуації та інструкцією про порядок дій при загрозі та виникненні надзвичайної ситуації терористичного характеру.
5.7. Педагог-організатор, який допустив невиконання або порушення інструкції з охорони праці для педагога-організатора ДНЗ, притягується до відповідальності у відповідності з правилами трудового розпорядку та, при необхідності, підлягає позачерговій перевірці знань норм і правил охорони праці.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: