Інструкція з охорони праці для головного бухгалтера

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці для головного бухгалтера


1. Загальні вимоги охорони праці для головного бухгалтера
1.1. До самостійної роботи головним бухгалтером в навчальному закладі мають допуск особи, які досягли віку 18 років, пройшли відповідну підготовку, вступний інструктаж і перевірку знань з охорони праці, пройшли ознайомлення з даною інструкцією з охорони праці для головного бухгалтера, обов'язковий періодичний медичний огляд та не мають будь-яких медичних протипоказань до самостійної роботи головним бухгалтером.
1.2. Головний бухгалтер зобов'язаний негайно інформувати свого безпосереднього керівника про будь-які ситуації, які можуть загрожувати життю та здоров'ю людей, про кожний нещасний випадок, що стався в закладі освітиі, про будь-яке погіршення стану свого здоров'я, у тому числі про появу перших ознак гострого захворювання.
1.3. При виконані роботи на головного бухгалтера навчального закладу можуть впливати такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

 • порушення гостроти зору при недостатньому освітленні робочого місця, а також стомлення очей при тривалій роботі з документами і на персональному комп'ютері;
 • іонізуючі, неіонізуючі випромінювання та електромагнітні поля при роботі на персональному комп'ютері;
 • удари електричним струмом при використанні несправних електричних приладів, периферійних пристроїв комп'ютера.
 • роз'їзний характер роботи;
 • виконання роботи, яка пов'язана з перевезенням та зберіганням документів.

1.3. Головний бухгалтер навчального закладу зобов'язаний дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, режиму праці та відпочинку, суворо дотримуватися справжньої інструкції з охорони праці для головного бухгалтера, а також інструкції з охорони праці для оператора ПЕОМ.
1.4. У разі отримання травми співробітником закладу та виявлення будь-яких несправностей в обладнанні, головний бухгалтер повинен негайно припинити виконання роботи і терміново повідомити про це своєму безпосередньому керівникові, негайно надати першу невідкладну долікарську допомогу постраждалому, а також організувати, при необхідності, транспортування всіх постраждалих до найближчого медичного закладу.
1.5. Головний бухгалтер повинен знати і постійно дотримуватися правил особистої гігієни:

 • бути на робочому місці в чистому одязі та взутті;
 • постійно стежити за чистотою свого тіла, рук та волосся;
 • мити руки водою з милом після відвідування туалетної кімнати, після контакту із забрудненими предметами, а також після завершення роботи.

1.6. Головному бухгалтеру заборонено зберігати на своєму робочому місці пожежонебезпечні та вибухонебезпечні речовини.
1.7. Враховуючи роз'їзний характер роботи, головний бухгалтер навчального закладу може приходити на роботу в зручному одязі та взутті, що відповідає погодним умовам.
1.8. За будь-яке порушення (невиконання) вимог нормативних актів з охорони праці головний бухгалтер установи повинен бути притягнутий до дисциплінарної, а у відповідних випадках – матеріальної та кримінальної відповідальності в порядку, встановленому законодавством.
1.9. На робочому місці головний бухгалтер вивчає положення інструкції з техніки безпеки для головного бухгалтера, проходить первинний інструктаж з охорони праці, а також стажування; вивчення будови і правил експлуатації використовуваного устаткування; перевірку знань з електробезпеки (при використанні обладнання, що працює від електричної мережі), теоретичних знань і набутих навичок безпечних способів роботи.
1.10.Під час роботи головний бухгалтер закладу проходить:

 • обов'язковий повторний інструктаж з техніки безпеки праці на робочому місці (повинен проводитись 2 рази на рік).

2. Вимоги охорони праці перед початком роботи головного бухгалтера
2.1. Перед початком роботи неохідно провітрити приміщення, підготувати до роботи необхідні канцелярські приналежності, видалити з кишень одягу булавки, голки, інші гострі предмети.
2.2. Необхідно провести підготовку робочої зони для безпечного проведення роботи:

 • включити освітлення всього приміщення, достовірно переконатися в справній і правильній роботі світильників, при цьому найменша освітленість робочого місця допускається: при люмінесцентних лампах і не менше 300 лк. (20 Вт/м2.), при лампах розжарювання і не менше 150 лк.(48 Вт/м2.);
 • провести перевірку оснащеності робочого місця, візуально перевірити справність встановлених вимикачів і розеток;
 • перевірити справність персонального комп'ютера та принтера, іншого обладнання та електропроводки на видимі пошкодження. При виявленні будь-яких несправностей, своєчасно повідомити про це своєму безпосередньому керівникові.

3. Вимоги охорони праці під час роботи головного бухгалтера
3.1. Головному бухгалтеру навчального закладу необхідно виконувати тільки ту роботу, за якою він пройшов відповідне навчання, інструктаж з охорони праці та до якої допущений працівником, відповідальним за безпечне виконання робіт.
3.2. Працівник повинен забезпечити дотримання порядку робочого місця, не допускаючи його захаращення сторонніми предметами і непотрібною документацією.
3.3. При недостатньому освітленні робочого місця, необхідно для додаткового освітлення використовувати настільну лампу.
3.4. При роботі на персональному комп'ютері, головний бухгалтер зобов'язаний дотримуватися заходів безпеки від ураження електричним струмом:

 • керуватися «Інструкцією з охорони праці при роботі на персональному комп'ютері».
 • не підключати до електричної мережі і не відключати від неї комп'ютер мокрими та вологими руками;

3.6. Для підтримання здорового мікроклімату, слід через кожні дві години роботи проводити провітрювання приміщення.
3.7. При тривалій роботі з документацією і на персональному комп'ютері, з метою зниження стомлення зорового аналізатора, усунення впливу гіподинамії та гіпокінезії, а також запобігання розвитку стомлення від тривалого перебування у незмінній позі, через кожну годину безперервної роботи головний бухгалтер зобов'язаний робити невелику перерву на 10-15 хвилин, під час якої слід виконувати простий комплекс вправ для очей, фізкультурні паузи і фізкультурні хвилинки.
3.8. Не допускається головному бухгалтеру доручати виконання своєї роботи стороннім особам.
3.9. Під час роботи, перебуваючи на робочому місці, головний бухгалтер не повинен вчиняти такі дії, які можуть спричинити нещасний випадок, а саме:

 • гойдання на стільці;
 • дотик до оголених електродротів;
 • виконання роботи з обладнанням мокрими руками;
 • розмахування гострими та ріжучими предметами.

3.10. Необхідно дотримуватися правил переміщення в робочому приміщенні та на всій території закладу, використовувати для переміщень тільки встановлені проходи. Не допускається захаращення встановлених проходів і проїздів.
3.11. Враховуючи роз'їзний характер роботи, головний бухгалтер установи повинен знати та неухильно виконувати Правила дорожнього руху, а також дотримуватися всіх заходів безпеки під час користування громадським транспортом.
3.12. Необхідно зберігати документацію в шафах у спеціально обладнаному кабінеті, другий примірник даної інструкції з охорони праці головного бухгалтера повинен знаходитися в кабінеті головного бухгалтера.

4. Вимоги охорони праці для головного бухгалтера після завершення роботи
4.1. Після завершення роботи головному бухгалтеру необхідно відключити від електричної мережі персональний комп'ютер та периферійні пристрої, обов'язково очистити екран комп'ютера серветкою від пилу.
4.2. Привести в порядок робоче місце, прибрати у відведені місця для зберігання документацію, інструменти та наявне обладнання.
4.3. Перевірити протипожежний стан робочого кабінету.
4.4. Провітрити приміщення, закрити вікна, фрамуги, вимкнути всі освітлювальні прилади, закрити двері.

5. Вимоги охорони праці при виникненні аварійних ситуацій
5.1. Не допускається приступати до виконання роботи у разі поганого самопочуття або раптовій хворобі.
5.2. У разі появи несправності в роботі персонального комп'ютера, стороннього шуму, іскріння і запаху гару, негайно відключити комп'ютер від електричної мережі та передати повідомлення про це адміністрації. Роботу можна продовжувати тільки після повного усунення виниклої проблеми.
5.3. При отриманні травми, отруєнны або раптовому захворюванні, необхідно негайно припинити роботу і звернутися за допомогою до медичного працівника закладу, а в разі його відсутності на робочому місці - надати собі або іншим постраждалим першу невідкладну долікарську допомогу, далі слід повідомити про це своєму безпосередньому керівнику та діяти за його вказівкою.
5.4. При виникненні небезпечних, екстремальних або надзвичайних ситуацій (пожежі, прориву системи опалення, водопроводу, замиканні електропроводки, при виявленні підозрілих предметів тощо) необхідно негайно оповістити про небезпеку оточуючих людей, повідомити про пожежу до пожежної частини за телефоном 101, директору навчального закладу (за його відсутності – іншій посадовій особі) та, по можливості, почати гасіння підручними засобами пожежогасіння.
5.5. У разі загрози або в разі виникнення осередку небезпечного впливу техногенного характеру, слід керуватися відповідним Планом евакуації та інструкцією з організації заходів безпеки у разі загрози або в разі виникнення осередку небезпечного впливу техногенного характеру.
5.6. У разі загрози або у разі виконання терористичного акту, слід керуватися відповідним затвердженим Планом евакуації та інструкцією про порядок дій при загрозі та виникненні надзвичайної ситуації терористичного характеру.
5.7. Головний бухгалтер, який допустив невиконання або порушення правил, зазначених інструкцією з охорони праці для головного бухгалтера, притягується до відповідальності у відповідності з правилами внутрішнього трудового розпорядку та, при необхідності, підлягає позачерговій перевірці знань норм і правил охорони праці.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: