Інструкція з охорони праці в столярній майстерні

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці № _______
в столярній майстерні

1. Загальні вимоги охорони праці в столярній майстерні

1.1. Інструкція з охорони праці в столярній майстерні поширюється на всіх працівників навчальних закладів (вчителів технології, інструкторів з праці, педагогів додаткової освіти тощо), які займаються з учнями в столярній майстерні.
1.2. Самостійно працювати в столярній майстерні дозволяється особам:

 • від 18-ти років, які пройшли обов'язковий періодичний медогляд і не мають медичних протипоказань для роботи у даній майстерні;
 • мають вищу або середню спеціальну освіту;
 • які пройшли вступний інструктаж з електробезпеки з присвоєнням III групи допуску;
 • що пройшли ознайомлення з інструкціями з використання верстатів і механізмів, якими оснащена майстерня, з цією інструкцією в рамках предмета технології.

1.3. Вчитель столярної майстерні повинен дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку та режиму роботи навчального закладу. Графік роботи в столярній майстерні встановлюється розкладом занять установи, затвердженим директором навчального закладу.
1.4. До небезпечних факторів при роботі в столярній майстерні відносяться:

 • фізичні - небезпечна напруга в електричній мережі; рухомі та обертові частини верстатів; гострі краї, задирки на поверхнях інструмента, пристосувань і устаткування; задирки, відколи заготовок; шум; вібрація; підвищення температури поверхонь обладнання; вентиляційна система; ріжучі, пиляльні, колючі пристосування та інструменти;
 • хімічні - пил;
 • психофізіологічні - напруженість уваги.

1.5. Працюючи в столярній майстерні, необхідно користуватися наступним спецодягом і засобами індивідуального захисту:

 • халатом з бавовняної тканини;
 • рукавицями комбінованими;
 • захисними окулярами.

1.6. Про будь-які без винятку несправності електричної проводки, обладнання та механізмів, сантехнічного обладнання, меблів та пошкодження віконного скла, працівник столярної майстерні повинен терміново поставити до відома спеціаліста з охорони праці або відповідального за охорону праці та заступника директора з АГР, а при їх відсутності – чергового адміністратора, зафіксувати несправність у журналі заявок.
1.7. Верстати повинні мати в обов'язковому порядку захисні огородження.
1.8. Робочі місця і зони повинні мати необхідне освітлення. Світло не повинно сліпити очі, відтворювати відблиски.
1.9. При зміні пилки, свердла та інших робочих частин, очищення верстатів, прибиранні робочих місць, слід користуватися спеціальними пристосуваннями (ключ, гачок, лопата, щіточка, шкребок тощо).
1.10. Столярна майстерня має бути забезпечена первинними протипожежними засобами: вогнегасниками (хімічним пінним, вуглекислотним або порошковим) таі ящиком з піском.
1.11. Для надання першої допомоги у загальнодоступному місці повинна знаходитися повністю укомплектована медична аптечка.
1.12. У столярній майстерні на видному місці повинні бути розміщені інструкції з техніки безпеки для учнів.
1.13. Заборонено зберігання будь-якого обладнання на шафах.
1.14. На початку кожного навчального року необхідно проводити з учнями інструктаж (окремим уроком) з охорони праці з реєстрацією у відповідному журналі. Перед зміною виду робіт з використанням нових верстатів та інструментів потрібно провести з учнями новий інструктаж з техніки безпеки з відповідним записом у відповідному журналі.
1.15. У разі отримання травми учнем, вчитель технології в столярній майстерні повинен надати йому першу долікарську допомогу та терміново повідомити про це чергового адміністратора та медсестру навчального закладу.
1.16. У разі невиконання ким-небудь з учнів техніки безпеки, з усіма учнями слід провести позаплановий інструктаж з охорони праці та техніки безпеки з його реєстрацією у відповідному журналі реєстрації інструктажів.
1.17. Вікна кабінету не повинні мати захисних грат, або повинні мати розсувні решітки, ключі від яких слід зберігати в доступному місці.
1.18. За будь-яке порушення інструкції з охорони праці в столярній майстерні, вчитель технології несе персональну відповідальність згідно з чинним законодавством.

2. Вимоги охорони праці перед початком роботи в столярній майстерні

2.1. Перед початком роботи необхідно надіти спецодяг і перевірити наявність засобів індивідуального захисту (захисні окуляри, рукавички, килимки діелектричні).
2.2. Провести огляд робочого місця, прибрати зайві та непотрібні предмети, приділивши особливу увагу достатності освітлення, наявності огороджень обертових частин верстатів
2.3. Оглянути верстати, обладнання та механізми, а також переконатися:

 • у відкритості доступу до пускових пристроїв;
 • у справності електричного устаткування та заземлення, пускових та блокувальних пристроїв шляхом короткочасного їх включення;
 • в ефективності роботи гальмівних пристроїв;
 • у наявності огороджень, їх справності та надійності кріплень;
 • у справності інструменту;
 • у справності пристосувань для обробки деталей;
 • у справності пускових пристроїв шляхом нетривалого включення.

2.4. Переконатися в справній роботі вентиляції та ефективності відсмоктування стружки.
2.5. Переконатися в наявності та справності всіх наявних огорож.
2.6. Ретельно перевірити роботу машини на холостому ходу.
2.7. Особливу увагу необхідно приділити справності електричної проводки, підключеної до місць роботи учнів.
2.8. Провести огляд справності сантехніки, меблів, цілісності віконного скла.
2.9. Перевірити стан верстаків: їх поверхня повинна бути горизонтальною, без поглиблень і задирок. Переконатися в справності захисних екранів (висота – не менше 1 м, суцільний або з сітки з чарунками не більше 3 мм).
2.10. Перевірити справність лещат і переконатися в наступному:

 • рухомі частини лещат пересуваються без заїдань, ривків та надійно фіксуються в потрібному положенні;
 • на рукоятці лещат немає забоїн і задирок;
 • лещата оснащені пристроєм, що запобігає повному викручуванню ходового гвинта з гайки;
 • отвір головки гвинта має з двох сторін заокруглення для запобігання затиснення рук.

2.11. Перевірити справність ручного столярного інструменту та упевнитися в тому, що його стан відповідає наступним вимогам безпеки:

 • бойки молотків мають гладку, трохи опуклу поверхню без скосу, сколів, заглиблень, тріщин і задирок;
 • рукоятки молотків та іншого інструменту для нанесення ударів виготовлені із сухої деревини твердих листяних порід без сучків і косослоя або з синтетичних матеріалів, що забезпечують експлуатаційну міцність та надійність при роботі;
 • рукоятки молотків та іншого інструменту для нанесення ударів повинні бути гладкими, без тріщин, мати по всій довжині в перерізі овальну форму;
 • вільний кінець рукоятки трохи товщий, щоб уникнути вислизання її з руки при помахах і ударах інструментом;
 • осі рукояток молотків перпендикулярні вісям самих молотків. Клини для закріплення молотка виготовлені з м'якої сталі та мають насічки (йоржі);
 • рукоятки напилків, стамесок стягнуті металевими бандажними кільцями;
 • викрутки мають тільки справні рукоятки, прямий стрижень, робоча частина має рівні плоскі бічні грані, без сколів і пошкоджень.

2.12. Якщо виявлені несправності обладнання, верстатів, інструментів, вчитель технології в столярній майстерні повинен терміново поставити до відома заступника директора з АГР, а за його відсутності – чергового адміністратора та зробити відповідний запис у журналі реєстрації заявок.
2.13. Перед включенням верстатів, обладнання та механізмів в електричну мережу, необхідно встати на діелектричний килимок, якщо покриття пілоги виконане зі струмопровідного матеріалу.
2.14. Заборонено включати устаткування, верстати та механізми столярної майстерні в електромережу мокрими і вологими руками.
2.15. Проконтролювати наявність в учнів спецодягу (халатів, беретів).
2.16. Перед початком робіт з кожним видом устаткування, верстатів, пристроїв та інструментів, обов'язково ознайомити учнів з правилами використання обладнання та інструментів, безпечними правилами роботи, правилами підготовки робочого місця, інструментів та матеріалів.
2.17. Перед кожним заняттям з технології необхідно проводити інструктаж учнів з техніки безпеки з відповідним записом у журналі.
2.18. Суворо заборонити учням приступати до роботи у разі виявлення невідповідності їх робочих місць встановленим у цьому розділі інструкції вимогам, а також при неможливості виконати зазначені в цьому розділі підготовчі до роботи дії.

3. Вимоги охорони праці під час роботи в столярній майстерні

3.1. Виконуючи роботи, слід дотримуватися даної інструкції, правил експлуатації устаткування, верстатів, механізмів та інструментів, не піддавати їх механічним ударам, не допускати падінь.
3.2. Наявність напруги в мережі перевіряти за допомогою спеціального покажчика напруги.
3.3. Контролювати справність роботи верстатів, обладнання та пристосувань, цілісність ізоляції та заземлення.
3.4. Вчитель технології в столярній майстерні повинен забезпечити:

 • підтримання порядку та чистоти на своєму робочому місці та на робочих місцях учнів;
 • контроль за розташуванням робочого інструменту на робочих місцях учнів таким чином, щоб не допустити можливості його скочування або падіння;
 • використання захисних окулярів учнями під час роботи інструментом ударної дії та на верстатах;
 • виконання роботи тільки справним, добре заточеним інструментом;
 • контроль за справністю та якістю заточування робочого інструменту учнів;
 • застосування при роботі лучкової пилки з добре розведеним полотном та надійно закріпленим шнуром, що забезпечує достатній його натяг;
 • використання направителя для опори полотна інструмента при запилюванні використовуваного матеріалу ножівкою;
 • виконання технологічних операцій (пиляння, обтісуваня, довбання тощо) на верстаку у визначених місцях, застосовуючи спеціальні упори та пристосування;
 • очищення стругів інструменту (рубанка, фуганка тощо) від тирси за допомогою дерев'яних клинів та, ні в якому разі, не руками;
 • дотримання учнями вимог необхідних інструкцій з техніки безпеки на уроках технології в столярній майстерні, роботи із застосуванням верстатів, механізмів та інструментів;
 • дотримання чинних гігієнічних вимог на робочих місцях учнів навчального закладу;
 • дотримання встановлених режимом перерв у роботі, виконання рекомендованої фізкультурної зарядки з урахуванням вікових особливостей учнів.

3.5. Під час роботи в столярній майстерні категорично забороняється:

 • перемикати електричні роз'єми, якщо включене живлення обладнання;
 • торкатися проводів та інших струмоведучих частин, які знаходяться під напругою;
 • працювати в столярній майстерні на верстатах, устаткуванні та механізмах, якщо вони несправні, іскрять, порушені заземлення та ізоляція;
 • закривати обладнання, верстати та механізми паперами та сторонніми предметами;
 • накопичувати сторонні предмети на робочих місцях;
 • самостійно відкривати та ремонтувати обладнання, верстати та механізми;
 • залишати без нагляду включене обладнання, верстати та пристосування;
 • здувати стружку і тирсу з верстатів або прибирати їх руками;
 • робити прибирання над та під працюючим обладнанням або недалеко від рухомих механізмів;
 • розташовувати сторонні предмети на електрообладнанні;
 • витирати рубильники та інші вимикачі електрики вологою ганчіркою;
 • заходити та простягати руки за огорожі як працюючого, так і бездіяльного обладнання столярної майстерні;
 • збирати в одну ємність ганчір'я, відходи деревини, стружку, папір та промаслене ганчір'я (для кожного виду відходів повинна бути окрема ємність);
 • користуватися інструментом та обладнанням в інших цілях;
 • залишати учнів в столярній майстерні без контролю та нагляду.

3.6. Використовувати іонізатори повітря дозволяється тільки під час перерв у роботі та за відсутності людей в приміщенні столярної майстерні.
3.7. Відкриваючи вікна, слід стежити за відсутністю протягів, які можуть спричинити пошкодження скла.

4. Вимоги охорони праці після закінчення роботи в столярній майстерні

4.1. Після закінчення роботи вчитель технології в столярній майстерні зобов'язаний:

 • відключити електроживлення в послідовності, вказаній у інструкції з експлуатації обладнання, верстатів та інструментів з урахуванням характеру виконуваних робіт;
 • приводячи в порядок робочі місця учнів, викладач повинен забезпечити відключення всіх струмоведучих пристроїв та проконтролювати цей процес;
 • забезпечити організований вихід учнів зі столярної майстерні;
 • прибрати в спеціально відведене місце інструменти та заготовки.
 • прибрати в спеціально відведене місце засоби індивідуальної захисту.

4.2. Ретельно провітрити приміщення столярної майстерні;
4.3. Перекрити воду, закрити всі вікна, вимкнути вентиляцію та все освітлення,.
4.4. При виявленні несправності меблів, обладнання, верстатів та механізмів, порушення цілісності вікон, повідомити про це заступника директора з АГР, за його відсутності – черговому адміністратору і зафіксувати запис у журналі заявок.

5. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні аварійних ситуацій в столярній майстерні (замикання електропроводки, прорив водопровідних труб, задимлення тощо), здатних спричинити собою травми і (або) отруєння учнів, вчитель технології столярної майстерні повинен, по можливості, відключити несправне обладнання, негайно вивести учнів з приміщення навчального закладу згідно схеми евакуації, дотримуючись при цьому порядку; поінформувати спеціаліста з охорони праці та заступника директора з АГР, за їх відсутності – чергового адміністратора та директора навчального закладу.
5.2. При наявності постраждалих серед учнів, завідувач столярної майстерні зобов'язаний надати першу долікарську допомогу потерпілому та звернутися до медсестри навчального закладу.
5.3. Якщо виявлений обрив проводів живлення або порушення цілосності їх ізоляції, несправності заземлення й інших ушкоджень електроустаткування, появи запаху гару, сторонніх звуків у роботі устаткування, верстатів, механізмів і тестових сигналів, що вказують на їх несправність, терміново припинити роботу, забезпечити припинення роботи учнями і повністю відключити електроживлення.
5.4. При перегріві двигунів верстатів, слід зупинити їх та дати їм охолонути. Охолодження двигуна верстата водою або снігом категорично заборонено.
5.5. При обриві зубів пилки негайно припинити роботу верстата.
5.6. При ураженні учнів електричним струмом, ужити заходів щодо їх звільнення від дії електрики, відключивши електроживлення, надати потерпілим першу долікарську допомогу, звернутися до медсестри навчального закладу, при необхідності, викликати «швидку допомогу».
5.7. При загорянні використовуваного устаткування відключити живлення, вчителю технології повідомити до пожежної частини та директору навчального закладу (за його відсутності – іншій посадовій особі), потім приступити до гасіння пожежі наявними засобами.

6. Прикінцеві положення інструкції

6.1. Перевірка та перегляд наведеної інструкції з охорони праці в столярній майстерні проводяться не рідше одного разу на 5 років.
6.2. Інструкція переглядається достроково якщо:

 • переглянуті міжгалузеві та галузеві правила і типові інструкції з охорони праці;
 • змінені умови праці в столярній майстерні навчального закладу;
 • впроваджується нове обладнання, верстати та (або) технології;
 • за результатами аналізу матеріалів розслідування аварій, нещасних випадків і професійних захворювань;
 • на вимогу представників органів з охорони праці або органів інспекції праці.

6.3. Якщо протягом 5 років з дня затвердження (введення в дію) даної інструкції умови праці не змінюються, то дія інструкції продовжується ще на 5 років.
6.4. Відповідальність за своєчасне внесення змін, доповнень та перегляд інструкції з охорони праці в столярній майстерні покладається на відповідального з охорони праці у навчальному закладі.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: