Інструкція з охорони праці при експлуатації пароконвектомата

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція з охорони праці
при експлуатації пароконвектомата

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці при експлуатації пароконвектомата розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 1 вересня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63.
1.2. Ця інструкція з охорони праці розроблена з урахуванням вимог законодавчих і інших нормативних правових актів, які містять державні вимоги охорони праці, а також правила по експлуатації пароконвектомата.
1.3. До самостійної роботи з пароконвектоматом допускаються особи, що пройшли вступний інструктаж з охорони праці, первинний інструктаж на робочому місці, медичний огляд та санітарний мінімум, та не мають протипоказань за станом здоров'я.
1.4. Працівники повинні дотримуватися вимог даної інструкції з охорони праці при експлуатації пароконвектомата на харчоблоці (кухні) школи, правил внутрішнього трудового розпорядку, встановленого режиму праці та відпочинку, своєї посадової інструкції.
1.5. При роботі з пароконвектоматом можливий вплив на працюючих наступних небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

 • ураження електричним струмом при відсутності заземлення;
 • ураження електричним струмом при пошкодженому електроприладі або кабелю живлення;
 • опіки водою, що зливається зі зливної труби (90 ̊С);
 • опіки парою.

1.6. На робочому місці повинна бути медична аптечка з набором необхідних медикаментів і перев'язувальних засобів для надання першої допомоги при травмах.
1.7. Працівники повинні дотримуватися правил пожежної безпеки, знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння, напрямки евакуації з приміщення.
1.8. При нещасному випадку потерпілий або очевидець нещасного випадку зобов'язаний повідомити про це безпосередньо керівника робіт.
1.9. В процесі роботи дотримуватися правил особистої гігієни, утримувати в чистоті робоче місце.
1.10. Працівник, який допустив невиконання або порушення вимог даної інструкції з охорони праці при експлуатації пароконвектомата, притягується до відповідальності згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, трудовим договором, чинним законодавством України і, при необхідності, підлягає позачерговій перевірці знань, норм і правил охорони праці.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи необхідно надіти санітарний одяг і взуття. Санітарний одяг застебнути на всі гудзики (зав'язати зав'язки), не допускаючи звисаючих кінців одягу, волосся прибрати під ковпак (шапочку, косинку). Не допускається заколювати одяг шпильками, голками, тримати в кишенях одягу скляні і гострі предмети.
2.2. Рекомендується встановлювати пароковектомат в добре вентильованому приміщенні на відстані на менше 10 см від стіни. Розміщення задньої стінки має забезпечити легкий доступ для підключення до енергомережі, а також підведення води і слив в каналізацію.
2.3. Заборонено встановлювати сильно нагрівне обладнання (наприклад, плити-гриль, фритюрниці і т. д.) поруч з пароконвектоматом.
2.4. Необхідно помістити механічний фільтр і кран-вентиль між водопроводом і обладнанням.
2.5. Зливну вивідну трубу ззаду печі необхідно під'єднати до відкритого каналізаційного зливу. Зливна труба повинна заходити на 20 см на каналізаційний отвір, щоб дозволити стікати рідини.
2.6. При установці настільних моделей на стандартну підставку або шафу-підставку, випущену виробником пароконвектомата, максимальна робоча висота верхнього рівня завантаження становить 1600 мм.
2.7. Неправильні установка і підключення апарату, помилки при його експлуатації, технічному обслуговуванні або очищенні, а також внесення змін в конструкцію апарату можуть привести до пошкодження обладнання і до травмування або смерті персоналу.
2.8. Пароконвектомат необхідно підключати до електричної мережі, що має захисне заземлення.
2.9. Перш ніж користуватися апаратом для приготування страв, слід переконатися, що в робочій камері немає залишків очищувача і промивного засобу.
2.10. Слід проводити щоденну перевірку перед включенням апарату:
заслінку повітропроводу заблокувати зверху і знизу;
навісну раму або раму з направляючими зафіксувати в робочій камері згідно з інструкцією.
2.11. Перед початком роботи під'єднати гнучкий шланг для зливу води в каналізацію. Клапан соленоїдний 4 підключається до водопровідної мережі з холодною водою. Під'єднати шланг з внутрішнім діаметром 10 мм до трубки зливу на піддоні дверей, злив забезпечити в каналізацію.
2.12. При використанні пароконвектомата управління здійснюється за допомогою цифрової панелі керування:

 • включити/вимкнути;
 • етапи приготування їжі;
 • встановлення часу приготування;
 • освітлення;
 • установка основний температури;
 • установка температури термощупа;
 • встановлення швидкості руху;
 • установка регулювання виходу пари з камери;
 • встановлення мови – дата/час.

2.13. При температурах нижче +5°C необхідно перед включенням розігріти робочу камеру до кімнатної температури (> + 5°C).
2.14. Про всі виявлені несправності обладнання, інвентарю, електропроводки повідомити свого керівника і приступити до роботи тільки після їх повного усунення.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Виконувати тільки ту роботу, по якій пройшов навчання, інструктаж з охорони праці і до якої допущений працівником, відповідальним за безпечне виконання робіт.
3.2. Не доручати свою роботу ненавченим і стороннім особам.
3.3. Застосовувати необхідні для безпечної роботи справне устаткування, інвентар, пристосування та засоби індивідуального захисту, передбачені відповідними типовими нормами безкоштовної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту; використовувати їх тільки для тих робіт, для яких вони призначені.
3.4. Дотримуватися правил переміщення в приміщенні і на території організації, користуватися тільки встановленими проходами.
3.5. Утримувати підлоги на шляхах прямування в чистоті, вимагати своєчасного прибирання з підлоги розсипаних (розлитих) відходів, жирів, рідин та ін.
3.6. Заборонено торкатися гарячих поверхонь пароконвектомата. Слід використовувати прихватки при знятті кришки або роботі з гарячими контейнерами, щоб уникнути парових опіків.
3.7. Заборонено зберігати і використовувати горючі гази або рідини поблизу від пароконвектомата.
3.8. Працівнику слід вести програму приготування: встановити час приготування, температуру, швидкість мотора, відсоток пара/час виходу димового газу при відкритті, температура щупа для м'яса – натиснути ЗАПУСК.
3.9. Якщо гастроємкості наповнені рідиною або продуктом, який стає рідким в процесі приготування, то їх дозволяється встановлювати на тих рівнях, де працівник може бачити вміст завантаженої місткості, але не вище.
3.10. Необхідно стежити за тим, щоб рама з направляючими була відповідним чином зафіксована. Слід уникати опіків через гарячу пару.
3.11. Якщо апарат залишається включеним більше 20 хвилин і не активований ні робочий режим, ні програма CleanJet, то автоматично включається пристрій економії енергії і на дисплеї відображається тільки поточний час і дата.
3.12. При експлуатації газового пароконвектомата:

 • якщо пароконвектомат встановлений під витяжкою, то остання повинна бути включена під час експлуатації пароконвектомата;
 • не кладіть ніякі предмети на димові труби пароконвектомата;
 • пароконвектомат можна експлуатувати тільки в приміщеннях, де немає сильного потоку повітря.

3.13. При відкриванні дверцят нагрівач і вентилятор автоматично вимикаються. Включається вбудоване гальмо крильчатки вентилятора. Після цього крильчатка протягом короткого часу продовжує обертатися. Заборонено доторкатися до крильчатки.
3.14. Ємності або решітки можна встановлювати тільки в тому випадку, якщо навісна рама відповідним чином зафіксована або, відповідно, рама з напрямними відкладена до упору і заблокована, а засувки закриті.
3.15. При знятті навісної рами пароконвектомата її слід злегка підняти і вийняти з переднього фіксатора. Повернути навісну раму до центру робочої камери. Підняти навісну раму і вийняти з фіксаторів. Навішування рами проводиться в зворотній послідовності.
3.16. Робота з рамою з направляючими, візком-касетою для тарілок і транспортувальним візком для настільних моделей:

 • вийняти навісну раму;
 • покласти направляючі на дно пароконвектомата і зафіксувати їх;
 • вкотити раму з направляючими або візок-касету для тарілок;
 • засунути раму з направляючими або візок-касету до упору і зафіксувати за допомогою спеціального блокуючого пристрою;
 • транспортувальний візок повинен бути відповідним чином зафіксований за допомогою тримача на пароконвектоматі;
 • розблокувати і викотити раму з направляючими або візок-касету для тарілок;
 • при транспортуванні рами з направляючими або візки-касети на транспортному візку стежити за тим, щоб вони були зафіксовані в спеціальному кріпленні транспортувальних;
 • щоб уникнути небезпеки ошпарювання ємності з рідиною повинні бути щільно закриті, щоб рідина не перелилася через край.

3.17. При роботі з візком-касетою для тарілок температурний зонд завжди слід встановлювати в керамічну трубку.
3.18. Перед вивантаженням візка-касети необхідно вийняти температурний зонд і закріпити його на направляючій.
3.19. Слід закрити фіксатори гастроємностей на рамі з направляючими. Рами з напрямними, візки - касети для тарілок, транспортні візки і апарати на колесах можуть перекинутися на нерівній поверхні або при перевезенні через поріг.
3.20. При появі на дисплеї при включенні повідомлення "брак води" слід розуміти, що парогенератор ще не заповнений водою. Після заправки повідомлення автоматично гасне. Якщо повідомлення не зникає, слід перевірити, чи відкритий водопровідний кран і пропускає фільтр воду в точці подачі води (магнітний клапан).
3.21. Термозонд і допоміжний позиціонуючий пристрій для нього можуть бути гарячими. Необхідно використовувати кухонні рукавиці. Перед використанням охолодити термозонд за допомогою ручного душу.
3.22. Заборонено залишати термозонд поза робочою камерою.
3.23. Перед розвантаженням робочої камери слід вийняти термозонд з продукту.
3.24. Апарат не можна охолоджувати за допомогою холодної води.
3.25. Для використання ручного душу слід:

 • витягнути душовий шланг;
 • натиснувши на кнопку ручного душу, можна вибрати одну з двох ступенів дозування води;
 • ручний душ обладнаний пристроєм автоматичного змотування шланга;
 • слід переконатися, що після використання ручного душу шланг повністю змотаний;
 • заборонено витягати душовий шланг далі граничної мітки.

3.26. Слід бути уважним і обережним при використанні ручного душа, томущо пристрій і вода, що надходить з душу, можуть бути гарячими.
3.27. При тривалих перервах в роботі (наприклад, на ніч) необхідно залишати дверцята апарату трохи відкритою.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Завершуючи роботу, слід очистити від забруднень санітарний одяг і засоби індивідуального захисту і помістити у встановлені для зберігання місця, при необхідності здати в прання або ремонт.
4.2. Працівникові слід проводити очищення обладнання в спеціальному захисному одязі, рукавичках, окулярах.
4.3. При проведенні очищення (за винятком очищення в режимі CleanJet), контрольних перевірок, робіт з техобслуговування і ремонту пароконвектомат необхідно відключити від системи енергопостачання.
4.4. Перед пуском очищення CleanJet потрібно встановити навісні рами або раму з направляючими в робочу камеру відповідно до приписів.
4.5. Заборонено проводити очищення пароконвектомата за допомогою мийки високого тиску.
4.6. Заборонено обробляти пароконвектомат кислотами і піддавати впливу кислотних парів, томущо це призводить до пошкодження пасивного шару хромонікелевої сталі і до можливої зміни забарвлення апарату.
4.7. Таблетки, використовувані як засіб очищення і остаточної промивки, брати тільки в захисних рукавичках, так як існує небезпека хімічного опіку!
4.8. Заборонено відкривати дверцята робочої камери під час процесу очищення - можливий випадковий вихід хімічних засобів очищення і гарячих випарів небезпека опіку гарячою рідиною або паром!
4.9. Очисні та промивні таблетки заборонено класти в робочу камеру!
4.10. Після завершення процесу очищення CleanJet перевірити, чи немає в робочій камері залишків очищувача або промивного засобу.
4.11. Залишки очищувача і промивного засобу ретельно змити ручним душем.
4.12. При ручному чищенні:

 • обов'язково використовувати спеціальний захисний одяг, рукавички, окуляри і маску;
 • слід використовувати ручний пістолет-розпилювач;
 • заборонено залишати невикористовувані ємності під тиском;
 • слід дотримуватися вказівки з безпеки, наведені на пульверизаторі і на каністрі з очищувачем;
 • слід звернути увагу на те, що перед початком очищення заслінку воздуховода і навісну раму необхідно належним чином встановити і заблокувати.

4.13. Після закінчення всіх робіт слід вимити руки і обличчя з милом або аналогічними за дією змиваючими засобами.
4.14. Про всі недоліки, виявлені під час роботи, та вжиті заходи щодо їх усунення працівник повинен повідомити свого безпосереднього керівника.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні будь-якої несправності в роботі пароконвектомата, а також при порушенні захисного заземлення його корпусу, ізоляції кабелю живлення роботу слід негайно припинити і вимкнути електроприлад від електромережі. Повідомити про несправність безпосередньо керівнику. Роботу дозволяється відновити тільки після усунення всіх несправностей.
5.2. У разі виникнення загоряння електрообладнання пароконвектомата слід негайно відключити його від електричної мережі, евакуювати людей з приміщення і приступити до ліквідації осередку загоряння за допомогою вогнегасника. При подальшому поширенні вогню викликати пожежну службу за телефоном 101 і повідомити про подію керівнику.
5.3. При отриманні травми необхідно негайно надати першу допомогу потерпілому, при необхідності, викликати швидку медичну допомогу або транспортувати постраждалого в найближчий лікувальний заклад. Проінформувати про те, що трапилося безпосередньо керівника.
5.4. У разі ураження електричним струмом слід негайно відключити пароконвектомат від електричної мережі і надати потерпілому першу допомогу. При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно зробити йому штучне дихання і провести непрямий масаж серця, викликати швидку медичну допомогу або організувати його транспортування у найближчий медичний заклад. Повідомити про те, що трапилося керівнику.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: