Інструкція з охорони праці для буфетника в школі

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція з охорони праці
для буфетника в школі

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці для буфетника в школі розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 1 вересня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63.
1.2. Ця інструкція з охорони праці розроблена з метою запобігання фактів травмування та забезпечення безпечної роботи буфетника на робочому місці в загальноосвітньому закладі.
1.3. Самостійно працювати буфетником шкільної їдальні дозволяється особам віком не молодше 18 років, які мають необхідну освіту згідно з чинними кваліфікаційними характеристиками, що володіють теоретичними знаннями і професійними навичками відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів, що не мають медичних протипоказань до роботи за даною спеціальністю.
1.4. Працівник зобов'язаний вивчити дану інструкцію з охорони праці для буфетника в школі, пройти попередній (при вступі на роботу) та періодичні (під час роботи) медогляди, навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт, вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж з охорони праці на робочому місці, якщо необхідно, стажування на робочому місці.
1.5. Буфетник повинен мати особисту медичну книжку встановленого зразка, в яку внесено результати медичних обстежень і лабораторних досліджень, відомості про щеплення, перенесених інфекційних захворюваннях і про проходження професійної гігієнічної підготовки і атестації, допуск до роботи.
1.6. Буфетник шкільної їдальні з метою дотримання вимог з охорони праці повинен:

 • дотримуватися вимог охорони праці в буфеті та на харчоблоці, допоміжних і побутових приміщеннях;
 • утримувати в порядку і чистоті своє робоче місце;
 • негайно повідомляти своєму безпосередньому керівнику або іншій посадовій особі про будь-яку несправність обладнання, інструменту, пристосувань, засобів захисту, про різке погіршення стану свого здоров'я, в т. ч. про прояв ознак шлунково-кишкових розладів;
 • дотримуватися вимог пожежної безпеки в освітньому закладі, знати місця розташування засобів пожежогасіння;
 • повідомляти безпосереднього керівника і адміністрацію школи про будь-яку ситуацію, що несе загрозу життю або здоров'ю працівників і оточуючих, погіршення стану свого здоров'я;
 • вміти надавати першу допомогу постраждалим під час нещасних випадків;
 • знати необхідні номери телефонів для виклику екстрених служб (пожежної служби – 101, швидкої медичної допомоги – 103, аварійної служби газового господарства - 104 і т. д.) Знати місце зберігання аптечки, евакуаційні шляхи на випадок надзвичайної ситуації.

1.7. Не допускається перебувати на робочому місці у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, викликаному вживанням наркотичних засобів, психотропних або токсичних речовин. Забороняється розпивати спиртні напої, вживати наркотичні засоби, психотропні чи токсичні речовини на робочому місці або в робочий час, курити в не призначених для цього місцях.
1.8. Під час виконання робіт на буфетника за певних умов можливий вплив наступних шкідливих виробничих факторів:

 • підвищена напруга в електромережі, замикання якої може статися через тіло людини;
 • висока або низька температура поверхонь обладнання, товарів, сировини, продуктів;
 • висока температура повітря в робочій зоні;
 • високий рівень шуму на робочому місці;
 • завищений або занижений рух повітря;
 • висока вологість повітря;
 • погана освітленість в робочій зоні;
 • гострі краї інструменту і обладнання, задирки і шорсткість на поверхнях інструменту, пристосувань, тари;
 • фізичні і психічні перевантаження.

1.9. Працівники буфету школи повинні забезпечуватися відповідно до встановлених норм санітарним одягом, санітарним взуттям та санітарним приладдям.
1.10. Працівнику буфету освітнього закладу необхідно:

 • санітарний одяг і взуття зберігати у встановлених для цього місцях;
 • верхній одяг, взуття, головні убори, а також особисті речі залишати в гардеробі;
 • виконувати роботу в чистому санітарному одязі і міняти його в міру забруднення.

1.11. З метою попередження і запобігання поширенню шлунково - кишкових, паразитарних та інших захворювань працівникові необхідно знати і дотримуватися норм і правил особистої гігієни: коротко підстригати нігті, ретельно мити руки з милом.
1.12. Порушення буфетником школи вимог даної інструкції з охорони праці для працівника буфету розглядається як порушення трудової дисципліни. Працівник, винний у порушенні вимог і норм цієї інструкції несе відповідальність згідно з трудовим договором, Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, чинним законодавством України.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

Перед початком роботи буфетник школи повинен:
2.1. Надіти встановлений нормами спецодяг, взуття. Спецодяг необхідно застебнути на всі гудзики, не допускати вільно звисаючих кінців одягу, волосся добре прибрати під ковпак (шапочку, косинку). Забороняється заколювати одяг шпильками, голками, тримати в кишенях одягу скляні, гострі предмети.
2.2. Перевірити присутність і справність дерев'яної решітки під ногами, діелектричних килимків близько електричного обладнання.
2.3. Переконатися у відсутності сторонніх предметів всередині і навколо використовуваного обладнання, прибрати непотрібні і заважаючі предмети, переконатися в наявності і справності потрібного для роботи інструменту, пристосувань, інвентарю.
2.4. Працівнику буфету школи необхідно підготувати робоче місце для безпечної роботи:

 • забезпечити наявність вільних проходів;
 • перевірити стійкість прилавка, виробничого столу, стелажа, міцність кріплення обладнання до підставок;
 • надійно встановити (закріпити) пересувне (переносне) обладнання та інвентар на робочому столі, підставці, пересувному візку;
 • зручно і стійко розмістити запаси кулінарних виробів, закусок, продуктів, товарів, інструмент, пристосування, посуд подачі і пакувальний матеріал відповідно до частоти використання і витрачання.

2.5. Перевірити наявність води у водопровідній мережі, справність сосисковарки та іншого обладнання.
2.6. Перш ніж підключити електронні ваги до електромережі, перевірити надійність їх заземлення.
2.7. Не слід починати роботу на пошкодженому обладнанні, використовувати пошкоджені інструменти, пристосування і інвентар.
2.8. Про будь-які несправності, виявлені під час підготовки до роботи обладнання, інструменту, пристосувань, необхідно доповісти про порушення безпосередньому керівнику.

3. Вимоги безпеки при виконанні роботи

3.1. Працівнику буфету навчального закладу дозволено робити тільки ту роботу, якої він був навчений, отримав інструктаж з охорони праці і до якої допущений безпосереднім керівником або працівником, відповідальним за безпечне виконання робіт.
3.2. Працівнику не слід допускати до виконання своєї роботи працівників, які не пройшли навчання і сторонніх осіб.
3.3. Буфетнику школи дозволено користуватися тільки необхідним для безпечної роботи справним обладнанням, інструментом, пристосуваннями і застосовувати їх тільки для тих робіт, для яких вони призначені.
3.4. Виконуючи роботу, слід підтримувати чистоту і порядок на робочому місці, не загороджувати його і проходи до нього, між обладнанням, столами, стелажами, до пультів управління і рубильників, шляхи евакуації та інші проходи непотрібними предметами, порожньою тарою, інвентарем, зайвими запасами сировини, кулінарною продукцією. Порожню тару, слід вчасно прибирати в призначене для цього місце.
3.5. Не дозволяється використовувати посуд зі сколами і тріщинами. Необхідно відразу прибирати осколки розбитого посуду, застосовувати для цього совок, віник або щітку). Прибирати осколки голими руками забороняється.
3.6. Виконувати роботу із застосуванням ножів, гострих і ріжучих інструментів потрібно вкрай обережно. Забороняється перевірка пальцями гостроти лез ножів і ріжучих кромок інструменту, перенесення і передача гострих і ріжучих інструментів вістрям вперед.
3.7. Не дозволяється нарізка сировини і продуктів вручну на вазі, для цих цілей слід обов'язково використовувати обробні дошки, покладені на поверхню столу.
3.8. Мікрохвильова піч повинна бути оснащена спеціальною системою захисту, що перешкоджає поширенню (витоку) електромагнітних хвиль: щільно прилягаючі дверцята і скло із захисною сіткою. Використовувати піч з пошкодженими дверцятами, екраном або склом заборонено.
3.9. З метою уникнення іскроутворення під час укладання їжі в камеру мікрохвильової печі необхідно дотримуватися відстані не менше 2 см від стінок.
3.10. Під час користування мікрохвильовою піччю неприпустимо:

 • включення мікрохвильової печі з незавантаженою робочою камерою;
 • використання печі з відкритими (незачиненими) дверцятами (при несправному або відключеному захисному блокуванні);
 • підігрівати продукти в герметичній упаковці і щільно закритому посуді, щоб уникнути руйнування цього посуду під напором пари. Посудини з напоями, що підігріваються в мікрохвильовій печі, не повинні мати кришок (повинні бути відкриті);
 • підігрівати жири і рослинні масла (з метою уникнення опіків закипілим маслом) і варити яйця;
 • користуватися для розігріву посудом з орнаментом, склянками і посуд з кришталю, посудом з термостійкістю до 140 ̊С, а також посудом, що має будь-якого виду металеву обробку;
 • користуватися металевими затискачами при закриванні спеціальних пластикових мішечків для приготування їжі.

3.11. При експлуатації холодильного обладнання:

 • завантажувати охолоджувану місткість холодильного обладнання необхідно після запуску холодильної машини і досягнення температури, необхідної для зберігання продуктів;
 • обсяг завантажуваних продуктів не повинен перевищувати норму, на яку розрахована холодильна камера;
 • двері холодильного обладнання рекомендується відкривати на короткий час і по можливості рідше;
 • якщо на охолоджуваних приладах (випарниках) утворюється іній (снігова шуба) товщиною більше 0,5 см слід зупинити компресор, отримати продукти з камери, щоб іній розтанув.
 • Неприпустимо:
 • включення холодильника якщо відсутня захисне заземлення або занулення електричних двигунів;
 • загороджування простору біля холодильної установки, складування продуктів, тари та інших непотрібних предметів;
 • розміщення сторонніх предметів на холодильному обладнанні;
 • завантаження холодильної камери при знятому огорожі повітроохолоджувача, без піддону випарника, а також без піддону для стоку води;
 • самовільне пересування холодильного агрегату.

3.12. Необхідно припинити використання холодильного обладнання, в наступних випадках:

 • холодильники без захисного заземлення або занулення металевих частин, які можуть виявитися під напругою при порушеній ізоляції;
 • закінчився строк чергового випробування і перевірки захисного заземлення або занулення металевих частин, які можуть бути під напругою при порушенні ізоляції;
 • виявлено порушення температурного режиму, іскріння контактів, часте включення-виключення компресора і т.п.

3.13. В процесі роботи кавоварки:

 • стежити за рівнем води і тиском в котлі, температурою води для приготування кави;
 • відкривати крани подачі пари і гарячої води плавно, без ривків і великих зусиль;
 • експлуатація кавоварки не допускається при відсутності води в котлі, несправності сигнальної лампочки рівня води, датчика автоматичного включення підживлення котла.

3.14. Варіння продуктів в сосисковарці проводити із закритою кришкою. Рівень води в ній не повинен перевищувати контрольну позначку.
3.15. При зважуванні товару:

 • не укладати на ваги вантажі, що перевищують за масою найбільшу межу зважування;
 • не укладати харчові продукти на ваги без обгорткового паперу або інших пакувальних матеріалів.

3.16. При використанні електрообладнання:

 • не переносити (пересувати) включені в електричну мережу контрольно-касові апарати, хліборізки, кавомолки та інше нестаціонарне обладнання;
 • не залишати без нагляду працююче обладнання, не допускати до експлуатації ненавчених і сторонніх осіб;
 • не складати на обладнання інструмент, продукцію, тару;
 • при наявності напруги (б'є струмом) на корпусі обладнання, кожусі пускорегулювальної апаратури, виникнення стороннього шуму, запаху палаючої ізоляції, мимовільної зупинки або неправильної дії механізмів та елементів обладнання зупинити (вимкнути) його кнопкою «стоп» (вимикача) і відключити від електричної мережі за допомогою пускового пристрою.

3.17. У разі виникнення несправностей при роботі електричного обладнання необхідно знеструмити його і доповісти про це безпосередньому керівнику.
3.18. Під час роботи із застосуванням різного виду обладнання слід дотримуватися всіх заходів безпеки, наведених в експлуатаційній документації виробника обладнання.
3.19. Про будь-які виявлені і виниклі в процесі роботи неполадках слід вчасно доповісти своєму безпосередньому керівнику.

4. Вимоги безпеки після завершення робіт

4.1. Вимкнути і знеструмити обладнання за допомогою рубильника або пристрою, який його замінює і запобігає випадковому пуску.
4.2. Відключити сосисковарку від електричної мережі, злити воду з апарату і, після повного охолодження, вимити варильну посудину.
4.3. По закінченні робіт по зважуванню товарів:

 • оглянути ваги, очистити їх від забруднень сухою тканиною;
 • платформи і чаші ваг, забруднені гирі вимити, дотримуючись встановленої температури і концентрації миючих розчинів;
 • звичайні гирі укласти на зберігання в футляр або ящик.

4.4. Закрити вентилі (крани) на трубопроводах холодної та гарячої води.
4.5. Не проводити прибирання сміття, відходів безпосередньо руками, використовувати для цих цілей щітки, совки та інші пристосування.
4.6. Прибрати санітарний одяг і взуття у відведені для цього місця, вимити руки з милом.
4.7. Доповісти своєму керівнику про будь-які несправності, виявлені під час роботи, і вжити всіх необхідних заходів щодо їх усунення.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. До аварії або нещасного випадку можуть призвести такі ситуації:

 • при виконанні роботи порушено вимоги даної інструкції з охорони праці;
 • пошкодження застосовуваних в роботі обладнання, інструменту, пристосувань та інвентарю;
 • використання обладнання, що не відповідає вимогам охорони праці;
 • порушення вимог охорони праці при використанні електричного обладнання;
 • порушення заходів протипожежного захисту.

5.2. Якщо виникли поломки обладнання, слід припинити роботу, зупинити устаткування за допомогою натискання кнопки «Стоп» і, вимкнувши відключенням електроживлення автоматичного вимикача, інших комутаційних пристроїв або від'єднавши вилки розетки, виключити подачу до нього електричної енергії (газу), води, сировини, продукту та ін.
5.3. У разі напруги («б'є струмом») на корпусі обладнання, появі стороннього шуму, запаху палаючої ізоляції, мимовільної зупинки або неправильне дії механізмів та елементів обладнання його слід зупинити (вимкнути) за допомогою кнопки «Стоп» (вимикачем) і вимкнути від електромережі за допомогою пускового пристрою. Доповісти про подію безпосередньому керівнику, якщо необхідно викликати представників аварійної та (або) технічної служб.
5.4. При пожежі на робочому місці:

 • припинити роботу;
 • у разі загоряння електромереж та електричного обладнання слід їх знеструмити;
 • негайно організувати евакуацію людей з приміщення згідно із затвердженим планом евакуації;
 • викликати пожежно-рятувальну службу за телефоном 101, "швидку медичну допомогу" за телефоном 103 і довести до відома безпосереднього керівника;
 • розпочати ліквідацію пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння.

5.5. В інших аварійних ситуаціях (поломки систем водопостачання, каналізації, опалення, вентиляції та ін), що створюють перешкоди виконанню технологічних операцій, зупинити роботу і доповісти про це адміністрації навчального закладу.
5.6.При нещасному випадку (травмі) слід:

 • надати першу допомогу відповідно до Інструкції по наданню першої допомоги потерпілим. Якщо необхідно, викликати «швидку медичну допомогу за телефоном 103;
 • доповісти про випадок безпосередньому керівнику або іншій посадовій особі навчального закладу;
 • якщо нещасний випадок стався безпосередньо з працівником, йому слід покликати на допомогу, скористатися аптечкою першої допомоги, доповісти про це своєму керівнику, адміністрації школи.

5.7. Пролитий на підлозі жир видалити за допомогою дрантя або інших жиропоглинаючих матеріалів. Забруднене місце промити (нагрітим не більше ніж до 50°С) розчином кальцинованої соди і витерти насухо.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: