Інструкція з охорони праці при роботі з тістомісильною машиною (тістомісом)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція з охорони праці при роботі
з тістомісильною машиною (тістомісом)

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці при роботі з тістомісильною машиною (тістомісом) розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 1 вересня 2017 року.
1.2. Дана інструкція з охорони праці розроблена з метою запобігання фактів травмування та забезпечення безпечної роботи працівників харчоблоку при приготуванні тіста з використанням тістомісильної машини (тістоміса).
1.3. До самостійної роботи з тістомісом допускаються особи, які вивчили інструкцію з охорони праці при роботі з тістомісильною машиною, пройшли відповідну підготовку, вступний і первинний інструктажі з охорони праці, стажування і навчання правилам експлуатації машини для приготування тіста, перевірку знань в обсязі I групи з електробезпеки, пройшли обов'язковий медичний огляд, при відсутності будь-яких протипоказань за станом здоров'я.
1.4. На працівника, який виконує роботу з тістомісильним апаратом, можуть впливати такі небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

 • рухомі частини технологічного обладнання;
 • підвищений рівень шуму на робочому місці;
 • підвищена вологість повітря;
 • підвищене значення напруги в електричному ланцюзі;
 • недостатня освітленість робочої зони;
 • гострі кромки, задирки і нерівності поверхонь обладнання, інструменту, інвентарю, тари;
 • фізичні перевантаження;
 • підвищений рівень вібрації на робочому місці;
 • ураження електричним струмом при несправному заземленні корпусу тістомісильної машини і відсутності діелектричного коврика;
 • ураження електричним струмом при пошкодженій ізоляції шнура живлення, штепсельної вилки, ушкодженому корпусі.

1.5. В процесі роботи з тістомісильною машиною використовується наступний спецодяг і засоби індивідуального захисту: халат, фартух бавовняний, головний убір, діелектричний килимок.
1.6. Приміщення харчоблоку має бути обладнано ефективною припливно-витяжною вентиляцією.
1.7. У приміщенні повинна бути медична аптечка з набором необхідних медикаментів і перев'язувальних матеріалів, призначена для термінового надання першої допомоги потерпілим при травмах.
1.8. Працюючі з тістомісильної машиною зобов'язані дотримуватися правил пожежної безпеки, знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння.
1.9. Для попередження і запобігання поширенню шлунково - кишкових, паразитарних та інших захворювань працівник зобов'язаний: коротко стригти нігті; ретельно мити руки з милом перед початком роботи, після кожної перерви в роботі і зіткнення з забрудненими предметами, а також після відвідування туалету.
1.10. Працівник повинен бути навчений і мати навички надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках, знати місця розташування аптечки.
1.11. Працівник, який допустив невиконання або порушення даної інструкції з охорони праці при роботі з тістомісильною машиною (тістомісом), притягується до відповідальності згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, трудовим договором і, при необхідності, підлягає позачерговій перевірці знань, норм і правил охорони праці.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Надіти і застебнути санітарний одяг на всі гудзики (зав'язати зав'язки), не допускати звисаючих кінців одягу.
2.2. Перевірити оснащеність робочого місця необхідним для роботи обладнанням, інвентарем, пристроями та інструментом.
2.3. Підготувати робоче місце для безпечної роботи:

 • забезпечити наявність вільних проходів;
 • перевірити міцність кріплення тістомісильної машини;
 • зручно і стійко розмістити запаси сировини, інструмент, пристосування відповідно до частоти їх використання і витрачання;
 • перевірити наявність і цілісність діелектричного килимка під ногами.

2.4. Перевірити зовнішнім оглядом:

 • достатність освітлення робочої зони;
 • справність устаткування, що обслуговується, дозувальної, пускової апаратури;
 • надійність закриття всіх струмоведучих і пускових пристроїв обладнання;
 • наявність і надійність заземлюючих з'єднань (відсутність обривів, міцність контакту між металевими нетоковедучими частинами машини і заземлюючим проводом). Не приступати до роботи при відсутності або ненадійному заземленні, наявності несправності;
 • правильну установку і надійне кріплення огорож рухомих частин обладнання;
 • справність блокувальних пристроїв на кришках тістомісильних машин;
 • справність вентилів і кранів дозувальної апаратури, відсутність течі води і сировини;
 • ефективність роботи вентиляції в приміщенні;
 • герметичність кришок тістомісильних машин і дозаторів для борошна;
 • надійність кріплення лопатей і наявність зазору між обертовими лопатями і стінками корпусу на тістомісильних машинах безперервної дії;
 • наявність і справність інвентарю (щіток, скребків, совків);
 • відсутність сторонніх предметів в тістомісі і навколо обладнання.

2.5. Провести необхідну збірку обладнання, правильно встановити і надійно закріпити знімні деталі і механізми.
2.6. Перевірити справність пускорегулюючої апаратури і роботу тістомісильної машини на холостому ході.
2.7. Про всі виявлені несправності обладнання, інвентарю, електропроводки та інші неполадки повідомити свого безпосереднього керівника і приступити до роботи тільки після їх усунення.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Включення електрообладнання виробляти тільки сухими руками.
3.2. Виміри температури і випробування тіста проводити тільки при повній зупинці робочого органу.
3.3. Стежити за справністю блокувальних пристроїв, не допускати навмисного виведення їх з ладу.
3.4. Щоб уникнути розпилення борошна при замісі стежити за герметичністю кришок тістомісильних машин і дозатора для борошна.
3.5. Дотримуватися норм завантаження тістомісильного апарату продукцією.
3.6. Вивантаження тіста з машини проводити механічним способом шляхом натискання відповідних кнопок "вивантаження" на пульті управління. Ручну очистку машини від залишків тіста здійснювати тільки після виключення машини і повного зупину робочого органу.
3.7. В разі потрапляння в опару або тісто сторонніх предметів зупинити машину і довести до відома керівника.
3.8. Стежити за чистотою робочого місця, не допускати його забруднення рідкою сировиною, напівфабрикатом, борошном.
3.9. Очищення внутрішніх поверхонь тістомісильних машин, корит, бункерів для бродіння і місильних органів, а також огляд обладнання здійснювати тільки при обезструмлених електродвигунах. На пусковому приладі повинен бути вивішений попереджувальний плакат: "Не включати! Працюють люди!»
3.10. При виявленні несправностей в роботі машини необхідно вимкнути електродвигун, повісити на пусковий пристрій попереджувальний плакат: "Не вмикати!" і викликати фахівця для усунення несправностей.
3.11. Не залишати без нагляду працюючу машину, не доручати роботу з тістомісильною машиною ненавченим і стороннім особам.
3.12. Дотримуватися правил переміщення в приміщенні, користуватися тільки встановленими проходами.
3.13. Утримувати робоче місце в чистоті, своєчасно прибирати з підлоги розсипані продукти, розлиту рідину.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Слід вимкнути тістомісильну машину, дочекатися її повної зупинки, вийняти штепсельну вилку з розетки або відключити рубильником.
4.2. Ретельно вимити тістоміс гарячою водою з використанням миючих і чистячих засобів.
4.3. Зняти з себе спецодяг і вимити обличчя і руки з милом.
4.4. Відключити витяжну вентиляцію.
4.5. При наявності зауважень в роботі повідомити керівника.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні будь-якої несправності в роботі тістомісильної машини, а також при порушенні захисного заземлення її корпусу, ізоляції кабелю живлення роботу слід негайно припинити і відключити електроустаткування від електромережі, повідомити про подію безпосереднього керівника. Роботу дозволяється відновити тільки після усунення всіх недоліків.
4.2. У разі виникнення загоряння електрообладнання тістоміса слід негайно відключити його від електричної мережі, евакуювати людей з приміщення і приступити до ліквідації осередку загоряння за допомогою вогнегасника. При подальшому поширенні вогню викликати пожежну службу за телефоном 101 і повідомити про подію керівника.
4.3. При отриманні травми необхідно негайно надати першу допомогу потерпілому, при необхідності, викликати швидку медичну допомогу або транспортувати постраждалого в найближчий лікувальний заклад. Проінформувати про те, що трапилося безпосереднього керівника.
4.4. У разі ураження електричним струмом слід негайно відключити тістомісильний апарат від електричної мережі і надати потерпілому першу допомогу. При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно зробити йому штучне дихання і провести непрямий масаж серця, викликати швидку медичну допомогу або організувати його транспортування у найближчий медичний заклад. Повідомити про те, що трапилося керівнику.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: