Інструкція з охорони праці при прибиранні харчоблоку (кухні)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція з охорони праці
при прибиранні харчоблоку (кухні)

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці при прибиранні харчоблоку (кухні) розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 1 вересня 2017 року.
1.2. Виконувати роботи по прибиранню харчоблоку (кухні) дозволяється особам віком не молодше 18 років, які пройшли вступний інструктаж з охорони праці, первинний інструктаж на робочому місці, медогляд і не мають протипоказань по здоров'ю.
1.3. Працівник при прибиранні харчоблоку (кухні) з метою дотримання правил охорони праці зобов'язаний:

 • виконувати свої посадові обов'язки, інструкції з охорони праці, пожежної безпеки;
 • пройти вступний і первинний інструктажі на робочому місці;
 • постійно, відповідно до затвердженого графіка, проходити періодичні медогляди;
 • дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • дотримуватися встановлених режимів праці та відпочинку (відповідно до графіка роботи);
 • виконувати вимоги особистої гігієни, підтримувати чистоту на робочому місці.

1.4. Під час прибирання харчоблоку (кухні) може спостерігатися вплив на працівника нижчеперелічених небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

 • пошкодження шкіри рук, подразнення та алергічні реакції при приготуванні дезрозчинів без застосування захисних засобів;
 • пошкодження шкіри рук, подразнення та алергічні реакції під час роботи із застосуванням дезінфікуючих розчинів та миючих засобів без рукавичок;
 • ураження електрикою при прибиранні поблизу кабелів електроживлення і включеного електрообладнання;
 • падіння на слизькій мокрій підлозі.

1.5. Прибираючи харчоблок (кухню) необхідно користуватися наступним спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ:

 • халат з бавовняної тканини;
 • косинка;
 • гумові рукавички.

1.6. Прибиральний інвентар, який застосовується для прибирання санвузлів, повинен мати яскраве сигнальне маркування, що відрізняється від маркування прибирального інвентарю для прибирання інших приміщень.
1.7. Під час прибирання приміщень харчоблоку необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки, знати, де знаходяться первинні засоби пожежогасіння, шляхи евакуації на випадок виникнення пожежі.
1.8. При нещасному випадку потерпілий або очевидець нещасного випадку повинен доповісти адміністрації організації.
1.9. Під час прибирання кухні (харчоблоку) слід дотримуватися правил носіння спецодягу, спецвзуття, інших ЗІЗ, використання колективних засобів захисту, дотримуватися правил особистої гігієни.
1.10. Особи, що допустили невиконання або будь-яке порушення інструкції з охорони праці при прибиранні харчоблоку (кухні), притягуються до відповідальності згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку, трудовим договором і, якщо необхідно, направляються на позачергову перевірку знань норм і правил охорони праці.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягти спецодяг і застебнути всі гудзики, спецвзуття та інші ЗІЗ (гумові рукавички і т. д.). Взуття повинно бути без каблука, закривати п'яту, підошва не повинна бути слизькою.
2.2. Уважно оглянути робоче місце, впевнитися в справності робочого інвентарю: швабри, відра, ганчірки, впевнитися в наявності сигнального маркування.
2.3. Приготувати теплу воду і необхідні розчини дезінфікуючих і миючих засобів. Забороняється підігрівати воду електрокип'ятильниками.
2.4. Включити вентиляцію або відкрити в приміщенні харчоблоку (кухні) вікна (фрамуги) і зафіксувати їх гачками.
2.5. Впевнитися, що технологічне обладнання на харчоблоці (кухні) знеструмлено, рубильники вимкнені.
2.6. Прибираючи санвузол надіти спеціальний халат і гумові рукавички.
2.7. При необхідності використання драбини, впевнитися в її стійкості.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Прибирати приміщення харчоблоку (кухні) відповідно до затвердженого графіка.
3.2. Прибирання приміщень виконувати з використанням дезінфікуючих засобів.
3.3. Під час прибирання харчоблоку застосовувати прибиральний інвентар з відповідним сигнальним маркуванням. Не слід користуватися інвентарем, призначеним для прибирання санвузла, при прибиранні інших приміщень кухні.
3.4. Готуючи миючі та дезінфікуючі розчини:

 • використовувати тільки дозволені органами охорони здоров'я миючі засоби та дезінфікуючі розчини;
 • не перевищувати встановлену концентрацію і температуру миючих розчинів;
 • не допускати під час розпилення миючих засобів і дезінфікуючих розчинів, попадання їх на шкіру і слизові оболонки.

3.5. Протираючи стіни, вікна користуватися справною драбиною і виконувати роботу тільки удвох (для страховки).
3.6. Відкриваючи вікна, фрамуги для провітрювання харчоблоку (кухні) необхідно бути максимально обережним, фіксуючи відкривання.
3.7. Не використовувати під час прибирання приміщень харчоблоку (кухні) бензин, гас та інші легкозаймисті речовини.
3.8. Електричні розетки, вимикаючі пристрої та інші електроприлади, що знаходяться під напругою, протирати лише сухою ганчіркою.
3.9. Не включати побутові електричні прилади (пилосос) мокрими руками. Відключаючи не тягнути за шнур, а слід акуратно витягнути вилку з розетки.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Прибрати прибиральний інвентар в спеціально встановлене місце (інвентар, який застосовується для прибирання санвузлів повинен зберігатися окремо).
4.2. Зняти спецодяг, спецвзуття та інші ЗІЗ.
4.3. Добре помити руки з милом.
4.4. Відключити вентиляцію, закрити вікна (фрамуги).
4.5. Вимкнути світло. Замкнути приміщення харчоблоку на ключ.
4.6. Доповісти своєму безпосередньому керівнику про виявлені недоліки, поломки сантехнічного обладнання, замків, освітлення.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. В разі потрапляння в очі миючих або дезінфікуючих засобів, ретельно промити очі водою і звернутися до медсестри.
5.2. В разі появи роздратування на шкірі рук в результаті застосування під час прибирання миючих і дезінфікуючих засобів, добре помити руки з милом і нанести живильний крем.
5.3. У випадку ураження електрострумом негайно вимкнути напругу і при відсутності дихання та пульсу у потерпілого провести штучне дихання або зробити непрямий (закритий) масаж серця до появи дихання і пульсу, викликати на місце нещасного випадку швидку допомогу, доповісти про подію безпосередньому керівнику (при відсутності – іншій посадовій особі).
5.4. При пожежі евакуювати людей з приміщення, негайно повідомити про загоряння в найближчу пожежну охорону за телефоном 101 і своєму прямому керівнику, по можливості почати гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння.
5.5. При травмуванні покликати на допомогу, надати собі першу допомогу з допомогою аптечки, при необхідності, попросити викликати швидку медичну допомогу, доповісти про це своєму безпосередньому керівникові.
5.6. При отриманні травми іншим працівником негайно надати першу допомогу потерпілому, при необхідності викликати швидку медичну допомогу, доповісти про це безпосередньому керівнику.
5.7. Не починати роботу в разі поганого самопочуття або раптової хвороби.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: