Інструкція з охорони праці при роботі з електромлинницею

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці № _______
При роботі з електромлинницею

1. Загальні вимоги безпеки

1.1. До самостійної роботи з електромлинницею допускаються особи, не молодші 18 років, які вивчили інструкцію з охорони праці при роботі з електромлинницею, пройшли відповідну підготовку, пройшли інструктаж з охорони праці, обов'язковий медичний огляд, та не мають протипоказань за станом здоров'я.
1.2. Працівник, при роботі з електромлинницею, повинен суворо дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, встановлених режимів праці та відпочинку.
1.3. Під час роботи з електромлинницею можливий вплив таких небезпечних факторів:

  • термічні опіки рук при дотику до нагрітої електромлинниці;
  • ураження електричним струмом при несправному заземленні корпусу електромлинниці та відсутності діелектричного килимка.

1.4. Під час роботи з електромлинницею повинен використовуватись наступний спецодяг та засоби індивідуального захисту: халат, фартух бавовняний головний убір, діелектричний килимок.
1.5. Харчоблок навчального закладу повинен бути обладнаний ефективною припливно-витяжною вентиляцією.
1.6. На харчоблоці навчального закладу повинна бути медична аптечка з набором необхідних медикаментів та перев'язувальних матеріалів, призначена для термінового надання першої невідкладної медичної допомоги потерпілим при травмах.
1.7. Працюючий з електромлинницею робітник зобов'язаний суворо дотримуватися правил протипожежного захисту, знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння. Харчоблок навчального закладу повинен бути забезпечений первинними засобами пожежогасіння: вогнегасником вуглекислотним або порошковим.
1.8. При нещасному випадку, потерпілий або очевидець зобов'язаний терміново сповістити про це адміністрацію навчального закладу. У разі виявлення будь-якої несправності електромлинниці, слід негайно припинити роботу та доповісти про подію адміністрації навчального закладу.
1.9. Під час роботи з електромлинницею необхідно суворо дотримуватися правил носіння спецодягу, користування засобами індивідуального та колективного захисту, а також виконувати всі правила особистої гігієни, утримувати в належній чистоті робоче місце.
1.10. Працівники навчального закладу, що допустили невиконання або порушення інструкції з охорони праці при роботі з електромлинницею, притягаються до дисциплінарної відповідальності у відповідності з Правилами внутрішнього трудового розпорядку та, за необхідност, підлягають позачерговій перевірці знань, норм і правил охорони праці.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи з електромлинницею

2.1. Надіти на себе спецодяг, волосся заправити під головний убір, переконатися в наявності на підлозі біля поверхні, на якій розташована електрична млинниця, діелектричних килимків.
2.2. Встановлювати електромлинницю необхідно на рівній, твердій поверхні.
2.3. Перевірити наявність та цілісність ручок перемикачів електромлинниці, а також надійність приєднання захисного заземлення до її корпусу.
2.4. Включити витяжну вентиляцію та переконатися в нормальній роботі.

3. Вимоги безпеки під час роботи з електромлинницею

3.1. Стати на діелектричний килимок, включити електромлинницю, переконатися в нормальній роботі її нагрівальних елементів.
3.2. Під час включення електромлинниці, термостат повинен бути вимкнений, повинна загорітися червона лампочка.
3.3. За допомогою термостата необхідно встановити потрібну температуру нагрівання жарочної поверхні електромлинниці.
3.4. При включенні термостата повинна загорітися жовта лампочка.
3.5. Після того, як погасне жовта лампочка (це означає, що розігрів закінчений), можна приступати до випічки млинців.
3.6. Для запобігання опіків рук під час наливання тіста на жарочну поверхню електромлинниці, слід використовувати ложки або ополоники з довгими ручками.
3.7. Для зняття готового виробу необхідно застосовувати тільки дерев'яні або силіконові лопатки. Слід завжди пам'ятати вимоги інструкції з охорони праці при роботі з електромлинницею.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вимкнути електромлинницю та, після повного її охолодження, ретельно вимити гарячою водою з використанням миючих та чистячих засобів.
4.2. Провести вологе прибирання харчоблоку навчального закладу та відключити витяжну вентиляцію.
4.3. Зняти з себе спецодяг, ретельно вимити обличчя та руки з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виявлення будь-якої несправності в роботі електромлинниці, а також порушення захисного заземлення її корпусу, роботу слід негайно припинити та вимкнути електромлинницю. Роботу дозволяється відновити тільки після усунення всіх несправностей.
5.2. При короткому замиканні та загорянні електромлинниці, необхідно негайно вимкнути її та приступити до ліквідації осередку загоряння, використовуючи вуглекислотний або порошковий вогнегасник.
5.3. У разі отримання травми, слід негайно надати першу невідкладну медичну допомогу потерпілому, за необхідності - транспортувати його до найближчого медичного закладу та повідомити про подію адміністрації навчального закладу.
5.4. При ураженні електричним струмом, слід негайно відключити електромлинницю від електричної мережі, оперативно надати потерпілому першу невідкладну медичну допомогу. При відсутності у потерпілого дихання і пульсу, необхідно зробити йому штучне дихання, провести непрямий масаж серця та організувати його транспортування до найближчого медичного закладу.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: