Інструкція з охорони праці при експлуатації холодильного обладнання

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція з охорони праці
при експлуатації холодильного обладнання

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці при експлуатації холодильного обладнання розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 1 вересня 2017 року.
1.2. Самостійно експлуатувати холодильне обладнання дозволяється особам не молодше 18 років, які пройшли інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки, навчання та перевірку знань з електробезпеки для роботи на електроустаткуванні під напругою до 1000 В, з групою допуску по електробезпеці I, при відсутності будь-яких протипоказань за станом здоров'я.
1.3. Працівник повинен мати особисту медичну книжку встановленого зразка, до якої внесено результати медичних обстежень та лабораторних досліджень, відомості про щеплення, перенесені інфекційні захворювання та про проходження професійної гігієнічної підготовки та атестації, допуск до роботи.
1.4. Робітники, які обслуговують холодильне обладнання у своїй діяльності зобов'язані:

 • впевнено знати і якісно виконувати свої посадові обов'язки, вимоги охорони праці, пожежної та електробезпеки;
 • вчасно проходити інструктаж з охорони праці, а також інструктаж з охорони праці при експлуатації холодильного обладнання;
 • дотримуватися загальних правил електробезпеки при використанні електроприладів;
 • дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • виконувати всі вимоги особистої гігієни, використовувати спецодяг, засоби індивідуального захисту, підтримувати чистоту на робочому місці.

1.5. З метою уникнення травмування і ураження електрострумом до роботи з обслуговування холодильного обладнання допускають осіб, які добре знають пристрій і правила безпечної експлуатації, пройшли інструктаж з охорони праці.
1.6. Головним небезпечним фактором при обслуговуванні холодильного обладнання є ураження електричним струмом.
1.7. При виникненні нещасного випадку потерпілий або очевидець події повинен обов'язково доповісти про це керівнику, а потерпілому надати першу допомогу, якщо буде потрібно викликати лікаря, швидку медичну допомогу або доставити потерпілого в медичний заклад.
1.8. Особа, яка допустила невиконання чи будь-яке порушення цієї інструкції з охорони праці при експлуатації холодильного обладнання, притягується до дисциплінарної відповідальності згідно зі Статутом, трудовим договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку і, якщо буде потрібно, проходить позачергову перевірку знань норм і правил охорони праці.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед тим як почати роботу з холодильним обладнанням слід надіти робочий одяг, при необхідності скористатися захисними засобами.
2.2. Робоче місце повинно добре освітлюватися.
2.3. Перед включенням в роботу холодильника, слід:

 • помити холодильник з внутрішньої сторони і з зовнішньої теплим мильно-содовим розчином, після чого чистою водою, насухо протерти м'якою тканиною, холодильник добре провітрити;
 • не застосовувати для миття холодильника абразивні пасти, порошки і миючі засоби, в складі яких знаходяться кислоти, розчинники, а також засоби для миття посуду;
 • перед підключенням до електромережі холодильника необхідно провести огляд на відсутність порушення ізоляції мережевого шнура, пошкоджень штепсельних розеток і вилки, замикання струмоведучих частин на корпус холодильника, будь-які виявлені пошкодження та недоліки повинні усунутися механіком сервісної служби.

2.4. При установці холодильника слід залишати простір між стінами і холодильником для вільної циркуляції повітря не менше 5см.
2.5. Холодильник встановлюють у сухому, добре провітрюваному приміщенні, в місці, захищеному від прямих сонячних променів, на відстані не менше 0,5 м від нагрівальних приладів.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Завантажувати продукти в холодильник можна не раніше, ніж через 1 годину після часу включення його в електричну мережу.
3.2. Розміщувати, зберігати, заморожувати продукти відповідно до рекомендацій інструкції по використанню холодильника (холодильної шафи, камери).
3.3. Якщо під час роботи в морозильній камері з'явився щільний сніговий наліт, який перевищує З мм, якщо його не можливо видалити дерев'яною або пластмасовою лопаткою, що входить до складу комплекту поставки, то холодильник необхідно вимкнути для розморожування і прибирання. Великий сніговий покрив створює перешкоду доступу холоду до продуктів, збільшуючи час охолодження і знижуючи якість продуктів, збільшує витрату електроенергії. Не користуватися для видалення снігового нальоту металевими предметами.
3.4. Розморожування холодильної камери відбувається автоматично — у ході роботи на задній стінці камери утворюється іній, який після відключення компресора перетворюється в краплі води. Утворена вода стікає в потік зливу, по трубці потрапляє в посудину на компресорі і випаровується. Слід періодично контролювати, щоб вода безперешкодно стікала в посудину.
3.5. Під час роботи холодильника можуть бути чутні:

 • клацання від спрацьовування датчиків реле температури;
 • дзюрчання холодоагенту, що циркулює по трубках;
 • слабкі потріскування при замерзанні крапель води на задній стінці холодильної камери

.
Зазначені звуки носять функціональний характер і ніяк не впливають на роботу холодильника.
3.6. З метою збереження аромату, кольору, вологи і свіжості продуктів, слід зберігати їх в упаковці або в щільно закритій тарі.
3.7. Рекомендується не менше двох разів на рік проводити прибирання задньої частини холодильного обладнання від пилу пилососом.
3.8. Не рекомендовано завантажувати камеру продуктами з температурою вище температури навколишнього середовища, тому що це порушує нормальну роботу холодильної машини і призводить до підвищення витрат електроенергії.
3.9. У ході експлуатації або під час прибирання холодильника, а також прибирання приміщення слід уникати попадання вологи на компресор, пускозахисне реле, клемну колодку.
3.10. Не складати біля холодильника готову продукцію, тару, сміття, папір і т. п.
3.11. Вимикати холодильник з електромережі, витягаючи вилку з розетки, необхідно в наступних випадках:

 • при перестановці його на інше місце;
 • перед миттям підлоги під ним;
 • під час розморожування і прибирання холодильника;
 • перед заміною лампи освітлення холодильної камери;
 • під час перепадів і відключення напруги в електричній мережі;
 • перед проведенням робіт з усунення несправностей;
 • під час виконання робіт з обслуговування холодильника.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Прибрати весь інвентар, обладнання в спеціально передбачене для нього місце.
4.2. Очистити робоче місце від сміття, відходів.
4.3. Зняти спецодяг та інші засоби індивідуального захисту.
4.4. Добре вимити обличчя, руки з милом.
4.5. Відключити освітлення. Закрити приміщення.
4.6. Про будь-які виявлені недоліки в роботі холодильного обладнання повідомити свого безпосереднього керівника.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Якщо з'явилися несправності в роботі холодильника (іскріння і т.ін.) негайно відключити його від електромережі і доповісти про це керівнику і електрику.
5.2. В разі загоряння холодильника необхідно відключити його від електромережі, евакуювати людей з приміщення, провести гасіння обладнання первинними засобами пожежогасіння, повідомити про інцидент своєму керівникові.
5.3. У випадку ураження електрострумом надати потерпілому першу допомогу, якщо відсутнє дихання і пульс провести штучне дихання і непрямий масаж серця до відновлення дихання і пульсу, викликати медсестру або транспортувати потерпілого в медичний кабінет установи, при необхідності викликати швидку медичну допомогу, доповісти керівнику.
5.4. При травмуванні надати першу допомогу потерпілому, викликати медсестру або транспортувати потерпілого в медичний кабінет установи, при необхідності викликати швидку медичну допомогу, доповісти керівнику.
5.5. У разі попадання в очі миючих і дезінфікуючих засобів, під час миття холодильника, ретельно промити очі водою і звернутися до медсестри. При подразненні шкіри рук добре помити їх з милом і нанести крем.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: