Інструкція з охорони праці при роботі з УКМ (універсальною кухонною машиною)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція з охорони праці
при роботі з УКМ
(універсальною кухонною машиною)

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці при роботі з УКМ (універсальною кухонною машиною) розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 1 вересня 2017 року.
1.2. Дана інструкція з охорони праці розроблена з метою запобігання фактів травмування та забезпечення безпечної роботи працівників харчоблоку (кухні) при експлуатації універсальної кухонної машини (УКМ).
1.3. До самостійної роботи з універсальною кухонною машиною допускаються особи, які вивчили інструкції з охорони праці, пройшли відповідну підготовку, інструктаж з охорони праці, перевірку знань в обсязі I групи з електробезпеки, медичний огляд і не мають протипоказань за станом здоров'я.
1.4. Працюючі повинні дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, встановлені режими праці та відпочинку.
1.5. При роботі з універсальною кухонною машиною можливий вплив на працюючих наступних небезпечних виробничих факторів:

  • знижена температура, вологість повітря робочої зони;
  • підвищений рівень шуму на робочому місці;
  • травмування рук при роботі без спеціальних штовхачів;
  • ураження електричним струмом при несправному заземленні корпусу універсальної кухонної машини і відсутності діелектричного килимка.

1.6. При роботі з універсальною кухонною машиною повинен використовуватися наступний спецодяг і засоби індивідуального захисту: халат, фартух бавовняний, косинка або ковпак, діелектричний килимок.
1.7. Працюючі зобов'язані дотримуватися правил пожежної безпеки, знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння.
1.8. У приміщенні повинна бути медична аптечка з набором необхідних медикаментів і перев'язувальних матеріалів, призначена для термінового надання першої допомоги потерпілим при травмах.
1.9. При нещасному випадку потерпілий або очевидець нещасного випадку зобов'язаний негайно повідомити адміністрації закладу. При несправності обладнання припинити роботу і повідомити про це безпосередньому керівнику.
1.10. В процесі роботи необхідно дотримуватися правил носіння спецодягу, користування засобами індивідуального та колективного захисту, дотримуватися правил особистої гігієни, утримувати в чистоті робоче місце.
1.11. Особи, що допустили невиконання або порушення цієї інструкції з охорони праці при роботі з УКМ, притягуються до дисциплінарної відповідальності відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку, трудового договору з працівником і, при необхідності, підлягають позачерговій перевірці знань норм і правил охорони праці.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Надіти спецодяг, волосся заправити під косинку або ковпак.
2.2. Переконатися в наявності на підлозі, біля універсальної кухонної машини діелектричного килимка.
2.3. Перевірити наявність і надійність приєднання до корпусу універсальної кухонної машини захисного заземлення, а також цілісність підвідного кабелю електроживлення.
2.4. Перевірити роботу універсальної кухонної машини на холостому ходу шляхом короткочасного включення.
2.5. Підготувати робоче місце для безпечної роботи:

  • забезпечити наявність вільних проходів;
  • зручно і стійко розмістити запаси сировини, інструмент, пристосування відповідно до частоти використання і витрачання;
  • перевірити міцність кріплення обладнання до підставки, пересувного візку, столу.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Під час роботи з УКМ необхідно дотримуватися вимог безпеки, викладених в експлуатаційній документації заводу-виготовлювача.
3.2. Не загромоджувати робоче місце, проходи до нього і між обладнанням, стелажами, проходи до рубильників, утримувати в чистоті робоче місце, дотримуватися правил носіння спецодягу.
3.3. Використовувати універсальну кухонну машину тільки для тієї роботи, яка передбачена інструкцією по експлуатації.
3.4. Попереджати про майбутній пуск універсальної кухонної машини працівників, що знаходяться поруч і встати на діелектричний килимок перед запуском.
3.4. Перевірити надійність кріплень змінних механізмів і включити універсальну кухонну машину.
3.5. Включати і вимикати універсальну кухонну машину сухими руками і тільки за допомогою кнопок "пуск" і "стоп".
3.6. Знімати та встановлювати змінні частини машини обережно, без великих зусиль і після повної зупинки електродвигуна.
3.7. Забороняється проштовхувати оброблювані продукти руками, щоб уникнути травмування, для цієї мети використовувати спеціальні штовхачі.
3.8. Оглядати, регулювати, усувати виниклу несправність машини, встановлювати (знімати) робочі органи, витягувати застряглий продукт, очищати, можна тільки після того, як вона зупинена за допомогою кнопки "стоп", і після повної зупинки обертових і рухомих частин, що мають небезпечний інерційний хід.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вимкнути універсальну кухонну машину, видалити з неї залишки продуктів і промити гарячою водою.
4.2. Привести в порядок робоче місце, провітрити приміщення. Не проводити прибирання сміття, відходів безпосередньо руками, використовувати для цієї мети щітки, совки та інші пристосування.
4.3. Зняти спецодяг і ретельно вимити руки з милом.
4.4. Про всі недоліки, виявлені під час роботи, та вжиті заходи щодо їх усунення працівник повинен повідомити свого безпосереднього керівника.
4.5. Санітарний одяг і засоби індивідуального захисту слід очистити від забруднень і помістити у встановлені для зберігання місця, при необхідності здати в прання або ремонт.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При наявності напруги на корпусі УКМ, виникненні стороннього шуму, запаху палаючої ізоляції, мимовільної зупинки або неправильній дії механізмів та елементів, її слід зупинити (вимкнути) кнопкою "стоп" (вимикача) і відключити від електричної мережі за допомогою пускового пристрою. Повідомити про це безпосередньому керівнику і до усунення несправності не включати.
5.2. При короткому замиканні і загорянні електроустаткування універсальної кухонної машини негайно відключити її від мережі і приступити до гасіння пожежі за допомогою вуглекислотного або порошкового вогнегасника.
5.3. При отриманні травми надати першу допомогу потерпілому, при необхідності, викликати швидку медичну допомогу або транспортувати його до найближчої лікувальної установи і повідомити про це безпосереднього керівника.
5.4. При ураженні електричним струмом негайно відключити універсальну кухонну машину від мережі, надати потерпілому першу допомогу, при відсутності у потерпілого дихання і пульсу зробити йому штучне дихання і непрямий масаж серця до відновлення дихання і пульсу і відправити потерпілого в найближчий лікувальний заклад.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: