Інструкція з охорони праці при вантажно-розвантажувальних роботах

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція з охорони праці
при вантажно-розвантажувальних роботах

1. Загальні положення

1.1.Інструкція з охорони праці при вантажно-розвантажувальних роботах розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 1 вересня 2017 року.
1.2. Дана інструкція з охорони праці розроблена з метою запобігання фактів травмування та забезпечення безпечної роботи працівників харчоблоку при вантаженні-розвантаженні продуктів.
1.3. До самостійної роботи з навантаження-розвантаження продуктів допускаються особи, які вивчили цю інструкцію з охорони праці, пройшли відповідну підготовку, вступний і первинний інструктажі з охорони праці на робочому місці, стажування, пройшли обов'язковий медичний огляд, при відсутності будь-яких протипоказань за станом здоров'я.
1.4. Працівник зобов'язаний мати особисту медичну книжку, в яку вносяться результати медичних обстежень, відомості про перенесені інфекційні захворювання, про здачу санітарного мінімуму.
1.5. На працівника, який виконує вантажно-розвантажувальну роботу, можуть впливати такі небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

 • фізичні перевантаження;
 • знижена температура повітря у виробничих приміщеннях і на вулиці;
 • підвищена запиленість повітря робочої зони;
 • підвищений рівень шуму на робочому місці;
 • недостатня освітленість робочої зони;
 • обвалення вантажів, тари;
 • підвищена вологість повітря;
 • гострі кромки, задирки і нерівності поверхонь обладнання, інструменту, інвентарю, тари;
 • фізичні перевантаження.

1.6. В процесі навантаження-розвантаження продуктів, тари повинен використовуватись спецодяг, зручне неслизьке взуття, рукавиці.
1.7. Приміщення харчоблоку має бути обладнане ефективною припливно-витяжною вентиляцією.
1.8. У приміщенні повинна бути медична аптечка з набором необхідних медикаментів і перев'язувальних матеріалів, призначена для термінового надання першої допомоги потерпілим при травмах.
1.9. Працюючі на навантаженні-розвантаженні продуктів повинні дотримуватися правил пожежної безпеки, знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння.
1.10. Працівник повинен бути навчений і мати навички надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках, знати місце розташування аптечки.
1.11. Працівник, який допустив невиконання або порушення даної інструкції з охорони праці при вантажно-розвантажувальних роботах, притягується до дисциплінарної відповідальності у відповідності з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, трудовим договором і, при необхідності, підлягає позачерговій перевірці знань, норм і правил охорони праці.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Надіти спецодяг, застебнувши його на всі гудзики, не допускаючи звисаючих кінців одягу, прибрати волосся під головний убір. Перевірити відсутність в одязі гострих, колючих і ріжучих предметів. Надіти спеціальне взуття.
2.2. Співробітник, зайнятий у проведенні вантажно-розвантажувальних робіт зобов'язаний:

 • включити і відрегулювати місцеве освітлення;
 • перевірити наявність і справність первинних засобів пожежогасіння;
 • підготувати необхідні засоби індивідуального захисту і перевірити їх справність;
 • перевірити робоче місце, в тому числі проходи та евакуаційні виходи на відповідність вимогам безпеки;
 • видалити із зони виконання робіт сторонніх осіб;
 • перед початком роботи з додатковими засобами для здійснення вантажно-розвантажувальних робіт необхідно переконатися в їх справності та відповідності ваги вантажу, що піднімається вантажопідйомності обладнання.

2.3. Працівник не повинен приступати до виконання робіт при наступних порушеннях вимог охорони праці:

 • відсутність необхідних і справних засобів механізації;
 • захаращеність робочої зони;
 • недостатня освітленість робочих місць, проходів і проїздів;
 • наявність перешкод (виступаючих предметів, оголених проводів та ін.) в зоні виконання робіт.

2.4. Для своєчасного проведення вантажно-розвантажувальних робіт з місць складування і зберігання необхідно підготувати майданчики, засоби розвантаження, у зимовий час необхідно перевірити робочі місця на відсутність криги, снігу. При необхідності засипати кригу піском, забезпечити очищення майданчика від сміття і снігу.
2.5. Про всі виявлені недоліки в роботі працівник, виконуючий вантажно-розвантажувальні роботи, зобов'язаний повідомити безпосередньо керівнику і приступити до роботи тільки після їх усунення.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. У процесі роботи з навантаження-розвантаження продуктів працівник повинен керуватися правилами експлуатації обладнання, що використовується на даному виді робіт, застосовувати безпечні способи і прийоми виконання робіт, виконувати тільки ту роботу, по якій пройшов навчання, інструктаж з охорони праці і до якої допущений.
3.2. Не доручати свою роботу ненавченим і стороннім особам.
3.3. Всі вантажно-розвантажувальні роботи необхідно проводити в рукавицях, спецодязі і взутті, в світлий час доби.
3.4. При виконанні вантажно-розвантажувальних робіт працівникам забороняється перебувати в зоні можливого зміщення, падіння або перекидання вантажу.
3.5. При перенесенні вантажів працівник повинен вибирати вільний, рівний і найбільш короткий шлях.
3.6. Щоб уникнути нещасного випадку (притискання ноги або руки до підлоги) важкі предмети слід встановлювати на спеціальні підкладки.
3.7. У разі виникнення екстрених ситуацій або неможливості виконання роботи з яких-небудь причин, повідомити про них свого безпосереднього керівника.
3.8. Гранична норма перенесення важких предметів по рівній і горизонтальній поверхні на одну людину не повинна перевищувати:

 • для жінок: при чергуванні з іншою роботою 7-10 кг
 • для чоловіків старше 18 років — 50 кг.
 • вантаж масою більше 50 кг повинні піднімати не менше двох робітників (чоловіків).

3.9. При одночасному перенесенні вантажів відстань між працівниками, які несуть одиницю вантажу (ящик, мішок і т. п.), має бути не менше 2 м.
3.10. При перекочуванні бочок і т. п. працівник повинен слідувати за вантажем і контролювати швидкість його переміщення.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Навести порядок на місці проведення робіт.
4.2. Зібрати всі інструменти і пристосування і прибрати їх у відведене для цього місце.
4.3. Зняти з себе спецодяг і помістити його в гардеробну шафу, вимити руки і обличчя з милом, прийняти душ.
4.4. При наявності зауважень в роботі повідомити керівника.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні будь-яких причин, що роблять виконання вантажно-розвантажувальних робіт небезпечним для здоров'я, слід негайно припинити роботу і повідомити про подію безпосереднього керівника. Роботу дозволяється відновити тільки після усунення всіх аварійних факторів.
5.2. При загорянні в приміщенні негайно евакуювати людей і приступити до ліквідації осередка загоряння за допомогою вогнегасника. При подальшому поширенні вогню викликати пожежну службу за телефоном 101 і повідомити про подію керівнику.
5.3. При отриманні травми необхідно негайно надати першу допомогу потерпілому, при необхідності, викликати швидку медичну допомогу або транспортувати постраждалого в найближчий лікувальний заклад. Проінформувати про те, що трапилося безпосереднього керівника.
5.4. При отриманні травми необхідно покликати на допомогу, скористатися аптечкою першої допомоги та довести інформацію до відома свого керівника.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: