Інструкція з охорони праці при роботі з електричною праскою

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці № _______
При роботі з електричною праскою

1. Загальні вимоги безпеки

1.1. До роботи з електричною праскою (електропраскою) допускаються особи, не молодші 18-ти років, які пройшли інструктаж на робочому місці, медичний огляд та не мають протипоказань за станом свого здоров'я, ознайомились з інструкцією з охорони праці при роботі з електричною праскою.
1.2. При користуванні електричною праскою можливий вплив на працюючого наступних небезпечних та шкідливих виробничих факторів:

 • ураження електричним струмом при дотику до відкритих струмоведучих частин приладу або при несправності захисного заземлення (занулення) праски;
 • опіки рук під час дотику до нагрітих металевих частин праски або при рясному змочуванні матеріалу;
 • виникнення пожежі при залишенні без нагляду електричної праски, включеної до електричної мережі.
 • недостатня освітленість робочої зони для прасування.

1.3. У приміщенні для прасування неодмінно повинна бути медична аптечка з набором необхідних медикаментів та перев'язувальних засобів, а також вогнегасник.
1.4. При роботі з електричною праскою повинен обов'язково використовуватися наступний спеціальний одяг та засоби індивідуального захисту: халат бавовняний, або фартух, косинка, а також діелектричний килимок.
1.5. Працівник зобов'язаний:

 • виконувати існуючі вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкції з експлуатації електроприладу;
 • при виконанні роботи коритуватися належним спеціальним одягом;
 • виконувати тільк ту роботу, яка доручена адміністрацією закладу;
 • дотримуватися правил пожежної безпеки, знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння;
 • негайно повідомляти про несправності в роботі електрообладнання відповідальній посадовій особі або черговому адміністратору.

1.6. Працівник повинен:

 • чітко знати правила експлуатації електрообладнання;
 • вміти правильно користуватися наявними засобами пожежогасіння;
 • виконувати встановлені вимоги електробезпеки та пожежної безпеки.

1.7. Електрична праска неодмінно повинна задовольняти наступним основним вимогам:

 • оперативно включатися та відключатися від електромережі;
 • бути безпечною в роботі та мати недоступні для випадкового дотику струмоведучі частини;
 • мати справний автоматичний регулятор температури.

1.8. Напруга електричної праски становить 220 вольт, тому обовʼязково має бути надійне заземлення (занулення) корпусу приладу.
1.9. Приміщення, в якому проводиться прасування, має бути сухим. На підлозі робочого місця обов'язково повинен знаходитися гумовий килимок.
1.10. У разі виявлення порушень вимог безпеки, контролюючі особи мають повне право, з повідомленням адміністрації закладу, здійснити зупинку роботи до усунення порушень.
1.11. Невиконання вимог інструкції з охорони праці при роботі з електричною праскою, з охорони праці є грубим порушення трудової дисципліни, порушники неодмінно притягуються до відповідальності згідно з правилами внутрішнього розпорядку закладу та підлягають позаплановому інструктажу з охорони праці.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Надягти спеціальний одяг, волосся забрати під косинку.
2.2. Підготувати робоче місце до виконання роботи, прибрати все зайве.
2.3. Перевірити справність вузлів електричної праски та заземлення.
2.4. Перевірити справність вилки та проводу електропраски на цілісність ізоляції.
2.5. Перевірити підошву електропраски на предмет чистоти.
2.6. Переконатися в наявності термостійкої підставки для праски та діелектричного килимка на підлозі біля місця, призначеного для прасування.
2.7. Включити витяжну вентиляцію та провітрити приміщення для прасування.
2.8. При виявленні будь-якої несправності електричної праски, необхідно її негайно знеструмити, здати в ремонт або замінити на справну.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Під час виконання роботи з електропраскою, дотримуватися правил носіння спеціального одягу, користування засобами індивідуального захисту, дотримуватися правил особистої гігієни, утримувати в чистоті своє робоче місце.
3.2. Перед включенням електричної праски, необхідно встати на діелектричний килимок.
3.3. Вмикати електричну праску до електромережі та вимикати з неї слід тільки сухими руками.
3.4. При короткочасних перервах у роботі, ставити електричну праску тільки на термоізоляційну підставку.
3.5. При роботі стежити за тим, щоб гаряча підошва праски ні в якому разі не торкалася електричного шнура.
3.6. Щоб уникнути опіку рук, не торкатися гарячих металевих частин праски та рясно не змочувати матеріал водою.
3.7. При припиненні подачі електроструму під час прасування та перерви, електропраска повинна бути від'єднана від електричної мережі та встановлена на вогнетривку підставку.
3.8. Під час роботи суворо забороняється:

 • порушувати вимоги безпеки, визначені цією інструкцією та правилми електробезпеки;
 • розбирати електропраску та виконувати будь-який ремонт самостійно (як самої праски, так і дротів, штепсельних з'єднань тощо);
 • триматися за провід електричної праски;
 • допускати сторонніх осіб до свого робочого місця.

3.9. Для запобігання пожежі, не залишати включену електричну праску без нагляду.
3.10. При виявленні будь-яких несправностей електропраски, робота повинна бути відразу припинена. Про наявні несправності доповісти адміністрації установи.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Відключити електропраску та встановити її на вогнетривку підставку.
4.2. Виконати провітрювання приміщення.
4.3. Привести в порядок своє робоче місце.
4.4. Вимкнути витяжну вентиляцію, закрити вікна.
4.5. Зняти спеціальний одяг та ретельно вимити руки з милом.

5. Вимоги безпеки при аваріях та нещасних випадках

5.1. У разі появи несправності в роботі електричної праски, іскріння, загоряння проводів, порушення ізоляції тощо, необхідно негайно відключити прилад від електромережі.
5.2. При виникненні пожежі, негайно вимкнути праску від електромережі та приступити до гасіння осередку пожежі за допомогою наявних первинних засобів пожежогасіння.
5.3. При отриманні травми, надати першу необхідну допомогу потерпілому, звернутися до медичного пункту, за необхідності, викликати швидку допомогу за телефоном 103, повідомити про подію адміністрації закладу.
5.4. Зберегти обстановку на місці події без зміни до моменту прибуття комісії з розслідування, якщо це не створює загрози для оточуючих.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: