Інструкція з охорони праці медичної сестри з дієтичного харчування

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці для медичної сестри з дієтичного харчування

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці для медичної сестри з дієтичного харчування у школі розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 1 вересня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63.
1.2. Інструкція встановлює основні вимоги охорони праці перед початком, під час та по завершенню роботи медичної сестри з дієтичного харчування, а також порядок дій при виникненні аварійних ситуацій в процесі роботи в закладі загальної середньої освіти.
1.3. До самостійної роботи дієтичною сестрою в загальноосвітньому закладі мають допуск особи, які досягли віку 18 років, мають відповідну медичну освіту, пройшли вступний та первинний інструктажі з охорони праці на робочому місці, обов'язковий медичний огляд при відсутності будь-яких протипоказань за станом здоров'я.
1.4. Медична сестра з дієтичного харчування повинна знати свою посадову інструкцію, інструкції з охорони праці при виконанні робіт і роботі дієтсестри з обладнанням, Правила внутрішнього трудового розпорядку, встановлені режими праці і відпочинку, регулярно у відповідності з графіком проходити обов'язковий медичний профілактичний огляд.
1.5. З метою виконання вимог охорони праці дієтсестра школи зобов'язана:

 • дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу;
 • дотримуватися правил поведінки в приміщеннях і на території школи;
 • дотримуватися встановлених режимів праці та відпочинку, трудової дисципліни;
 • дбати про особисту безпеку і особисте здоров'я, а також про безпеку і здоров'я учнів і працівників навчального закладу;
 • застосовувати способи, що забезпечують безпеку праці;
 • знати санітарно-гігієнічні вимоги змісту приміщень, харчоблоку, залу шкільної їдальні, правила санітарії та гігієни;
 • мати уявлення про небезпечні і шкідливі фактори, пов'язані з виконанням робіт і знати основні способи захисту від їх впливу;
 • не застосовувати несправні інструмент, пристосування, засоби індивідуального захисту;
 • не проводити ремонт інструменту, обладнання самостійно;
 • утримувати робоче місце в чистоті, не допускати його захаращення;
 • не допускати на робоче місце сторонніх осіб;
 • виконувати вимоги та правила охорони праці, пожежної та електробезпеки, відповідні інструкції з охорони праці та пожежної безпеки;
 • негайно повідомляти директору школи (за відсутності – іншій посадовій особі) про будь-яку ситуацію, що загрожує життю або здоров'ю учнів, нещасному випадку, надавати необхідну медичну допомогу постраждалим;
 • правильно застосовувати засоби індивідуального захисту відповідно до умов і характера виконуваної роботи;
 • проходити періодичні медичні огляди;
 • виконувати роботу відповідно до посадової інструкції і тільки ту, яка доручена керівником, безпечні способи виконання якої відомі;
 • повідомляти заступнику директора з адміністративно-господарської роботи про всі несправності, виявлені в процесі роботи.

1.6.Під час виконання робіт можливий вплив на дієтсестру наступних небезпечних і шкідливих факторів:

 • порізи рук під час використання кухонного інвентарю на харчоблоці;
 • термічні опіки при безпосередньому знаходженні на харчоблоці;
 • травми, отримані при падінні предметів з висоти, а також на слизькій і вологій підлозі;
 • порушення гостроти зору при недостатній або неправильній освітленості приміщення;
 • ураження електричним струмом при включенні електроосвітлення, використанні пошкоджених електричних розеток, несправному електрообладнанні;
 • ураження струмом при включенні і безпосередній роботі з бактерицидною кварцовою лампою, а також при взаємодії з технологічним обладнанням на харчоблоці навчального закладу;
 • ураження слизової оболонки очей у зв'язку з невиконанням вимог охорони праці при користуванні бактерицидними кварцовими лампами;
 • небезпека зараження інфекційними захворюваннями;
 • уколи, порізи при наданні першої медичної допомоги постраждалим.

1.7. Дієтична сестра школи забезпечується наступним спецодягом:

 • халат білий;
 • ковпак або косинка;
 • одноразові рукавички.

1.8. Дієтсестра зобов'язана дотримуватися правил пожежної безпеки в загальноосвітній організації, знати і вміти швидко знаходити місця розташування первинних засобів пожежогасіння, а також напрями евакуаційних шляхів у разі виникнення пожежі чи іншої НС.
1.9. Під час виконання робіт дієтична сестра зобов'язана дотримуватися правил носіння спецодягу, користування засобами індивідуального захисту, виконувати вимоги особистої гігієни і утримувати в належній чистоті своє робоче місце, здійснювати контроль приготування їжі в шкільній їдальні на відповідність встановленим нормам і вимогам, включаючи дієтичне харчування.
1.10. У кабінеті медичної сестри дієтичної повинна бути переносна медична аптечка з необхідним набором медикаментів і перев'язувальних засобів надання першої медичної допомоги постраждалим.
1.11. Дієтсестра, яка допустила невиконання або порушення цієї інструкції з охорони праці медичної сестри з дієтичного харчування, притягується до дисциплінарної відповідальності згідно з Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи, чинним законодавством України, при необхідності, підлягає позачерговій перевірці знань норм і правил охорони праці.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Дієтсестра навчального закладу повинна приходити на роботу в чистому, охайному одязі, перед початком роботи ретельно вимити руки, змінити взуття, надягнути чистий медичний халат, головний убір (шапочку), при необхідності марлеву пов'язку-маску.
2.2. Перед початком роботи необхідно прибрати з кишень гострі і ріжучі предмети. Не застібати одяг шпильками і голками.
2.3. На руках не повинно бути ювелірних прикрас (кілець, браслетів). Нігті повинні бути коротко стрижені без покриття лаком. Всі пошкоджені ділянки рук повинні бути закриті бактерицидним пластиром або напальчниками.
2.4. Оглянути приміщення, переконатися в справності електроосвітлення. Переконатися в цілісності стекол у вікнах і провести наскрізне провітрювання приміщення. Перевірити працездатність електричної розетки та інших електричних приладів, наявність вогнегасника.
2.5. Перед початком робіт дієтична сестра повинна перевірити безпеку робочого місця на предмет стабільного стану та справності меблів, стабільного становища документів, які перебувають у згрупованому положенні, а також перевірити наявність у достатній кількості та справність канцелярського приладдя, необхідних їй для роботи з контролю за продукцією, що надходить в харчоблок школи та приготуванням страв дитячого харчування.
2.6. Оглянути приміщення і переконатися в справності електроосвітлення. Перевірити працездатність електричної розетки та інших електричних приладів, наявність вогнегасників.
2.7. Перш ніж приступити до роботи, необхідно ретельно вимити руки з милом.
2.8. При відвідуванні санітарного вузла необхідно зняти медичний халат і розмістити в спеціально відведеному місці, після відвідування санітарного вузла - ретельно вимити руки з застосуванням рідких миючих та антисептичних засобів.
2.9. При використанні у своїй діяльності персонального комп'ютера, принтера дієтсестра повинна переконатися в їх справності і цілісності вхідних кабелів електричних вилок. Переконатися у відсутності паперу та інших предметів на корпусах комп'ютера та оргтехніки.
2.10. Приступати до роботи дозволяється після виконання підготовчих заходів та усунення всіх недоліків і несправностей.
2.11. Виявлені порушення вимог щодо охорони праці необхідно усунути до початку виконання роботи, при неможливості зробити це - повідомити про недоліки в забезпеченні охорони праці заступника директора з адміністративно-господарської роботи і до їх повного усунення до роботи не приступати.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Дієтична сестра школи в своїй роботі повинна застосовувати тільки справне обладнання, інструмент, кухонний інвентар, пристосування і використовувати їх тільки для тих робіт, для яких вони призначені.
3.2. При виконанні роботи необхідно утримувати в чистоті і порядку робоче місце, дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і правил особистої гігієни. Не захаращувати робоче місце і проходи до нього.
3.3. Бути уважним, не відволікатися сторонніми справами і розмовами і не відволікати інших, не використовувати мобільний телефон, виконувати посадові обов'язки дієтсестри з дотриманням вимог охорони праці та пожежної безпеки.
3.4. Під час виконання робіт слід дотримуватися правил носіння спецодягу, користування засобами індивідуального захисту.
3.5. Дієтсестра повинна бути ввічливою, вести себе спокійно і витримано, уникати конфліктних ситуацій, які можуть викликати нервово-емоційне напруження і відбитися на безпеці праці.
3.6. При обробці рук слід уникати частого застосування дезенфікуючих засобів, які здатні викликати подразнення шкіри і дерматити, що полегшує проникнення збудника.
3.7. Дотримуватися правил переміщення в приміщеннях харчоблоку, залу їдальні, в інших приміщеннях і на території навчального закладу, користуватися тільки встановленими проходами.
3.8. Знати шляхи евакуації при пожежі, порядок дій при пожежі, вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння.
3.9. Не використовувати для сидіння і (або) у вигляді підставки на харчоблоці випадкові предмети і обладнання.
3.10. При здійсненні контролю за зберіганням запасу продуктів харчування, якості харчових продуктів при їх надходженні в комору школи, дієтсестра повинна:

 • вимагати, щоб дотримувалося товарне сусідство продуктів;
 • переконатися в міцності закріплення стелажів, вони повинні бути міцними, що виключає падіння вантажу, мати бортики;
 • переконатися, що вантажі укладені акуратно, надійно, щоб не було їх падіння. Більш важкі вантажі розміщені на нижніх полицях стелажів, проходи не захаращені тарою, товарами та іншими предметами.

3.11. Перебуваючи на харчоблоці, щоб уникнути травмування дієтсестра повинна:

 • перевірити наявність діелектричних килимків в зоні обслуговування електрообладнання та дерев'яних решіток на підлозі в приміщенні посудомийки;
 • при роботі з ножем дотримуватися обережності, берегти руки від порізів. Не допускається ходити і нахилятися з ножем в руках і переносити ніж, не вкладений у футляр (пенал), використовувати ножі з неміцно закріпленими полотнами, рукоятками, що мають задирки, затупленими лезами;
 • для захисту рук від опіків слід використовувати засоби індивідуального захисту рук (прихватки) і не допускати торкання незахищеними руками за пекарські та жарочні шафи, гарячий кухонний посуд та гарячі поверхні інвентарю (ручки наплитних котлів, листи та ін.);
 • з метою запобігання від опіків розташовуватися на безпечній відстані при відкритті дверцят камери жарильного або пекарного шафи.

3.12. Щоб уникнути ураження електричним струмом або виходу з ладу електрообладнання необхідно дотримуватися таких заходів електробезпеки:

 • не торкатися до відкритих і неогороджених (не захищених) струмоведучих частин обладнання, пошкоджених або несправних вимикачів, штепсельних розеток, вилок, оголених і з пошкодженою ізоляцією проводам;
 • не допускати різких згинів і защемлення електричних з'єднувальних кабелів, проводів (шнурів);
 • забороняється підключати до електромережі і відключати від неї прилади мокрими і вологими руками;
 • не залишати включені в електромережу прилади без нагляду, особливо кварцові лампи та ін.
 • відключення електрообладнання від мережі слід проводити видаленням вилки з розетки, тримаючись за корпус вилки, а не за з'єднувальний електричний кабель (шнур);
 • при виникненні несправностей під час роботи електрообладнання необхідно знеструмити його і повідомити про це заступника директора з адміністративно-господарської частини (завгоспа).

3.13. Під час роботи за комп'ютером, принтером дотримуватися правил експлуатації даного обладнання. У процесі роботи дотримуватись режимів праці та відпочинку.
3.14. При роботі на персональному комп'ютері екран монітора повинен знаходитися від очей користувача на відстані 600-700 мм з урахуванням розмірів символів тексту, але не ближче 500 мм. Щоб освітлення не створювало сліпучих відблисків на моніторі і клавіатурі, комп'ютер повинен бути розташований так, щоб пряме світло не потрапляло на екран.
3.15. Щоб уникнути травмування рук при прошивці документів необхідно дотримуватися обережності при роботі з голкою, шилом, ножицями.
3.16. При переміщенні на харчоблоці слід звертати увагу на нерівності і слизькі місця, обходити їх і остерігатися падіння.
3.17. Заборонено приховування фактів травмування учнів і працівників, псування продуктів і готової їжі, невідповідності готових страв встановленим вимогам і нормам.
3.18. Не допускається під час роботи дієтсестри порушувати інструкції з охорони праці при виконанні робіт і роботі з обладнанням, кухонним інвентарем у загальноосвітньому закладі, інструкції з пожежної безпеки, безпосередньо під час виконання роботи користуватися мобільним телефоном.
3.19. При виникненні несправностей у роботі устаткування, небезпечної чи аварійної ситуації припинити роботу і повідомити про це заступника директора з адміністративно-господарської частини (завгоспа) або іншу посадову особу навчального закладу.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. По закінченню роботи слід уважно оглянути робоче місце, привести його в порядок. Прибрати з робочого столу документацію у відведені для зберігання місця.
4.2. Відключити електроприлади від електромережі.
4.3. Необхідно зняти з себе медичний халат і головний убір, змінне взуття і розмістити їх у відведене місце, ретельно вимити руки з милом.
4.4. Провітрити приміщення, закрити всі вікна, фрамуги, кватирки.
4.5. Упевнитися в пожежній безпеці приміщення, провітрити його. Упевнитися, що протипожежні правила в приміщенні дотримані.
4.6. Повідомити заступника директора з адміністративно-господарської роботи про всі несправності використовуваного обладнання, меблі та інші недоліки, помічені під час виконання роботи.
4.7. Повідомити безпосередньо фахівця з охорони праці про недоліки, що впливають на безпеку і охорону праці, помічених під час виконання робіт.
4.8. Перекрити воду. Йдучи, вимкнути електроосвітлення, закрити вхідні двері.
4.9. При відсутності недоліків закрити приміщення на ключ.

5. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях

5.1. Не допускається приступати до виконання роботи в разі поганого самопочуття або раптової хвороби.
5.2. У разі отримання травми дієтсестра школи зобов'язана припинити роботу, скористатися аптечкою першої допомоги, поставити до відома директора навчального закладу.
5.3. При отриманні травми іншим працівником або учнем необхідно оперативно надати йому першу медичну допомогу, усунути вплив на нього ушкоджуючих факторів, що загрожують життю і здоров'ю (звільнити від дії електричного струму, погасити палаючий одяг, прибрати травмуючий предмет, підставити під холодний струмінь води при опіку і ін). При необхідності, слід викликати швидку медичну допомогу за телефоном 103. Про факт травмування повідомити директору. Забезпечити до початку розслідування збереження обстановки на місці події у разі, якщо відсутня загроза життю і здоров'ю оточуючих.
5.4. При виникненні неполадок в роботі електрообладнання, появі іскор, диму і запаху гару негайно відключити обладнання від електричної мережі і доповісти про це заступнику директора з адміністративно-господарської частини (завгоспу). Роботу можна продовжувати тільки після усунення виниклих недоліків. У разі відключення освітлення припинити роботу і відключити всі електроприлади від електромережі.
5.5. У разі загоряння медична сестра дієтична зобов'язана негайно припинити роботу, видалити людей з приміщення, при невеликому загорянні загасити його за допомогою первинних засобів пожежогасіння. Якщо загасити загоряння не представляється можливим задіяти вручну АПС, викликати пожежну охорону по телефону 101, повідомити директора школи (при відсутності – іншу посадову особу).
5.6. При використанні вогнегасників не можна направляти в бік людей струмінь вуглекислоти і порошку. При користуванні вуглекислотним вогнегасником щоб уникнути обмороження не братися рукою за розтруб вогнегасника. При загорянні електрообладнання для його гасіння слід застосовувати тільки вуглекислотні або порошкові вогнегасники.
5.7. При аварії (прориві) в системі опалення, водопостачання необхідно вивести людей з приміщення, повідомити про подію заступнику директора з адміністративно-господарської частини (завгоспу) освітнього закладу.
5.8. У разі загрози або виникнення осередка небезпечного впливу техногенного характеру слід керуватися відповідними інструкціями і прийнятим Порядком дій.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: