Інструкція з охорони праці для калькулятора школи

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці для калькулятора

1. Загальні положення

1.1.Інструкція з охорони праці для калькулятора школи розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 1 вересня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63.
1.2. Ця інструкція встановлює вимоги охорони праці перед початком, під час та по закінченню роботи працівника, що виконує в загальноосвітньому закладі обов'язки калькулятора, а також порядок його дій і вимоги з охорони праці в аварійних ситуаціях.
1.3. Ця інструкція з охорони праці розроблена з метою забезпечення безпечної роботи калькулятора на робочому місці, а також запобігання фактів травмування працівника.
1.4. До самостійної роботи калькулятором допускаються особи, не молодше 18 років, які пройшли вступний інструктаж та інструктаж з охорони праці на робочому місці, обов'язковий періодичний медичний огляд, пройшли інструктаж з пожежної безпеки в освітньому закладі.
1.5. Працівник повинен мати I групу з електробезпеки, знати і дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку, встановлені режими праці і відпочинку, інструкції з охорони праці при роботі з персональним комп'ютером та оргтехнікою, свою посадову інструкцію, регулярно, 1 раз на рік, проходити обов'язковий медичний профілактичний огляд.
1.6. В процесі роботи на калькулятора можливий вплив наступних шкідливих і небезпечних факторів:

 • ураження електричним струмом при включенні електроосвітлення, використанні несправних електричних приладів;
 • зниження гостроти зору при недостатній освітленості робочого місця, а також підвищене зорове стомлення при тривалій роботі з документами і на персональному комп'ютері;
 • зниження працездатності і погіршення загального стану внаслідок перевтоми, пов'язаного з надмірною фактичною тривалістю робочого часу та (або) підвищеною інтенсивністю роботи;
 • можливість отримання травми внаслідок необережного поводження з канцелярським приладдям або використання його не за прямим призначенням;
 • зниження загального імунного стану організму внаслідок підвищеного (сумарно – понад 4 год.на добу) впливу на працівника електромагнітного випромінювання при роботі з комп'ютером;
 • іонізуюче, неіонізуюче випромінювання та електромагнітні поля під час роботи з комп'ютером, периферійними пристроями та оргтехнікою.

1.7.Калькулятор школи з метою виконання вимог охорони праці зобов'язаний:

 • дотримуватися вимог охорони праці на робочому місці;
 • мати чітке уявлення про небезпечні і шкідливі фактори, пов'язані з виконанням робіт і знати основні способи захисту від їх впливу;
 • дбати про особисту безпеку і особисте здоров'я, а також про безпеку оточуючих у процесі виконання робіт чи під час перебування на території навчального закладу;
 • дотримуватися встановлених режимів праці та відпочинку, трудової дисципліни;
 • утримувати в порядку і чистоті своє робоче місце;
 • дотримуватися вимог пожежної безпеки, знати місця знаходження засобів пожежогасіння, аптечки першої допомоги;
 • користуватися обладнанням згідно інструкцій з експлуатації;
 • знати санітарно-гігієнічні умови праці та дотримуватися вимог санітарії;
 • не допускати на робоче місце сторонніх осіб;
 • дотримуватися правил поведінки на території та в приміщеннях загальноосвітнього закладу. При пересуванні по території і в приміщеннях школи слід користуватися тільки встановленими проходами;
 • знати необхідні номери телефонів для виклику екстрених служб (пожежно-рятувальної служби – 101, швидкої медичної допомоги-103 і т. д.).

1.8. Не допускається перебувати на робочому місці у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, викликаному вживанням наркотичних речовин, психотропних або токсичних речовин.
1.9. Калькулятор навчального закладу зобов'язаний дотримуватися правил пожежної безпеки, знати і вміти швидко знаходити місця розташування первинних засобів пожежогасіння, аптечки першої допомоги, а також напрямки евакуації при виникненні пожежі чи іншої надзвичайної ситуації.
1.10. Працівник повинен бути навчений і володіти прийомами і способами надання першої допомоги в обсязі інструкції з надання першої допомоги потерпілому.
1.11. У разі невиконання або порушення цієї інструкції з охорони праці для калькулятора школи працівник притягається до відповідальності згідно з чинним законодавством України і, при необхідності, підлягає позачерговій перевірці знань норм і правил охорони праці.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи в кабінеті калькулятору необхідно перевірити цілісність вікон, візуально визначити справність освітлювальних приладів, вимикачів, розеток, електричної проводки. При цьому найменша освітленість робочого місця допускається: при люмінесцентних лампах не менше 300 лк (20 Вт/м2), при лампах розжарювання не менше 150 лк (48 Вт/м2).
2.2. Перевірити безпеку робочого місця на предмет стабільного положення і справності меблів, стабільного положення документів, що знаходяться в згрупованому положенні.
2.3. Перевірити наявність в достатній кількості і справність канцелярського приладдя, необхідних йому для роботи. Раціонально організувати своє робоче місце, привести його в порядок. Здійснити підготовку необхідної документації до роботи.
2.4. При використанні в своїй діяльності персонального комп'ютера, принтера, ксерокса калькулятор освітнього закладу повинен переконатися в їх справності і цілісності підвідних кабелів і електричних вилок. Переконатися у відсутності паперу та інших предметів на корпусах комп'ютера та оргтехніки. Очистити екран комп'ютера серветкою від пилу.
2.5. Перед початком роботи необхідно провести наскрізне провітрювання робочого кабінету.
2.6. Перевірити наявність аптечки першої допомоги і її укомплектованість, а також наявність і доступність засобів пожежогасіння. При закінченні терміну придатності вогнегасника необхідно здати його для перезарядки заступнику директора з адміністративно-господарської роботи та отримати перезаряджений вогнегасник.
2.7. Приступати до роботи дозволяється після виконання підготовчих заходів та усунення всіх недоліків і несправностей.
2.8. Про виявлені порушення вимог охорони праці, які самостійно не можна усунути, калькулятор школи повинен повідомити заступнику директора з адміністративно-господарської частини (особі, відповідальній за охорону праці в загальноосвітньому закладі) для вжиття заходів щодо їх усунення.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Протягом робочого часу калькулятору необхідно утримувати своє робоче місце в чистоті і порядку, дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і правил особистої гігієни. Не захаращувати робоче місце і проходи до нього. Бути уважним, не відволікатися сторонніми справами, розмовами.
3.2. У разі відкривання віконних рам, фрамуг для провітрювання робочого кабінету необхідно фіксувати відкриті рами з допомогою гачків, а фрамуги фіксувати на обмежувачі.
3.3. Виконувати послідовність роботи з документами, персональним комп'ютером та оргтехнікою, яка встановлена посадовими обов'язками калькулятора в загальноосвітньому закладі.
3.4. Дотримуватися порядку і не захаращувати робоче місце і шляхи евакуації папером, документами, папками та іншими сторонніми предметами.
3.5. Під час роботи за комп'ютером з принтером і ксероксом дотримуватися правил експлуатації даного обладнання.
3.6. Використовувати в роботі тільки справну оргтехніку і комп'ютер.
3.7. Щоб уникнути травмування не допускається:

 • торкатися до відкритих і неогороджених струмоведучих частин комп'ютерного обладнання та оргтехніки, до оголених або з пошкодженою ізоляцією проводів;
 • згинати і защемляти електричні з'єднувальні кабелі, дроти (шнури);
 • залишати без нагляду включені електроприлади.

3.8. При роботі з використанням комп'ютера і оргтехніки необхідно дотримуватися заходів безпеки від ураження електричним струмом:

 • не включати до електромережі і не відключати прилади мокрими і вологими руками;
 • дотримуватися послідовності включення і виключення оргтехніки, не порушувати технологічні процеси;
 • не залишати включені в електромережу персональний комп'ютер і оргтехніку без нагляду;
 • не пересувати включені в електричну мережу комп'ютер, принтер і іншу оргтехніку;
 • не складати на обладнання папір, речі та інші предмети;
 • не проводити вимикання пристроїв ривком за шнур живлення;
 • не намагатися виконати ремонт включеного в мережу електрообладнання.

3.9. В роботі слід керуватися «Інструкцією з охорони праці при роботі на персональному комп'ютері», а під час роботи з використанням ксерокса — «Інструкцією з охорони праці при роботі на ксероксі».
3.10. При роботі на персональному комп'ютері екран монітора повинен знаходитися від очей користувача на відстані 600-700 мм з урахуванням розмірів символів тексту, але не ближче 500 мм.
3.11. Щоб освітлення не створювало сліпучих відблисків на моніторі, комп'ютер повинен бути розташований так, щоб пряме світло не потрапляло на екран. Необхідно забезпечити відсутність додаткових відблисків і збереження чіткості, яскравості і контрастності зображення на моніторі, інакше при роботі з монітором будуть швидко втомлюватися очі.
3.12. При тривалій роботі з документацією і на персональному комп'ютері з метою зниження стомлення зорового аналізатора, усунення впливу гіподинамії та гіпокінезії через кожну годину безперервної роботи калькулятор зобов'язаний робити невелику перерву на 10-15 хвилин, під час якої слід виконувати простий комплекс вправ для очей, фізкультурні паузи і фізкультурні хвилинки.
3.13. Для підтримки здорового мікроклімату слід через кожні 2 години роботи провітрювати робочий кабінет; відкриваючи фрамугу, бути обережним при фіксуванні її у відкритому стані. Наскрізне провітрювання робочого приміщення особливо необхідно після тривалої роботи комп'ютерної та оргтехніки в ньому.
3.14. Щоб уникнути травмування рук при прошивці документів необхідно дотримуватися обережності при роботі з голкою, шилом, ножицями.
3.15. Слід дотримуватися правил пожежної безпеки, знати шляхи евакуації в разі виникнення пожежі, вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння (порошковим вогнегасником).
3.16. При недостатній освітленості робочого місця для додаткового освітлення необхідно використовувати настільну лампу.
3.17. При пересуванні слід звертати увагу на нерівності і слизькі місця на території і в приміщеннях навчального закладу, обходити їх і остерігатися падіння.
3.18. Не допускається працівникові під час роботи порушувати цю інструкцію з охорони праці, інші інструкції з охорони праці та пожежної безпеки в школі.
3.19. Стежити за протипожежним станом використовуваного приміщення, не користуватися електронагрівальними приладами з відкритою спіраллю, відкритим вогнем.
3.20. При виникненні несправностей в роботі комп'ютерного обладнання або оргтехніки, припинити роботу і знеструмити їх, повідомити про це заступника директора з адміністративно-господарської частини (завгоспа) навчального закладу.

4. Вимоги безпеки після завершення роботи

4.1. По закінченні роботи калькулятора навчального закладу необхідно вимкнути все електрообладнання і знеструмити його вимкнення з електромережі.
4.2. Уважно оглянути робоче місце і кабінет, привести його в порядок. Прибрати з робочого столу документацію у відведені для зберігання місця.
4.3. Упевнитися в пожежній безпеці приміщення, провітрити його. Упевнитися, що протипожежні правила в приміщенні дотримані.
4.4. Привести себе в порядок, вимити руки з милом.
4.5. Повідомити заступнику директора з адміністративно-господарської частини про всі несправності комп'ютерного обладнання та оргтехніки, меблів і інші недоліки, помічені під час виконання роботи.
4.6. Повідомити безпосередньо спеціалісту з охорони праці про недоліки, що впливають на безпеку і охорону праці, помічених під час виконання роботи.
4.7. Закрити вікна, перекрити воду і вимкнути світло.
4.8. При відсутності недоліків закрити приміщення кабінету на ключ.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Не допускається приступати до роботи при поганому самопочутті або раптовій хворобі.
5.2. У випадку виникнення несправності в роботі персонального комп'ютера, принтера, ксерокса (сторонній шум, дим, іскріння і запах гару) слід негайно вимкнути електроприлад від електричної мережі і повідомити про це заступника директора з адміністративно-господарської роботи з метою здійснення ремонту або заміни обладнання; продовжувати роботу дозволяється тільки після усунення виниклої несправності.
5.3. До аварії або нещасного випадку можуть призвести такі ситуації:

 • при виконанні роботи порушено вимоги даної інструкції з охорони праці;
 • пошкодження застосовуваного в роботі обладнання, пристосувань та інвентарю;
 • використання обладнання, що не відповідає вимогам охорони праці;
 • порушення вимог охорони праці при використанні електричного обладнання;
 • порушення заходів пожежної безпеки.

5.4.При пожежі на робочому місці:

 • припинити роботу;
 • у разі загоряння електромереж та електричного обладнання слід їх знеструмити;
 • вивести людей з приміщення в безпечну зону;
 • задіяти вручну АПС, викликати пожежно-рятувальну службу за телефоном 101 і довести до відома директора освітньої організації;
 • при відсутності небезпеки для життя розпочати ліквідацію пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння.

5.5. В інших аварійних ситуаціях (поломки систем водопостачання, каналізації, опалення, вентиляції та ін), що створюють перешкоди виконанню робіт, зупинити роботу і доповісти про це заступнику директора з адміністративно-господарської частини.
5.6. При нещасному випадку (травмі) слід:

 • надати першу допомогу потерпілому, викликати медичного працівника школи. Якщо необхідно, викликати швидку медичну допомогу за телефоном 103;
 • доповісти про подію безпосередньо директору (за відсутності-іншій посадовій особі);
 • якщо нещасний випадок стався безпосередньо з працівником, йому слід покликати на допомогу, скористатися аптечкою першої допомоги, доповісти про це директору школи або попросити зробити це кого-небудь з оточуючих. При аваріях та нещасних випадках слід забезпечити до початку розслідування збереження обставин, якщо це не несе загрози життю і здоров'ю людей і не загрожує аварією.

5.7. У разі загрози або виникнення осередка небезпечного впливу техногенного характеру слід керуватися відповідними інструкціями і прийнятим Порядком дій.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: