Інструкція з охорони праці при роботі з газонокосаркою

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці № _______
При роботі з газонокосаркою

1. Загальні вимоги охорони праці

1.1. До самостійної роботи з газонокосаркою мають допуск особи, не молодші 18 років, які пройшли обов'язковий медичний огляд, вивчили інструкцію з охорони праці при роботі з газонокосаркою, пройшли вступний та первинний інструктаж з охорони праці, навчання та стажування на робочому місці. До роботи з електричною газонокосаркою допускаються особи, які мають групу з електробезпеки не нижче II.
1.2. Під час здійснення роботи з газонокосаркою працівник дошкільного навчального закладу зобов'язаний:
1.2.1. Виконувати тільки ті види робіт, які визначені робочою інструкцією.
1.2.2. Дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку закладу.
1.2.3. Правильно використовувати засоби індивідуального та колективного захисту.
1.2.4. Суворо дотримуватись усіх вимог охорони праці.
1.2.5. Терміново сповіщати свого безпосереднього або вищого керівника про будь-які ситуації, які можуть загрожувати життю і здоров'ю людей, про кожний нещасний випадок або про погіршення стану свого здоров'я, у тому числі про прояви гострого професійного захворювання (отруєння).
1.2.6. Працівникові необхідно вміти негайно надавати першу невідкладну медичну допомогу постраждалим при ураженні електричним струмом та при інших травмах і гострих захворюваннях.
1.2.7. Необхідно вміти правильно використовувати первинні засоби пожежогасіння.
1.3. У процесі виконання робіт з газонокосаркою можливий вплив на працівника наступних небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

 • рухомі механізми;
 • висока напруга в електромережі, замикання якої може відбутися через тіло людини;
 • підвищений рівень шуму та вібрації при роботі з газонокосаркою;
 • підвищена або знижена температура повітря при роботі;
 • висока вологість і надмірна загазованість повітря робочої зони;
 • гострі кромки робочих інструментів та обладнання;
 • поява на території вибухонебезпечних, пожежонебезпечних та отруйних речовин;
 • шкідливі речовини (оксид і діоксид вуглецю);
 • шматочки грунту, гілок, інші предмети, що можуть відлітати при роботі газонокосарки;
 • надмірні фізичні перевантаження при роботі.

1.4. У разі травмування або нездужання слід негайно зупинити виконання роботи, доповісти про це своєму безпосередньому керівнику і звернутися за допомогою до найближчого медичного закладу.
1.5. За невиконання положень інструкції з охорони праці при роботі з газонокосаркою працівник притягується до відповідальності згідно з чинним законодавством.

2. Вимоги охорони праці перед початком роботи з газонокосаркою

2.1. Необхідно надіти на себе спецодяг, спецвзуття та засоби індивідуального захисту.
2.2. Слід перевірити та переконатися у справності газонокосарки, інструментів, пристосувань, засобів захисту.
2.3. Про всі недоліки та несправності газонокосарки, пристосувань і засобів захисту, виявлених при огляді, слід доповісти керівнику робіт для вжиття заходів щодо їх усунення.
2.4. Перед початком роботи необхідно провести візуальний огляд газонокосарки:
2.4.1. Необхідно перевірити надійність кріплення та правильність заточування ножа.
2.4.2. Перевірити справний стан та надійність кріплення захисного кожуха.
2.4.3. Слід провести огляд системи живлення двигуна газонокосарки:

 • горловина бензобака повинна бути закрита пробкою, бак повинен бути надійно прикріплений до корпусу газонокосарки, ручка крана повинна надійно фіксуватися в двох положеннях, що мають чіткі написи "Відкрито - Закрито";
 • місця з'єднання крана з бензобаком і патрубком, що відходить, а також сальник ручки крана не повинні пропускати паливо;
 • ручка керування дроселем повинна переміщатися плавно, без заїдання і помітного люфту;
 • всмоктувальна трубка карбюратора повинна бути обладнана повітряним фільтром;
 • експлуатація двигуна газонокосарки без повітряного фильтра, передбаченого заводом-виробником, категорично заборонена;
 • приймальна труба глушника і сам глушник газонокосарки не повинні мати тріщин, розривів металу та наскрізної корозії;
 • вихлоп відпрацьованих газів повинен бути спрямований таким чином, щоб струмінь газу, що виходить при роботі двигуна, не обдував руки працівника і не забруднював зони його дихання.

2.4.4. Слід провести огляд системи запалювання газонокосарки:

 • підлягають щоденному огляду провід високої напруги, його наконечник і кнопка зупинки двигуна;
 • провід високої напруги повинен бути одним кінцем щільно закріплений в ізолюючій втулці магнето, а інший його кінець повинен бути армований спеціальним наконечником, що містить опір для усунення радіоперешкод;
 • пробний запуск газонокосарки повинен бути здійснений у відповідності з інструкцією завода-виробника.

2.5. Під час роботи двигуна газонокосарки не повинно бути сторонніх шумів і стуків; двигун повинен змінювати число оборотів відповідно до положення ручки "газу" і при цьому не давати спалахів в карбюратор або глушник.
2.6. Для живлення електричних газонокосарок необхідно вздовж газонів, на яких будуть виконуватися роботи з косіння трави, встановити штепсельні роз'єми. Штепсельний роз'єм повинен мати заземлюючий контакт, що забезпечує випереджаюче підключення заземлення до корпусу газонокосарки відносно подачі напруги і подальше його відключення при виключенні.
2.7. Кількість та місця розташування штепсельних роз'ємів необхідно визначати виходячи з того, що довжина кабелю, що з'єднує електричну газонокосарку зі штепсельним роз'ємом, не повинна перевищувати 150 м, для цього передбачається кабельний барабан з ємністю.
2.8. Для підключення штепсельних роз'ємів прокладається спеціальна лінія, яка повинна отримувати електроживлення від окремого автомата. Після завершення робіт з використанням газонокосарки, лінія повинна бути знеструмлена шляхом відключення автомата. Місце установки автомата повинно бути обрано таким чином, щоб унеможливити його включення сторонніми людьми.
2.9. Тип електричних проводів та їх перетин повинні бути обрані згідно ПУЕ з урахуванням способу прокладання живлячої напруги. Переріз жил електропроводів не повинен бути менше 2,5 мм2.
2.10. Електричний кабель, що з'єднує газонокосарку з живильною лінією, не повинен мати механічних пошкоджень зовнішньої оболонки.
2.11. У місцях вводу повинна бути повністю усунена можливість стирання і пошкодження оболонки електричного кабелю. Струмоведучі частини повинні бути недоступні для випадкового дотику.
2.12. Технологічні процеси косіння газонів повинні здійснюватися у відповідності з правилами технічної експлуатації використовуваних газонокосарок, з дотриманням вимог, що забезпечують захист працівників від дії шкідливих і небезпечних факторів.
2.13. Перед початком виконання робіт працівник дошкільного навчального закладу, що обслуговує газонокосарку, повинен бути заздалегідь проінструктований про специфічні особливості косіння конкретного газону.
2.14. Безпосередньо перед початком косіння трави необхідно провести зовнішній огляд ділянки косіння і видалити всі сторонні предмети, які знаходяться на ньому (каміння, скло, гілки).
2.15. Знаходження сторонніх осіб на ділянці косіння суворо заборонено.

3. Вимоги охорони праці під час роботи з газонокосаркою

3.1. Починати косіння газону необхідно таким чином, щоб виключити можливість засмічення проїжджої частини, пішохідних доріжок та інших територій закладу скошеною травою. Для цього перші 1 - 2 проходи слід виконувати в такому напрямку, щоб викид скошеної трави відбувався в середину газону.
3.2. Для в'їзду газонокосарки на газон через бордюр необхідно використовувати спеціально виготовлені з урахуванням місцевих умов настили.
3.3. Під час переміщення газонокосарки з однієї ділянки території закладу на іншу, слід відключати ріжучий апарат газонокосарки і встановлювати його в положення транспортування
3.4. Ножа ріжучого апарату газонокосарки необхідно очищати від трави за допомогою спеціальних щіток. Очищати деталі ріжучого апарату газонокосарки руками категорично заборонено.
3.5. Не допускається застосовувати газонокосарки, обладнані механічним двигуном, для скошування газонів на висоту менше 2 см.
3.6. Не дозволяється застосовувати газонокосарку для косіння трави, висота якої понад 20 см.
3.7. Категорично заборонено палити під час заправки газонокосарки паливом, а також під час роботи газонокосарки.
3.8. Якщо в процесі косіння трави будуть виявлені будь-які відхилення від нормальної роботи (сторонні стуки, підвищена вібрація тощо), то двигун газонокосарки повинен бути негайно зупинений.
3.9. Суворо заборонено виконувати ремонтні та регулювальні (крім регулювання карбюратора) роботи при працюючому двигуні газонокосарки.
3.10. У разі випадкового пошкодження кабелю електричної газонокосарки, необхідно терміново припинити виконання роботи і знеструмити газонокосарку шляхом відключення штепсельного роз'єму.
3.11. У процесі виконання робіт з газонокосаркою суворо заборонено:

 • натягувати і перегинати електричний кабель;
 • передавати газонокосарку стороннім особам;
 • здійснювати роботи поблизу від людей і тварин;
 • виконувати роботи під час дощу;
 • залишати газонокосарку без нагляду;
 • чистити і обслуговувати газонокосарку без відключення її від електричної мережі.

3.12. Працівнику слід уважно стежити за тим, щоб електричний шнур не потрапив під ножі газонокосарки.
3.13. Під час проведення робіт з використанням газонокосарки дотримуватися усіх вимог інструкції з охорони праці при роботі з газонокосаркою, інструкції з пожежної безпеки на території дошкільного навчального закладу.

4. Вимоги охорони праці після закінчення робіт з газонокосаркою

4.1. Необхідно привести в належний порядок робочу територію, газонокосарку, інструменти та пристосування, знеструмити електричну газонокосарку, здійснити її очищення від трави та бруду.
4.2. Доставити газонокосарку, робочий інструмент та пристосування до основного місця роботи.
4.3. Після прибуття до основного місця роботи, зняти з себе спецодяг, спецвзуття і вимити руки з милом.
4.4. Доповісти безпосередньому керівникові про всі недоліки, виявлені під час роботи з газонокосаркою і вжиті заходи щодо їх усунення.

5. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення аварій і ситуацій, які можуть призвести до нещасних випадків при використанні газонокосарки, необхідно:
5.1.1. Негайно зупинити виконання роботи і сповістити про це керівника робіт.
5.1.2. Під керівництвом керівника робіт екстренно вжити всіх можливих заходів, спрямованих на усунення причин аварії або ситуації, які можуть призвести до нещасних випадків.
5.1.3. При перегріві двигуна газонокосарки, слід зупинити його і дати можливість охолонути. Охолоджувати двигун водою суворо заборонено.
5.1.4. При появі стуку, вібрації, зміни характерного шуму, появи запаху горілого або диму, необхідно негайно відключити газонокосарку.
5.2. У разі виникнення пожежі, задимлення необхідно:
5.2.1. Оперативно доповісти про це за телефоном «101» до пожежної охорони, проінформувати всіх співробітників закладу, повідомити про подію свого безпосереднього керівника.
5.2.2. Знеструмити електроживлення газонокосарки.
5.2.3. Приступити до ліквідації пожежі первинними засобами пожежогасіння, якщо це не пов'язано з ризиком для життя.
5.3. При нещасному випадку слід:
5.3.1. Негайно надати першу невідкладну медичну допомогу потерпілому і, за необхідності, організувати його транспортування до найближчого медичного закладу.
5.3.2. Вжити екстрених заходів, спрямованих на запобігання розвитку аварійної чи іншої надзвичайної ситуації та впливу травмуючих факторів на інших осіб.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: