Інструкція з охорони праці для учнів при виконанні практичних робіт в кабінеті інформатики

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці для учнів при виконанні практичних робіт в кабінеті інформатики

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці для учнів при виконанні практичних робіт в кабінеті інформатики розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 1 вересня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р., з урахуванням вимог Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики, затверджених наказом Держохоронпраці України від 16.03.2014 р. № 81.
1.2. Дана розроблена інструкція з охорони праці застосовується при виконанні практичних робіт в комп'ютерних класах загальноосвітньої школи.
1.3. Робочим місцем виконання практичних робіт є кабінети інформатики, обладнані персональними комп'ютерами.
1.4. До роботи в комп'ютерному класі допускаються особи, ознайомлені з даною Інструкцією і правилами поведінки в кабінеті інформатики.
1.5. Робота учнів в комп'ютерному класі дозволяється тільки в присутності викладача (інженера, лаборанта).
1.6. Під час занять сторонні особи можуть перебувати в класі тільки з дозволу викладача.
1.7. Учні повинні дбайливо ставитися до комп'ютерної техніки.
1.8. Спокійно, не поспішаючи, входити і виходити з кабінету, не зачіпаючи столи і апаратуру.
1.9. Перебуваючи в кабінеті інформатики при виконанні практичних робіт, учні зобов'язані виконувати вказівки вчителя.
1.10. Учні повинні бути дисциплінованими і уважними на заняттях.
1.11. Не захаращувати проходи портфелями і сумками.
1.12. Не можна рухати апаратуру без дозволу вчителя.
1.13. Не сідати на труби і радіатори водяного опалення.
1.14. Основними шкідливими і небезпечними факторами при роботі в кабінеті інформатики є:

 • підвищена температура поверхонь ПК;
 • підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання;
 • підвищений рівень статичної електрики;
 • підвищений рівень електромагнітних випромінювань;
 • підвищена напруженість електричного поля;
 • відсутність або недолік природного світла;
 • недостатня штучна освітленість робочої зони;
 • підвищена яскравість світла;
 • підвищена контрастність;
 • зорова напруга;
 • нервово-емоційні перевантаження.

1.15. Учень на робочому місці повинен дотримуватися загальних правил безпеки життєдіяльності та правил санітарної гігієни.
1.16. Учні, що допустили невиконання або порушення даної інструкції з охорони праці для учнів при виконанні практичних робіт в кабінеті інформатики, притягуються до дисциплінарної відповідальності і з усіма учнями проводиться позаплановий інструктаж з охорони праці.

2. Вимоги безпеки перед виконанням практичних робіт з інформатики

2.1. Увійшовши в кабінет інформатики, учні спокійно займають відведене їм місце, не допускаючи поштовхів обладнання.
2.2. Необхідно переконатися у відсутності видимих пошкоджень на робочому місці.
2.3. Учень повинен розмістити на столі зошити, навчальні посібники так, щоб вони не заважали роботі на комп'ютері.
2.4. Прийняти правильну робочу позу.
2.5. Перед виконанням роботи, учень уважно вивчає хід її виконання.
2.6. Учень включає персональний комп'ютер тільки з дозволу вчителя.
2.7. Включення персонального комп'ютера проводиться послідовно, при закритому корпусі системного блоку і монітора.
2.8. Подивіться на індикатор монітора і системного блоку і визначте, включений або вимкнений комп'ютер.
2.9. Перемістіть мишу, якщо комп'ютер знаходиться в енергозберігаючому стані або увімкніть живлення системного блоку, якщо комп'ютер вимкнений.
2.10. Дочекайтеся завантаження операційної системи.
2.11. Під час завантаження операційної системи забороняється натискати на клавіші або переміщати мишу.
2.12. Працюйте тільки з тими програмами, які необхідні для даної практичної роботи.

3. Вимоги безпеки під час виконання практичних робіт в кабінеті інформатики

3.1. При роботі необхідно, щоб екран знаходився на відстані 55-65 см. від очей перпендикулярно до лінії погляду.
3.2. Під час роботи учням заборонено пересування по класу. Необхідно уникати різних рухів.
3.3. Не торкатися екрану монітора, проводів.
3.4. У процесі виконання практичної роботи в кабінеті інформатики учням необхідно також дотримуватися інструкції з охорони праці для учнів у кабінеті інформатики.
3.5. Під час практичної роботи необхідно виконувати всі вимоги інструкції, а також поточні вимоги викладача або лаборанта.
3.6. Під час роботи забороняється ходіння по класу.
3.7.При роботі в комп'ютерному класі виконувати тільки доручену роботу. Забороняється виконувати інші роботи.
3.8. Працювати з клавіатурою чистими руками. На клавіші натискати повільно, не допускаючи різких ударів.
3.9. У разі виникнення несправності повідомити викладачеві.
3.10. Не намагатися самостійно проводити регулювання або усувати несправність апаратури.
3.11. Неправильне поводження з апаратурою, кабелями і монітором може привести до важких поразок електричним струмом, викликати загоряння апаратури. Тому учням забороняється:

 • чіпати роз'єми з'єднувальних кабелів;
 • торкатися до живильних проводів і пристроїв заземлення;
 • торкатися до екрану і до тильної сторони монітора, клавіатури;
 • включати і відключати апаратуру без вказівки викладача;
 • класти диски, книги і зошити на монітор і клавіатуру;
 • приймати їжу і розчісуватися на робочому місці;
 • працювати у вологому одязі і вологими руками.

3.12. Не вставати зі своїх місць, коли в дисплейний клас входять відвідувачі.

4. Вимоги безпеки після закінчення практичних робіт з інформатики

4.1. Після закінчення роботи учень сповіщає вчителя і послідовно вимикає ПК, точно виконуючи вказівки вчителя.
4.2. Привести в порядок робоче місце.
4.3. Про всі недоліки, виявлені під час роботи, необхідно повідомити вчителя.
4.4. Спокійно, не зачіпаючи, не штовхаючи один одного, вийти з кабінету.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При появі запаху гару, учень залишає робоче місце і негайно повідомляє вчителя інформатики. Вчитель інформатики у свою чергу повідомляє адміністрації школи.
5.2. У разі появи несправності в роботі комп'ютера (при появі незвичного звуку або вимкнення апаратури) потрібно негайно припинити роботу і доповісти про це викладачу або лаборанту.
5.3.При поганому самопочутті, появі головного болю, запамороченні та ін. припинити роботу і повідомити про це вчителя (викладача).
5.4. При ураженні електричним струмом негайно відключити комп'ютер, надати першу допомогу потерпілому, при необхідності відправити його в найближчу лікувальну установу і повідомити про це адміністрацію установи.
5.5. При виникненні аварійної ситуації необхідно чітко виконати вказівки викладача і при необхідності евакуюватися з приміщення.
5.6. У всіх випадках учень діє згідно із загальними і спеціальними правилами безпеки життєдіяльності.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: