Інструкція з охорони праці для учнів в бібліотеці

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція з охорони праці
для учнів в бібліотеці

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці для учнів в бібліотеці розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 1 вересня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р.
1.2. Дія цієї Інструкції з охорони праці поширюється на всіх учнів, які перебувають у бібліотеці (читальному залі) загальноосвітнього закладу.
1.3. Займатися в бібліотеці дозволяється:

 • учням 1-11-х класів, які не мають медичних протипоказань для занять в школі такого виду і типу;
 • пройшли інструктаж з охорони праці для учнів у бібліотеці.

1.4. Перебуваючи у шкільній бібліотеці учні повинні дотримуватися вимог даної інструкції, затверджені в загальноосвітньому закладі правила поведінки для учнів, а також правила користування бібліотекою.
1.5. До основних шкідливих і небезпечних факторів в бібліотеці відносяться:

 • фізичні (низькочастотні електричні та магнітні поля; статична електрика; статичні та динамічні навантаження);
 • хімічні (пил; шкідливі хімічні речовини, що виділяються при роботі принтерів, копіювальної техніки);
 • психофізіологічні (напруга зору та уваги; інтелектуальні та емоційні навантаження; тривалі статичні навантаження та монотонність праці).

1.6. Дотримання цієї інструкції з охорони праці для учнів в бібліотеці є обов'язковим для всіх учнів, що займаються в бібліотеці навчального закладу.
1.7. Учні зобов'язані дотримуватися правил пожежної безпеки в приміщенні бібліотеки і читального залу, а також правил гігієни праці.
1.8. Про будь-який нещасний випадок потерпілий або очевидець повинен негайно доповісти працівнику бібліотеки навчального закладу.
1.9. Учням забороняється без дозволу працівника бібліотеки наближатися до обладнання, що знаходиться в приміщенні, закритим книжковим фондам і користуватися ними.
1.10. Учням загальноосвітнього закладу забороняється:

 • приносити в бібліотеку, передавати, використовувати будь-які предмети і речовини, які можуть призвести до вибухів, загорянь і отруєння;
 • застосовувати фізичну силу для з'ясування відносин;
 • здійснювати будь-які дії, здатні спричинити травматизм, псування особистого майна учнів і співробітників шкільної бібліотеки.

1.11. Учні, що не виконали або порушили вимоги даної інструкції з охорони праці для учнів в бібліотеці, притягуються до відповідальності згідно з розробленим і затвердженим Положенням про заохочення та стягнення для учнів школи.

2. Вимоги безпеки перед початком занять

2.1. Перед відвідуванням бібліотеки учні повинні залишити в гардеробі верхній одяг.
2.2. Не можна відкривати самостійно двері бібліотеки.
2.3. Заходити в бібліотеку слід спокійно, не поспішаючи.
2.4. Підготувати навчальні приладдя для записів.
2.5. Уважно ознайомитися зі змістом даної інструкції.
2.6. Упевнитися в правильності установки столу, стільця.
2.7. Приготувати для занять робоче місце, прибрати всі зайві предмети зі столу, а портфель або сумку в спеціально передбачене місце.
2.8. Книги і застосовувані пристосування розмістити на столі так, щоб вони не падали і не перекидалися.
2.9. Забороняється приступати до роботи у разі виявлення невідповідності робочого місця встановленим у цьому розділі вимогам, а також при неможливості виконати зазначені в даному розділі підготовчі дії.

3. Вимоги охорони праці під час занять

3.1. Займаючись в бібліотеці, учень повинен:

 • дотримуватися дисципліни і порядка, ходити по бібліотеці спокійно і не поспішаючи.
 • дотримуватися всіх вимог даної інструкції;
 • виконувати всі вказівки бібліотекаря;
 • утримувати в порядку і чистоті своє робоче місце;
 • бути вкрай обережним знімаючи з верхніх полиць книги (особливо важкі);
 • дотримуватися відстань від очей до добре освітленої книги або зошита в 0,55-0,65 м;
 • уважно слухати пояснення та вказівки бібліотекаря, педагога-бібліотекаря загальноосвітнього закладу;
 • не відволікати інших школярів, які займаються в бібліотеці;
 • всю роботу слід виконувати після вказівки працівника шкільної бібліотеки.

3.2. Учням забороняється:

 • виконувати будь-які дії без дозволу на це бібліотекаря;
 • допускати накопичення паперів на робочому місці;
 • виносити з бібліотеки і вносити в неї будь-які предмети, прилади, обладнання, книги та інші друковані матеріали без дозволу бібліотекаря;
 • сидіти на трубах і радіаторах водяного опалення;
 • загороджувати проходи сумками і портфелями;
 • включати електричне освітлення, ПК і технічні засоби навчання;
 • відкривати кватирки і вікна;
 • рухати столи і стільці;
 • торкатися руками електричних розеток і вимикачів;
 • вносити з собою сторонні, непотрібні предмети;
 • відволікатися, відволікати і травмувати інших учнів;
 • включати самому ПК, прилади ТЗН, телеапаратуру;
 • переміщати комп'ютер, обладнання, ТЗН і телеапаратуру;
 • брати і перекладати на інше місце альбоми, літературу та ін;
 • користуватися під час відвідування шкільної бібліотеки мобільними телефонами;
 • голосно розмовляти в приміщенні бібліотеки;
 • шуміти, відволікатися самим і відволікати від занять сторонніми розмовами, іграми та іншими, що не належать до заняття, справами інших учнів.

4. Вимоги безпеки після закінчення занять у бібліотеці

4.1. Навести порядок на своєму робочому місці.
4.2. Здати отриману літературу та інші друковані матеріали бібліотекарю.
4.3. Не забирати з собою книги, підручники без дозволу працівника бібліотеки.
4.4. З дозволу бібліотекаря організовано вийти з бібліотеки.
4.5. Про будь-які недоліки, несправності меблів або обладнання, виявлених під час занять, повідомити бібліотекаря.
4.6. Залишати бібліотеку спокійно, не штовхатися, дотримуючись дисципліни.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні будь-якої надзвичайної ситуації (поява незнайомих запахів, задимленні, загорянні) негайно довести до відома працівника бібліотеки і покинути приміщення за його вказівкою організовано, не панікуючи і відповідно до плану евакуації.
5.2. Якщо необхідно, допомогти бібліотекарю надати потерпілому першу допомогу і посприяти відправці потерпілого в медичний кабінет.
5.3. При травмуванні звернутися до бібліотекаря за допомогою.
5.4. При проривах в системі опалення або водопроводу терміново доповісти про те, що сталося бібліотекарю школи і покинути приміщення.
5.5. У разі поганого самопочуття або раптової хвороби припинити заняття і повідомити про це бібліотекарю.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: