Інструкція з охорони праці для соціального педагога школи

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці для соціального педагога

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці для соціального педагога школи розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 1 вересня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63.
1.2. Ця інструкція встановлює вимоги охорони праці перед початком, під час та по закінченню роботи працівника, який виконує обов'язки соціального педагога в загальноосвітньому закладі, а також порядок його дій і вимоги з охорони праці в аварійних ситуаціях.
1.3.До самостійної роботи соціальним педагогом допускаються особи не молодше 18 років, які мають вищу фахову освіту або середню професійну освіту за напрямами підготовки «Освіта і педагогіка», «Соціальна педагогіка» без пред'явлення вимог до стажу роботи; які пройшли інструктаж і перевірку знань з охорони праці, мають обов'язковий періодичний медичний огляд при відсутності будь-яких протипоказань за станом здоров'я.
1.4. Ця інструкція регламентує безпечний, з точки зору охорони праці, порядок дій соціального педагога в процесі виконання ним своїх посадових обов'язків у загальноосвітньому закладі.
1.5. Соціальний педагог зобов'язаний дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку, правил цієї інструкції з охорони праці, положення посадової інструкції, а також режими праці і відпочинку, встановлені в загальноосвітньому закладі.
1.6. На соціального педагога в процесі роботи можливий вплив наступних небезпечних і шкідливих факторів:

 • зниження гостроти зору при недостатній освітленості робочого місця, а також підвищене зорове стомлення під час тривалої роботи з документами та (або) з ПК і друкуючими пристроями;
 • ураження електричним струмом у випадку дотику до струмоведучих частин комп'ютерного обладнання, принтера, сканера, ксерокса, побутових приладів з порушеною ізоляцією або заземленням (під час вмикання або вимикання електроприладів і (або) освітлення в робочому приміщенні);
 • зниження працездатності і погіршення загального стану організму соціального педагога внаслідок перевтоми, яке може бути пов'язане з підвищеною фактичною тривалістю робочого часу, інтенсивністю проведення виробничих заходів, роз'їзним характером роботи, роботою з представниками груп ризику (відвідування за місцем проживання), участю у профілактичних рейдах по соціально небезпечних об'єктах;
 • отримання травм при необережному поводженні з канцелярським приладдям або при використанні їх не за прямим призначенням;
 • отримання фізичних і (або) психологічних травм, пов'язаних з незаконними і (або) необережними діями учнів (вихованців), батьків (законних представників дитини) або інших осіб, які ввійшли у безпосередній контакт з соціальним педагогом для вирішення тих чи інших питань виробничого характеру.

1.7. Під час роботи потрібно бути уважним, не відволікатися сторонніми справами і розмовами і не відволікати інших.
1.8. Не допускається виконувати роботу, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних речовин, психотропних, токсичних або інших одурманюючих речовин, а також розпивати спиртні напої, вживати наркотичні засоби, психотропні, токсичні чи інші одурманюючі речовини на робочому місці або на території школи.
1.9. Про помічені випадки порушення вимог безпеки на робочому місці, несправності обладнання, пристосувань і інструменту соціальний педагог повинен повідомити заступнику директора з адміністративно-господарської частини і не приступати до роботи до усунення несправностей.
1.10. Соціальний педагог повинен дотримуватися правил пожежної безпеки, знати шляхи евакуації при пожежі, місця розташування первинних засобів пожежогасіння, а також порядок дій при виникненні будь-якої надзвичайної ситуації в загальноосвітньому закладі.
1.11. Соціальний педагог повинен пройти навчання і мати навички надання першої допомоги постраждалим, знати порядок дій при виникненні пожежі або іншої НС і евакуації.
1.12. Працівник, який допустив будь-яке невиконання або порушення цієї інструкції, повинен бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності згідно зі Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, чинним законодавством України і, при необхідності, направляється на позачергову перевірку знань встановлених норм і правил охорони праці.

2. Вимоги безпеки для соціального педагога перед початком роботи

2.1. Включити повністю освітлення кабінету і упевнитися в справній роботі світильників. Найменша освітленість повинна бути: при використанні люмінесцентних ламп не менше 300 лк(20 Вт/м2), при використанні ламп розжарювання не менше 150 лк(48 Вт/м2).
2.2. Упевнитися в справності електричного обладнання кабінету або приміщення, яке використовується для проведення заходу. Світильники повинні бути міцно закріплені на стелі і мати світлорозсіювану арматуру; електричні комутаційні коробки повинні бути замкнені, а електричні розетки закриті фальшвилками; корпуси та кришки вимикачів і розеток повинні бути цілими, без тріщин і відколів, і не мати оголених контактів. Віконне скло і світильники кабінету необхідно очищати від пилу і бруду не рідше двох разів на рік.
2.3. Необхідно перевірити справність персонального комп'ютера (ноутбука), пристроїв друку, мережевого обладнання, телефону, які знаходяться в робочому кабінеті соціального педагога. Слід звернути особливу увагу на кабелі живлення і справність їх захисної ізоляції.
2.4. Необхідно ретельно провітрити робоче приміщення.
2.5. Перевірити безпеку свого робочого місця (стійке положення і справність меблів, стійке положення документів, які знаходяться у згрупованому стані, а також перевірити наявність у необхідній кількості та справність канцелярського приладдя).
2.6. Перед застосуванням технічних засобів навчання, упевнитися в їх справності і цілісності підвідних кабелів і електричних вилок.
2.7. Слід видалити з кишень одягу булавки, голки та інші гострі предмети.
2.8. Упевнитися у відповідності температури повітря в кабінеті встановленим санітарним нормам.
2.9. Перевірити наявність аптечки першої допомоги і її укомплектованість, а також наявність і доступність засобів пожежогасіння. При закінченні терміну придатності вогнегасника необхідно здати його для перезарядки заступнику директора з адміністративно-господарської частини та отримати перезаряджений вогнегасник.
2.10. Приступати до роботи дозволяється після виконання підготовчих заходів та усунення всіх недоліків і несправностей.
2.11. Про виявлені порушення вимог охорони праці, які самостійно не може усунути, працівник повинен повідомити фахівця з охорони праці (особу, відповідальну за охорону праці в установі) для вжиття заходів щодо їх усунення.

3. Вимоги безпеки для соціального педагога під час роботи

3.1. Не допускається використання несправного електроосвітлення, вимикачів або розеток, непрацездатного персонального комп'ютера або іншого електрообладнання в кабінеті.
3.2. Необхідно підтримувати чистоту і належний порядок на своєму робочому місці, не захаращувати його різними паперами, книгами та іншими предметами, не захаращувати шляхи евакуації з кабінету.
3.3. Забороняється зберігання в робочому кабінеті будь-яких пожежонебезпечних і вибухових речовин.
3.4. Слід дотримуватися правил пожежної безпеки, Інструкції про заходи пожежної безпеки в загальноосвітньому закладі.
3.5. Необхідно використовувати тільки ті наочні посібники, які знаходяться в справному стані, з дотриманням всіх правил техніки безпеки і затверджених методик.
3.6. При недостатній освітленості робочого місця, для додаткового освітлення необхідно користуватися настільною лампою.
3.7. При роботі з оргтехнікою (комп'ютер, ксерокс та ін.), користуватися тільки справною апаратурою, дотримуватися заходів безпеки від ураження електричним струмом:

 • не підключати до електромережі і не відключати від неї прилади мокрими і вологими руками;
 • дотримуватися послідовності включення і виключення оргтехніки, не порушувати технологічні процеси;
 • не залишати включені в електромережу прилади без нагляду, особливо при роботі з оргтехнікою.

3.8. Враховуючи роз'їзний характер роботи, працівник повинен знати та дотримуватися Правил пішохода на дорозі, а також дотримуватися всіх заходів безпеки під час користування громадським, шкільним або власним транспортом.
3.9. Соціальному педагогу забороняється під час проведення заходів щодо соціального патронажу сімей заходити в квартири, що мають соціально небезпечні або неблагополучні фактори, одному без супроводу.
3.10. У разі екстремальних погодних умов (ожеледь, хуртовина, шквальний вітер, сильний дощ) працівник зобов'язаний дотримуватися заходів особистої безпеки.
3.11. Під час виконання своїх посадових обов'язків у вечірній час (при проведенні патронажей) соціальному педагогу забороняється входити в неосвітлені під'їзди будинків одному без супроводу.
3.12. Не слід проводити рейди по соціально небезпечним і неблагополучним точкам соціальному працівнику одному без супроводу.
3.13. Для запобігання нещасним випадкам під час відвідування сімей співробітнику забороняється мати при собі колючі та ріжучі предмети, а також пожежонебезпечні та вибухові речовини.
3.14. Для запобігання нападів під час проведення роботи на ділянці, соціальний педагог не повинен виглядати зухвало:

 • не надягати дорогоцінні прикраси, дорогий хутряний та інший одяг;
 • пересуватися по погано освітленій або не освітленій території.

3.15. Соціальний педагог школи зобов'язаний знати і дотримуватися правил особистої гігієни:

 • приходити на робоче місце в чистому одязі і взутті;
 • постійно стежити за чистотою свого тіла, рук і волосся;
 • мити руки водою з використанням мила після зіткнень із забрудненими предметами і після завершення роботи.

3.16. У разі виникнення конфліктної ситуації, яка може потенційно загрожувати життю і здоров'ю, соціальний педагог повинен негайно припинити будь-які контакти, а при необхідності викликати на місце події представників поліції.

4. Вимоги безпеки по завершенню роботи соціального педагога

4.1. По завершенню роботи соціальному педагогу школи необхідно ретельно провітрити робоче приміщення.
4.2. Слід привести в належний порядок своє робоче місце, проконтролювати прибирання з кабінету паперу і сміття.
4.3. Необхідно відключити персональний комп'ютер, принтер та інше електрообладнання від електромережі.
4.4. Перевірити наявність і справність наочних посібників і прибрати їх у спеціально відведене місце на полицях, що виключає несанкціонований доступ до нього сторонніх осіб.
4.5. Упевнитися в протипожежній безпеці приміщення. Переконатися, що протипожежні правила в приміщенні дотримані.
4.6. Вимкнути світло, вимкнути воду, закрити робочий кабінет або приміщення, яке використовувалося для проведення заходу на ключ.
4.7. Про всі суттєві недоліки, виявлені під час проведення роботи, слід своєчасно інформувати заступника директора з АГЧ (за відсутності – іншу посадову особу) загальноосвітнього закладу.

5. Вимоги безпеки для соціального педагога в аварійних ситуаціях

5.1. Не допускається приступати до виконання роботи в разі поганого самопочуття або раптової хвороби.
5.2. При виникненні пожежі негайно евакуювати дітей із приміщення, повідомити про пожежу в пожежну частину за телефоном 101, директору навчального закладу (при відсутності – іншій посадовій особі) і по можливості почати гасіння підручними засобами вогнегасіння.
5.3. У разі травмування звернутися в медичний пункт. При отриманні травми дитиною негайно надати першу допомогу потерпілому, викликати медсестру або звернутися з потерпілим у медичний пункт навчального закладу. Необхідно надати всіляке сприяння в розслідуванні нещасного випадку.
5.4. У разі виникнення аварійних ситуацій слід негайно доповісти про подію заступнику директора з адміністративно-господарської частини (завгоспу), а при його відсутності на робочому місці - черговому адміністратору навчального закладу і далі діяти згідно з отриманими вказівками.
5.5. У разі загрози або у разі виникнення осередка небезпечного впливу техногенного характеру слід керуватися відповідним Планом евакуації та Інструкцією з організації заходів безпеки у разі загрози або у разі виникнення осердка небезпечного впливу техногенного характеру.
5.6. У разі загрози або у разі виконання терористичного акту слід керуватися відповідним затвердженим Планом евакуації та інструкцією про порядок дій при загрозі та виникненні надзвичайної ситуації терористичного характеру.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: