Інструкція з охорони праці для педагога-організатора

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція з охорони праці
для педагога-організатора

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці для педагога-організатора школи розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 1 вересня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63.
1.2. Ця інструкція встановлює вимоги охорони праці перед початком, під час та по закінченню роботи працівника, який виконує обов'язки педагога-організатора навчального закладу, а також порядок його дій і вимоги з охорони праці в аварійних ситуаціях.
1.3. До самостійної роботи на посаді педагога-організатора допускаються особи у віці не молодше 18 років, які ознайомилися з інструкцією, що мають вищу або середню педагогічну освіту за відсутності вимог до стажу роботи, що пройшли інструктаж і перевірку знань з охорони праці, що пройшли медичний огляд.
1.4. Педагог-організатор є відповідальним за організацію роботи зі створення здорових і безпечних умов при проведенні позакласних і позашкільних заходів.
1.5. Педагог-організатор школи повинен знати і виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, дотримуватися вимог даної інструкції, вимог охорони праці та пожежної безпеки в освітньому закладі.
1.6. Обов'язками педагога-організатора в галузі охорони праці є:

 • організація позакласної та позашкільної роботи, суспільно корисної, продуктивної праці учнів у відповідності з нормами і правилами охорони праці та безпеки життєдіяльності;
 • участь у плануванні та проведенні заходів з охорони праці, життя і здоров'я учнів і працівників школи, з попередження травматизму, дорожньо-транспортних пригод і т. п.;
 • здійснення контролю дотримання учнями правил безпеки;
 • здійснення контролю виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог, правил пожежної безпеки при проведенні позакласної і позашкільної роботи;
 • проведення навчання, інструктажу класних керівників, вчителів, вихователів та інших осіб, залучених до організації позакласної і позашкільної роботи;
 • участь у роботі комісії з розслідування нещасних випадків з працівниками та учнями установи.

1.6. В ході роботи на педагога-організатора школи діють такі шкідливі і небезпечні фактори:

 • фізичні перевантаження;
 • знижена або підвищена температура повітря;
 • недостатня освітленість робочої зони;
 • небезпечний рівень напруги в електричному ланцюзі, замикання якої може статися через тіло людини;
 • травмування внаслідок пустощів дітей;
 • психо-емоційні перевантаження.

1.7. Педагог-організатор школи повинен вміти користуватися засобами пожежогасіння.
1.8. Педагог-організатор повинен знати місце розташування первинних засобів протипожежного захисту та аптечки першої допомоги.
1.9. Педагог-організатор повинен пройти навчання і мати навички надання першої допомоги постраждалим, знати порядок дій при виникненні пожежі або іншої НС і евакуації.
1.10. Під час роботи потрібно бути уважним, не відволікатися сторонніми справами і розмовами і не відволікати інших.
1.11. Не допускається виконувати роботу, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних речовин, психотропних, токсичних або інших одурманюючих речовин, а також розпивати спиртні напої, вживати наркотичні засоби, психотропні, токсичні чи інші одурманюючі речовини на робочому місці або на території школи.
1.12.Працівник, який допустив невиконання чи порушення цієї інструкції з охорони праці, притягується до дисциплінарної відповідальності згідно зі Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, чинним законодавством України і, при необхідності, направляється на позачергову перевірку знань встановлених норм і правил охорони праці.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи педагога-організатора школи

2.1. Перед початком виховного заходу провітрити приміщення, переконатися у відповідності нормам охорони праці місця проведення заходу.
2.2. Підготувати до шкільного заходу необхідну апаратуру, інвентар та ін., перевірити його справність, прибрати сторонні предмети і все, що може перешкоджати безпечному проведенню заходу і створити додаткову небезпеку, звільнити проходи, перевірити ефективність роботи вентиляційних систем.
2.3. Провести перевірку справності електричних розеток і вимикачів.
2.4. Забезпечити достатнє освітлення приміщення заходу.
2.5. Перевірити дотримання та вжиття заходів щодо виконання санітарно-гігієнічних норм, вимог, правил з охорони праці, пожежної безпеки учнями та працівниками.
2.6. Впевнитися в наявності первинних засобів пожежогасіння і терміну їх придатності, в наявності аптечки першої допомоги і укомплектованості її всіма необхідними медикаментами.
2.7. До участі в культурно-масових заходах допускати тільки дітей, які пройшли інструктаж з безпеки життєдіяльності.
2.8. Приступати до роботи дозволяється після виконання підготовчих заходів та усунення всіх недоліків і несправностей.
2.9. Про виявлені порушення вимог охорони праці, які самостійно не може усунути, педагог-організатор повинен повідомити фахівця з охорони праці (особу, відповідальну за охорону праці в установі) для вжиття заходів щодо їх усунення.

3. Вимоги безпеки під час роботи педагога-організатора школи

3.1. Під час проведення заходів необхідно дотримуватися чистоти і порядку в залі(кабінеті).
3.2. Здійснювати організацію безпеки і відповідний контроль стану посадочних місць в залі, справність обладнання.
3.3. Установки й устаткування повинні бути розміщені відповідно до правил і норм безпеки і виробничої санітарії.
3.4. Не проводити масові заходи в не обладнаних для цих цілей приміщеннях.
3.5. Учні можуть перебувати в залі (кабінеті) тільки в присутності педагога.
3.6. Кожен учасник виховного заходу в школі повинен дотримуватися правил пожежної безпеки.
3.7. Наочні посібники використовувати тільки в справному стані, з дотриманням правил безпеки і затверджених методик.
3.8. Виключити користування несправним електроосвітленням, непрацездатними ПК, іншими електроприладами, а також засобами зв'язку, що знаходяться в кабінеті.
3.9. Підтримувати чистоту і порядок на робочому місці, не захаращувати його паперами, книгами тощо.
3.10. Установки й устаткування повинні бути розміщені відповідно до правил і норм безпеки і виробничої санітарії.
3.11. У перервах між заняттями у відсутності дітей періодично здійснювати провітрювання кабінету, при цьому рами вікон фіксувати у відкритому положенні гачками.
3.12. Не використовувати для сидіння і (або) у вигляді підставки випадкові предмети і обладнання.
3.13. Не допускається під час роботи порушувати цю інструкцію, інші інструкції з охорони праці, безпосередньо під час виконання роботи користуватися мобільним телефоном.
3.14. При виникненні несправностей у роботі устаткування, небезпечної чи аварійної ситуації припинити роботу і повідомити про це заступника директора з адміністративно-господарської частини (завгоспа) або іншу посадову особу навчального закладу.

4. Вимоги безпеки по закінченню роботи педагога-організатора

4.1. Проконтролювати приведення місця проведення заходу у належний порядок.
4.2. Прийняти обладнання у дітей, перевірити його справність.
4.3. Провітрити приміщення.
4.4. Перевірити протипожежний стан приміщення, закрити вікна, кватирки, фрамуги і вимкнути світло.
4.5. Проконтролювати винос сміття з приміщення.
4.6. Повідомити безпосередньо заступнику директора з адміністративно-господарської частини (при відсутності – іншій посадовій особі) про всі несправності механізмів (інвентарю) та обладнання, про поломки водопровідної або каналізаційної системи, про недоліки, що впливають на безпеку і охорону праці, пожежну та електробезпеку та помічених під час виконання робіт.

5. Вимоги безпеки в аварійних випадках.

5.1. При виникненні аварійних ситуацій (прорив водопровідної системи або системи опалення) вивести дітей з приміщення і доповісти про подію заступнику директора з адміністративно-господарської частини (при відсутності – іншій посадовій особі) і далі діяти згідно з отриманими вказівками.
5.2. При виникненні неполадок в роботі електрообладнання, появі іскор, диму і запаху гару негайно відключити обладнання від електричної мережі і доповісти про це заступнику директора з адміністративно-господарської частини (завгоспу). Роботу можна продовжувати тільки після усунення виниклих неполадок.
5.3. У разі виникнення пожежі необхідно у першу чергу евакуювати учнів з приміщення (керуючись планом евакуації з приміщення) в безпечне місце, задіяти систему оповіщення про пожежу, повідомити в пожежну службу за телефоном 101, доповісти адміністрації школи. При відсутності явної загрози життю приступити до гасіння осередка пожежі за допомогою первинних засобів пожежогасіння.
5.4. У разі отримання травми покликати на допомогу, скористатися аптечкою першої допомоги, звернутися за медичною допомогою до медпункту навчального закладу і повідомити про це директора школи (при відсутності – іншу посадову особу).
5.5. У випадку одержання травми учнями надати потерпілому першу допомогу, викликати шкільну медсестру (або доставити потерпілого в медпункт), у разі необхідності, викликати швидку медичну допомогу, доповісти про подію директору школи (при відсутності – іншій посадовій особі).
5.6. У разі загрози або виникнення осередка небезпечного впливу техногенного характеру, терористичного акту діяти відповідно до плану евакуації, Інструкції про порядок дій у разі загрози та виникнення НС терористичного характеру.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: