Інструкція з охорони праці при роботі з водонагрівачем (электротитаном, бойлером)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці № _______
При роботі з водонагрівачем
(электротитаном, бойлером)

1. Загальні вимоги охорони праці

1.1. До самостійної роботи з водонагрівачем мають допуск особи, які досягли віку 18 років, пройшли ознайомлення з інструкцією з охорони праці при роботі з водонагрівачем (электротитаном, бойлером), спеціальне навчання, не мають яких-небудь протипоказань за станом здоров'я, пройшли вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж з техніки безпеки на робочому місці.
1.2. Під час роботи з водонагрівачем необхідно дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку, встановлених в дошкільному навальному закладі (ДНЗ) режимів праці та відпочинку, інструкції з охорони праці при роботі з водонагрівачем.
1.3. При роботі з водонагрівачем можливий вплив на працівників наступних небезпечних та шкідливих факторів:

  • термічні опіки у разі дотику до нагрітих частин водонагрівача;
  • ураження електричним струмом при несправному заземленні корпусу електричного титану і відсутності діелектричного килимка.

1.4. У процесі роботи з водонагрівачем повинні застосовуватися спецодяг і засоби індивідуального захисту: халат, фартух бавовняний, головний убір (косинка або ковпак).
1.5. На підлозі біля електричного титану (бойлера) повинен знаходитися діелектричний килимок, на стіні – інструкція з охорони праці при роботі з водонагрівачем (электротитаном, бойлером).
1.5. На харчоблоці (кухні) дошкільного навчального закладу повинна бути медична аптечка, укомплектована набором усіх необхідних медикаментів і перев'язувальних матеріалів для надання першої невідкладної медичної допомоги потерпілим при травмах.
1.6. Харчоблок дитячого садка повинен бути обов'язково обладнаний усіма первинними засобами пожежогасіння.
1.7. Співробітники харчоблоку (кухні) дошкільного навчального закладу (ДНЗ) зобов'язані суворо дотримуватися правил протипожежної безпеки, знати і вміти швидко знаходити місця розташування первинних засобів пожежогасіння.
1.8. При нещасному випадку потерпілий або очевидець зобов'язаний терміново доповісти про подію адміністрації освітнього закладу. При виникненні будь-яких несправностей обладнання, слід негайно припинити роботу і повідомити про це адміністрацію навчального закладу.
1.9. У процесі виконання роботи необхідно дотримуватися правил носіння спецодягу, користування колективними засобами захисту, дотримуватися правил особистої гігієни, тримати в належній чистоті своє робоче місце.
1.10. Співробітники харчоблоку (кухні) дошкільного навчального закладу (ДНЗ), які допустили невиконання або порушення інструкції з охорони праці при роботі з бойлером, притягуються до дисциплінарної відповідальності і, за необхідності, підлягають позачерговій перевірці знань з охорони праці.

2. Вимоги охорони праці перед початком роботи

2.1. Надіти на себе спецодяг, волосся треба старанно заправити під косинку або ковпак.
2.2. Перевірити відсутність на робочому місці сторонніх предметів.
2.3. Переконатися в наявності на підлозі біля титану діелектричного килимка.
2.4. Перевірити наявність і надійність приєднання до корпусу бойлера захисного заземлення, а також цілісність кабелю електроживлення, водопостачання.

3. Вимоги охорони праці під час роботи

3.1. Перевірити відсутність протікання води зі зливного крана і корпуса водонагрівача.
3.2. Необхідно обовʼязково стати на діелектричний килимок, потім включити водонагрівач і переконатися у справній його роботі.
3.3. Щоб уникнути опіків гарячим паром, не дозволяється відкривати кришку водонагрівача під час закіпання води.
3.4. Слід дотримуватися обережності при наливанні гарячої води з електричного титану в посуд.
3.5. Заповнювати гарячою водою посуд допускається не більше ніж на три чверті від його ємності.
3.6. Щоб уникнути опіків гарячою водою, заповнений посуд слід переносити, використовуючи для цього рушник або прихватки.

4. Вимоги охорони праці після закінчення роботи

4.1. Необхідно відключити водонагрівач від електромережі, привести в належний порядок своє робоче місце.
4.2. Зняти спецодяг, привести себе в порядок, вимити руки з милом.

5. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях

5.1. У разі будь-якої несправності в роботі водонагрівача, а також порушенні захисного заземлення корпуса, необхідно негайно зупинити роботу і відключити обладнання від електромережі. Роботу дозволяється продовжувати тільки після усунення всіх несправностей.
5.2. При виникненні короткого замикання і займання водонагрівача, слід негайно відключити його від електромережі, оповістити про виниклу пожежу до найближчої пожежної частини, повідомити адміністрацію дошкільного навчального закладу і приступити до ліквідації осередку загоряння за допомогою вогнегасника.
5.3. У разі отримання травми слід негайно доповісти про це завідуючому ДНЗ (за його відсутності – іншій посадовій особі), при необхідності, транспортувати постраждалого до найближчого медичного закладу.
5.4. При ураженні електричним струмом, необхідно негайно відключити водонагрівач (электротитан, бойлер) від електромережі, негайно надати потерпілому першу невідкладну медичну допомогу. При відсутності у потерпілого дихання і пульсу, необхідно зробити йому штучне дихання і/або непрямий масаж серця, реанімаційні заходи необхідно виконувати до повного відновлення дихання і пульсу або до приїзду бригади швидкої допомоги, при необхідності слід направити постраждалого до найближчого медичного закладу.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: