Інструкція з охорони праці при проведенні ремонтних робіт на території школи

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція з охорони праці
при проведенні ремонтних робіт на території школи

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці при проведенні ремонтних робіт на території школи розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018 р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 01 вересня 2017 року.
1.2. Дана інструкція з охорони праці при проведенні ремонтних робіт на території школи поширюється на всіх працівників загальноосвітнього закладу, що проводять ремонтні роботи на території школи.
1.3. До проведення ремонтних робіт на території школи допускаються особи, які успішно пройшли інструктаж з охорони праці, які вивчили інструкцію з охорони праці при проведенні ремонтних робіт та інші інструкції при роботі з інструментами і будівельним обладнанням.
1.4. На робітника, який виконує ремонтні роботи, можуть впливати наступні небезпечні виробничі фактори:

 • ураження електричним струмом;
 • недостатня освітленість робочої зони;
 • падіння з висоти;
 • поранення;
 • хімічні опіки

.
1.5. При проведенні ремонтних робіт робітникові необхідно використовувати спеціальний одяг і взуття, інші засоби індивідуального захисту: бавовняний халат, косинка, рукавиці, гумові рукавички.
1.6. При проведенні ремонтних робіт працівник зобов'язаний:

 • виконувати лише доручену роботу, якщо працівник добре не знає безпечного способу виконання роботи, то звернутися до адміністрції за роз'ясненням, а також вимагати від додаткового інструктажу;
 • зосереджувати всю увагу тільки на виконанні роботи;
 • не допускати на робоче місце осіб, які не мають відношення до цієї роботи;
 • не працювати на несправному обладнанні та несправним інструментом;
 • утримувати в порядку та чистоті робоче місце, не засмічувати його деталями, відходами, сміттям;
 • про виявленні недоліки та несправності на робочому місці негайно повідомляти адміністрацію навчального закладу та без дозволу до роботи не приступати.

1.7. Для випадків, коли необхідно надати першу допомогу потерпілому, при проведенні ремонтних робіт, ремонтна група повинна бути забезпечена медичною аптечкою.
1.8. Для гасіння можливого осередка загоряння необхідна наявність справного вогнегасника в доступному місці.
1.9. Забороняється вживати спиртні напої, а також приступати до роботи в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Палити в приміщеннях будівель закладу та на території закладу забороняється.

2. Вимоги безпеки перед початком проведення ремонтних робіт на території школи

2.1. Одягти спецодяг, засоби індивідаульного захисту. Вийняти з кишень спецодягу гострі та інші зайві предмети. Не заколювати спецодяг голками та шпильками.
2.2. Оглянути місце виконання робіт, звільнити робоче місце від сторонніх предметів.
2.3. Перед початком ремонтних робіт слід підготувати до роботи необхідне обладнання, інструменти, матеріали, перевірити їх справність, переконатися у відсутності видимих пошкоджень, оцінити на придатність до використання, чистоту.
2.4. Переконатися в наявності на встановлених місцях справних первинних засобів пожежогасіння, а також в укомплектованості медичної аптечки перев'язними засобами.
2.5. Для перенесення інструменту до робочого місця слід використовувати спеціальну торбу, валізу або ящик.
2.6. Перевірити знеструмлення електрообладнання в зоні виконання ремонтних робіт.
2.7. Не приступати до роботи на несправному обладнанні.
2.8. Слід дотримуватися особливої обережності і технології в процесі приготування вапняного розчину, фарби, шпаклівки, розчинів лакофарбових матеріалів і ін.
2.9. При виявлених несправностях обладнання та засобів колективного захисту сповістити відповідального за проведення даної роботи та не приступати до роботи до усунення виявлених несправностей.

3. Вимоги безпеки під час проведення ремонтних робіт

3.1. В ході ремонтних робіт слід чітко контролювати виконання вимог охорони праці, цієї інструкції з охорони праці при проведенні ремонтних робіт на території школи, технологій використання будівельно-ремонтних матеріалів.
3.2. При користуванні електроприладами необхідно перевірити наявність заземлення, візуально оцінити цілісність кабелю, вилки, розетки.
3.3. При проведенні робіт із застосуванням різного виду інструментів необхідно дотримуватися вимог інструкції з правил їх застосування. Забороняється користуватися несправним інструментом.
3.4. При проведенні робіт пов'язаних з побілкою, фарбуванням слід відключити електроенергію, щоб уникнути можливого ураження електричним струмом.
3.5. Необхідно дотримуватися обережності при роботі з вапняним розчином, водоемульсійною фарбою, лакофарбовими матеріалами і т.п.
3.6. Слід приділяти велику увагу питанням безпеки при виконанні робіт на висоті і освітленості приміщення.
3.7. Для прибирання приміщення забороняється застосовувати легкозаймисті рідини.
3.8. Протирати електроприлади, що знаходяться під напругою, слід лише сухою ганчіркою.
3.9. Необхідно дотримуватися правил техніки безпеки та гігієни.

4. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях

4.1. При проблемах зі здоров'ям і погане самопочуття слід негайно припинити роботу і повідомити про це відповідальній особі за проведення ремонтних робіт - заступнику директора з адміністративно-господарської частини.
4.2. При виявленні несправності обладнання та інвентарю необхідно негайно припинити роботу і повідомити про це керівника робіт.
4.3. При випадковому розливі рідин, розчинів, фарб, слід негайно прибрати їх з підлоги.
4.4. При отриманні травми (поранення, отруєння, опіку) необхідно негайно надати першу допомогу потерпілому, повідомити про це адміністрації школи, при необхідності доставити потерпілого до найближчої лікувальної установи або викликати швидку допомогу.

5. Вимоги охорони праці після закінчення ремонтних робіт

5.1. Повірити наявність всього використаного в роботі інструменту і привести в порядок своє робоче місце.
5.2. Зняти спеціальний одяг і ретельно вимити руки з милом.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: