Інструкція з охорони праці при очищенні дахів, дворів і вулиць від снігу

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція з охорони праці
при очищенні дахів, дворів і вулиць від снігу

1. Загальні положення

1.1.Інструкція з охорони праці при очищенні дахів, дворів і вулиць від снігу розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018 р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 01 вересня 2017 року.
1.2. Дана інструкція з охорони праці при очищенні дахів, дворів і вулиць від снігу поширюється на всіх працівників загальноосвітнього закладу, що чистять дах та територію установи.
1.3. Адміністрація навчального закладу зобов'язана забезпечувати працівників спецодягом, а також засобами індивідуального захисту відповідно до виконуваної ними роботи та відповідно до діючих і дійсних норм.
1.4. При виконанні роботи з очищення дахів, дворів і вулиць необхідно бути дуже уважним, не відволікатися сторонніми справами і розмовами, не розмовляти по мобільному телефону і не відволікати інших працівників від виконання роботи.
1.5. Кожен працівник навчального закладу зобов'язаний дотримуватися вимог цієї інструкцій з охорони праці, трудової та виробничої дісципліни, правил внутрішнього розпорядку школи, особистої гігієни, вимоги електробезпеки і попереджати своїх колег про неприпустимість порушення даних правил, вимог і інструкцій.
1.6. У процесі роботи на працівників можуть впливати шкідливі й небезпечні виробничі фактори:

 • машини та механізми, які рухаються;
 • низька температура повітря робочої зони;
 • підвищена вологість повітря робочої зони;
 • вітер і протяги;
 • підвищене значення напруги в електричному колі, замикання якого може статися через тіло людини;
 • недостатня освітленість робочої зони;
 • гострі крайки, задирки й шорсткість на поверхні інвентарю, інструменту, поверхні даху;
 • фізичне перевантаження;
 • можливість падіння працівника з висоти та падіння предметів з висоти на працівника.

1.7. При виконанні робіт на даху працівники повинні бути забезпечені випробуваними й перевіреними запобіжними поясами, спеціальним спорядженням і неслизьким взуттям, а також ЗІЗ відповідно до чинних норм безплатної видачі засобів індивідуального захисту

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягти спецодяг і привести його в повний порядок, волосся прибрати під головний убір. Перевірити цілісність одягу.
2.2. Уважно оглянути ділянку роботи.
2.3. Про всі помічені недоліки і несправності негайно повідомити завгоспа і до усунення їх до роботи не приступати.
2.4. Адміністрація навчального закладу перед початком роботи з очищення дахів, дворів і вулиць зобов'язана:

 • ознайомити всіх робочих з характером робіт і звернути особливу увагу на специфічні особливості роботи;
 • ознайомити працівників з правилами безпеки при виконанні робіт на даному об'єкті;
 • забезпечити всіх робітників відповідними пристосуваннями, обладнанням, пристроями та інструментами, які гарантують безпеку виконання робіт як при очищенні даху від снігу, так і при чищенні двору та вулиці.

2.5. Перевірити засоби індивідуального захисту на справність і придатність (пояса, каски, страхувальні мотузки та інше обладнання).
2.6. При переведенні працівників на інший (наступний) об'єкт або ділянку адміністрація школи зобов'язана провести додатковий інструктаж по майбутній роботі та ознайомити даних робочих з усіма, включаючи нові, умовами роботи на новій ділянці.
2.7. Роботи на даху будівлі виконувати за нарядом-допуском. За необхідності працівники повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту від падіння з висоти.
Приступати до виконання робіт на даху будівлі слід лише після перевірки керівником робіт справності та надійності несучих конструкцій, даху й огороджень.
2.8. Місця кріплення запобіжних поясів мають бути вказані керівником робіт згідно з розробленим проектом виконання робіт.
2.9. Працівники не повинні братися до виконання робіт при:

 • несправності пристосувань, інвентарю, засобів захисту (відсутності поясу і страхувальних канатів, неслизького взуття), обладнання, інструменту і механізмів;
 • недостатній освітленості та захаращеності робочих місць і підходів до них;
 • порушенні міцності конструкцій будівель і споруд;
 • несприятливих метеорологічних умовах (снігопаді, тумані, посиленні вітру до 15 м/с і більше).

2.10. Виявлені порушення вимог охорони праці повинні бути усунені власними силами, а при неможливості це зробити працівники зобов’язані повідомити про них заступнику директора з адміністративно-господарської частини.

3. Вимоги охорони праці під час роботи

3.1. Виконувати тільки доручену адміністрацією установи роботу.
3.2. Не допускати на місце виконання роботи осіб, які не мають відношення до дорученої роботи.
3.3. Всі працюючі повинні в обов'язковому порядку мати запобіжні пояси і підв'язуватись міцною мотузкою до міцної і стабільної конструкції будівлі або до спеціальних кілець на даху будівлі. Робота без поясів і мотузок, а також валяного взуття суворо заборонена.
3.4. Очищення даху від снігу повинне проводитися тільки в денний час доби. У разі особливої необхідності проведення даних робіт у вечірній або нічний час доби місце роботи повинно бути дуже добре освітлено.
3.5. Перед виходом робочих школи через слухове вікно або спеціальний лаз на дах будівлі необхідно попередньо очистити майданчик перед вікном або лазом від снігу і льоду, вийти на дах тільки одному робітникові, підв'язати за допомогою пояса і мотузки до міцної конструкції будівлі, для зміцнення запобіжних мотузок для себе та інших робочих освітнього закладу. Прив'язуватися до димохідних, вентиляційних труб або до траверс телефонної або радіотрансляційної мережі заборонено.
3.6. Безпосередньо сама мотузка перед початком виконання робіт повинна бути перевірена на міцність і не повинна мати ніяких зв'язуючих вузлів. Мотузка повинна бути такої довжини, щоб вона не сходила з площини даху будівлі, не заважала рухам під час роботи.
3.7. Зняття крижаних бурульок з країв дахів і у водостічних труб повинно виконуватися тільки за допомогою спеціального пристосування - гачка. Звисати з даху при виконанні робіт заборонено.
3.8. Очищення даху повинне проводитися тільки за допомогою дерев'яних лопат. Використання для цих цілей металевих лопат або лома не допускається.
3.9. Утворений на даху будівлі тонкий шар льоду (полій) для запобігання пошкодження поверхні даху очищати не треба, за винятком звисів, де це очищення повинне обов'язково проводитися для попередження утворення бурульок і їх подальшого падіння.
3.10. Скидання снігу з покрівлі необхідно проводити рівномірно, без створення на ній валів і заметів, щоб уникнути перевантаження несучих конструкцій покрівлі та провалу.
3.11. При скиданні з даху будівлі снігу повинні бути в обов'язковому порядку вжиті такі заходи обережності: тротуар, проїзд на ширину можливого падіння снігу повинні бути огороджені і на час виконання роботи поставлені чергові. Всі дверні прорізи, що виходять в бік того, де очищається від снігу ската даху, повинні бути закриті або всередині сходових клітин, біля воріт повинні бути поставлені чергові для попередження про небезпеку людей, що виходять з будівлі.
3.12. Забороняється скидати сніг на електричні, телефонні, інтернет-кабелі та інші проводи, а також на зелені насадження, щоб уникнути їх пошкодження.
3.14. При навантаженні снігу на автомашину забороняється знаходитись в її кузові, а також сідати на борт. Забороняється стрибати на ходу в автомашину або вистрибувати з неї.
3.15. Очищення проїздів і майданчиків проводять, перебуваючи особою назустріч руху транспорту.
3.16. Під час виконання робіт на вулицях, площах і проїздах з рухом транспорту, а також під час виконання робіт по сколюванню льоду, навантаження снігу вручну, місця проведення робіт повинні бути обов'язково огороджені решітками на стійках.
3.17. При виробництві робіт по прибиранню снігу або льоду на тротуарах необхідно бути уважним і дотримуватися обережності, не допускаючи травмування пішоходів робочим інструментом.
3.18. Не допускається перекидання снігу вручну на відстань більше 3 м по горизонталі, а також через огорожу висотою понад 2 м.
3.19. Якщо роботи з очищення покрівлі та території школи від снігу ведуться при зниженій температурі повітря, то роботи повинні супроводжуватися спеціальними перервами для обігріву і відпочинку.
3.20. Посипання тротуарів інертними матеріалами і хімічними реагентами необхідно проводити з особливою обережністю, щоб не завдати пошкоджень пішоходам, вікнам будівель і зеленим насадженням.
3.21. Не допускається під час роботи порушувати цю інструкцію, інші інструкції з охорони праці при виконанні робіт і роботі з обладнанням, безпосередньо під час виконання роботи користуватися мобільним телефоном.
3.22. При виникненні несправностей у роботі устаткування, небезпечної чи аварійної ситуації припинити роботу і повідомити про це заступника директора з адміністративно-господарської роботи (завгоспа) або іншій посадовій особі навчального закладу.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Устаткування, пристосування та інвентар оглянути, очистити, протерти і покласти у відведене для зберігання місце, несправний інвентар здати безпосередньо заступнику директора з адміністративно-господарської частини.
4.2. Зняти і привести в порядок спецодяг та інші засоби індивідуального захисту, оглянути їх і прибрати у встановлене для зберігання місце, при необхідності здати в прання (хімчистку) або ремонт.
4.3. Вимити руки і обличчя теплою водою з милом або аналогічними за дії миючими засобами.
4.4. Повідомити безпосередньо заступнику директора з адміністративно-господарської частини (при відсутності – іншій посадовій особі) про всі несправності механізмів (інвентарю) та обладнання, про недоліки, що впливають на безпеку і охорону праці, пожежну та електробезпеку та помічених під час виконання робіт.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Не допускається приступати до виконання роботи в разі поганого самопочуття або раптової хвороби.
5.2. При виявленні несправності інструменту або обладнання негайно припинити роботу і доповісти про це безпосередньо заступнику директора з адміністративно-господарської частини.
5.3. У разі отримання травми працівник зобов'язаний припинити роботу, покликати на допомогу, скористатися аптечкою першої допомоги, поставити до відома директора школи (при відсутності іншу посадову особу) і звернутися в медичний пункт. При отриманні травми іншим працівником необхідно надати йому першу допомогу. При необхідності, викликати швидку медичну допомогу по телефону 103 і повідомити про подію директора навчального закладу. Забезпечити до початку розслідування збереження обстановки на місці події, а якщо це неможливо (існує загроза життю та здоров'ю оточуючих) – фіксація обстановки шляхом складання схеми, фотографування або іншим методом.
5.4. Не дозволяється перебувати в зоні скидання і падіння снігу.
5.5. При падінні з висоти необхідно невідкладно надати першу допомогу потерпілому і відправити його в травмпункт.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: