Інструкція з охорони праці при косовиці трави

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці при косовиці трави

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці при косовиці трави розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018 р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 01 вересня 2017 року.
1.2. Дана інструкція з охорони праці при косовиці трави поширюється на всіх працівників загальноосвітнього закладу, що виконують покіс трави на території загальноосвітнього закладу.
1.3. До покосу трави мають допуск особи, які досягли віку 18 років, пройшли обов'язковий періодичний медичний огляд при відсутності будь-яких протипоказань за станом здоров'я, ознайомилися з даною інструкцією та пройшли відповідний інструктаж з охорони праці.
1.4. Особи, допущені до покосу трави, зобов'язані дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку установи та встановлені режими праці і відпочинку.
1.5. В процесі виконання покосу трави співробітник зобов'язаний дотримуватися правил використання засобів індивідуального захисту, правил особистої гігієни, тримати в чистоті робочий інструмент.
1.6. Співробітники, які допустили будь-яке невиконання або порушення даної інструкції, повинні бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу і, при необхідності, пройти позачергову перевірку знань, норм і правил охорони праці.
1.7. Покіс трави повинен проводитися при досягненні довжини трави в 10-15 см до рівня 3-5 см.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком виконання робіт з покосу трави на території установи необхідно ознайомитися з інструкцією по експлуатації коси або електрокосилки.
2.2. Слід перевірити відсутність зовнішніх пошкоджень у інструментів, які призначені для покосу трави.
2.3. У разі використання електрокосилки для покосу трави, необхідно переконатися в цілісності кришок електричних розеток і вимикачів, електричних вилок, кабелю, що підводить і подовжувача, а також слід переконатися в наявності і цілісності заземлюючого провідника корпусу.
2.4. Необхідно перевірити наявність і справність засобів індивідуального захисту (рукавички, захисні окуляри, гумові чоботи), переконатися у відсутності у них зовнішніх пошкоджень.
2.5. Слід оглянути робочу зону, призначену для косіння. Необхідно видалити з неї всі сторонні предмети.

3. Вимоги безпеки під час косовиці трави

3.1. В процесі покосу трави необхідно строго дотримувати безпечну відстань навколо працюючого співробітника не менше 15 м. Ближче, ніж на цій відстані не повинні перебувати інші люди або тварини, так як разом зі скошеною травою можуть вилітати камені і інші сторонні предмети.
3.2. Під час косовиці необхідно дотримуватися правил інструкції з охорони праці при косовиці трави на території установи.
3.3. Необхідно уважно спостерігати за процесом косіння, для цього слід постійно зберігати ріжучий інструмент в колі зору.
3.4. Руки і ноги слід тримати якнайдалі від обертових частин триммера, особливо при включеному двигуні.
3.5. Забороняється під час виконання роботи знімати засоби індивідуального захисту.
3.6. Не слід залишати електрокосарку або косу на місці виконання роботи без нагляду.
3.7. Під час перерв у роботі та при переході на інше місце слід відключати електрокосарку від електричної мережі.
3.8. Якщо під час виконання роботи були виявлені сторонні предмети, необхідно їх видалити, попередньо відключивши електрокосарку від електричної мережі.
3.9. Необхідно дотримуватися рівноваги. Бути уважним під час руху назад.
3.10. Не використовувати електрокосарку під час дощу або в умовах підвищеної вологості. Слід оберігати її від попадання вологи і води.
3.11. Перед включенням електрокосарки необхідно переконатися, що волосінь або ніж не стикаються з камінням або іншими сторонніми предметами.
3.12. Необхідно стежити за тим, щоб електрокосарка завжди перебувала на безпечній відстані від співробітника. Не допускається включати газонокосарку, якщо вона знаходиться в перегорнутому або неробочому положенні. Електрокосарку слід тримати так, щоб головка з волосінню (диск) була паралельна землі.
3.13. Необхідно завжди використовувати захисний кожух.
3.14. Забороняється зупиняти волосінь або фрезу руками, слід почекати, поки мотор повністю зупиниться.
3.15. Слід використовувати тільки оригінальну волосінь. Не допускається використання замість волосіні металевого дроту, струни і т.д.
3.16. Не дозволяється косити траву, яка росте на стінах, каменях і інших предметах.
3.17. Як подовжувачі слід використовувати тільки спеціальні ізольовані вологозахищені гнучкі кабелі.
3.18. У разі поломки електрокосарки, згідно з цією інструкцією з охорони праці при косовиці трави, слід негайно зупинити роботу. Ремонт необхідно проводити тільки в авторизованих сервісних центрах.

4. Вимоги безпеки після завершення покосу трави

4.1. Після завершення покосу трави слід очистити косу від залишків скошеної трави й бруду відразу після завершення роботи при вимкненому з електромережі кабелі. Не дозволяється використовувати сильнодіючі миючі засоби для очищення пластикових деталей інструменту.
4.2. Необхідно видалити всю вологу з поверхні двигуна за допомогою м'якої тканини або дрантя.
4.3. Зберігати електрокосарку і косу слід в добре провітрюваному приміщенні, недоступному для дітей.
4.4. Необхідно зняти з себе спецодяг і ретельно вимити руки водою з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення несправностей у роботі електроустановки, іскріння, порушення ізоляції електропроводів або обриву заземлення, слід негайно зупинити роботу і доповісти про це адміністрації освітнього закладу. Продовжувати виконання роботи дозволяється тільки після усунення всіх несправностей.
5.2. При ураженні електричним струмом, слід негайно відключити електроживлення. При відсутності дихання і пульсу у потерпілого необхідно зробити йому штучне дихання і / або провести непрямий (закритий) масаж серця, ці заходи слід виконувати до повного відновлення дихання і пульсу або до приїзду бригади швидкої допомоги. При необхідності, слід організувати транспортування потерпілого до найближчої лікувальної установи. Необхідно своєчасно проінформувати про те, що трапилося адміністрацію школи.
5.3. У разі отримання травми, слід негайно надати першу допомогу потерпілому, при необхідності, організувати його транспортування до найближчого лікувального закладу і доповісти про те, що трапилося адміністрації установи.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: