Інструкція з охорони праці при роботі з багатофункціональним міксером

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці № _______
при роботі з багатофункціональним міксером

1. Загальні вимоги безпеки

1.1. До самостійної роботи з багатофункціональним міксером мають допуск особи, які досягли віку 18 років, вивчили інструкцію з охорони праці при роботі з багатофункціональним міксером, пройшли відповідну підготовку, інструктаж з охорони праці, обов'язковий медичний огляд та не мають будь-яких протипоказань за станом здоров'я.
1.2. Працівник, виконуючий роботу за допомогою багатофункціонального міксеру, повинен дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку закладу, а також встановлені режими праці та відпочинку.
1.3. Під час роботи з міксером можливий вплив на людину наступних небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

  • травми та різні пошкодження рук у разі дотику до обертових, рухомих частин багатофункціонального міксера;
  • ураження електричним струмом при несправному заземленні корпусу міксера та відсутності діелектричного килимка.

1.4. Під час роботи з багатофункціональним міксером повинен застосовуватися наступний спецодяг та засоби індивідуального захисту: халат, фартух бавовняний, головний убір (косинка або ковпак), діелектричний килимок.
1.5. На харчоблоці докільного навчального закладу обов'язково повинна бути медична аптечка, повністю укомплектована всіма необхідними препаратами та перев'язувальними засобами для надання першої невідкладної медичної допомоги постраждалим у разі отримання травми.
1.6. Працюючий з багатофункціональним міксером зобов'язаний суворо дотримуватися правил протипожежної безпеки, знати та вміти швидко знаходити місця розташування первинних засобів пожежогасіння. Харчоблок закладу повинен бути забезпечений первинними засобами пожежогасіння: вогнегасником вуглекислотним або порошковим.
1.7. При нещасному випадку потерпілий або очевидець зобов'язаний терміново сповістити про це безпосереднього керівника та адміністрацію навчального закладу. У разі будь-якої несправності багатофункціонального міксера, слід негайно зупинити роботу та доповісти про це адміністрації навчального закладу.
1.8. У процесі роботи з багатофункціональним міксером необхідно дотримуватися правил носіння спецодягу, користування засобами індивідуального та колективного захисту, а також дотримуватися правил особистої гігієни та утримувати в належній чистоті своє робоче місце.
1.9. Робітники, які допустили невиконання або порушення інструкції з охорони праці при роботі з багатофункціональним міксером, притягаються до дисциплінарної відповідальності у відповідності до Правил внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу і, за необхідності, підлягають позачерговій перевірці знань, норм і правил охорони праці.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Необхідно надіти спецодяг, волосся прибрати під головний убір, переконатися в наявності на підлозі біля поверхні, на якій встановлено міксер, діелектричних килимків.
2.2. Слід перевірити рівність та стійкість поверхні, на якій встановлений багатофункціональний міксер (необхідно, щоб корпус міксера знаходився на відстані не менше 30 см від стін), а також надійність приєднання захисного заземлення до його корпусу.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Необхідно стати на діелектричний килимок і включити багатофункціональний міксер, переконатися в нормальній роботі його обертальних елементів.
3.2. За допомогою ручки слід опустити тримач діжі в найнижче положення, встановити діжу.
3.3. Необхідно відключити електроживлення, потім встановити насадку на вісь багатофункціонального міксера.
3.4. Слід встановити на міксері потрібну швидкість перемішування, потім включити електроживлення.
3.5. Під час обертання насадки необхідно повільно підняти наповнену ємність багатофункціонального міксера в робоче положення.
3.6. Норми завантаження діжі міксера:

  • на 1/3 при збиванні картопляного пюре, мусу, тіста для млинців і оладок;
  • на ½ при збиванні вершків, білково-цукрових сумішей і кремів, при перемішуванні салатів і вінегретів;
  • на 1/3 при перемішуванні фаршу.

3.7. Під час роботи багатофункціонального міксера категорично заборонено торкатися руками до обертових насадок.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Необхідно вимкнути багатофункціональний міксер, після його повної зупинки ретельно промити діжу і змішуючі пристрої.
4.2. Здійснити вологе прибирання харчоблоку дошкільного навчального закладу. Потім необхідно зняти з себе спецодяг, прийняти душ або ретельно вимити обличчя й руки з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні будь-якої несправності в роботі багатофункціонального міксера, а також при порушенні захисного заземлення корпуса, роботу слід негайно припинити і відключити багатофункціональний міксер від електромережі. Роботу дозволяється відновляти тільки після усунення всіх несправностей.
5.2. У випадку короткого замикання і загоряння електрообладнання міксера, слід негайно відключити його від електричної мережі та приступити до ліквідації осередку пожежі за допомогою вуглекислотного або порошкового вогнегасника.
5.3. При отриманні травми, необхідно негайно надати першу невідкладну медичну допомогу потерпілому, за необхідності транспортувати його до найближчого медичного закладу та повідомити про подію адміністрації установи.
5.4. При ураженні електричним струмом, слід негайно відключити багатофункціональний міксер від електричної мережі та оперативно надати потерпілому першу невідкладну медичну допомогу. При відсутності у потерпілого дихання і пульсу, необхідно зробити йому штучне дихання і провести непрямий масаж серця, організувати його ранспортування до найближчого закладу охорони здоров'я.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: