Інструкція з охорони праці для вахтера

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці для вахтера

1. Загальні положення

1.1.Інструкція з охорони праці для вахтера розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018 р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 01 вересня 2017 року.
1.2. Дана інструкція з охорони праці для вахтера поширюється на всіх працівників закладу, що виконують обов'язки вахтера установи.
1.3. Працювати вахтером в загальноосвітньому закладі дозволяється особам не молодше 18 років, які пройшли попередній медогляд, навчання безпечним способам праці, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці.
1.4.Вахтеру в школі слід:

 • дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • дотримуватися вимог нормативно-правових актів з охорони праці, технічних засобів і систем охорони (приладів охоронної та охоронно-пожежної сигналізації), а також правил поведінки на території загальноосвітнього закладу, в допоміжних і побутових приміщеннях;
 • раціонально застосовувати надані йому ЗІЗ (засоби індивідуального захисту);
 • проходити в певному порядку навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці;
 • виконувати всі вимоги протипожежного захисту, знати послідовність дій під час пожежі, вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння;
 • доповідати посадовим особам загальноосвітнього закладу про виявлені порушення вимог з охорони праці на своєму робочому місці, технічних засобів і систем охорони, нещасні випадки, а також про ситуації, які можуть нести загрозу життю і (або) здоров'ю школярів і співробітників;
 • впевнено знати порядок оповіщення в разі виникнення НС на об'єкті;
 • вміти надавати першу допомогу постраждалим під час нещасного випадку;
 • знати і дотримуватися правил особистої гігієни;
 • контролювати роботу всіх встановлених на об'єкті приладів охоронної та охоронно-пожежної сигналізації;
 • не допускати і своєчасно припиняти будь-які правопорушення на об'єкті.

1.5. На вахтера в школі можуть негативно впливати перелічені нижче небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

 • погана освітленість;
 • висока або низька температура повітря;
 • підвищена напруга в електричному ланцюзі, замикання, яке може відбутися через тіло людини;
 • нервово-психічні навантаження.

1.6. З метою уникнення ураження електричним струмом вахтеру школи забороняється ремонтувати електричну проводку, рубильники, встановлювати і змінювати електричні лампи, а також приєднувати кінці проводів до рубильників, розеток і розподільчих пристроїв, торкатися неізольованих проводів, користуватись пошкодженими електроприлади.
1.7. За невиконання вимог даної інструкції з охорони праці для вахтера загальноосвітнього закладу робітник несе дисциплінарну, кримінальну та матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1.Перед тим, як почати роботу вахтер в школі повинен:

 • надіти ЗІЗ;
 • ознайомитися з усіма записами в змінному журналі, за роз'ясненням незрозумілих йому записів слід звернутися до змінника і заступника директора з адміністративно-господарської роботи;
 • упевниться в наявності і справному стані засобів зв'язку, освітлення, сигнальних пристроїв та попереджувальних знаків, технічних засобів і систем охорони, наявних на об'єкті, засобів пожежогасіння та водопостачання, в наявності службової документації, укомплектованості аптечки першої допомоги;
 • упевнитися в наявності ключів від евакуаційних виходів, приміщень, електрощитових;
 • оглянути на справність двері, турнікети (якщо є).

2.2. Приймаючи об'єкт, вахтер школи повинен зробити необхідні записи в журналі прийому-здачі поста, повідомити в певному порядку про результати прийому і при виявленні будь-яких недоліків вжити відповідних заходів щодо їх ліквідації.

3. Вимоги безпеки при виконанні роботи

3.1. Вахтеру в школі при виконанні своїх посадових обов'язків забороняється:

 • відволікатися на будь що, допускати до робочого місця сторонніх осіб;
 • залишати пост (виняток становлять випадки затримання осіб, які вчиняють протиправні дії; надання першої допомоги особам, які постраждали під час аварійних ситуацій; а також в разі стихійних лих, коли подальше перебування на посаді загрожує життю);
 • використовувати електронагрівальні прилади саморобного виготовлення або які мають незахищену спіраль, проводити їх ремонт і залишати включеними без контролю;
 • торкатися обірваних і оголених електропроводів.

3.2. Перебуваючи на робочому місці, вахтер загальноосвітнього закладу повинен контролювати:

 • дотримання оточуючими і виконання правил протипожежного захисту;
 • відсутність захаращення евакуаційних шляхів і виходів;
 • справність засобів пожежогасіння та вміти правильно користуватися цими засобами.

3.3. Вахтер повинен робити відповідний запис у журналі про всі зауваження за час чергування.
3.4. Забороняється виходити на зміну в стані алкогольного сп'яніння або вживати спиртні напої під час зміни.
3.5. Під час роботи вахтер загальноосвітнього закладу повинен бути уважним, не відволікатися на стронні справи та розмови і не відволікати інших, не користуватися мобільним телефоном.
3.6. При виникненні конфліктної ситуації з відвідувачами школи, загрожуючій життю та здоров’ю вахтера, негайно припинити всілякі контакти, а при необхідності викликати компетентні органи.
3.7. Щоб уникнути травмування під час роботи не припустимо:

 • збирати сміття і ущільнювати його в урні руками;
 • ходити по мокрій підлозі;
 • користуватися несправними вентилями та кранами;
 • залишати в проходах та дверних прорізях предмети та обладнання;
 • мити руки в розчинниках і т.ін.;
 • покладати на електрообладнання та нагрівальні пристрої сторонні речі;
 • торкатися до відкритих та неогороджених струмоведучіх частин обладнання, до оголених проводів;
 • залишати без нагляду ввімкнені електроприлади.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після завершення роботи вахтер школи повинен:

 • навести порядок на робочому місці;
 • зафіксувати необхідні записи в службовій документації;
 • повідомити в установленому порядку про результати чергування, про виявлені недоліки та порушення, здати зміну;
 • прибрати у відведені для зберігання місця засоби індивідуального захисту;
 • вимкнути електроприлади.

4.2. Про будь-які порушення вимог безпеки, виявлені на об'єкті, вахтер школи зобов'язаний повідомити заступнику директора з адміністративно-господарської частини загальноосвітнього закладу.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні пожежі в загальноосвітньому закладі слід задіяти систему оповіщення про пожежу, повідомити в пожежну частину за телефоном 101, доповісти про подію директору школи (при відсутності - заступнику директора з адміністративно-господарської роботи), вжити всіх заходів по ліквідації пожежі наявними засобами пожежогасіння.
5.2. Виявивши небезпеку, яка загрожує майну, особистій безпеці, інші протиправні дії вахтеру школи слід терміново викликати підрозділ МВС за телефоном 102, доповісти про подію директору школи (при відсутності - заступнику директора з адміністративно-господарської частини).
5.3. При нещасному випадку слід:

 • негайно вжити всіх заходів щодо запобігання дії травмуючих факторів на потерпілого, надання потерпілому першої допомоги, викликати на місце події медпрацівників або швидку допомогу;
 • доповісти про те, що трапилося заступнику директора з адміністративно-господарської частини (при відсутності - директору школи), забезпечити до початку розслідування збереження обстановки, якщо це не несе загрози життю і здоров'ю людей.

5.4. Продовжувати роботу дозволяється після усунення всіх причин, які привели до аварійної ситуації, і тільки з дозволу заступника директора з адміністративно-господарської частини (завгоспа).

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: