Інструкція з охорони праці для медичної сестри

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція з охорони праці
для медичної сестри

1. Загальні положення інструкції з охорони праці для медсестри

1.1. Інструкція з охорони праці для секретаря розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018 р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 01 вересня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р.
1.2. Інструкція з охорони праці розроблена для медичной сестри загальноосвітнього навчального закладу.
1.3. Працівник, прийнятий на роботу в загальноосвітній заклад медичною сестрою, повинен обов'язково пройти медичний огляд, спеціальне навчання, вступний інструктаж з охорони праці, первинний інструктаж - на робочому місці, повторний інструктаж - не рідше одного разу в 6 місяців, позаплановий (при зміні умов праці медичної сестри, порушенні вимог охорони праці, нещасних випадках). Результати інструктажу оформляються у відповідному журналі.
1.4. До самостійного виконання робіт допускаються працівники, що мають середню медичну освіту без пред'явлення вимог до стажу роботи, які володіють навичками надання екстреної медичної допомоги.
1.5. До виконання обов'язків допускаються особи, які вивчили інструкцію з охорони праці для медичної сестри в школі.
1.6. Медична сестра має право відмовитися від дорученої їй роботи, якщо створилася ситуація небезпечна для її особистого здоров'я, або для людей, які її оточують, і навколишнього середовища.
1.7. Медсестра зобов'язана неухильно дотримуватися вимог і правил внутрішнього трудового розпорядку загальноосвітнього закладу:

 • дотримуватися дисципліни;
 • дбайливо ставитися до обладнання, інструментів, приладів, медикаментів, матеріалів і спецодягу;
 • дотримуватися чистоти на своєму робочому місці і території;
 • періодично проходити медогляди.

1.8. Робочим місцем медичной сестри в навчальному закладі є медичний пункт, обладнаний усим необхідним для проведення профілактичної роботи та надання необхідної медичної допомоги учням та співробітникам навчального закладу.
1.9. При виконанні посадових обов'язків медсестри в школі можливий вплив шкідливих виробничих факторів:

 • ураження електричним струмом при включенні електричного освітлення, користуванні несправними електричними розетками;
 • ураження струмом під час роботи з бактерицидною кварцовою лампою, медичною чи іншою електроапаратурою;
 • порушення гостроти зору при недостатній освітленості робочого місця медичної сестри;
 • ураження слизової оболонки очей у зв'язку з недотриманням інструкцій і вимог користування бактерицидними кварцовими лампами;
 • уколи, порізи при наданні медичної допомоги постраждалим.

1.10. Згідно норм безоплатної видачі спецодягу, медичній сестрі навчального закладу видається наступний санітарний одяг:

 • халат бавовняний – 4 шт на 24 місяця;
 • ковпак або косинка бавовняні _ 4 шт на 24 місяця;
 • рушник – 4 шт на 24 місяця;
 • щіточка для миття рук – чергова.

1.11. На робочому місці заборонено курити, вживати алкоголь.
1.12. Необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки.
1.13. Необхідно також дотримуватися правил особистої гігієни:

 • вживати їжу тільки в їдальні;
 • роботу виконувати в чистому санітарному одязі;
 • при виконанні ін'єкцій користуватися гумовими рукавичками.

1.14. За порушення вимог даної інструкції з охорони праці медичної сестри медичний працівник, який працює в школі, притягується до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

2. Вимоги безпеки для медичної сестри перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи в медичному кабінеті загальноосвітнього закладу медсестра зобов'язана надіти чистий санітарний одяг: медичний халат, шапочку або косинку, марлеву пов'язку-маску.
2.2. Оглянути приміщення, переконатися в справності електроосвітлення в медичному, процедурному кабінетах.
2.3. Провітрити приміщення медичного кабінету.
2.4. Перевірити цілісність електричних розеток і справність інших електричних приладів.
2.5. Необхідно уважно перевірити наявність всіх ліків і справність медичного обладнання.
2.6. Перш ніж приступити до роботи, необхідно ретельно вимити руки з милом.

3. Вимоги безпеки під час роботи медсестри

3.1. Медична сестра зобов'язана:

 • точно і своєчасно виконувати вказівки лікаря;
 • чуйно і уважно ставитися до хворих дітей, стежити за особистою гігієною учнів;
 • професійно, акуратно і дбайливо використовувати апаратуру і інструменти;
 • про всі технічні несправності повідомляти директору школи.

3.2. Використовувати медичне обладнання та апарати тільки за призначенням.
3.3. Для уникнення травмування і виникнення небезпечних ситуацій, необхідно дотримуватися таких вимог:

 • не залишати включене і працююче обладнання без нагляду;
 • не допускати до роботи з медичним обладнанням осіб, які не пройшли відповідного навчання;
 • працювати тільки на справному медичному обладнанні та справними інструментами;
 • постійно стежити за терміном придатності використовуваних ліків;
 • дотримуватися правил електробезпеки та пожежної безпеки;
 • не виконувати роботу, яка не входить в обов'язки медичної сестри.

3.4. Стерилізувати медичні інструменти тільки в спеціалізованих приміщеннях (процедурному кабінеті).
3.5. При роботі з медичною апаратурою дотримуватися заходів безпеки:

 • не підключати до електричної мережі і не відключати від неї прилади мокрими і вологими руками;
 • не порушувати послідовність включення і виключення апаратури, не порушувати технологічні процеси;
 • дотримуватися інструкції по використанню наявних в медичному кабінеті електроприладів;
 • не залишати в медичному кабінеті включеними прилади без нагляду, кварцові лампи, жарочні шафи і т.п.

3.6. Щоб уникнути пораненя рук в процесі відкриванні ампули, необхідно спочатку підпиляти ампулу пилочкою і потім відламати її носик пальцями, захищеними марлею або ватою.
3.7. Знати шляхи евакуації при пожежі, порядок дій при надзвичайній ситуації, вміти користуватися порошковим вогнегасником при необхідності.
3.8. Під час роботи медсестрі необхідно дотримуватися правил особистої гігієни, вимог даної інструкції, бути уважною з медичними препаратами.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи медсестри

4.1. Вимкнути все електрообладнання від електричної мережі.
4.2. Провести провітрювання приміщення медичного кабінету.
4.3. Привести в порядок своє робоче місце.
4.4. Зняти санітарний одяг і заховати його в відведене місце.
4.5. Щільно закрити кватирку, фрамугу.
4.6. Закрити медичний і процедурний кабінет на ключ. Переконатися у відсутності доступу сторонніх осіб в приміщення, де зберігаються медичні препарати.
4.7. Про виявлені недоліки в медикаментах і матеріалах, поломки устаткування повідомити заступнику директора з адміністративно-господарської роботи або директору школи.

5. Вимоги безпеки для медичної сестри в аварійних ситуаціях

5.1. Не приступати до виконання роботи при поганому самопочутті або раптовій хворобі.
5.2. При виявленні пошкодження електропроводки, розеток, вимикачів необхідно терміново повідомити про даний факт заступнику директора з адміністративно-господарської частини (завгоспу) школи.
5.3. У разі виникнення несправності в роботі медичних електричних приладів, медичної апаратури (сторонній шум, іскріння, запах гару) необхідно невідкладно відключити електроприлад від електромережі і повідомити про це заступнику з адміністративно-господарської частини (завгоспу) або черговому адміністратору школи.
5.4. При ураженні електричним струмом, отриманні різних травм, потерпілому необхідно терміново надати першу медичну допомогу.
5.5. При виникненні пожежі:

 • негайно евакуювати учнів відповідно до плану евакуації;
 • викликати працівників пожежно-рятувальної служби (МНС) по телефону 101;
 • повідомити директору загальноосвітнього закладу, при відсутності - іншій посадовій особі, черговому адміністратору школи;
 • приступити до гасіння пожежі порошковим вогнегасником при відсутності явної загрози власному здоров'ю та життю.

5.6. При нещасному випадку зі співробітниками або школярами необхідно:

 • надати першу медичну допомогу і, при необхідності, викликати швидку допомогу за телефоном 103;
 • повідомити директору школи, при його відсутності - іншій посадовій особі;
 • повідомити класному керівнику потерпілого учня про дану подію для подальшого оповіщення класним керівником батьків (законних представників).

5.7. При проливі лугу, її треба засипати піском чи обпилюваннями, видалити пісок чи обпилювання і залити це місце сильне розведеною соляною чи оцтовою кислотою. Після цього видалити кислоту ганчіркою, вимити стіл і рукавички водою.
5.8. При проливании кислоти, її треба засипати піском (але не обпилюваннями), потім лопатою видалити просочений пісок і забруднене місце засипати содою. Соду також зібрати і видалити, а оброблюване місце промити великою кількістю води.
5.9. У випадку бою термометра розсипану ртуть варто зібрати, зберігати під шаром води. Надалі здати у встановленому порядку.
5.10. Про всі порушення і несправності, які загрожують життю та здоров'ю учнів та співробітників загальноосвітнього закладу, повідомити директору школи (при його відсутності - іншій посадовій особі).

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: