Інструкція з охорони праці при роботі на копіювальних апаратах

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці при роботі на копіювальних апаратах

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці при роботі на копіювальних апаратах в школі розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 1 вересня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р.
1.2. Ця Інструкція з охорони праці при роботі на копіювальних апаратах встановлює вимоги охорони праці для всіх працівників навчального закладу, що використовують в своїй роботі ксерокс або різограф.
1.3. До самостійної роботи на копіювальніх апаратах типу ксерокс, різограф допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли спеціальне навчання, в тому числі на 1 кваліфікаційну групу з електробезпеки, медичні обстеження, які не мають протипоказань за станом здоров'я, що пройшли вступний інструктаж з охорони праці та первинний на робочому місці. Жінки з часу встановлення вагітності та в період годування дитини грудьми до виконання всіх видів робіт, пов'язаних з використанням засобів копіювально-розмножувальної техніки, не допускаються.
1.4. Особи, допущені до роботи на копіювальних апаратах, повинні дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, встановлені режими праці і відпочинку.
1.5. Робота на копіювальних апаратах відноситься до категорії робіт, пов'язаних з небезпечними і шкідливими умовами праці. При роботах на копіювальних апаратах можливий вплив на працюючих наступних небезпечних і шкідливих виробничих факторів:
а) фізичних:
підвищений рівень ультрафіолетового випромінювання;
ураження електричним струмом.
б) хімічних:
підвищений вміст в повітрі робочої зони озону, азоту оксиду, ацетону, водню селениста, епіхлоргідріну.
1.6. Приміщення для роботи з копіювально-розмножувальною технікою має бути обладнане системами опалення та кондиціонування повітря. Площа приміщення на одного працюючого повинна бути не менше 6,0 кв.м., при кубатурі не менше 15 куб.м. Відстань від стіни до країв апарату повинна становити не менше 0,6 м., а з боку зони обслуговування - не менше 1,0 м. Всі копіювальні апарати повинні мати гігієнічні сертифікати, отримані в установленому порядку.
1.7. Особи, що працюють на копіювально-розмножувальній техніці, зобов'язані дотримуватися правил пожежної безпеки, знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння.
1.8. При несправності устаткування припинити роботу, відключити копіювально-розмножувальний апарат від мережі і повідомити про це адміністрацію установи.
1.9. При нещасному випадку потерпілий або очевидець нещасного випадку зобов'язаний негайно повідомити адміністрацію установи.
1.10. В процесі роботи на копіювальних апаратах дотримуватися порядку роботи відповідно до інструкції з експлуатації, правила особистої гігієни, тримати в чистоті робоче місце.
1.11. Особи, які допустили невиконання або порушення інструкції з охорони праці при роботі на копіювальних апаратах, притягуються до дисциплінарної відповідальності відповідно до чинного законодавства.

2.Вимоги безпеки перед початком роботи на копіювальних апаратах

2.1. Ретельно провітрити приміщення для роботи на копіювальних апаратах, включити систему кондиціонування повітря.
2.2. Оглянути і привести в порядок робоче місце, прибрати все зайве.
2.3. Переконатися в достатньому освітленні робочого місця, яке повинне бути не менше 300 лк. (20 ВТ/м2).
2.4. Провести огляд копіювально-розмножувального апарату, переконатися у відсутності зовнішніх пошкоджень, цілісності електричного кабелю і електровилки.

3. Вимоги безпеки під час роботи на копіювальних апаратах

3.1. Підключити копіювально-розмножувальний апарат до електромережі і перевірити його нормальну роботу.
3.2. Не підключати копіювально-розмножувальний апарат до мережі мокрими і вологими руками.
3.3. Дотримуватися правил експлуатації копіювально-розмножувального апарату, не допускати попадання на нього вологи.
3.4. Стежити за справною роботою копіювально-розмножувального апарату, цілісністю ізоляції електричного кабелю.
3.5. Не нахилятися над працюючим копіювально-розмножувальним апаратом, необхідно перебувати якнайдалі від нього.
3.6. Не класти і не ставити на копіювально-розмножувальний апарат ніяких сторонніх предметів, не здійснювати на нього механічних впливів.
3.7. Не залишати включений в електромережу та працюючий копіювально-розмножувальний апарат без нагляду.
3.8. Не допускати до роботи з копіювально-розмножувальною технікою сторонніх осіб, а також співробітників, які не мають достатнього досвіду роботи з даного виду технікою.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи з копіювально-розмножувальним апаратом

4.1. Відключити копіювально-розмножувальний апарат від електромережі. При відключенні з електророзетки не смикати за електричний шнур (кабель).
4.2. Привести в порядок робоче місце, прибрати папір.
4.3. Відключити систему кондиціонування повітря.
4.4. Ретельно вимити обличчя і руки з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях з копіювально-розмножувальними апаратами

5.1. При появі несправності в роботі копіювально-розмножувального апарату, іскрінні, запаху гару, порушення ізоляції проводів припинити роботу, вимкнути живлення і повідомити про аварійну ситуацію адміністрації установи. Не приступати до роботи до повного усунення несправності або заміни копіювально-розмножувального апарату на робочий.
5.2. У разі короткого замикання і загоряння обладнання, негайно вимкнути живлення і вжити заходів до гасіння вогнища загоряння за допомогою вуглекислотного або порошкового вогнегасника, повідомити про пожежу в найближчу пожежну частину і адміністрацію установи.
5.3. При ураженні електричним струмом негайно звільнити потерпілого від дії струму шляхом відключення електроживлення, надати йому першу допомогу, при необхідності відправити потерпілого в медичний пункт установи або до найближчої лікувальної установи.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: