Інструкція з охорони праці при очищенні дахів, дворів і вулиць від снігу

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці № _______
При очищенні дахів, дворів і вулиць від снігу

1. Загальні вимоги інструкції з охорони праці

1.1. Усі новоприбулі або вже працюючі працівники дошкільного навчального закладу (ДНЗ), які спрямовуються на виконання даної роботи, допускаються до виконання своїх обов'язків виключно після проходження обов'язкового вступного інструктажу з охорони праці та техніки безпеки, інструктажу на робочому місці, а також періодичного медичного огляду.
1.2. Первинний інструктаж на робочому місці проводять з кожним працівником індивідуально. При цьому обов'язкова демонстрація безпечних прийомів і методів виконання роботи.
1.3. Первинний інструктаж на робочому місці, а також повторний, позаплановий і поточний проводить безпосередній керівник робіт – завгосп ДНЗ. Про ознайомлення з інструкцією з охорони праці при очищенні дахів, дворів та вулиць від снігу і перевірку знань робиться запис у журналі реєстрації інструктажів з обов'язковим підписом інструктованого та інструктуючого.
1.4. При переведенні на нову роботу, а також з тимчасової на постійну, працівники закладу повинні обов'язково пройти новий інструктаж з охорони праці на робочому місці з відповідним оформленням в журналі реєстрації інструктажів.
1.5. Адміністрація дошкільного навчального закладу зобов'язана забезпечувати працівників спецодягом, а також засобами індивідуального захисту відповідно до виконуваної ними роботи та згідно з чинними дійсними нормами.
1.6. При виконанні роботи з очищення дахів, дворів і вулиць необхідно бути дуже уважним, не відволікатися сторонніми справами та розмовами, не розмовляти по мобільному телефону і не відволікати інших працівників від виконання роботи.
1.7. Кожен працівник дошкільного навчального закладу зобов'язаний неухильно дотримуватися вимог інструкції з охорони праці при очищенні дахів, дворів та вулиць від снігу, виконувати трудову та виробничу дисципліну, Правила внутрішнього розпорядку дошкільного навчального закладу, правила особистої гігієни, вимоги електробезпеки, попереджати своїх колег про неприпустимість порушення даних правил, вимог та інструкцій.

2. Вимоги охорони праці перед початком роботи

2.1. Надягти спецодяг і привести його у повний порядок, волосся прибрати під головний убір. Перевірити цілісність одягу.
2.2. Уважно оглянути ділянку роботи.
2.3. Про всі помічені недоліки та несправності негайно повідомити завгоспу ДНЗ і до їхнього усунення не приступати до роботи.
2.4. Заступник завідувача з адміністративно-господарської роботи (завгосп) перед початком роботи з очищення дахів, дворів і вулиць зобов'язаний:

  • ознайомити всіх робочих з характером робіт і звернути особливу увагу на специфічні особливості роботи;
  • ознайомити працівників з правилами безпеки при виконанні робіт на даному об'єкті;
  • забезпечити всіх робочих відповідними пристосуваннями, устаткуванням, пристроями та інструментами, які гарантують безпеку виконання робіт при очищенні від снігу як даху, так і очищення подвір'я та вулиці.

2.5. Перевірити засоби індивідуального захисту на справність та придатність (пояси, каски, страхувальні мотузки та інше обладнання).
2.6. При переведенні працівників на інший (наступний) об'єкт або ділянку, адміністрація школи зобов'язана провести додатковий інструктаж щодо майбутньої роботи та ознайомити даних робітників з усіма, включаючи нові, умовами роботи на новій ділянці.

3. Вимоги охорони праці під час роботи

3.1. Виконувати тільки доручену адміністрацією закладу роботу.
3.2. Не допускати на місце виконання роботи осіб, які не мають відношення до дорученої роботи.
3.3. Всі працюючі повинні в обов'язковому порядку мати запобіжні пояси та підвʼязуватися міцною мотузкою до міцної та стабільної конструкції будівлі або до спеціальних кілець на даху будівлі. Робота без поясів і тросів, а також валяного взуття, суворо заборонена.
3.4. Очистка даху від снігу повинна проводитися тільки у денний час доби. У разі особливої необхідності проведення даних робіт у вечірній або нічний час доби, місце роботи має дуже добре освітлюватись.
3.5. Перед виходом робочих школи через слухове вікно або спеціальний лаз на дах будівлі, необхідно попередньо очистити майданчик перед вікном або лазом від снігу і льоду, вийти на дах тільки одному робітникові, підвʼязаному за допомогою пояса та мотузки до міцної конструкції будівлі, для зміцнення запобіжних мотузок для себе та інших робочих навчального закладу. Прив'язуватися до димохідних, вентиляційних труб чи траверсів телефонної або радіотрансляційної мережі суворо заборонено.
3.6. Безпосередньо сама мотузка перед початком виконання робіт повинна бути перевірена на міцність і не повинна мати ніяких зв'язувальних вузлів. Мотузка повинна бути такої довжини, щоб вона не сходила з площини даху будівлі, але й не заважала руху під час роботи.
3.7. Зняття льодових бурульок з країв дахів і з водостічних труб повинне виконуватися тільки за допомогою спеціального пристосування – гачка. Звисати з даху, при виконанні робіт, заборонено.
3.8. Очистка даху повинна проводитися тільки за допомогою дерев'яних лопат. Використання для цих цілей металевих лопат або брухту не допускається.
3.9. Утворенний на даху будівлі тонкий шар льоду (ожеледь), для запобігання пошкодження поверхні даху, очищати не слід, за винятком звисів, де це очищення повинне обов'язково проводитися для попередження утворення бурульок та їх подальшого падіння.
3.10. Скидання снігу з покрівлі необхідно проводити рівномірно, без утворення на ній валів і заметів, щоб уникнути перевантаження несучих конструкцій покрівлі та провалу.
3.11. При скиданні з даху будівлі снігу, повинні бути в обов'язковому порядку прийняті наступні заходи: тротуар, проїзд на ширину можливого падіння снігу повинні бути огороджені, а на час виконання роботи поставлені чергові. Всі дверні отвори, що виходять у бік очищуваного від снігу скату даху, повинні бути закриті з середини сходових клітин, а біля воріт повинні бути поставлені чергові для попередження про небезпеку людей, які виходять з будівлі.
3.12. Забороняється скидати сніг на електричні, телефонні, інтернет-кабелі та інші проводи, а також зелені насадження, щоб уникнути їх пошкодження.
3.14. При безпосередньому навантаженні снігу на автомашину, забороняється стояти в її кузові, а також сідати на борт. Забороняється застрибувати на ходу в автомашину або вистрибувати з неї.
3.15. Прибирання проїздів і майданчиків проводять, перебуваючи обличчям назустріч руху транспорту. Робота за рухом транспорту заборонена. Робітники повинні бути ознайомлені з правилами вуличного руху.
3.16. Під час виконання робіт на вулицях, площах і проїздах з рухом транспорту, а також при виробництві робіт зі сколювання льоду, навантаження снігу вручну, місця проведення робіт повинні бути обов'язково огороджені штахетами на стійках, пофарбованими в колір, встановлений адміністративною інспекцією міста. Решітки повинні виставлятися з боку можливого наїзду транспорту на відстані 5-7 метрів від місця роботи.
3.17. При спуску у відкритий колодязь на вулиці або проїзді, виставляється знак "Інші небезпеки" на тринозі. Робота без цього знака заборонена! У нічний час доби або темний час доби на місці знака повинен бути встановлений червоний ліхтар.

4. Вимоги охорони праці після закінчення роботи

4.1. Зняти спецодяг, прибрати його в гардероб або в індивідуальну шафу.
4.2. Здати всі засоби індивідуального захисту, обладнання та пристосування.
4.3. Вимити руки та обличчя теплою водою з милом.

5. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях

5.1. Не дозволяється перебувати в зоні скидання та падіння снігу.
5.2. При падінні з висоти необхідно невідкладно надати медичну допомогу потерпілому і відправити його до травмпункту.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: