Інструкція з охорони праці на заняттях гуртка авіамоделювання

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція з охорони праці
на заняттях гуртка авіамоделювання

1. Загальні положення інструкції з охорони праці гуртка авіамоделювання

1.1. Інструкція з охорони праці на заняттях гуртка авіамоделювання розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 1 вересня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р.
1.2. Ця Інструкція встановлює вимоги охорони праці при проведенні занять в гуртку авіамоделювання.
1.3. Ця інструкція з охорони праці на заняттях гуртка авіамоделювання призначена для використання учнями на заняттях додаткової освіти з метою забезпечення безпечного виконання робіт і попередження випадків травмування на заняттях гуртку авіамоделювання.
1.4. Керівник авіамодельного гуртка зобов'язаний ознайомити учнів з даною Інструкцією з охорони праці на першому занятті.
1.5. Учні зобов'язані дотримуватися на заняттях авіамодельного гуртка вимог та правил безпеки та пожежної безпеки, знати порядок дій при виникненні пожежі чи іншої надзвичайної ситуації, евакуації.

2. Вимоги безпеки перед початком заняття з авіамоделювання

2.1. Входити в кабінет гуртка авіамоделювання тільки з дозволу керівника гуртка.
2.2. Перевірити чистоту і справність робочого місця.
2.3. Прибрати зі столу всі сторонні предмети.
2.4. Прослухати завдання на дане заняття.
2.5. Роботу починати тільки з дозволу керівника авіамодельного гуртка.

3. Вимоги безпеки на заняттях гуртка авіамоделювання

3.1. Застосовувати обладнання, інструменти, пристосування, електроприлади тільки за призначенням.
3.2. Не працювати з несправним обладнанням, інструментом, пристосуванням, електроприладами.
3.3. Тримати інструменти в порядку і в певному сухому місці.
3.4. Самовільно не користуватися електрообладнанням, не чіпати вимикачі, розетки, плафони, лампи.
3.5. Не ставати на столи та стільці інші предмети і обладнання не призначені для цього.
3.6. При роботі з клеєм не розливати його і не розбризкувати.
3.7. Тирси, що скупчуються при роботі прибирати за допомогою щітки і совка.
3.8. Утримувати робоче місце в чистоті.
3.9. При появі нездужання, інших ознак захворювання, нанесенні травми колючими, ріжучими інструментами, електрообладнанням, пристроями звернутися до викладача для отримання первинної допомоги або госпіталізації.
3.10. Виконувати роботу необхідно тільки під керівництвом педагога, дотримуватися правил безпеки при роботі з колючими і ріжучими інструментами.
3.11. Вимоги безпеки при роботі з ріжучими інструментами на заняттях гуртку авіамоделювання:

  • не користуватися інструментами, правила поводження з якими, не вивчені;
  • роботу, що вимагає використання ріжучих інструментів проводити тільки з дозволу педагога;
  • при роботі з ножицями, ножем, лезом, шилом напрямок руху має бути від себе, в сторону, протилежну працюючому;
  • ріжучі інструменти передавати ручкою від себе;
  • ножиці не залишати відкритими, при необхідності передавати кільцями вперед з зімкнутими лезами, не розмахувати ними;
  • ножиці та інші ріжучі інструменти класти праворуч від себе, кільцями або ручкою до себе;
  • стежити, щоб інструменти не падали на підлогу;
  • при роботі з напилком перевіряти кріплення ручки напилка, не підгинати пальці лівої руки під полотно напилка, так як це може привести до поранення руки об заготовку;
  • не носити в кишенях - шило, надфіля, ножі, циркуль та інші інструменти.

4. Вимоги безпеки по закінченні заняття гуртка авіамоделювання

4.1. Прибрати своє робоче місце, скласти інструменти у відведені місця.
4.2. Доповісти керівнику авіамодельного гуртка про закінчення роботи.
4.3. Повідомити керівнику про зауваження, недоліки в роботі та обладнанні.
4.4. Покинути приміщення гуртка з дозволу керівника гуртка авіамоделювання.

5. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях

5.1. При отриманні травми, необхідно надати першу допомогу потерпілому, при наявності необхідності відправити його в найближчий лікувальний заклад і довести до відома адміністрації установи.
5.2. При ураженні електричним струмом надати потерпілому першу допомогу, після чого відправити потерпілого в найближчу лікувальну установу, повідомити про це адміністрацію установи.
5.3. При пожежі покинути приміщення, повідомити про подію в пожежну частину за тел. 101, повідомити про те, що трапилося адміністрації освітнього закладу.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: